You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1700 lines
50 KiB

 1. # Albanian translation of tasksel_tasks.
 2. # Copyright (C) 2004 THE tasksel_tasks'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Elian Myftiu <elian.myftiu@gmail.com>, 2006.
 5. #
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: tasksel_tasks 0.1\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2006-12-11 16:13-0500\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2006-11-18 20:46+0100\n"
 13. "Last-Translator: Elian Myftiu <elian.myftiu@gmail.com>\n"
 14. "Language-Team: Debian L10n Albanian <debian-l10n-albanian@lists.debian.org>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. #. Description
 19. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 20. msgid "Arabic environment"
 21. msgstr "Mjedisi Arab"
 22. #. Description
 23. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 24. msgid ""
 25. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 26. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 27. msgstr ""
 28. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që lehtëson "
 29. "folësit e Arabishtes të përdorin Debian."
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 32. msgid "Arabic desktop"
 33. msgstr "Hapësira e punës Arabe"
 34. #. Description
 35. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 36. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 37. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Arabisht."
 38. #. Description
 39. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 40. msgid "Basque desktop"
 41. msgstr "Hapësira e punës Baske"
 42. #. Description
 43. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 44. msgid "This task localises the desktop in Basque."
 45. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Baske."
 46. #. Description
 47. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 48. msgid "Belarusian environment"
 49. msgstr "Hapësira e punës Bjelloruse"
 50. #. Description
 51. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 52. msgid ""
 53. "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 54. "Belarusian speaking people use Debian."
 55. msgstr ""
 56. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Bjellorusisht për të "
 57. "ndihmuar folësit e Bjellorusishtes të përdorin Debian."
 58. #. Description
 59. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 60. msgid "Belarusian desktop"
 61. msgstr "Hapësira e punës Bjelloruse"
 62. #. Description
 63. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 64. msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 65. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Bjellorusisht."
 66. #. Description
 67. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 68. msgid "Bengali environment"
 69. msgstr "Hapësira e punës Bengali"
 70. #. Description
 71. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 72. msgid ""
 73. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 74. "it easier for Bengali speakers to use Debian."
 75. msgstr ""
 76. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 77. "lehtësojnë folësit e Bengalishtes të përdorin Debian."
 78. #. Description
 79. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 80. msgid "Bengali desktop"
 81. msgstr "Hapësira e punës Bengali"
 82. #. Description
 83. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 84. msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 85. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Bengali."
 86. #. Description
 87. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 88. msgid "Bosnian environment"
 89. msgstr "Hapësira e punës Boshnjake"
 90. #. Description
 91. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 92. msgid ""
 93. "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 94. "speaking people use Debian."
 95. msgstr ""
 96. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Boshnjake për të "
 97. "ndihmuar folësit e kësaj gjuhe të përdorin Debian."
 98. #. Description
 99. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 100. msgid "Bosnian desktop"
 101. msgstr "Hapësira e punës Boshnjake"
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 104. msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 105. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·gjuhën Boshnjake."
 106. #. Description
 107. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 108. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 109. msgstr "Mjedisi Portugez i Brazilit"
 110. #. Description
 111. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 112. msgid ""
 113. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 114. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 115. msgstr ""
 116. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 117. "folësit e Portugalishtes Braziliane të përdorin Debian."
 118. #. Description
 119. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 120. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 121. msgstr "Hapësira e punës Portugeze Braziliane"
 122. #. Description
 123. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 124. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 125. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Portugalishten e Brazilit."
 126. #. Description
 127. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 128. msgid "British English environment"
 129. msgstr "Mjedisi Anglez Britanik"
 130. #. Description
 131. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 132. msgid ""
 133. "This task installs packages and documentation in British English to help "
 134. "British English speaking people use Debian."
 135. msgstr ""
 136. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Anglishten Britanike për të "
 137. "ndihmuar Anglezët në përdorimin e Debian."
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 140. msgid "British English desktop"
 141. msgstr "Hapësira e punës Angleze Britanike"
 142. #. Description
 143. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 144. msgid "This task localises the desktop in British English."
 145. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Anglishten Britanike"
 146. #. Description
 147. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 148. msgid "Bulgarian environment"
 149. msgstr "Hapësira e punës Bullgare"
 150. #. Description
 151. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 152. msgid ""
 153. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 154. "speakers to use Debian."
 155. msgstr ""
 156. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 157. "folësit e Bullgarishtes të përdorin Debian."
 158. #. Description
 159. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 160. msgid "Bulgarian desktop"
 161. msgstr "Hapësira e punës Bullgare"
 162. #. Description
 163. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 164. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 165. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Bullgarisht."
 166. #. Description
 167. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 168. msgid "Catalan environment"
 169. msgstr "Mjedisi Katalan"
 170. #. Description
 171. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 172. msgid ""
 173. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 174. "speaking people use Debian."
 175. msgstr ""
 176. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
 177. "ndihmuar folësit e gjuhës Katalane të përdorin Debian."
 178. #. Description
 179. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 180. msgid "Catalan desktop"
 181. msgstr "Hapësira e punës Katalane"
 182. #. Description
 183. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 184. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 185. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Katalane."
 186. #. Description
 187. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 188. msgid "Simplified Chinese environment"
 189. msgstr "Mjedisi Kinez i thjeshtëzuar"
 190. #. Description
 191. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 192. msgid ""
 193. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 194. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 195. "encoding."
 196. msgstr ""
 197. "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
 198. "bën të mundur përdorimin e Debian-it nga ana e popujve që flasin gjuhën "
 199. "Kineze të thjeshtëzuar."
 200. #. Description
 201. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 202. msgid "Simplified Chinese desktop"
 203. msgstr "Hapësira e punës Kinezçe e thjeshtëzuar"
 204. #. Description
 205. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 206. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 207. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen e Thjeshtëzuar."
 208. #. Description
 209. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 210. msgid "Traditional Chinese environment"
 211. msgstr "Mjedisi Kinez Tradicional"
 212. #. Description
 213. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 214. msgid ""
 215. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 216. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 217. "encoding."
 218. msgstr ""
 219. "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
 220. "bën të mundur përdorimin e Debian-it nga ana e popujve që flasin gjuhën "
 221. "Kineze tradicionale."
 222. #. Description
 223. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 224. msgid "Traditional Chinese desktop"
 225. msgstr "Hapësira e punës në Kinezçe Tradicionale"
 226. #. Description
 227. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 228. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 229. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen Tradicionale."
 230. #. Description
 231. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 232. msgid "Croatian environment"
 233. msgstr "Mjedisi Kroat"
 234. #. Description
 235. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 236. msgid ""
 237. "This task installs packages and documentation in Croatian to help Croatian "
 238. "speaking people use Debian."
 239. msgstr ""
 240. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Kroacisht për të ndihmuar "
 241. "folësit e gjuhës Kroate të përdorin Debian."
 242. #. Description
 243. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 244. msgid "Croatian desktop"
 245. msgstr "Hapësira e punës Kroate"
 246. #. Description
 247. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 248. msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 249. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Kroate."
 250. #. Description
 251. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 252. msgid "Cyrillic environment"
 253. msgstr "Mjedisi Cirilik"
 254. #. Description
 255. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 256. msgid ""
 257. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 258. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 259. "Serbian and Ukrainian."
 260. msgstr ""
 261. "Kjo detyrë instalon gërmat cirilike dhe programe të tjerë ku përdoret "
 262. "Cirilikja. Suporton Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, "
 263. "Serbisht dhe Ukrainisht."
 264. #. Description
 265. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 266. msgid "Cyrillic desktop"
 267. msgstr "Hapësira e punës Cirilike"
 268. #. Description
 269. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 270. msgid ""
 271. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 272. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 273. msgstr ""
 274. "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhët Cirilike. Suporton "
 275. "Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, Serbisht dhe gjuhën "
 276. "Ukrainase."
 277. #. Description
 278. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 279. msgid "Czech environment"
 280. msgstr "Mjedisi Çek"
 281. #. Description
 282. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 283. msgid ""
 284. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 285. "speaking people use Debian."
 286. msgstr ""
 287. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Çekisht për të ndihmuar "
 288. "popujt që flasin Çekisht të përdorin Debian."
 289. #. Description
 290. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 291. msgid "Czech desktop"
 292. msgstr "Hapësira e punës Çeke"
 293. #. Description
 294. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 295. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 296. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Çekisht"
 297. #. Description
 298. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 299. msgid "Danish environment"
 300. msgstr "Mjedisi Danez"
 301. #. Description
 302. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 303. msgid ""
 304. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 305. "speaking people use Debian."
 306. msgstr ""
 307. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Danisht për të ndihmuar "
 308. "Danezët në përdorimin e Debian."
 309. #. Description
 310. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 311. msgid "Danish desktop"
 312. msgstr "Hapësira e punës Daneze"
 313. #. Description
 314. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 315. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 316. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Danisht."
 317. #. Description
 318. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 319. msgid "SQL database"
 320. msgstr "Bazë të dhënash SQL"
 321. #. Description
 322. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 323. msgid ""
 324. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 325. msgstr ""
 326. "Kjo detyrë zgjedh paketat klient dhe server për bazën e të dhënave "
 327. "PostgreSQL."
 328. #. Description
 329. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 330. msgid ""
 331. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 332. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 333. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 334. "locking."
 335. msgstr ""
 336. "PostgreSQL është një databazë relacionale, që ofron përputhshmëri më të mira "
 337. "me SQL92 dhe disa tipare të SQL3. Është e përshtatshme për t'u përdorur për "
 338. "akses multi-user, nëpërmjet pajisjeve për transaksione dhe kyçjes së "
 339. "përsosur."
 340. #. Description
 341. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 342. msgid "Desktop environment"
 343. msgstr "Mjedisi i punës"
 344. #. Description
 345. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 346. msgid ""
 347. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 348. "Gnome and KDE desktop tasks."
 349. msgstr ""
 350. "Kjo detyrë instalon programe kryesore hapësire pune dhe shërben si bazë për "
 351. "detyrat e mjediseve Gnome dhe KDE."
 352. #. Description
 353. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 354. msgid "DNS server"
 355. msgstr "Server DNS"
 356. #. Description
 357. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 358. msgid ""
 359. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 360. msgstr "Zgjedh serverin DNS BIND me dokumentacionet dhe veglat përkatëse."
 361. #. Description
 362. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 363. msgid "Dutch environment"
 364. msgstr "Mjedisi Hollandez"
 365. #. Description
 366. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 367. msgid ""
 368. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 369. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 370. msgstr ""
 371. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 372. "lehtësojnë folësit e gjuhës Hollandeze të përdorin Debian."
 373. #. Description
 374. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 375. msgid "Dutch desktop"
 376. msgstr "Hapësira e punës Hollandeze"
 377. #. Description
 378. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 379. msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 380. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Hollandeze."
 381. #. Description
 382. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 383. msgid "Dzongkha desktop"
 384. msgstr "Hapësira e punës Dzongkha"
 385. #. Description
 386. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 387. msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 388. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Dzongkha."
 389. #. Description
 390. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 391. msgid "Esperanto desktop"
 392. msgstr "Hapësira e punës Esperanto"
 393. #. Description
 394. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 395. msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 396. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Esperanto."
 397. #. Description
 398. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 399. msgid "Estonian desktop"
 400. msgstr "Hapësira e punës Estone"
 401. #. Description
 402. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 403. msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 404. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Estonisht."
 405. #. Description
 406. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 407. msgid "File server"
 408. msgstr "Server file"
 409. #. Description
 410. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 411. msgid ""
 412. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 413. "and NFS."
 414. msgstr ""
 415. "Kjo detyrë e kthen kompjuterin në një server file, duke suportuar NetBIOS "
 416. "dhe NFS."
 417. #. Description
 418. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 419. msgid "Finnish environment"
 420. msgstr "Mjedisi Finlandez"
 421. #. Description
 422. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 423. msgid ""
 424. "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 425. "speaking people use Debian."
 426. msgstr ""
 427. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Finlandisht për të ndihmuar "
 428. "Finlandezët në përdorimin e Debian."
 429. #. Description
 430. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 431. msgid "Finnish desktop"
 432. msgstr "Hapësira e punës Finlandeze"
 433. #. Description
 434. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 435. msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 436. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Finlandisht."
 437. #. Description
 438. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 439. msgid "French environment"
 440. msgstr "Mjedisi Francez"
 441. #. Description
 442. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 443. msgid ""
 444. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 445. "speaking people use Debian."
 446. msgstr ""
 447. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Frengjisht për të ndihmuar "
 448. "folësit e Frengjishtes të përdorin Debian."
 449. #. Description
 450. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 451. msgid "French desktop"
 452. msgstr "Hapësira e punës Frënge"
 453. #. Description
 454. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 455. msgid "This task localises the desktop in French."
 456. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Frengjisht"
 457. #. Description
 458. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 459. msgid "Galician environment"
 460. msgstr "Hapësira e punës Galike"
 461. #. Description
 462. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 463. msgid ""
 464. "This task installs packages and documentation in Galician to help Galician "
 465. "speaking people use Debian."
 466. msgstr ""
 467. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Galike për të "
 468. "ndihmuar folësit e Galikes të përdorin Debian."
 469. #. Description
 470. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 471. msgid "Galician desktop"
 472. msgstr "Hapësira e punës Galike"
 473. #. Description
 474. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 475. msgid "This task localises the desktop in Galician."
 476. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Galike."
 477. #. Description
 478. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 479. msgid "Georgian desktop"
 480. msgstr "Hapësira e punës Gjeorgjiane"
 481. #. Description
 482. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 483. msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 484. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Gjeorgjisht."
 485. #. Description
 486. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 487. msgid "German environment"
 488. msgstr "Mjedisi Gjerman"
 489. #. Description
 490. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 491. msgid ""
 492. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 493. "speaking people use Debian."
 494. msgstr ""
 495. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Gjermanisht për të "
 496. "ndihmuar folësit e Gjermanishtes të përdorin Debian."
 497. #. Description
 498. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 499. msgid "German desktop"
 500. msgstr "Hapësira e punës Gjermane"
 501. #. Description
 502. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 503. msgid "This task localises the desktop in German."
 504. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Gjermanisht."
 505. #. Description
 506. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 507. msgid "Gnome desktop environment"
 508. msgstr "Hapësira e punës Gnome"
 509. #. Description
 510. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 511. msgid ""
 512. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 513. "environment."
 514. msgstr ""
 515. "Kjo detyrë instalon programe kryesorë \"hapësire pune\" duke përdorur "
 516. "mjedisin Gnome."
 517. #. Description
 518. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 519. msgid "Greek environment"
 520. msgstr "Mjedisi Grek"
 521. #. Description
 522. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 523. msgid ""
 524. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 525. "speaking people use Debian."
 526. msgstr ""
 527. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Greqisht për të ndihmuar "
 528. "folësit Greqishtes të përdorin Debian."
 529. #. Description
 530. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 531. msgid "Greek desktop"
 532. msgstr "Hapësira e punës Greke"
 533. #. Description
 534. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 535. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 536. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Greqisht."
 537. #. Description
 538. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 539. msgid "Gujarati desktop"
 540. msgstr "Hapësira e punës Gujarati"
 541. #. Description
 542. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 543. msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 544. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Gujarati."
 545. #. Description
 546. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 547. msgid "Hebrew environment"
 548. msgstr "Mjedisi hebre"
 549. #. Description
 550. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 551. msgid ""
 552. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 553. "speaking people use Debian."
 554. msgstr ""
 555. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Hebraisht për të ndihmuar "
 556. "folësit e Hebraishtes të përdorin Debian."
 557. #. Description
 558. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 559. msgid "Hebrew desktop"
 560. msgstr "Hapësira e punës Hebraisht"
 561. #. Description
 562. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 563. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 564. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Hebraishte."
 565. #. Description
 566. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 567. msgid "Hindi environment"
 568. msgstr "Mjedisi Hindi"
 569. #. Description
 570. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 571. msgid ""
 572. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 573. "it easier for Hindi speakers to use Debian."
 574. msgstr ""
 575. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 576. "lehtësojnë folësit e gjuhës Hindi të përdorin Debian."
 577. #. Description
 578. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 579. msgid "Hindi desktop"
 580. msgstr "Hapësira e punës Hindi"
 581. #. Description
 582. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 583. msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 584. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Hindi."
 585. #. Description
 586. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 587. msgid "Hungarian environment"
 588. msgstr "Hapësira e punës Hungareze"
 589. #. Description
 590. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 591. msgid ""
 592. "This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
 593. "speaking people use Debian."
 594. msgstr ""
 595. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Hungarisht për të "
 596. "ndihmuar folësit e Hungarishtes të përdorin Debian."
 597. #. Description
 598. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 599. msgid "Hungarian desktop"
 600. msgstr "Hapësira e punës Hungareze"
 601. #. Description
 602. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 603. msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 604. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Hungarisht."
 605. #. Description
 606. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 607. msgid "Icelandic environment"
 608. msgstr "Mjedisi Islandisht"
 609. #. Description
 610. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 611. msgid ""
 612. "This task installs packages and documentation in Icelandic to help Icelandic "
 613. "speaking people use Debian."
 614. msgstr ""
 615. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Islandisht për të "
 616. "ndihmuar folësit e Islandishtes të përdorin Debian."
 617. #. Description
 618. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 619. msgid "Icelandic desktop"
 620. msgstr "Hapësira e punës Islandike"
 621. #. Description
 622. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 623. msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 624. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Islandisht."
 625. #. Description
 626. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 627. msgid "Irish environment"
 628. msgstr "Mjedisi Irlandez"
 629. #. Description
 630. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 631. msgid ""
 632. "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 633. "speaking people use Debian."
 634. msgstr ""
 635. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Irlandisht për të ndihmuar "
 636. "Irlandezët të përdorin Debian."
 637. #. Description
 638. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 639. msgid "Irish desktop"
 640. msgstr "Hapësira e punës Irlandeze"
 641. #. Description
 642. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 643. msgid "This task localises the desktop in Irish."
 644. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Irlandisht."
 645. #. Description
 646. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 647. msgid "Italian environment"
 648. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 649. #. Description
 650. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 651. msgid ""
 652. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 653. "speaking people use Debian."
 654. msgstr ""
 655. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Italisht për të ndihmuar "
 656. "folësit e Italishtes të përdorin Debian."
 657. #. Description
 658. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 659. msgid "Italian desktop"
 660. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 661. #. Description
 662. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 663. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 664. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Italisht."
 665. #. Description
 666. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 667. msgid "Japanese environment"
 668. msgstr "Mjedisi Japonez"
 669. #. Description
 670. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 671. msgid ""
 672. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 673. "Debian."
 674. msgstr ""
 675. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Japonisht për të ndihmuar "
 676. "folësit e Japonishtes të përdorin Debian."
 677. #. Description
 678. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 679. msgid "Japanese desktop"
 680. msgstr "Hapësira e punës Japoneze"
 681. #. Description
 682. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 683. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 684. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Japonisht."
 685. #. Description
 686. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 687. msgid "KDE desktop environment"
 688. msgstr "Mjedisi i punës KDE"
 689. #. Description
 690. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 691. msgid ""
 692. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 693. "Environment."
 694. msgstr ""
 695. "Kjo detyrë instalon programe kryesore \"hapësire pune\" duke përdorur K "
 696. "Desktop Environment."
 697. #. Description
 698. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 699. msgid "Khmer environment"
 700. msgstr "Mjedisi Kmer"
 701. #. Description
 702. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 703. msgid ""
 704. "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 705. "speaking people use Debian."
 706. msgstr ""
 707. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Kmerisht për të ndihmuar "
 708. "Kmerët të përdorin Debian."
 709. #. Description
 710. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 711. msgid "Khmer desktop"
 712. msgstr "Hapësira e punës Kmer"
 713. #. Description
 714. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 715. msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 716. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kmerisht."
 717. #. Description
 718. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 719. msgid "Korean environment"
 720. msgstr "Mjedisi Korean"
 721. #. Description
 722. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 723. msgid ""
 724. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 725. "Debian."
 726. msgstr ""
 727. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në gjuhën Koreane për të "
 728. "ndihmuar folësit e gjuhës Koreane të përdorin Debian."
 729. #. Description
 730. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 731. msgid "Korean desktop"
 732. msgstr "Hapësira e punës Koreane"
 733. #. Description
 734. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 735. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 736. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Koreane."
 737. #. Description
 738. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 739. msgid "Laptop"
 740. msgstr "Kompjuter prehëri"
 741. #. Description
 742. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 743. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 744. msgstr "Kjo detyrë instalon programe të dobishme për një kompjuter prehëri."
 745. #. Description
 746. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 747. msgid "Latvian desktop"
 748. msgstr "Hapësira e punës Letone"
 749. #. Description
 750. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 751. msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 752. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Letone."
 753. #. Description
 754. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 755. msgid "Lithuanian environment"
 756. msgstr "Mjedisi Lituanez"
 757. #. Description
 758. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 759. msgid ""
 760. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 761. "Lithuanian speaking people use Debian."
 762. msgstr ""
 763. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Lituanisht për të "
 764. "ndihmuar folësit e Lituanishtes të përdorin Debian."
 765. #. Description
 766. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 767. msgid "Lithuanian desktop"
 768. msgstr "Hapësira e punës Lituaneze"
 769. #. Description
 770. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 771. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 772. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Lituanisht."
 773. #. Description
 774. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 775. msgid "Macedonian environment"
 776. msgstr "Hapësira e punës Maqedonase"
 777. #. Description
 778. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 779. msgid ""
 780. "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 781. "Macedonian speaking people use Debian."
 782. msgstr ""
 783. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Maqedonisht për të "
 784. "ndihmuar Maqedonasit të përdorin Debian."
 785. #. Description
 786. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 787. msgid "Macedonian desktop"
 788. msgstr "Hapësira e punës Maqedonase"
 789. #. Description
 790. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 791. msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 792. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Maqedonisht."
 793. #. Description
 794. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 795. msgid "Mail server"
 796. msgstr "Serveri i postës"
 797. #. Description
 798. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 799. msgid ""
 800. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 801. "server system."
 802. msgstr ""
 803. "Kjo detyrë zgjedh një larmi paketash që përdoren për një sistem serveri "
 804. "poste të përgjithshëm."
 805. #. Description
 806. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 807. msgid "manual package selection"
 808. msgstr "zgjedhje paketash manuale"
 809. #. Description
 810. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 811. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 812. msgstr "Zgjedh manualisht paketat për instalimin në aptitude."
 813. #. Description
 814. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 815. msgid "Nepali desktop"
 816. msgstr "Hapësira e punës Nepaleze"
 817. #. Description
 818. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 819. msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 820. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Nepalezçe."
 821. #. Description
 822. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 823. msgid "Northern Sami desktop"
 824. msgstr "Hapësira e punës Sami-Veriore"
 825. #. Description
 826. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 827. msgid "This task localises the desktop in Northern Sami."
 828. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Sami-Veriore."
 829. #. Description
 830. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 831. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 832. msgstr "Mjedisi Norvegjez (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 833. #. Description
 834. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 835. msgid ""
 836. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 837. "speaking people use Debian."
 838. msgstr ""
 839. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Norvegjisht për të ndihmuar "
 840. "folësit e Norvegjishtes të përdorin Debian."
 841. #. Description
 842. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 843. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 844. msgstr "Hapësira e punës Norvegjeze (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 845. #. Description
 846. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 847. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 848. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Norvegjisht."
 849. #. Description
 850. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 851. msgid "Persian environment"
 852. msgstr "Mjedisi Persik"
 853. #. Description
 854. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 855. msgid ""
 856. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 857. "it easier for Persian speakers to use Debian."
 858. msgstr ""
 859. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion dhe "
 860. "lehtësojnë folësit e Persishtes të përdorin Debian."
 861. #. Description
 862. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 863. msgid "Persian desktop"
 864. msgstr "Hapësira e punës Persiane"
 865. #. Description
 866. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 867. msgid "This task localises the desktop in Persian."
 868. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Persisht."
 869. #. Description
 870. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 871. msgid "Polish environment"
 872. msgstr "Mjedisi Polak"
 873. #. Description
 874. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 875. msgid ""
 876. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 877. "speaking people use Debian."
 878. msgstr ""
 879. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Polonisht për të ndihmuar "
 880. "folësit e Polonishtes të përdorin Debian."
 881. #. Description
 882. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 883. msgid "Polish desktop"
 884. msgstr "Hapësira e punës Polake"
 885. #. Description
 886. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 887. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 888. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Polonisht."
 889. #. Description
 890. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 891. msgid "Portuguese environment"
 892. msgstr "Mjedisi Portugez"
 893. #. Description
 894. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 895. msgid ""
 896. "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 897. "Portuguese speaking people use Debian."
 898. msgstr ""
 899. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Portugalisht për të "
 900. "ndihmuar Portugezët të përdorin Debian."
 901. #. Description
 902. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 903. msgid "Portuguese desktop"
 904. msgstr "Hapësira e punës Portugeze"
 905. #. Description
 906. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 907. msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 908. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Portugalisht"
 909. #. Description
 910. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 911. msgid "Print server"
 912. msgstr "Server shtypi"
 913. #. Description
 914. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 915. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 916. msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 917. #. Description
 918. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 919. msgid "Punjabi environment"
 920. msgstr "Mjedisi Punjabi"
 921. #. Description
 922. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 923. msgid ""
 924. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 925. "it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 926. msgstr ""
 927. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 928. "lehtësojnë folësit e gjuhës Punjabi të përdorin Debian."
 929. #. Description
 930. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 931. msgid "Punjabi desktop"
 932. msgstr "Hapësira e punës Punjabi"
 933. #. Description
 934. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 935. msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 936. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Punjabi."
 937. #. Description
 938. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 939. msgid "Romanian environment"
 940. msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 941. #. Description
 942. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 943. msgid ""
 944. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 945. "speaking people use Debian."
 946. msgstr ""
 947. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Rumanisht për të ndihmuar "
 948. "folësit e Rumanishtes të përdorin Debian."
 949. #. Description
 950. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 951. msgid "Romanian desktop"
 952. msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 953. #. Description
 954. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 955. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 956. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Rumanisht."
 957. #. Description
 958. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 959. msgid "Russian environment"
 960. msgstr "Mjedisi Rusisht"
 961. #. Description
 962. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 963. msgid ""
 964. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 965. "speaking people use Debian."
 966. msgstr ""
 967. "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në Rusisht për të ndihmuar "
 968. "folësit e Rusishtes të përdorin Debian."
 969. #. Description
 970. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 971. msgid "Russian desktop"
 972. msgstr "Hapësira e punës Ruse"
 973. #. Description
 974. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 975. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 976. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Rusisht."
 977. #. Description
 978. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 979. msgid "Serbian environment"
 980. msgstr "Mjedisi Serb"
 981. #. Description
 982. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 983. msgid ""
 984. "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 985. "speaking people use Debian."
 986. msgstr ""
 987. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Serbisht për të ndihmuar "
 988. "folësit e gjuhës serbe të përdorin Debian."
 989. #. Description
 990. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 991. msgid "Serbian desktop"
 992. msgstr "Hapësira e punës serbe"
 993. #. Description
 994. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 995. msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 996. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Serbisht."
 997. #. Description
 998. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 999. msgid "Slovak environment"
 1000. msgstr "Mjedisi Sllovak"
 1001. #. Description
 1002. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 1003. msgid ""
 1004. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1005. "speaking people use Debian."
 1006. msgstr ""
 1007. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Sllovakisht për të "
 1008. "ndihmuar folësit e Sllovakishtes të përdorin Debian."
 1009. #. Description
 1010. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1011. msgid "Slovak desktop"
 1012. msgstr "Hapësira e punës Sllovake"
 1013. #. Description
 1014. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1015. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1016. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Sllovakisht."
 1017. #. Description
 1018. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1019. msgid "Slovenian environment"
 1020. msgstr "Mjedisi Slloven"
 1021. #. Description
 1022. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1023. msgid ""
 1024. "This task installs packages and documentation in Slovenian to help Slovenian "
 1025. "speaking people use Debian."
 1026. msgstr ""
 1027. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Sllovenisht për të "
 1028. "ndihmuar Sllovenët të përdorin Debian."
 1029. #. Description
 1030. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1031. msgid "Slovenian desktop"
 1032. msgstr "Hapësira e punës Sllovene"
 1033. #. Description
 1034. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1035. msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1036. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Sllovenisht."
 1037. #. Description
 1038. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1039. msgid "Spanish environment"
 1040. msgstr "Mjedisi Spanjoll"
 1041. #. Description
 1042. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1043. msgid ""
 1044. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1045. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1046. msgstr ""
 1047. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 1048. "folësit e Spanjishtes të përdorin Debian."
 1049. #. Description
 1050. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1051. msgid "Spanish desktop"
 1052. msgstr "Hapësira e punës Spanjolle"
 1053. #. Description
 1054. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1055. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1056. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Spanjisht."
 1057. #. Description
 1058. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1059. msgid "Standard system"
 1060. msgstr "Sistemi Standard"
 1061. #. Description
 1062. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1063. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 1064. msgstr "Kjo detyrë instalon një sistem me modalitet gërmash disi më të vogla."
 1065. #. Description
 1066. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1067. msgid "Swedish environment"
 1068. msgstr "Hapësira e punës Suedeze"
 1069. #. Description
 1070. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1071. msgid ""
 1072. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1073. "speaking people use Debian."
 1074. msgstr ""
 1075. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Suedisht për të ndihmuar "
 1076. "folësit e Suedishtes të përdorin Debian."
 1077. #. Description
 1078. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1079. msgid "Swedish desktop"
 1080. msgstr "Hapësira e punës Suedeze"
 1081. #. Description
 1082. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1083. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1084. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Suedisht."
 1085. #. Description
 1086. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1087. msgid "Tagalog environment"
 1088. msgstr "Mjedisi Tagalog"
 1089. #. Description
 1090. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1091. msgid ""
 1092. "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1093. "speaking people use Debian."
 1094. msgstr ""
 1095. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Tagalog për të "
 1096. "ndihmuar folësit e gjuhës Tagaloge të përdorin Debian."
 1097. #. Description
 1098. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1099. msgid "Tamil environment"
 1100. msgstr "Mjedisi Tamil"
 1101. #. Description
 1102. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1103. msgid ""
 1104. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 1105. "it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1106. msgstr ""
 1107. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që lehtëson "
 1108. "folësit e gjuhës Tamil të përdorin Debian."
 1109. #. Description
 1110. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1111. msgid "Tamil desktop"
 1112. msgstr "Hapësira e punës Tamil"
 1113. #. Description
 1114. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1115. msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1116. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tamil."
 1117. #. Description
 1118. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1119. msgid "Thai environment"
 1120. msgstr "Mjedisi Tailandez"
 1121. #. Description
 1122. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1123. msgid ""
 1124. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 1125. "use Debian."
 1126. msgstr ""
 1127. "Kjo detyrë instalon paketa që ndihmojë folësit e gjuhës Tailandeze të "
 1128. "përdorin Debian."
 1129. #. Description
 1130. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1131. msgid "Thai desktop"
 1132. msgstr "Hapësira e punës Tailandeze"
 1133. #. Description
 1134. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1135. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1136. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze."
 1137. #. Description
 1138. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1139. msgid "Turkish environment"
 1140. msgstr "Hapësira e punës Turke"
 1141. #. Description
 1142. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1143. msgid ""
 1144. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1145. "speaking people use Debian."
 1146. msgstr ""
 1147. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Turqisht për të ndihmuar "
 1148. "folësit e Turqishtes të përdorin Debian."
 1149. #. Description
 1150. #: ../po/debian-tasks.desc:113001
 1151. msgid "Turkish desktop"
 1152. msgstr "Hapësira e punës Turke"
 1153. #. Description
 1154. #: ../po/debian-tasks.desc:113001
 1155. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1156. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Turqisht."
 1157. #. Description
 1158. #: ../po/debian-tasks.desc:114001
 1159. msgid "Ukrainian environment"
 1160. msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
 1161. #. Description
 1162. #: ../po/debian-tasks.desc:114001
 1163. msgid ""
 1164. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 1165. "speaking people use Debian."
 1166. msgstr ""
 1167. "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në gjuhën Ukrainase për të "
 1168. "ndihmuar folësit e gjuhës Ukrainase të përdorin Debian."
 1169. #. Description
 1170. #: ../po/debian-tasks.desc:115001
 1171. msgid "Ukrainian desktop"
 1172. msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
 1173. #. Description
 1174. #: ../po/debian-tasks.desc:115001
 1175. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1176. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·gjuhën Ukrainase."
 1177. #. Description
 1178. #: ../po/debian-tasks.desc:116001
 1179. msgid "Vietnamese desktop"
 1180. msgstr "Hapësira e punës Vietnameze"
 1181. #. Description
 1182. #: ../po/debian-tasks.desc:116001
 1183. msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1184. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Vietnamisht."
 1185. #. Description
 1186. #: ../po/debian-tasks.desc:117001
 1187. msgid "Web server"
 1188. msgstr "Server Web"
 1189. #. Description
 1190. #: ../po/debian-tasks.desc:117001
 1191. msgid ""
 1192. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 1193. msgstr ""
 1194. "Kjo detyrë zgjedh paketa të nevojshëm për krijimin e një sistemi server "
 1195. "interneti."
 1196. #. Description
 1197. #: ../po/debian-tasks.desc:118001
 1198. msgid "Welsh environment"
 1199. msgstr "Mjedisi U"
 1200. #. Description
 1201. #: ../po/debian-tasks.desc:118001
 1202. msgid ""
 1203. "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1204. "speaking people use Debian."
 1205. msgstr ""
 1206. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në gjuhën Galeze për të "
 1207. "ndihmuar Galikët të përdorin Debian."
 1208. #. Description
 1209. #: ../po/debian-tasks.desc:119001
 1210. msgid "Welsh desktop"
 1211. msgstr "Hapësira e punës Galeze"
 1212. #. Description
 1213. #: ../po/debian-tasks.desc:119001
 1214. msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1215. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Galike."
 1216. #. Description
 1217. #: ../po/debian-tasks.desc:120001
 1218. msgid "Xfce desktop environment"
 1219. msgstr "Mjedisi Xfce"
 1220. #. Description
 1221. #: ../po/debian-tasks.desc:120001
 1222. msgid ""
 1223. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 1224. "environment."
 1225. msgstr ""
 1226. "Kjo detyrë instalon programe kryesorë \"hapësire pune\" duke përdorur "
 1227. "mjedisin Xfce."
 1228. #. Description
 1229. #: ../po/debian-tasks.desc:121001
 1230. msgid "Xhosa desktop"
 1231. msgstr "Hapësira e punës Xhosa"
 1232. #. Description
 1233. #: ../po/debian-tasks.desc:121001
 1234. msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1235. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Xhosa."
 1236. #, fuzzy
 1237. #~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
 1238. #~ msgstr "Kjo detyrë instalon programe të dobishme për një kompjuter prehëri."
 1239. #, fuzzy
 1240. #~ msgid "Albanian desktop"
 1241. #~ msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 1242. #, fuzzy
 1243. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1244. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Rumanisht."
 1245. #, fuzzy
 1246. #~ msgid ""
 1247. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 1248. #~ "desktop."
 1249. #~ msgstr ""
 1250. #~ "Kjo detyrë instalon programe kryesore \"hapësire pune\" duke përdorur "
 1251. #~ "ambjentin Gnome."
 1252. #~ msgid ""
 1253. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 1254. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 1255. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 1256. #~ "user choose between the two."
 1257. #~ msgstr ""
 1258. #~ "Kjo detyrë instalon programe bazë \"mjedisi pune\", duke përfshirë një "
 1259. #~ "shumllojshmëri drejtuesish sesioni, drejtues file-sh dhe shfletues "
 1260. #~ "interneti. Përmban mjediset e punës GNOME dhe KDE, dhe një drejtues "
 1261. #~ "ekrani që lejon përdoruesin të zgjedhe midis të dyve."
 1262. #, fuzzy
 1263. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 1264. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Italiane"
 1265. #, fuzzy
 1266. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 1267. #~ msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 1268. #~ msgid "Office environment"
 1269. #~ msgstr "Mjedisi i zyrës"
 1270. #~ msgid ""
 1271. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 1272. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 1273. #~ "a rather large collection of software."
 1274. #~ msgstr ""
 1275. #~ "Kjo detyrë instalon një larmi programesh të mjedisit zyrtar, duke "
 1276. #~ "përfshirë një përpunues shkrimesh, një përllogaritës, një program "
 1277. #~ "prezantimi dhe akoma më shumë. Ky është një grumbull i madh paketash."
 1278. #~ msgid "X window system"
 1279. #~ msgstr "Sistemi X window"
 1280. #~ msgid ""
 1281. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 1282. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 1283. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 1284. #~ msgstr ""
 1285. #~ "Kjo detyrë pajis me përbërësit kryesorë për një workstation që punon me "
 1286. #~ "Sistemin X Window. Përmban libraritë X, një server X, një komplet gërmash "
 1287. #~ "dhe një grup bazë klientësh dhe veglash X."
 1288. #~ msgid "Broadband internet connection"
 1289. #~ msgstr "Lidhje e shpjejtë interneti"
 1290. #~ msgid ""
 1291. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 1292. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 1293. #~ msgstr ""
 1294. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjën ë kompjuterit me "
 1295. #~ "internetin duke përdorur DSL, Cable, etj."
 1296. #~ msgid "C and C++"
 1297. #~ msgstr "C dhe C++"
 1298. #~ msgid ""
 1299. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 1300. #~ "programming languages."
 1301. #~ msgstr ""
 1302. #~ "Një mjedis i plotë për zhvillimin e programeve në gjuhët e programimit C "
 1303. #~ "dhe C++."
 1304. #~ msgid "Dialup internet"
 1305. #~ msgstr "Lidhje interneti me telefon(dialup)"
 1306. #~ msgid ""
 1307. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 1308. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 1309. #~ msgstr ""
 1310. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjen e kompjuterit me një "
 1311. #~ "rrjet të përkohshëm dhe të ngadaltë (me modem, ISDN ,etj)."
 1312. #~ msgid "Games"
 1313. #~ msgstr "Lojra"
 1314. #~ msgid ""
 1315. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 1316. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 1317. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 1318. #~ msgstr ""
 1319. #~ "Duke zgjedhur këtë detyrë do instalohen një mori lojrash, nga ato unix më "
 1320. #~ "tradicionalet tekstuale deri tek lojrat e shpejta me letra. Nuk do të "
 1321. #~ "instalojë të gjitha lojrat në Debian, por është një pikënisje e mirë."
 1322. #~ msgid "Java"
 1323. #~ msgstr "Java"
 1324. #~ msgid "A java development environment."
 1325. #~ msgstr "Një mjedis zhvillimi java."
 1326. #~ msgid "Debian Jr."
 1327. #~ msgstr "Debian Jr."
 1328. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 1329. #~ msgstr "Debian Jr. është një grumbull paketash për fëmijë."
 1330. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 1331. #~ msgstr "Përpilimi i kernelit të zakonshëm"
 1332. #~ msgid ""
 1333. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 1334. #~ "kernel."
 1335. #~ msgstr ""
 1336. #~ "Kjo detyrë përfshin gjithçka që të duhet për të ndërtuar kernelin tënd "
 1337. #~ "personal."
 1338. #~ msgid ""
 1339. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 1340. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 1341. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 1342. #~ msgstr ""
 1343. #~ "Këtu përfshihen një grumbull veglash që përdoruesit e kompjuterave të "
 1344. #~ "prehërit presin të gjejnë në një sistem. Përfshin ndihmë për kompjuterat "
 1345. #~ "IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba dhe Dell Inspiron."
 1346. #~ msgid ""
 1347. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 1348. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 1349. #~ msgstr ""
 1350. #~ "Kjo detyrë kthen sistemin në një Linux Standart Base, të lejon të "
 1351. #~ "instalosh dhe përdorësh paketa LSB."
 1352. #~ msgid "Usenet news server"
 1353. #~ msgstr "Server lajmesh"
 1354. #~ msgid ""
 1355. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 1356. #~ "for new Debian installations."
 1357. #~ msgstr ""
 1358. #~ "Kjo detyrë zgjedh versionet e preferuara të serverit të lajmeve INN për "
 1359. #~ "instalimet e Debian."
 1360. #~ msgid ""
 1361. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 1362. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 1363. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 1364. #~ "operate a server."
 1365. #~ msgstr ""
 1366. #~ "Nuk ke nevojë për këtë paket nëse zgjedh të lexosh lajmet nga një server "
 1367. #~ "tjetër, zgjidh vetëm programin e lexuesit të lajmeve që dëshiron. Përdore "
 1368. #~ "këtë detyrë vetëm nëse dëshiron të krijosh një server."
 1369. #~ msgid "Python"
 1370. #~ msgstr "Python"
 1371. #~ msgid ""
 1372. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 1373. #~ "complex applications in Python."
 1374. #~ msgstr ""
 1375. #~ "Vegla dhe shtesa Python, për programe zhvilluese, të thjeshtë apo të "
 1376. #~ "ndërlikuar në gjuhën e programimit Python."
 1377. #~ msgid "Scientific applications"
 1378. #~ msgstr "Programe shkencorë"
 1379. #~ msgid ""
 1380. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 1381. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 1382. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 1383. #~ "visualization."
 1384. #~ msgstr ""
 1385. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa që janë të përshtatshëm për punë shkencore.Nën "
 1386. #~ "një përcaktim të cekët të 'shkencor', këtu bëjnë pjesë përllogaritës dhe "
 1387. #~ "shqyrtues numerikë, shqyrtues statistikash si dhe shikues të ndryshëm."
 1388. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 1389. #~ msgstr "Mjedisi TeX/LaTeX"
 1390. #~ msgid ""
 1391. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 1392. #~ "LaTeX."
 1393. #~ msgstr ""
 1394. #~ "Kjo detyrë instalon paketat e duhur për hartimin e dokumentave në TeX/"
 1395. #~ "LaTeX."
 1396. #~ msgid "Conventional Unix server"
 1397. #~ msgstr "Server i zakonshëm Unix"
 1398. #~ msgid ""
 1399. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 1400. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 1401. #~ "this includes a number of daemons."
 1402. #~ msgstr ""
 1403. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa të cilat do gjendeshin në një sistem të "
 1404. #~ "zakonshëm multi-user unix me përdorues të largët. Kujdes pasi këtu "
 1405. #~ "përfshihen disa daemon."
 1406. #~ msgid "Tcl/Tk"
 1407. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 1408. #~ msgid ""
 1409. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 1410. #~ "and Tk Toolkit."
 1411. #~ msgstr ""
 1412. #~ "Paketa që zakonisht përdoren në zhvillimin e programeve që përdorin "
 1413. #~ "gjuhën e programimit Tcl dhe Kompletin e Veglave Tk."
 1414. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 1415. #~ msgstr "një mjedis TeX/LaTeX"