You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

661 lines
20 KiB

 1. # translation of tasksel_tasks.po to Lithuanian
 2. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 3. # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
 4. # Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>, 2004.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2004-12-06 18:13-0500\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2004-07-20 18:34+0300\n"
 12. "Last-Translator: Kęstutis Biliūnas <kebil@kaunas.init.lt>\n"
 13. "Language-Team: Lithuanian <komp_lt@konferencijos.lt>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 18. #. Description
 19. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 20. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 21. msgstr "Brazilijos portugalų kalbos aplinka"
 22. #. Description
 23. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 24. msgid ""
 25. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 26. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 27. msgstr ""
 28. "Šis uždavinys įdiegia programas, duomenų failus ir dokumentus, kurie "
 29. "palengvins Brazilijos portugalų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 32. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 33. msgstr "Brazilijos portugalų darbastalis"
 34. #. Description
 35. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 36. msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
 37. msgstr ""
 38. "Šis uždavinys paruošia Brazilijos portugalų kalba lokalizuotą darbastalį."
 39. #. Description
 40. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 41. msgid "Catalan environment"
 42. msgstr "Katalonų kalbos aplinka"
 43. #. Description
 44. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 45. msgid ""
 46. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 47. "speaking people use Debian."
 48. msgstr ""
 49. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir kataloniškus dokumentus, kad padėtų "
 50. "katalonų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 51. #. Description
 52. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 53. msgid "Catalan desktop"
 54. msgstr "Kataloniškas darbastalis"
 55. #. Description
 56. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 57. msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
 58. msgstr "Šis uždavinys paruošia katalonų kalba lokalizuotą darbastalį."
 59. #. Description
 60. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 61. msgid "Simplified Chinese environment"
 62. msgstr "Supaprastintos kinų kalbos aplinka"
 63. #. Description
 64. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 65. msgid ""
 66. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 67. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 68. "encoding."
 69. msgstr ""
 70. "Šis uždavinys įdiegia programas, duomenų failus, šriftus ir dokumentus, "
 71. "kurie palengvins kinų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u, naudojant "
 72. "supaprastintos kinų kalbos koduotę."
 73. #. Description
 74. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 75. msgid "Simplified Chinese desktop"
 76. msgstr "Supaprastintos kinų kalbos darbastalis"
 77. #. Description
 78. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 79. msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
 80. msgstr ""
 81. "Šis uždavinys paruošia supaprastinta kinų kalba lokalizuotą darbastalį."
 82. #. Description
 83. #: ../po/debian-tasks.desc:62
 84. msgid ""
 85. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 86. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 87. "encoding."
 88. msgstr ""
 89. "Šis uždavinys įdiegia programas, duomenų failus, šriftus ir dokumentus, "
 90. "kurie palengvins kinų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u, naudojant "
 91. "tradicinės kinų kalbos koduotę."
 92. #. Description
 93. #: ../po/debian-tasks.desc:79
 94. msgid "Traditional Chinese environment"
 95. msgstr "Tradicinės kinų kalbos aplinka"
 96. #. Description
 97. #: ../po/debian-tasks.desc:79
 98. msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese"
 99. msgstr "Šis uždavinys paruošia tradicine kinų kalba lokalizuotą darbastalį."
 100. #. Description
 101. #: ../po/debian-tasks.desc:86
 102. msgid "Cyrillic environment"
 103. msgstr "Kirilicos aplinka"
 104. #. Description
 105. #: ../po/debian-tasks.desc:86
 106. msgid ""
 107. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 108. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 109. "Serbian and Ukrainian."
 110. msgstr ""
 111. "Šis uždavinys rūpinasi kirilicos šriftų ir kitos programinės įrangos, "
 112. "būtinos kirilicos naudojimui, įdiegimu. Tai skirta baltarusių, bulgarų, "
 113. "makedonų, rusų, serbų ir ukrainiečių kalboms."
 114. #. Description
 115. #: ../po/debian-tasks.desc:97
 116. msgid "Cyrillic desktop"
 117. msgstr "Kirilicos darbastalis"
 118. #. Description
 119. #: ../po/debian-tasks.desc:97
 120. msgid ""
 121. "This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
 122. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 123. msgstr ""
 124. "Šis uždavinys paruošia kirilica lokalizuotą darbastalį. Tai skirta "
 125. "baltarusių, bulgarų, makedonų, rusų, serbų ir ukrainiečių kalboms."
 126. #. Description
 127. #: ../po/debian-tasks.desc:107
 128. msgid "Danish environment"
 129. msgstr "Danų kalbos aplinka"
 130. #. Description
 131. #: ../po/debian-tasks.desc:107
 132. msgid ""
 133. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 134. "speaking people use Debian."
 135. msgstr ""
 136. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir daniškus dokumentus, kad padėtų danų kalba "
 137. "kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:117
 140. msgid "Danish desktop"
 141. msgstr "Daniškas darbastalis"
 142. #. Description
 143. #: ../po/debian-tasks.desc:117
 144. msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
 145. msgstr "Šis uždavinys paruošia danų kalba lokalizuotą darbastalį."
 146. #. Description
 147. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 148. msgid "SQL database"
 149. msgstr "SQL duomenų bazė"
 150. #. Description
 151. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 152. msgid ""
 153. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 154. msgstr ""
 155. "Šis uždavinys išrenka įdiegimui PostgreSQL duomenų bazes kliento ir serverio "
 156. "paketus. "
 157. #. Description
 158. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 159. msgid ""
 160. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 161. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 162. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 163. "locking."
 164. msgstr ""
 165. "PostgreSQL yra reliacinė SQL duomenų bazė, siūlanti didėjantį suderinamumą "
 166. "su SQL92 ir kai kuriomis SQL3 galimybėmis. Dėka tranzakcijų galimybės ir "
 167. "gerai apgalvotos blokavimo sistemos, ji tinkama naudoti esant daugelio "
 168. "naudotojų kreipimuisi į duomenų bazę."
 169. #. Description
 170. #: ../po/debian-tasks.desc:138
 171. msgid "Desktop environment"
 172. msgstr "Darbalaukio aplinka"
 173. #. Description
 174. #: ../po/debian-tasks.desc:138
 175. msgid ""
 176. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 177. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 178. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 179. "choose between the two."
 180. msgstr ""
 181. "Šis uždavinys rūpinasi pagrindine darbastalio programine įranga, įskaitant "
 182. "įvairias sesijos tvarkykles, failų tvarkykles ir tinklalapių naršykles. Jis "
 183. "įdiegia abu, GNOME ir KDE, darbalaukius ir pateikia darbalaukio pateikimo "
 184. "tvarkyklę, kuri leidžia naudotojui pasirinkti vieną iš šių dviejų."
 185. #. Description
 186. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 187. msgid "DNS server"
 188. msgstr "Vardų serveris (DNS)"
 189. #. Description
 190. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 191. msgid ""
 192. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 193. msgstr ""
 194. "Parinks BIND DNS serverį ir atitinkamus dokumentacijos ir pagalbinių "
 195. "programų paketus."
 196. #. Description
 197. #: ../po/debian-tasks.desc:166
 198. msgid "File server"
 199. msgstr "Failų serveris"
 200. #. Description
 201. #: ../po/debian-tasks.desc:166
 202. msgid ""
 203. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 204. "and NFS."
 205. msgstr ""
 206. "Šis uždavinys atliks tokius Jūsų sistemos nustatymus, kad ji galės būti "
 207. "failų serveriu, dirbančiu abiem protokolais: NetBIOS ir NFS."
 208. #. Description
 209. #: ../po/debian-tasks.desc:176
 210. msgid "French environment"
 211. msgstr "Prancūzų kalbos aplinka"
 212. #. Description
 213. #: ../po/debian-tasks.desc:176
 214. msgid ""
 215. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 216. "speaking people use Debian."
 217. msgstr ""
 218. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir prancūziškus dokumentus, kad padėtų "
 219. "prancūzų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 220. #. Description
 221. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 222. msgid "French desktop"
 223. msgstr "Prancūziškas darbastalis"
 224. #. Description
 225. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 226. msgid "This task makes the desktop be localised in French"
 227. msgstr "Šis uždavinys paruošia prancūzų kalba lokalizuotą darbastalį."
 228. #. Description
 229. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 230. msgid "German environment"
 231. msgstr "Vokiečių kalbos aplinka"
 232. #. Description
 233. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 234. msgid ""
 235. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 236. "speaking people use Debian."
 237. msgstr ""
 238. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir vokiškus dokumentus, kad padėtų vokiečių "
 239. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 240. #. Description
 241. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 242. msgid "German desktop"
 243. msgstr "Vokiškas darbastalis"
 244. #. Description
 245. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 246. msgid "This task makes the desktop be localised in German"
 247. msgstr "Šis uždavinys paruošia vokiečių kalba lokalizuotą darbastalį."
 248. #. Description
 249. #: ../po/debian-tasks.desc:212
 250. msgid "Greek environment"
 251. msgstr "Graikų kalbos aplinka"
 252. #. Description
 253. #: ../po/debian-tasks.desc:212
 254. msgid ""
 255. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 256. "speaking people use Debian."
 257. msgstr ""
 258. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir graikiškus dokumentus, kad padėtų graikų "
 259. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 260. #. Description
 261. #: ../po/debian-tasks.desc:222
 262. msgid "Greek desktop"
 263. msgstr "Graikiškas darbastalis"
 264. #. Description
 265. #: ../po/debian-tasks.desc:222
 266. msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
 267. msgstr "Šis uždavinys paruošia graikų kalba lokalizuotą darbastalį."
 268. #. Description
 269. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 270. msgid "Hebrew environment"
 271. msgstr "Hebrajų kalbos aplinka"
 272. #. Description
 273. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 274. msgid ""
 275. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 276. "speaking people use Debian."
 277. msgstr ""
 278. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir hebrajiškus dokumentus, kad padėtų hebrajų "
 279. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 280. #. Description
 281. #: ../po/debian-tasks.desc:237
 282. msgid "Hebrew desktop"
 283. msgstr "Hebrajiškas darbastalis"
 284. #. Description
 285. #: ../po/debian-tasks.desc:237
 286. msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
 287. msgstr "Šis uždavinys paruošia hebrajų kalba lokalizuotą darbastalį."
 288. #. Description
 289. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 290. msgid "Italian environment"
 291. msgstr "Italų kalbos aplinka"
 292. #. Description
 293. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 294. msgid ""
 295. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 296. "speaking people use Debian."
 297. msgstr ""
 298. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir itališkus dokumentus, kad padėtų italų "
 299. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 300. #. Description
 301. #: ../po/debian-tasks.desc:255
 302. msgid "Italian desktop"
 303. msgstr "Itališkas darbastalis"
 304. #. Description
 305. #: ../po/debian-tasks.desc:255
 306. msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
 307. msgstr "Šis uždavinys paruošia italų kalba lokalizuotą darbastalį."
 308. #. Description
 309. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 310. msgid "Japanese environment"
 311. msgstr "Japonų kalbos aplinka"
 312. #. Description
 313. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 314. msgid ""
 315. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 316. "Debian."
 317. msgstr ""
 318. "Šis uždavinys įdiegia paketus, kad palengvintų japonų kalba kalbantiems "
 319. "žmonėms naudotis Debian'u."
 320. #. Description
 321. #: ../po/debian-tasks.desc:274
 322. msgid "Japanese desktop environment"
 323. msgstr "Japoniškas darbastalis"
 324. #. Description
 325. #: ../po/debian-tasks.desc:274
 326. msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
 327. msgstr "Šis uždavinys paruošia japonų kalba lokalizuotą darbastalį."
 328. #. Description
 329. #: ../po/debian-tasks.desc:281
 330. msgid "Korean environment"
 331. msgstr "Korėjiečių kalbos aplinka"
 332. #. Description
 333. #: ../po/debian-tasks.desc:281
 334. msgid ""
 335. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 336. "Debian."
 337. msgstr ""
 338. "Šis uždavinys įdiegia paketus, kad palengvintų korėjiečių kalba kalbantiems "
 339. "žmonėms naudotis Debian'u."
 340. #. Description
 341. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 342. msgid "Korean desktop"
 343. msgstr "Korėjietiškas darbastalis"
 344. #. Description
 345. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 346. msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
 347. msgstr "Šis uždavinys paruošia korėjiečių kalba lokalizuotą darbastalį."
 348. #. Description
 349. #: ../po/debian-tasks.desc:300
 350. msgid "Lithuanian environment"
 351. msgstr "Lietuvių kalbos aplinka"
 352. #. Description
 353. #: ../po/debian-tasks.desc:300
 354. msgid ""
 355. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 356. "Lithuanian speaking people use Debian."
 357. msgstr ""
 358. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir lietuviškus dokumentus, kad padėtų lietuvių "
 359. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 360. #. Description
 361. #: ../po/debian-tasks.desc:310
 362. msgid "Lithuanian desktop"
 363. msgstr "Lietuviškas darbastalis"
 364. #. Description
 365. #: ../po/debian-tasks.desc:310
 366. msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
 367. msgstr "Šis uždavinys paruošia lietuvių kalba lokalizuotą darbastalį."
 368. #. Description
 369. #: ../po/debian-tasks.desc:317
 370. msgid "Mail server"
 371. msgstr "Pašto serveris"
 372. #. Description
 373. #: ../po/debian-tasks.desc:317
 374. msgid ""
 375. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 376. "server system."
 377. msgstr ""
 378. "Šis uždavinys parinks daugybę paketų, naudingų bendros paskirties pašto "
 379. "serverio sistemai."
 380. #. Description
 381. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 382. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 383. msgstr "Norvegų (Bokmaal ir Nynorsk) kalbų aplinka"
 384. #. Description
 385. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 386. msgid ""
 387. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 388. "speaking people use Debian."
 389. msgstr ""
 390. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir norvegiškus dokumentus, kad padėtų norvegų "
 391. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 392. #. Description
 393. #: ../po/debian-tasks.desc:337
 394. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 395. msgstr "Norvegų (Bokmaal ir Nynorsk) kalbų darbastalis"
 396. #. Description
 397. #: ../po/debian-tasks.desc:337
 398. msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
 399. msgstr "Šis uždavinys paruošia norvegų kalbomis lokalizuotą darbastalį."
 400. #. Description
 401. #: ../po/debian-tasks.desc:344
 402. msgid "Polish environment"
 403. msgstr "Lenkų kalbos aplinka"
 404. #. Description
 405. #: ../po/debian-tasks.desc:344
 406. msgid ""
 407. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 408. "speaking people use Debian."
 409. msgstr ""
 410. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir lenkiškus dokumentus, kad padėtų lenkų "
 411. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 412. #. Description
 413. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 414. msgid "Polish desktop"
 415. msgstr "Lenkiškas darbastalis"
 416. #. Description
 417. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 418. msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
 419. msgstr "Šis uždavinys paruošia lenkų kalba lokalizuotą darbastalį."
 420. #. Description
 421. #: ../po/debian-tasks.desc:363
 422. msgid "Print server"
 423. msgstr "Spausdinimo serveris"
 424. #. Description
 425. #: ../po/debian-tasks.desc:363
 426. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 427. msgstr ""
 428. "Šis uždavinys atliks tokius Jūsų sistemos nustatymus, kad ji gales būti "
 429. "spausdinimo serveriu."
 430. #. Description
 431. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 432. msgid "Russian environment"
 433. msgstr "Rusų kalbos aplinka"
 434. #. Description
 435. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 436. msgid ""
 437. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 438. "speaking people use Debian."
 439. msgstr ""
 440. "Šis uždavinys įdiegia programas ir rusiškus dokumentus, kad padėtų rusų "
 441. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 442. #. Description
 443. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 444. msgid "Russian desktop"
 445. msgstr "Rusiškas darbastalis"
 446. #. Description
 447. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 448. msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
 449. msgstr "Šis uždavinys paruošia rusų kalba lokalizuotą darbastalį."
 450. #. Description
 451. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 452. msgid "Spanish environment"
 453. msgstr "Ispanų kalbos aplinka"
 454. #. Description
 455. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 456. msgid ""
 457. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 458. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 459. msgstr ""
 460. "Šis uždavinys įdiegia programas, duomenų failus ir dokumentus, kurie "
 461. "palengvins ispanų kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 462. #. Description
 463. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 464. msgid "Spanish desktop"
 465. msgstr "Ispaniškas darbastalis"
 466. #. Description
 467. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 468. msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
 469. msgstr "Šis uždavinys paruošia ispanų kalba lokalizuotą darbastalį."
 470. #. Description
 471. #: ../po/debian-tasks.desc:409
 472. msgid "Swedish environment"
 473. msgstr "Švedų kalbos aplinka"
 474. #. Description
 475. #: ../po/debian-tasks.desc:409
 476. msgid ""
 477. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 478. "speaking people use Debian."
 479. msgstr ""
 480. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir švediškus dokumentus, kad padėtų švedų "
 481. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 482. #. Description
 483. #: ../po/debian-tasks.desc:419
 484. msgid "Swedish desktop"
 485. msgstr "Švediškas darbastalis"
 486. #. Description
 487. #: ../po/debian-tasks.desc:419
 488. msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
 489. msgstr "Šis uždavinys paruošia švedų kalba lokalizuotą darbastalį."
 490. #. Description
 491. #: ../po/debian-tasks.desc:426
 492. msgid "Thai environment"
 493. msgstr "Tajų kalbos aplinka"
 494. #. Description
 495. #: ../po/debian-tasks.desc:426
 496. msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
 497. msgstr ""
 498. "Šis uždavinys įdiegia paketus, kurie palengvina tajų kalba kalbantiems "
 499. "žmonėms naudotis Debian'u."
 500. #. Description
 501. #: ../po/debian-tasks.desc:437
 502. msgid "Thai desktop"
 503. msgstr "Tajų kalbos darbastalis"
 504. #. Description
 505. #: ../po/debian-tasks.desc:437
 506. msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
 507. msgstr "Šis uždavinys paruošia tajų kalba lokalizuotą darbastalį."
 508. #. Description
 509. #: ../po/debian-tasks.desc:444
 510. msgid "Turkish environment"
 511. msgstr "Turkų kalbos aplinka"
 512. #. Description
 513. #: ../po/debian-tasks.desc:444
 514. msgid ""
 515. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 516. "speaking people use Debian."
 517. msgstr ""
 518. "Šis uždavinys įdiegia paketus ir turkiškus dokumentus, kad padėtų turkų "
 519. "kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 520. #. Description
 521. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 522. msgid "Turkish desktop"
 523. msgstr "Turkiškas darbastalis"
 524. #. Description
 525. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 526. msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
 527. msgstr "Šis uždavinys paruošia turkų kalba lokalizuotą darbastalį."
 528. #. Description
 529. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 530. msgid "Ukrainian environment"
 531. msgstr "Ukrainiečių kalbos aplinka"
 532. #. Description
 533. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 534. msgid ""
 535. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 536. "speaking people use Debian."
 537. msgstr ""
 538. "Šis uždavinys įdiegia programas ir ukrainietiškus dokumentus, kad padėtų "
 539. "ukrainiečių kalba kalbantiems žmonėms naudotis Debian'u."
 540. #. Description
 541. #: ../po/debian-tasks.desc:473
 542. msgid "Ukrainian desktop"
 543. msgstr "Ukrainietiškas darbastalis"
 544. #. Description
 545. #: ../po/debian-tasks.desc:473
 546. msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
 547. msgstr "Šis uždavinys paruošia ukrainiečių kalba lokalizuotą darbastalį."
 548. #. Description
 549. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 550. msgid "Web server"
 551. msgstr "Žiniatinklio (web) serveris"
 552. #. Description
 553. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 554. msgid ""
 555. "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
 556. msgstr ""
 557. "Šis uždavinys parinks paketus, naudingus bendros paskirties žiniatinklio "
 558. "(web) serverio sistemai."