You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

673 lines
19 KiB

 1. # translation of tasksel_tasks.po to Norwegian Bokmål
 2. # translation of tasksel_tasks.po to Norwegian
 3. # translation of tasksel_tasks.po to
 4. # translation of tasksel_tasks.po to Norsk Bokmål
 5. # translation of tasksel_tasks.po to Norwegian bokmål
 6. # translation of tasksel_tasks.po to Norwegian Nynorsk
 7. # translation of tasksel_tasks.po to
 8. # translation of tasksel_tasks.po to
 9. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 10. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
 11. # Håvard Korsvoll <korsvoll@stud.ntnu.no>, 2004.
 12. # Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004.
 13. # Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2004.
 14. # Knut Yrvin <knuty@skolelinux.no>, 2004.
 15. # Klaus Ade Johnstad <klaus.johnstad@holmlia.gs.oslo.no>, 2004.
 16. #
 17. msgid ""
 18. msgstr ""
 19. "Project-Id-Version: tasksel_tasks\n"
 20. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 21. "POT-Creation-Date: 2004-12-06 18:13-0500\n"
 22. "PO-Revision-Date: 2004-08-29 23:07+0200\n"
 23. "Last-Translator: Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>\n"
 24. "Language-Team: Norsk Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
 25. "MIME-Version: 1.0\n"
 26. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 27. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 28. "X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
 29. #. Description
 30. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 31. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 32. msgstr "Brasil-portugisisk miljø"
 33. #. Description
 34. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 35. msgid ""
 36. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 37. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 38. msgstr ""
 39. "Med denne pakkegruppa installerer du programmer, datafiler og dokumentasjon "
 40. "som hjelper portugisisk-talende brasilianere å bruke Debian."
 41. #. Description
 42. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 43. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 44. msgstr "Brasiliansk-Portugisisk skrivebord"
 45. #. Description
 46. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 47. msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
 48. msgstr "Denne pakkegruppa gir et brasiliansk-portugisisk skrivebord."
 49. #. Description
 50. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 51. msgid "Catalan environment"
 52. msgstr "Katalan-miljø"
 53. #. Description
 54. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 55. msgid ""
 56. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 57. "speaking people use Debian."
 58. msgstr ""
 59. "Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
 60. "katalansktalende å bruke Debian."
 61. #. Description
 62. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 63. msgid "Catalan desktop"
 64. msgstr "Katalansk skrivebord"
 65. #. Description
 66. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 67. msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
 68. msgstr "Denne pakkegruppa gir et katalansk skrivebord"
 69. #. Description
 70. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 71. msgid "Simplified Chinese environment"
 72. msgstr "Forenklet kinesisk miljø"
 73. #. Description
 74. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 75. msgid ""
 76. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 77. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 78. "encoding."
 79. msgstr ""
 80. "Med denne pakkegruppa installerer du programmer, datafiler, skrifttyper og "
 81. "dokumentasjon som gjør det enklere for kinesisktalende å bruke Debian, fordi "
 82. "systemet da støtter tegn for forenklet kinesisk."
 83. #. Description
 84. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 85. msgid "Simplified Chinese desktop"
 86. msgstr "Forenklet kinesisk skrivebord"
 87. #. Description
 88. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 89. msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
 90. msgstr "Denne pakkegruppa gir et skrivebordet på forenklet kinesisk"
 91. #. Description
 92. #: ../po/debian-tasks.desc:62
 93. msgid ""
 94. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 95. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 96. "encoding."
 97. msgstr ""
 98. "Med denne pakkegruppa installerer du programmer, datafiler, skrifttyper og "
 99. "dokumentasjon som gjør det enklere for kinesisktalende å bruke Debian, fordi "
 100. "systemet da støtter tradisjonelle kinesiske tegn."
 101. #. Description
 102. #: ../po/debian-tasks.desc:79
 103. msgid "Traditional Chinese environment"
 104. msgstr "Tradisjonelt kinesisk miljø"
 105. #. Description
 106. #: ../po/debian-tasks.desc:79
 107. msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese"
 108. msgstr "Denne pakkegruppa gir et skrivebord på tradisjonelt kinesisk."
 109. #. Description
 110. #: ../po/debian-tasks.desc:86
 111. msgid "Cyrillic environment"
 112. msgstr "Kyrillisk miljø"
 113. #. Description
 114. #: ../po/debian-tasks.desc:86
 115. msgid ""
 116. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 117. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 118. "Serbian and Ukrainian."
 119. msgstr ""
 120. "Med denne pakkegruppa installerer du kyrilliske skrifttyper og andre "
 121. "programmer du trenger for å bruke kyrillisk. De støtter hviterussisk, "
 122. "bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."
 123. #. Description
 124. #: ../po/debian-tasks.desc:97
 125. msgid "Cyrillic desktop"
 126. msgstr "Kyrillisk skrivebord"
 127. #. Description
 128. #: ../po/debian-tasks.desc:97
 129. msgid ""
 130. "This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
 131. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 132. msgstr ""
 133. "Denne pakkegruppa gir et skrivebordet på kyrillisk. Oppsettet støtter "
 134. "hviterussisk, bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."
 135. #. Description
 136. #: ../po/debian-tasks.desc:107
 137. msgid "Danish environment"
 138. msgstr "Dansk miljø"
 139. #. Description
 140. #: ../po/debian-tasks.desc:107
 141. msgid ""
 142. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 143. "speaking people use Debian."
 144. msgstr ""
 145. "Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
 146. "dansktalende å bruke Debian."
 147. #. Description
 148. #: ../po/debian-tasks.desc:117
 149. msgid "Danish desktop"
 150. msgstr "Dansk skrivebord"
 151. #. Description
 152. #: ../po/debian-tasks.desc:117
 153. msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
 154. msgstr "Denne pakkegruppa gir et skrivebord på dansk."
 155. #. Description
 156. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 157. msgid "SQL database"
 158. msgstr "SQL-database"
 159. #. Description
 160. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 161. msgid ""
 162. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 163. msgstr ""
 164. "Dette pakkegruppa gir klient- og tjenerpakker for databasen PostgreSQL."
 165. #. Description
 166. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 167. msgid ""
 168. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 169. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 170. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 171. "locking."
 172. msgstr ""
 173. "PostgreSQL er en SQL relasjonsdatabase, som tilbyr økende SQL92-"
 174. "kompatibilitet og noen SQL3-egenskaper. PostgreSQL passer for flerbruker "
 175. "databasetilgang fordi den kan bruke transaksjoner og fininndelt låsing."
 176. #. Description
 177. #: ../po/debian-tasks.desc:138
 178. msgid "Desktop environment"
 179. msgstr "Skrivebordsmiljø"
 180. #. Description
 181. #: ../po/debian-tasks.desc:138
 182. msgid ""
 183. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 184. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 185. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 186. "choose between the two."
 187. msgstr ""
 188. "Denne pakkegruppa installerer grunnleggende «skrivebords»-verktøy. Du får "
 189. "med ulike øktbehandlere, filbehandlere og nettlesere. Pakken inneholder både "
 190. "GNOME og KDE, og gir en innloggingsvelger som lar deg velge mellom de to."
 191. #. Description
 192. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 193. msgid "DNS server"
 194. msgstr "Navnetjener"
 195. #. Description
 196. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 197. msgid ""
 198. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 199. msgstr ""
 200. "Tar med navnetjeneren BIND og tilhørende dokumentasjon og verktøyspakker."
 201. #. Description
 202. #: ../po/debian-tasks.desc:166
 203. msgid "File server"
 204. msgstr "Filtjener"
 205. #. Description
 206. #: ../po/debian-tasks.desc:166
 207. msgid ""
 208. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 209. "and NFS."
 210. msgstr ""
 211. "Denne oppgaven setter opp systemet som filtjener som støtter både NetBIOS og "
 212. "NFS. "
 213. #. Description
 214. #: ../po/debian-tasks.desc:176
 215. msgid "French environment"
 216. msgstr "Fransk miljø"
 217. #. Description
 218. #: ../po/debian-tasks.desc:176
 219. msgid ""
 220. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 221. "speaking people use Debian."
 222. msgstr ""
 223. "Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
 224. "fransktalende å bruke Debian."
 225. #. Description
 226. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 227. msgid "French desktop"
 228. msgstr "Fransk skrivebord"
 229. #. Description
 230. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 231. msgid "This task makes the desktop be localised in French"
 232. msgstr "Denne pakkegruppa gir et fransk skrivebord."
 233. #. Description
 234. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 235. msgid "German environment"
 236. msgstr "Tysk miljø"
 237. #. Description
 238. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 239. msgid ""
 240. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 241. "speaking people use Debian."
 242. msgstr ""
 243. "Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
 244. "tysktalende å bruke Debian."
 245. #. Description
 246. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 247. msgid "German desktop"
 248. msgstr "Tysk skrivebord"
 249. #. Description
 250. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 251. msgid "This task makes the desktop be localised in German"
 252. msgstr "Denne pakkegruppa gir et tysk skrivebord"
 253. #. Description
 254. #: ../po/debian-tasks.desc:212
 255. msgid "Greek environment"
 256. msgstr "Gresk miljø"
 257. #. Description
 258. #: ../po/debian-tasks.desc:212
 259. msgid ""
 260. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 261. "speaking people use Debian."
 262. msgstr ""
 263. "Med denne pakkegruppa installerer du installerer pakker og dokumentasjon som "
 264. "hjelper gresktalende å bruke Debian."
 265. #. Description
 266. #: ../po/debian-tasks.desc:222
 267. msgid "Greek desktop"
 268. msgstr "Gresk skrivebord"
 269. #. Description
 270. #: ../po/debian-tasks.desc:222
 271. msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
 272. msgstr "Denne pakkegruppa gir et gresk skrivebord"
 273. #. Description
 274. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 275. msgid "Hebrew environment"
 276. msgstr "Hebraisk miljø"
 277. #. Description
 278. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 279. msgid ""
 280. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 281. "speaking people use Debian."
 282. msgstr ""
 283. "Denne oppgaven installerer program og dokumentasjon som hjelper "
 284. "hebraisktalende å bruke Debian. "
 285. #. Description
 286. #: ../po/debian-tasks.desc:237
 287. msgid "Hebrew desktop"
 288. msgstr "Hebraisk skrivebord"
 289. #. Description
 290. #: ../po/debian-tasks.desc:237
 291. msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
 292. msgstr "Denne pakkegruppa gir et hebraisk skrivebord."
 293. #. Description
 294. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 295. msgid "Italian environment"
 296. msgstr "Italiensk miljø"
 297. #. Description
 298. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 299. msgid ""
 300. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 301. "speaking people use Debian."
 302. msgstr ""
 303. "Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
 304. "italiensktalende å bruke Debian."
 305. #. Description
 306. #: ../po/debian-tasks.desc:255
 307. msgid "Italian desktop"
 308. msgstr "Italiensk skrivebord"
 309. #. Description
 310. #: ../po/debian-tasks.desc:255
 311. msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
 312. msgstr "Denne pakkegruppa gir et italiensk skrivebord"
 313. #. Description
 314. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 315. msgid "Japanese environment"
 316. msgstr "Japansk miljø"
 317. #. Description
 318. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 319. msgid ""
 320. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 321. "Debian."
 322. msgstr ""
 323. "Med denne pakkegruppa installerer du pakker som hjelper japansktalende å "
 324. "bruke Debian."
 325. #. Description
 326. #: ../po/debian-tasks.desc:274
 327. msgid "Japanese desktop environment"
 328. msgstr "Japansk skrivebord"
 329. #. Description
 330. #: ../po/debian-tasks.desc:274
 331. msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
 332. msgstr "Denne pakkegruppa gir et japansk skrivebord"
 333. #. Description
 334. #: ../po/debian-tasks.desc:281
 335. msgid "Korean environment"
 336. msgstr "Koreanske omgivelser"
 337. #. Description
 338. #: ../po/debian-tasks.desc:281
 339. msgid ""
 340. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 341. "Debian."
 342. msgstr ""
 343. "Med enne pakkegruppa installerer du pakker som hjelper koreansktalande å "
 344. "bruke Debian."
 345. #. Description
 346. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 347. msgid "Korean desktop"
 348. msgstr "Koreansk skrivebord"
 349. #. Description
 350. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 351. msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
 352. msgstr "Denne pakkegruppa gir et koreansk skrivebord"
 353. #. Description
 354. #: ../po/debian-tasks.desc:300
 355. msgid "Lithuanian environment"
 356. msgstr "Litauisk miljø"
 357. #. Description
 358. #: ../po/debian-tasks.desc:300
 359. msgid ""
 360. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 361. "Lithuanian speaking people use Debian."
 362. msgstr ""
 363. "Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
 364. "litauisktalende å bruke Debian."
 365. #. Description
 366. #: ../po/debian-tasks.desc:310
 367. msgid "Lithuanian desktop"
 368. msgstr "Litauisk skrivebord"
 369. #. Description
 370. #: ../po/debian-tasks.desc:310
 371. msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
 372. msgstr "Denne pakkegruppa gir et litauisk skrivebord"
 373. #. Description
 374. #: ../po/debian-tasks.desc:317
 375. msgid "Mail server"
 376. msgstr "E-posttjener"
 377. #. Description
 378. #: ../po/debian-tasks.desc:317
 379. msgid ""
 380. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 381. "server system."
 382. msgstr ""
 383. "Med denne pakkegruppa installerer du ulike pakker som er nyttige for en "
 384. "generell e-posttjener."
 385. #. Description
 386. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 387. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 388. msgstr "Norsk miljø (bokmål og nynorsk)"
 389. #. Description
 390. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 391. msgid ""
 392. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 393. "speaking people use Debian."
 394. msgstr ""
 395. "Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
 396. "norsktalende å bruke Debian."
 397. #. Description
 398. #: ../po/debian-tasks.desc:337
 399. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 400. msgstr "Norsk skrivebord (bokmål og nynorsk)"
 401. #. Description
 402. #: ../po/debian-tasks.desc:337
 403. msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
 404. msgstr "Denne pakkegruppa gir et norsk skrivebord (nynorsk og bokmål)"
 405. #. Description
 406. #: ../po/debian-tasks.desc:344
 407. msgid "Polish environment"
 408. msgstr "Polsk miljø"
 409. #. Description
 410. #: ../po/debian-tasks.desc:344
 411. msgid ""
 412. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 413. "speaking people use Debian."
 414. msgstr ""
 415. "Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
 416. "polsktalende å bruke Debian."
 417. #. Description
 418. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 419. msgid "Polish desktop"
 420. msgstr "Polsk skrivebord"
 421. #. Description
 422. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 423. msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
 424. msgstr "Denne pakkegruppa gir et polsk skrivebord"
 425. #. Description
 426. #: ../po/debian-tasks.desc:363
 427. msgid "Print server"
 428. msgstr "Utskriftstjener"
 429. #. Description
 430. #: ../po/debian-tasks.desc:363
 431. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 432. msgstr ""
 433. "Denne pakkegruppa setter systemet ditt opp til å være en utskriftstjener."
 434. #. Description
 435. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 436. msgid "Russian environment"
 437. msgstr "Russisk miljø"
 438. #. Description
 439. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 440. msgid ""
 441. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 442. "speaking people use Debian."
 443. msgstr ""
 444. "Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
 445. "russisktalende å bruke Debian."
 446. #. Description
 447. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 448. msgid "Russian desktop"
 449. msgstr "Russisk skrivebord"
 450. #. Description
 451. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 452. msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
 453. msgstr "Denne pakkegruppa gir et russisk skrivebord"
 454. #. Description
 455. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 456. msgid "Spanish environment"
 457. msgstr "Spansk miljø"
 458. #. Description
 459. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 460. msgid ""
 461. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 462. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 463. msgstr ""
 464. "Med denne pakkegruppa installerer du programmer, datafiler og dokumentasjon "
 465. "som hjelper spansktalende å bruke Debian."
 466. #. Description
 467. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 468. msgid "Spanish desktop"
 469. msgstr "Spansk skrivebord"
 470. #. Description
 471. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 472. msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
 473. msgstr "Denne pakkegruppa gir et spansk skrivebord"
 474. #. Description
 475. #: ../po/debian-tasks.desc:409
 476. msgid "Swedish environment"
 477. msgstr "Svensk miljø"
 478. #. Description
 479. #: ../po/debian-tasks.desc:409
 480. msgid ""
 481. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 482. "speaking people use Debian."
 483. msgstr ""
 484. "Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
 485. "svensktalende å bruke Debian."
 486. #. Description
 487. #: ../po/debian-tasks.desc:419
 488. msgid "Swedish desktop"
 489. msgstr "Svensk skrivebord"
 490. #. Description
 491. #: ../po/debian-tasks.desc:419
 492. msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
 493. msgstr "Denne pakkegruppa gir et svensk skrivebord"
 494. #. Description
 495. #: ../po/debian-tasks.desc:426
 496. msgid "Thai environment"
 497. msgstr "Thai miljø"
 498. #. Description
 499. #: ../po/debian-tasks.desc:426
 500. msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
 501. msgstr ""
 502. "Med denne pakkegruppa installerer du pakker som hjelper Thai-talende å bruke "
 503. "Debian."
 504. #. Description
 505. #: ../po/debian-tasks.desc:437
 506. msgid "Thai desktop"
 507. msgstr "Thai skrivebord"
 508. #. Description
 509. #: ../po/debian-tasks.desc:437
 510. msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
 511. msgstr "Denne pakkegruppa gir et thai skrivebord"
 512. #. Description
 513. #: ../po/debian-tasks.desc:444
 514. msgid "Turkish environment"
 515. msgstr "Tyrkiske omgivelser"
 516. #. Description
 517. #: ../po/debian-tasks.desc:444
 518. msgid ""
 519. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 520. "speaking people use Debian."
 521. msgstr ""
 522. "Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
 523. "tyrkisktalende å bruke Debian."
 524. #. Description
 525. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 526. msgid "Turkish desktop"
 527. msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 528. #. Description
 529. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 530. msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
 531. msgstr "Denne pakkegruppa gir et tyrkisk skrivebord"
 532. #. Description
 533. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 534. msgid "Ukrainian environment"
 535. msgstr "Ukrainske omgivelser"
 536. #. Description
 537. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 538. msgid ""
 539. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 540. "speaking people use Debian."
 541. msgstr ""
 542. "Med denne pakkegruppa installerer du pakker og dokumentasjon som hjelper "
 543. "ukrainsktalende å bruke Debian."
 544. #. Description
 545. #: ../po/debian-tasks.desc:473
 546. msgid "Ukrainian desktop"
 547. msgstr "Ukrainsk skrivebord"
 548. #. Description
 549. #: ../po/debian-tasks.desc:473
 550. msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
 551. msgstr "Denne pakkegruppa gir et ukrainsk skrivebord"
 552. #. Description
 553. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 554. msgid "Web server"
 555. msgstr "Nettjener"
 556. #. Description
 557. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 558. msgid ""
 559. "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
 560. msgstr ""
 561. "Med denne pakkegruppa installerer du pakker som er nyttige for et generelt "
 562. "system med en nettjener."
 563. #~ msgid ""
 564. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make "
 565. #~ "it easier for Korean speakers to use Debian."
 566. #~ msgstr ""
 567. #~ "Med dette valget installerer du programmer, datafiler, skrifttyper og "
 568. #~ "dokumentasjon på koreansk for å gjøre det lettere for koreansktalende å "
 569. #~ "bruke Debian."