You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

850 lines
26 KiB

 1. # Translation of newtasksel to Finnish
 2. # This file is distributed under the same license as the newtasksel package.
 3. # Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003.
 4. # Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004.
 5. #
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: newtasksel\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2004-12-06 18:13-0500\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2004-07-21 11:59+0300\n"
 13. "Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
 14. "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 19. #. Description
 20. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 21. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 22. msgstr "Brasilian portugalinkielinen ympäristö"
 23. #. Description
 24. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 25. msgid ""
 26. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 27. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 28. msgstr ""
 29. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot ja dokumentaation auttamaan Brasilian "
 30. "portugalinkielisiä Debianin käytössä."
 31. #. Description
 32. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 33. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 34. msgstr "Brasilian portugalinkielinen työpöytä"
 35. #. Description
 36. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 37. msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
 38. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi Brasilian portugalinkielisen."
 39. #. Description
 40. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 41. msgid "Catalan environment"
 42. msgstr "Katalaanin ympäristö"
 43. #. Description
 44. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 45. msgid ""
 46. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 47. "speaking people use Debian."
 48. msgstr ""
 49. "Asentaa paketit ja dokumentaation katalaaniksi auttamaan katalaaninkielisiä "
 50. "Debianin käytössä."
 51. #. Description
 52. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 53. msgid "Catalan desktop"
 54. msgstr "Katalaaninkielinen työpöytä"
 55. #. Description
 56. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 57. msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
 58. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi katalaaninkielisen."
 59. #. Description
 60. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 61. msgid "Simplified Chinese environment"
 62. msgstr "Yksinkertaistettu kiinalainen ympäristö"
 63. #. Description
 64. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 65. msgid ""
 66. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 67. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 68. "encoding."
 69. msgstr ""
 70. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation auttamaan "
 71. "kiinankielisiä Debianin käytössä kun käytössä on yksinkertaistettu "
 72. "kiinalainen merkistö."
 73. #. Description
 74. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 75. msgid "Simplified Chinese desktop"
 76. msgstr "Yksinkertaistettu kiinalainen työpöytä"
 77. #. Description
 78. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 79. msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
 80. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi yksinkertaistetun kiinankielisen"
 81. #. Description
 82. #: ../po/debian-tasks.desc:62
 83. msgid ""
 84. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 85. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 86. "encoding."
 87. msgstr ""
 88. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation auttamaan "
 89. "kiinankielisiä Debianin käytössä kun käytössä on perinteinen kiinalainen "
 90. "merkistö."
 91. #. Description
 92. #: ../po/debian-tasks.desc:79
 93. msgid "Traditional Chinese environment"
 94. msgstr "Perinteinen kiinalainen ympäristö"
 95. #. Description
 96. #: ../po/debian-tasks.desc:79
 97. msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese"
 98. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi perinteisen kiinankielisen."
 99. #. Description
 100. #: ../po/debian-tasks.desc:86
 101. msgid "Cyrillic environment"
 102. msgstr "Kyrillinen ympäristö"
 103. #. Description
 104. #: ../po/debian-tasks.desc:86
 105. msgid ""
 106. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 107. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 108. "Serbian and Ukrainian."
 109. msgstr ""
 110. "Asentaa kyrilliset kirjasintyypit ja muut ohjelmistot, jotka tarvitaan "
 111. "käytettäessä kyrillistä ympäristöä. Tämä tukee valkovenäjää, bulgariaa, "
 112. "makedoniaa, venäjää, serbiaa ja ukrainaa."
 113. #. Description
 114. #: ../po/debian-tasks.desc:97
 115. msgid "Cyrillic desktop"
 116. msgstr "Kyrillinen työpöytä"
 117. #. Description
 118. #: ../po/debian-tasks.desc:97
 119. msgid ""
 120. "This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
 121. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 122. msgstr ""
 123. "Asentaa kyrilliset kirjasintyypit ja muut ohjelmistot, jotka tarvitaan "
 124. "käytettäessä kyrillistä ympäristöä. Tämä tukee valkovenäjää, bulgariaa, "
 125. "makedoniaa, venäjää, serbiaa ja ukrainaa."
 126. #. Description
 127. #: ../po/debian-tasks.desc:107
 128. msgid "Danish environment"
 129. msgstr "Tanskalainen ympäristö"
 130. #. Description
 131. #: ../po/debian-tasks.desc:107
 132. msgid ""
 133. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 134. "speaking people use Debian."
 135. msgstr ""
 136. "Asentaa paketit ja dokumentaation tanskaksi auttamaan tanskankielisiä "
 137. "Debianin käytössä."
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:117
 140. msgid "Danish desktop"
 141. msgstr "Tanskalainen työpöytä"
 142. #. Description
 143. #: ../po/debian-tasks.desc:117
 144. msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
 145. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi tanskankielisen"
 146. #. Description
 147. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 148. msgid "SQL database"
 149. msgstr "SQL-tietokanta"
 150. #. Description
 151. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 152. msgid ""
 153. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 154. msgstr "Valitsee asiakas- ja palvelinpaketit PostgreSQL-tietokannalle."
 155. #. Description
 156. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 157. msgid ""
 158. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 159. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 160. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 161. "locking."
 162. msgstr ""
 163. "PostgreSQL on SQL-relaatiotietokanta, josta löytyy parantuva SQL92-"
 164. "yhteensopivuus ja joitain SQL3-ominaisuuksia. Se sopii käytettäväksi monen "
 165. "käyttäjän tietokantana johtuen sen kyvyistä transaktioihin ja "
 166. "hienojakoisesta lukituksesta."
 167. #. Description
 168. #: ../po/debian-tasks.desc:138
 169. msgid "Desktop environment"
 170. msgstr "Työpöytäympäristö"
 171. #. Description
 172. #: ../po/debian-tasks.desc:138
 173. msgid ""
 174. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 175. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 176. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 177. "choose between the two."
 178. msgstr ""
 179. "Tarjoaa perustyöpöytäohjelmistot, muun muassa istunnonhallitsimia, "
 180. "tiedostonhallintaa ja www-selaimia. Tämä sisältää sekä Gnome- että KDE-"
 181. "työpöydät ja tarjoaa kirjautumisohjelman, joka antaa käyttäjän valita näiden "
 182. "väliltä."
 183. #. Description
 184. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 185. msgid "DNS server"
 186. msgstr "DNS-palvelin"
 187. #. Description
 188. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 189. msgid ""
 190. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 191. msgstr ""
 192. "Valitsee BIND DNS-palvelimen, siihen liittyvän ohjeistuksen sekä "
 193. "hyötyohjelmapaketit."
 194. #. Description
 195. #: ../po/debian-tasks.desc:166
 196. msgid "File server"
 197. msgstr "Tiedostopalvelin"
 198. #. Description
 199. #: ../po/debian-tasks.desc:166
 200. msgid ""
 201. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 202. "and NFS."
 203. msgstr ""
 204. "Asettaa järjestelmäsi toimimaan tiedostopalvelimena. Sekä NetBIOS että NFS "
 205. "ovat käytettävissä."
 206. #. Description
 207. #: ../po/debian-tasks.desc:176
 208. msgid "French environment"
 209. msgstr "Ranskalainen ympäristö"
 210. #. Description
 211. #: ../po/debian-tasks.desc:176
 212. msgid ""
 213. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 214. "speaking people use Debian."
 215. msgstr ""
 216. "Asentaa paketit ja dokumentaation ranskaksi auttamaan ranskankielisiä "
 217. "Debianin käytössä."
 218. #. Description
 219. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 220. msgid "French desktop"
 221. msgstr "Ranskalainen työpöytä"
 222. #. Description
 223. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 224. msgid "This task makes the desktop be localised in French"
 225. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi ranskankielisen"
 226. #. Description
 227. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 228. msgid "German environment"
 229. msgstr "Saksalainen ympäristö"
 230. #. Description
 231. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 232. msgid ""
 233. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 234. "speaking people use Debian."
 235. msgstr ""
 236. "Asentaa paketit ja dokumentaation saksaksi auttamaan saksankielisiä Debianin "
 237. "käytössä."
 238. #. Description
 239. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 240. msgid "German desktop"
 241. msgstr "Saksalainen työpöytä"
 242. #. Description
 243. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 244. msgid "This task makes the desktop be localised in German"
 245. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi saksankielisen"
 246. #. Description
 247. #: ../po/debian-tasks.desc:212
 248. msgid "Greek environment"
 249. msgstr "Kreikkalainen ympäristö"
 250. #. Description
 251. #: ../po/debian-tasks.desc:212
 252. msgid ""
 253. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 254. "speaking people use Debian."
 255. msgstr ""
 256. "Asentaa paketit ja dokumentaation kreikaksi auttamaan kreikankielisiä "
 257. "Debianin käytössä."
 258. #. Description
 259. #: ../po/debian-tasks.desc:222
 260. msgid "Greek desktop"
 261. msgstr "Kreikkalainen työpöytä"
 262. #. Description
 263. #: ../po/debian-tasks.desc:222
 264. msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
 265. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi kreikankielisen"
 266. #. Description
 267. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 268. msgid "Hebrew environment"
 269. msgstr "Hepreankielinen ympäristö"
 270. #. Description
 271. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 272. msgid ""
 273. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 274. "speaking people use Debian."
 275. msgstr ""
 276. "Asentaa paketit ja dokumentaation hepreaksi auttamaan hepreankielisiä "
 277. "Debianin käytössä."
 278. #. Description
 279. #: ../po/debian-tasks.desc:237
 280. msgid "Hebrew desktop"
 281. msgstr "Hebrealainen työpöytä"
 282. #. Description
 283. #: ../po/debian-tasks.desc:237
 284. msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
 285. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi hebreankielisen"
 286. #. Description
 287. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 288. msgid "Italian environment"
 289. msgstr "Italiankielinen ympäristö"
 290. #. Description
 291. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 292. msgid ""
 293. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 294. "speaking people use Debian."
 295. msgstr ""
 296. "Asentaa paketit ja dokumentaation italiaksi auttamaan italiankielisiä "
 297. "Debianin käytössä."
 298. #. Description
 299. #: ../po/debian-tasks.desc:255
 300. msgid "Italian desktop"
 301. msgstr "Italialainen työpöytä"
 302. #. Description
 303. #: ../po/debian-tasks.desc:255
 304. msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
 305. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi italiankielisen"
 306. #. Description
 307. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 308. msgid "Japanese environment"
 309. msgstr "Japanilainen ympäristö"
 310. #. Description
 311. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 312. msgid ""
 313. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 314. "Debian."
 315. msgstr "Asentaa paketit auttamaan japaninkielisiä Debianin käytössä."
 316. #. Description
 317. #: ../po/debian-tasks.desc:274
 318. msgid "Japanese desktop environment"
 319. msgstr "Japanilainen työpöytä"
 320. #. Description
 321. #: ../po/debian-tasks.desc:274
 322. msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
 323. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi japaninkielisen"
 324. #. Description
 325. #: ../po/debian-tasks.desc:281
 326. msgid "Korean environment"
 327. msgstr "Korealainen ympäristö"
 328. #. Description
 329. #: ../po/debian-tasks.desc:281
 330. msgid ""
 331. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 332. "Debian."
 333. msgstr "Asentaa paketit auttamaan koreankielisiä Debianin käytössä."
 334. #. Description
 335. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 336. msgid "Korean desktop"
 337. msgstr "Korealainen työpöytä"
 338. #. Description
 339. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 340. msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
 341. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi koreankielisen"
 342. #. Description
 343. #: ../po/debian-tasks.desc:300
 344. msgid "Lithuanian environment"
 345. msgstr "Latvialainen ympäristö"
 346. #. Description
 347. #: ../po/debian-tasks.desc:300
 348. msgid ""
 349. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 350. "Lithuanian speaking people use Debian."
 351. msgstr ""
 352. "Asentaa paketit ja dokumentaation latviaksi auttamaan latviankielisiä "
 353. "Debianin käytössä."
 354. #. Description
 355. #: ../po/debian-tasks.desc:310
 356. msgid "Lithuanian desktop"
 357. msgstr "Latvialainen työpöytä"
 358. #. Description
 359. #: ../po/debian-tasks.desc:310
 360. msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
 361. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi latviankielisen"
 362. #. Description
 363. #: ../po/debian-tasks.desc:317
 364. msgid "Mail server"
 365. msgstr "Postipalvelin"
 366. #. Description
 367. #: ../po/debian-tasks.desc:317
 368. msgid ""
 369. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 370. "server system."
 371. msgstr ""
 372. "Valitsee kokoelman paketteja, jotka ovat hyödyllisiä yleiskäyttöisessä "
 373. "postipalvelinjärjestelmässä."
 374. #. Description
 375. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 376. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 377. msgstr "Norjalainen (bokmål ja nynorsk) ympäristö"
 378. #. Description
 379. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 380. msgid ""
 381. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 382. "speaking people use Debian."
 383. msgstr ""
 384. "Asentaa paketit ja dokumentaation norjaksi auttamaan norjankielisiä Debianin "
 385. "käytössä."
 386. #. Description
 387. #: ../po/debian-tasks.desc:337
 388. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 389. msgstr "Norjalainen (bokmål ja nynorsk) työpöytä"
 390. #. Description
 391. #: ../po/debian-tasks.desc:337
 392. msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
 393. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi norjankielisen"
 394. #. Description
 395. #: ../po/debian-tasks.desc:344
 396. msgid "Polish environment"
 397. msgstr "Puolalainen ympäristö"
 398. #. Description
 399. #: ../po/debian-tasks.desc:344
 400. msgid ""
 401. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 402. "speaking people use Debian."
 403. msgstr ""
 404. "Asentaa paketit ja dokumentaation puolaksi auttamaan puolankielisiä Debianin "
 405. "käytössä."
 406. #. Description
 407. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 408. msgid "Polish desktop"
 409. msgstr "Puolalainen työpöytä"
 410. #. Description
 411. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 412. msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
 413. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi puolankielisen"
 414. #. Description
 415. #: ../po/debian-tasks.desc:363
 416. msgid "Print server"
 417. msgstr "Tulostuspalvelin"
 418. #. Description
 419. #: ../po/debian-tasks.desc:363
 420. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 421. msgstr "Asettaa järjestelmäsi toimimaan tulostuspalvelimena."
 422. #. Description
 423. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 424. msgid "Russian environment"
 425. msgstr "Venäläinen ympäristö"
 426. #. Description
 427. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 428. msgid ""
 429. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 430. "speaking people use Debian."
 431. msgstr ""
 432. "Asentaa ohjelmat ja dokumentaation venäjäksi auttamaan venäjänkielisiä "
 433. "Debianin käytössä."
 434. #. Description
 435. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 436. msgid "Russian desktop"
 437. msgstr "Venäläinen työpöytä"
 438. #. Description
 439. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 440. msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
 441. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi venäjänkielisen"
 442. #. Description
 443. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 444. msgid "Spanish environment"
 445. msgstr "Espanjalainen ympäristö"
 446. #. Description
 447. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 448. msgid ""
 449. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 450. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 451. msgstr ""
 452. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot ja dokumentaation espanjaksi auttamaan "
 453. "espanjankielisiä Debianin käytössä."
 454. #. Description
 455. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 456. msgid "Spanish desktop"
 457. msgstr "Espanjalainen työpöytä"
 458. #. Description
 459. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 460. msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
 461. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi espanjankielisen"
 462. #. Description
 463. #: ../po/debian-tasks.desc:409
 464. msgid "Swedish environment"
 465. msgstr "Ruotsalainen ympäristö"
 466. #. Description
 467. #: ../po/debian-tasks.desc:409
 468. msgid ""
 469. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 470. "speaking people use Debian."
 471. msgstr ""
 472. "Asentaa paketit ja dokumentaation ruotsiksi auttamaan ruotsinkielisiä "
 473. "Debianin käytössä."
 474. #. Description
 475. #: ../po/debian-tasks.desc:419
 476. msgid "Swedish desktop"
 477. msgstr "Ruotsalainen työpöytä"
 478. #. Description
 479. #: ../po/debian-tasks.desc:419
 480. msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
 481. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi ruotsinkielisen"
 482. #. Description
 483. #: ../po/debian-tasks.desc:426
 484. msgid "Thai environment"
 485. msgstr "Thailainen ympäristö"
 486. #. Description
 487. #: ../po/debian-tasks.desc:426
 488. msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
 489. msgstr "Asentaa paketit auttamaan thainkielisiä Debianin käytössä."
 490. #. Description
 491. #: ../po/debian-tasks.desc:437
 492. msgid "Thai desktop"
 493. msgstr "Thaimaalainen työpöytä"
 494. #. Description
 495. #: ../po/debian-tasks.desc:437
 496. msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
 497. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi thainkielisen"
 498. #. Description
 499. #: ../po/debian-tasks.desc:444
 500. msgid "Turkish environment"
 501. msgstr "Turkkilainen ympäristö"
 502. #. Description
 503. #: ../po/debian-tasks.desc:444
 504. msgid ""
 505. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 506. "speaking people use Debian."
 507. msgstr ""
 508. "Asentaa paketit ja dokumentaation turkiksi auttamaan turkinkielisiä Debianin "
 509. "käytössä."
 510. #. Description
 511. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 512. msgid "Turkish desktop"
 513. msgstr "Turkkilainen työpöytä"
 514. #. Description
 515. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 516. msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
 517. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi turkinkielisen"
 518. #. Description
 519. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 520. msgid "Ukrainian environment"
 521. msgstr "Ukrainalainen ympäristö"
 522. #. Description
 523. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 524. msgid ""
 525. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 526. "speaking people use Debian."
 527. msgstr ""
 528. "Asentaa ohjelmat ja dokumentaation ukrainaksi auttamaan ukrainankielisiä "
 529. "Debianin käytössä."
 530. #. Description
 531. #: ../po/debian-tasks.desc:473
 532. msgid "Ukrainian desktop"
 533. msgstr "Ukrainalainen työpöytä"
 534. #. Description
 535. #: ../po/debian-tasks.desc:473
 536. msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
 537. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi ukrainankielisen"
 538. #. Description
 539. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 540. msgid "Web server"
 541. msgstr "Www-palvelin"
 542. #. Description
 543. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 544. msgid ""
 545. "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
 546. msgstr ""
 547. "Valitsee paketit, jotka ovat hyödyllisiä yleiskäyttöisessä www-"
 548. "palvelinjärjestelmässä."
 549. #~ msgid ""
 550. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make "
 551. #~ "it easier for Korean speakers to use Debian."
 552. #~ msgstr ""
 553. #~ "Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation "
 554. #~ "auttamaan koreankielisiä Debianin käytössä."
 555. #~ msgid "Office environment"
 556. #~ msgstr "ToimistoympÀristö"
 557. #~ msgid ""
 558. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 559. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 560. #~ "a rather large collection of software."
 561. #~ msgstr ""
 562. #~ "Tarjoaa kokoelman toimistotyöskentelyohjelmia sisÀltÀen tekstinkÃ"
 563. #~ "€sittelyn, taulukkolaskennan, esitelmÀohjelmiston sekÀ muita. TÀmÀ on "
 564. #~ "melko suuri ohjelmistokokoelma."
 565. #~ msgid "X window system"
 566. #~ msgstr "X-ikkunointijÀrjestelmÀ"
 567. #~ msgid ""
 568. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 569. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 570. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 571. #~ msgstr ""
 572. #~ "Tarjoaa vÀlttÀmÀttömÀt komponentit itsenÀiseen työasemaan, jossa kÃ"
 573. #~ "€ytetÀÀn X-ikkunointijÀrjestelmÀÀ. TÀmÀ tarjoaa X-kirjastot, X-"
 574. #~ "palvelimen, joukon kirjasintyyppejÀ, X-asiakasohjelmia ja -apuohjelmia."
 575. #~ msgid "Broadband internet connection"
 576. #~ msgstr "Laajakaistainen Internetyhteys"
 577. #~ msgid ""
 578. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 579. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 580. #~ msgstr ""
 581. #~ "Valitsee paketit Internetiin DSL:llÀ, kaapelilla tai vastaavalla "
 582. #~ "kytkeytyvien tietokoneiden erityistarpeisiin."
 583. #~ msgid "C and C++"
 584. #~ msgstr "C ja C++"
 585. #~ msgid ""
 586. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 587. #~ "programming languages."
 588. #~ msgstr ""
 589. #~ "TÀydellinen ympÀristö ohjelmien kehittÀmiseen C- ja C++-"
 590. #~ "ohjelmointikielillÀ."
 591. #~ msgid "Dialup internet"
 592. #~ msgstr "Soittoyhteys-internet"
 593. #~ msgid ""
 594. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 595. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 596. #~ msgstr ""
 597. #~ "Valitsee paketit hidasta vain osan aikaa pÀÀllÀ olevaasoittoyhteyttÀ "
 598. #~ "kÀyttÀvien tietokoneiden erityistarpeisiin (modeemi, ISDN tai vastaava)."
 599. #~ msgid "Games"
 600. #~ msgstr "Pelit"
 601. #~ msgid ""
 602. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 603. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 604. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 605. #~ msgstr ""
 606. #~ "Asentaa laajan valikoiman pelejÀ alkaen perinteisisÀ tekstipohjaisista "
 607. #~ "Unix-peleistÀ korttipeleihin ja nopeatempoisiin toimintapeleihin. TÀmÀ "
 608. #~ "ei asenna kaikkia pelejÀ Debianissa, mutta tarjoaa hyvÀn alun."
 609. #~ msgid "Java"
 610. #~ msgstr "Java"
 611. #~ msgid "A java development environment."
 612. #~ msgstr "Java-kehitysympÀristö."
 613. #~ msgid "Debian Jr."
 614. #~ msgstr "Debian Jr."
 615. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 616. #~ msgstr "Debian Jr. on kokoelma Debian-paketteja, jotka soveltuvat lapsille."
 617. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 618. #~ msgstr "Itse muokattavan ytimen kÀÀntö"
 619. #~ msgid ""
 620. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 621. #~ "kernel."
 622. #~ msgstr ""
 623. #~ "SisÀltÀÀ kaiken mitÀ tarvitset kÀÀntÀÀksesi itse muokkaamasi "
 624. #~ "ytimen."
 625. #~ msgid "Laptop"
 626. #~ msgstr "Kannettava"
 627. #~ msgid ""
 628. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 629. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 630. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 631. #~ msgstr ""
 632. #~ "TÀmÀ on kokoelma työkaluja, jotka kannettavan tietokoneen kÀyttÀjÃ"
 633. #~ "€t\n"
 634. #~ "odottavat löytÀvÀnsÀ jÀrjestelmÀstÀ. TÀmÀ sisÀltÀÀ joitain\n"
 635. #~ "erikoishyötyohjelmia joillekin kannettaville, muun muassa IBM\n"
 636. #~ "Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba ja Dell Inspiron."
 637. #~ msgid "Linux Standard Base"
 638. #~ msgstr "Linux Standard Base"
 639. #~ msgid ""
 640. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 641. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 642. #~ msgstr ""
 643. #~ "Tekee jÀrjestelmÀstÀ yhteensopivan Linux Standard Basen kanssa sallien "
 644. #~ "LSB-pakettien asennuksen ja kÀytön."
 645. #~ msgid "Usenet news server"
 646. #~ msgstr "Nyyssipalvelin"
 647. #~ msgid ""
 648. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 649. #~ "for new Debian installations."
 650. #~ msgstr ""
 651. #~ "Valitsee suositellun version INN-nyyssipalvelinohjelmistosta uusiin "
 652. #~ "Debian-asennuksiin."
 653. #~ msgid ""
 654. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 655. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 656. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 657. #~ "operate a server."
 658. #~ msgstr ""
 659. #~ "Et tarvitse tÀtÀ pakettia jos haluat vain lukea nyyssejÀ jo "
 660. #~ "olemassaolevalta palvelimelta. Valitse vain haluamasi nyyssilukijaohjelma "
 661. #~ "ja se tuo mukanaan tarvittavat palat. KÀytÀ tÀtÀ tehtÀvÀÀ vain jos "
 662. #~ "haluat pitÀÀ palvelinta."
 663. #~ msgid "Python"
 664. #~ msgstr "Python"
 665. #~ msgid ""
 666. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 667. #~ "complex applications in Python."
 668. #~ msgstr ""
 669. #~ "Monia Python-työkaluja ja -laajennuksia komentotiedostojen ja "
 670. #~ "yksinkertaisten tai monimutkaisten sovelluksien kehittÀmiseen Pythonilla."
 671. #~ msgid "Scientific applications"
 672. #~ msgstr "Tieteelliset sovellukset"
 673. #~ msgid ""
 674. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 675. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 676. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 677. #~ "visualization."
 678. #~ msgstr ""
 679. #~ "Valitsee paketit, jotka soveltuvat tieteelliseen työhön. Perustuen "
 680. #~ "melko löyhÀÀn mÀÀritelmÀÀn \"tieteelliselle\" tÀmÀ sisÀltÀÀ "
 681. #~ "numeerisen analyysin ja laskennan, tilastollisen data-analyysin sekÀ "
 682. #~ "visualisoinnin."
 683. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 684. #~ msgstr "TeX/LaTeX-ympÀristö"
 685. #~ msgid ""
 686. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 687. #~ "LaTeX."
 688. #~ msgstr ""
 689. #~ "Asentaa tarvittavat paketit dokumenttien kirjoittamiseen TeX/LaTeX-"
 690. #~ "muodossa."
 691. #~ msgid "Conventional Unix server"
 692. #~ msgstr "Perinteinen Unix-palvelin"
 693. #~ msgid ""
 694. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 695. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 696. #~ "this includes a number of daemons."
 697. #~ msgstr ""
 698. #~ "Valitsee paketit, jotka tyypillisesti löytyvÀt tavanomaisesta monen kÃ"
 699. #~ "€yttÀjÀn ja etÀkÀyttÀjÀn Unix-jÀrjestelmÀstÀ. Varoitus: tÀmÀ "
 700. #~ "sisÀltÀÀ monia palveluita jotka kÀynnistyvÀt asennuksen jÀlkeen."
 701. #~ msgid "Tcl/Tk"
 702. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 703. #~ msgid ""
 704. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 705. #~ "and Tk Toolkit."
 706. #~ msgstr ""
 707. #~ "Paketit, joita yleensÀ kÀytetÀÀn kehitettÀessÀ sovelluksia Tcl-"
 708. #~ "kielellÀ ja Tk-työkaluohjelmistolla."
 709. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 710. #~ msgstr "TeX/LaTeX-ympÀristö"