You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

648 lines
19 KiB

 1. # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
 2. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 4. # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2004-12-06 18:13-0500\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2004-07-21 15:44+0200\n"
 12. "Last-Translator: Peter KLFMANiK Mann <Peter.Mann@tuke.sk>\n"
 13. "Language-Team: Slovak <sk-i18n@lists.linux.sk>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. #. Description
 18. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 19. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 20. msgstr "Prostredie pre brazílsku portugalčinu"
 21. #. Description
 22. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 23. msgid ""
 24. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 25. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 26. msgstr ""
 27. "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré umožnia "
 28. "ľahšiu prácu s Debianom pre používateľov hovoriacich brazílskou "
 29. "portugalčinou."
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 32. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 33. msgstr "Desktop s podporou brazílskej portugalčiny"
 34. #. Description
 35. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 36. msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
 37. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v brazílskej portugalčine."
 38. #. Description
 39. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 40. msgid "Catalan environment"
 41. msgstr "Katalánske prostredie"
 42. #. Description
 43. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 44. msgid ""
 45. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 46. "speaking people use Debian."
 47. msgstr ""
 48. "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
 49. "Debianom pre katalánsky hovoriacich používateľov."
 50. #. Description
 51. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 52. msgid "Catalan desktop"
 53. msgstr "Katalánsky desktop"
 54. #. Description
 55. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 56. msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
 57. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v katalánčine."
 58. #. Description
 59. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 60. msgid "Simplified Chinese environment"
 61. msgstr "Zjednodušené čínske prostredie"
 62. #. Description
 63. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 64. msgid ""
 65. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 66. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 67. "encoding."
 68. msgstr ""
 69. "Táto úloha nainštaluje programy, fonty a dokumentáciu v zjednodušenom "
 70. "čínskom kódování. Tie uľahčia používanie Debianu čínsky hovoriacim "
 71. "používateľom."
 72. #. Description
 73. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 74. msgid "Simplified Chinese desktop"
 75. msgstr "Desktop s podporou zjednodušenej čínštiny"
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 78. msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
 79. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v zjednodušenej čínštine"
 80. #. Description
 81. #: ../po/debian-tasks.desc:62
 82. msgid ""
 83. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 84. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 85. "encoding."
 86. msgstr ""
 87. "Táto úloha nainštaluje programy, fonty a dokumentáciu v tradičnom čínskom "
 88. "kódování. Tie uľahčia používanie Debianu čínsky hovoriacim používateľom."
 89. #. Description
 90. #: ../po/debian-tasks.desc:79
 91. msgid "Traditional Chinese environment"
 92. msgstr "Tradičné čínske prostredie"
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:79
 95. msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese"
 96. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v tradičnej čínštine."
 97. #. Description
 98. #: ../po/debian-tasks.desc:86
 99. msgid "Cyrillic environment"
 100. msgstr "Cyrilika"
 101. #. Description
 102. #: ../po/debian-tasks.desc:86
 103. msgid ""
 104. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 105. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 106. "Serbian and Ukrainian."
 107. msgstr ""
 108. "Táto úloha poskytuje fonty a ďalší softvér pre cyriliku. Podporuje "
 109. "bieloruské, bulharské, macedónske, ruské, srbské a ukrajinské prostredie."
 110. #. Description
 111. #: ../po/debian-tasks.desc:97
 112. msgid "Cyrillic desktop"
 113. msgstr "Desktop s cyrilikou"
 114. #. Description
 115. #: ../po/debian-tasks.desc:97
 116. msgid ""
 117. "This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
 118. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 119. msgstr ""
 120. "Táto úloha pripraví desktop pre cyriliku. Podporuje bieloruské, bulharské, "
 121. "macedónske, ruské, srbské a ukrajinské prostredie."
 122. #. Description
 123. #: ../po/debian-tasks.desc:107
 124. msgid "Danish environment"
 125. msgstr "Dánske prostredie"
 126. #. Description
 127. #: ../po/debian-tasks.desc:107
 128. msgid ""
 129. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 130. "speaking people use Debian."
 131. msgstr ""
 132. "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
 133. "Debianom pre dánsky hovoriacich používateľov."
 134. #. Description
 135. #: ../po/debian-tasks.desc:117
 136. msgid "Danish desktop"
 137. msgstr "Dánsky desktop"
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:117
 140. msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
 141. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v dánčine"
 142. #. Description
 143. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 144. msgid "SQL database"
 145. msgstr "SQL databáza"
 146. #. Description
 147. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 148. msgid ""
 149. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 150. msgstr "Táto úloha vyberie klientske a serverové balíky PostgreSQL databázy."
 151. #. Description
 152. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 153. msgid ""
 154. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 155. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 156. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 157. "locking."
 158. msgstr ""
 159. "PostgreSQL je relačná databáza ponúkajúca stále lepšiu podporu SQL92 a "
 160. "niektoré vlastnosti SQL3. Vďaka svojej podpore transakcií a jemnozrnnému "
 161. "zamykaniu je PostgreSQL vhodný pre nasadenie do viacpoužívateľského "
 162. "prostredia."
 163. #. Description
 164. #: ../po/debian-tasks.desc:138
 165. msgid "Desktop environment"
 166. msgstr "Stolný počítač"
 167. #. Description
 168. #: ../po/debian-tasks.desc:138
 169. msgid ""
 170. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 171. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 172. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 173. "choose between the two."
 174. msgstr ""
 175. "Táto úloha poskytuje základný \"desktopový\" softvér, ktorý zahŕňa rôznych "
 176. "správcov sedenia, správcov súborov a webové prehliadače. Sú tu zahrnuté aj "
 177. "obe desktopové prostredia GNOME a KDE a sorávca grafickej obrazovky, ktorý "
 178. "umožní používateľovi vybrať si medzi nimi."
 179. #. Description
 180. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 181. msgid "DNS server"
 182. msgstr "DNS server"
 183. #. Description
 184. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 185. msgid ""
 186. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 187. msgstr ""
 188. "Vyberie DNS server BIND so súvisiacou dokumentáciou a užitočnými balíkmi."
 189. #. Description
 190. #: ../po/debian-tasks.desc:166
 191. msgid "File server"
 192. msgstr "Súborový server"
 193. #. Description
 194. #: ../po/debian-tasks.desc:166
 195. msgid ""
 196. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 197. "and NFS."
 198. msgstr ""
 199. "Táto úloha nastaví váš systém na funkciu súborového servera, ktorý podporuje "
 200. "NetBIOS a NFS."
 201. #. Description
 202. #: ../po/debian-tasks.desc:176
 203. msgid "French environment"
 204. msgstr "Francúzske prostredie"
 205. #. Description
 206. #: ../po/debian-tasks.desc:176
 207. msgid ""
 208. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 209. "speaking people use Debian."
 210. msgstr ""
 211. "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
 212. "Debianom pre francúzsky hovoriacich používateľov."
 213. #. Description
 214. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 215. msgid "French desktop"
 216. msgstr "Francúzsky desktop"
 217. #. Description
 218. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 219. msgid "This task makes the desktop be localised in French"
 220. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný vo francúzštine"
 221. #. Description
 222. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 223. msgid "German environment"
 224. msgstr "Nemecké prostredie"
 225. #. Description
 226. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 227. msgid ""
 228. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 229. "speaking people use Debian."
 230. msgstr ""
 231. "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
 232. "Debianom pre nemecky hovoriacich používateľov."
 233. #. Description
 234. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 235. msgid "German desktop"
 236. msgstr "Nemecký desktop"
 237. #. Description
 238. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 239. msgid "This task makes the desktop be localised in German"
 240. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v nemčine"
 241. #. Description
 242. #: ../po/debian-tasks.desc:212
 243. msgid "Greek environment"
 244. msgstr "Grécke prostredie"
 245. #. Description
 246. #: ../po/debian-tasks.desc:212
 247. msgid ""
 248. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 249. "speaking people use Debian."
 250. msgstr ""
 251. "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
 252. "Debianom pre grécky hovoriacich používateľov."
 253. #. Description
 254. #: ../po/debian-tasks.desc:222
 255. msgid "Greek desktop"
 256. msgstr "Grécky desktop"
 257. #. Description
 258. #: ../po/debian-tasks.desc:222
 259. msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
 260. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v gréčtine"
 261. #. Description
 262. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 263. msgid "Hebrew environment"
 264. msgstr "Hebrejské prostredie"
 265. #. Description
 266. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 267. msgid ""
 268. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 269. "speaking people use Debian."
 270. msgstr ""
 271. "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
 272. "Debianom pre hebrejsky hovoriacich používateľov."
 273. #. Description
 274. #: ../po/debian-tasks.desc:237
 275. msgid "Hebrew desktop"
 276. msgstr "Hebrejský desktop"
 277. #. Description
 278. #: ../po/debian-tasks.desc:237
 279. msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
 280. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v hebrejčine"
 281. #. Description
 282. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 283. msgid "Italian environment"
 284. msgstr "Talianske prostredie"
 285. #. Description
 286. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 287. msgid ""
 288. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 289. "speaking people use Debian."
 290. msgstr ""
 291. "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
 292. "Debianom pre taliansky hovoriacich používateľov."
 293. #. Description
 294. #: ../po/debian-tasks.desc:255
 295. msgid "Italian desktop"
 296. msgstr "Taliansky desktop"
 297. #. Description
 298. #: ../po/debian-tasks.desc:255
 299. msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
 300. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v taliančine"
 301. #. Description
 302. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 303. msgid "Japanese environment"
 304. msgstr "Japonské prostredie"
 305. #. Description
 306. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 307. msgid ""
 308. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 309. "Debian."
 310. msgstr ""
 311. "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
 312. "Debianom pre japonsky hovoriacich používateľov."
 313. #. Description
 314. #: ../po/debian-tasks.desc:274
 315. msgid "Japanese desktop environment"
 316. msgstr "Japonský desktop"
 317. #. Description
 318. #: ../po/debian-tasks.desc:274
 319. msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
 320. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v japončine"
 321. #. Description
 322. #: ../po/debian-tasks.desc:281
 323. msgid "Korean environment"
 324. msgstr "Kórejské prostredie"
 325. #. Description
 326. #: ../po/debian-tasks.desc:281
 327. msgid ""
 328. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 329. "Debian."
 330. msgstr ""
 331. "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
 332. "Debianom pre kórejsky hovoriacich používateľov."
 333. #. Description
 334. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 335. msgid "Korean desktop"
 336. msgstr "Kórejský desktop"
 337. #. Description
 338. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 339. msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
 340. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v kórejčine"
 341. #. Description
 342. #: ../po/debian-tasks.desc:300
 343. msgid "Lithuanian environment"
 344. msgstr "Litovské prostredie"
 345. #. Description
 346. #: ../po/debian-tasks.desc:300
 347. msgid ""
 348. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 349. "Lithuanian speaking people use Debian."
 350. msgstr ""
 351. "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
 352. "Debianom pre litovsky hovoriacich používateľov."
 353. #. Description
 354. #: ../po/debian-tasks.desc:310
 355. msgid "Lithuanian desktop"
 356. msgstr "Litovský desktop"
 357. #. Description
 358. #: ../po/debian-tasks.desc:310
 359. msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
 360. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v litovčine"
 361. #. Description
 362. #: ../po/debian-tasks.desc:317
 363. msgid "Mail server"
 364. msgstr "Poštový server"
 365. #. Description
 366. #: ../po/debian-tasks.desc:317
 367. msgid ""
 368. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 369. "server system."
 370. msgstr "Táto úloha vyberie rôzne balíky užitočné pre poštový server."
 371. #. Description
 372. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 373. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 374. msgstr "Nórske (Bokmaal a Nynorsk) prostredie"
 375. #. Description
 376. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 377. msgid ""
 378. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 379. "speaking people use Debian."
 380. msgstr ""
 381. "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
 382. "Debianom pre nórsky hovoriacich používateľov."
 383. #. Description
 384. #: ../po/debian-tasks.desc:337
 385. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 386. msgstr "Nórsky (Bokmaal a Nynorsk) desktop"
 387. #. Description
 388. #: ../po/debian-tasks.desc:337
 389. msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
 390. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v nórštine"
 391. #. Description
 392. #: ../po/debian-tasks.desc:344
 393. msgid "Polish environment"
 394. msgstr "Poľské prostredie"
 395. #. Description
 396. #: ../po/debian-tasks.desc:344
 397. msgid ""
 398. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 399. "speaking people use Debian."
 400. msgstr ""
 401. "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
 402. "Debianom pre poľsky hovoriacich používateľov."
 403. #. Description
 404. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 405. msgid "Polish desktop"
 406. msgstr "Poľský desktop"
 407. #. Description
 408. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 409. msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
 410. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v poľštine"
 411. #. Description
 412. #: ../po/debian-tasks.desc:363
 413. msgid "Print server"
 414. msgstr "Tlačový server"
 415. #. Description
 416. #: ../po/debian-tasks.desc:363
 417. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 418. msgstr "Táto úloha nastaví váš systém na úlohu tlačového servera."
 419. #. Description
 420. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 421. msgid "Russian environment"
 422. msgstr "Ruské prostredie"
 423. #. Description
 424. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 425. msgid ""
 426. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 427. "speaking people use Debian."
 428. msgstr ""
 429. "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
 430. "Debianom pre rusky hovoriacich používateľov."
 431. #. Description
 432. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 433. msgid "Russian desktop"
 434. msgstr "Ruský desktop"
 435. #. Description
 436. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 437. msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
 438. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v ruštine"
 439. #. Description
 440. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 441. msgid "Spanish environment"
 442. msgstr "Španielske prostredie"
 443. #. Description
 444. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 445. msgid ""
 446. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 447. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 448. msgstr ""
 449. "Táto úloha nainštaluje programy, dátové súbory a dokumentáciu, ktoré umožnia "
 450. "ľahšiu prácu s Debianom pre španielsky hovoriacich používateľov."
 451. #. Description
 452. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 453. msgid "Spanish desktop"
 454. msgstr "Španielsky desktop"
 455. #. Description
 456. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 457. msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
 458. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v španielčine"
 459. #. Description
 460. #: ../po/debian-tasks.desc:409
 461. msgid "Swedish environment"
 462. msgstr "Švédske prostredie"
 463. #. Description
 464. #: ../po/debian-tasks.desc:409
 465. msgid ""
 466. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 467. "speaking people use Debian."
 468. msgstr ""
 469. "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
 470. "Debianom pre švédsky hovoriacich používateľov."
 471. #. Description
 472. #: ../po/debian-tasks.desc:419
 473. msgid "Swedish desktop"
 474. msgstr "Švédsky desktop"
 475. #. Description
 476. #: ../po/debian-tasks.desc:419
 477. msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
 478. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný vo švédčine"
 479. #. Description
 480. #: ../po/debian-tasks.desc:426
 481. msgid "Thai environment"
 482. msgstr "Thajské prostredie"
 483. #. Description
 484. #: ../po/debian-tasks.desc:426
 485. msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
 486. msgstr ""
 487. "Táto úloha nainštaluje balíky, ktoré uľahčia používanie Debianu v Thajskom "
 488. "prostredí."
 489. #. Description
 490. #: ../po/debian-tasks.desc:437
 491. msgid "Thai desktop"
 492. msgstr "Thajský desktop"
 493. #. Description
 494. #: ../po/debian-tasks.desc:437
 495. msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
 496. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v thajčine"
 497. #. Description
 498. #: ../po/debian-tasks.desc:444
 499. msgid "Turkish environment"
 500. msgstr "Turecké prostredie"
 501. #. Description
 502. #: ../po/debian-tasks.desc:444
 503. msgid ""
 504. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 505. "speaking people use Debian."
 506. msgstr ""
 507. "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
 508. "Debianom pre turecky hovoriacich používateľov."
 509. #. Description
 510. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 511. msgid "Turkish desktop"
 512. msgstr "Turecký desktop"
 513. #. Description
 514. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 515. msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
 516. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v turečtine"
 517. #. Description
 518. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 519. msgid "Ukrainian environment"
 520. msgstr "Ukrajinské prostredie"
 521. #. Description
 522. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 523. msgid ""
 524. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 525. "speaking people use Debian."
 526. msgstr ""
 527. "Táto úloha nainštaluje programy a dokumentáciu, ktoré umožnia ľahšiu prácu s "
 528. "Debianom pre ukrajinsky hovoriacich používateľov."
 529. #. Description
 530. #: ../po/debian-tasks.desc:473
 531. msgid "Ukrainian desktop"
 532. msgstr "Ukrajinské desktop"
 533. #. Description
 534. #: ../po/debian-tasks.desc:473
 535. msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
 536. msgstr "Táto úloha pripraví desktop lokalizovaný v ukrajinčine"
 537. #. Description
 538. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 539. msgid "Web server"
 540. msgstr "Web server"
 541. #. Description
 542. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 543. msgid ""
 544. "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
 545. msgstr "Táto úloha vyberie balíky užitočné pre všeobecný web server."