You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

835 lines
26 KiB

 1. # Turkish translation of tasksel/tasks.
 2. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 3. # Cagatay Tengiz <cagatay@tengiz.net>, 2004.
 4. #
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 8. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 9. "POT-Creation-Date: 2004-12-06 18:13-0500\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2004-07-22 05:10+0300\n"
 11. "Last-Translator: Çağatay Tengiz <cagatay@tengiz.net>\n"
 12. "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 17. #. Description
 18. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 19. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 20. msgstr "Brezilya Portekizcesi desteği"
 21. #. Description
 22. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 23. msgid ""
 24. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 25. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 26. msgstr ""
 27. "Bu görev Brezilya Portekizcesi konuşan kullanıcılar için Debian'ın "
 28. "kullanımını kolaylaştıracak programlar, veri dosyaları ve belgeleri içerir."
 29. #. Description
 30. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 31. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 32. msgstr "Brezilya Portekizcesi masaüstü"
 33. #. Description
 34. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 35. msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
 36. msgstr "Bu görev masaüstünün Brezilya Portekizcesi yerelleştirilmesini sağlar."
 37. #. Description
 38. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 39. msgid "Catalan environment"
 40. msgstr "Katalanca desteği"
 41. #. Description
 42. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 43. msgid ""
 44. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 45. "speaking people use Debian."
 46. msgstr ""
 47. "Bu görev Katalanca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 48. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 49. #. Description
 50. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 51. msgid "Catalan desktop"
 52. msgstr "Katalan masaüstü"
 53. #. Description
 54. #: ../po/debian-tasks.desc:31
 55. msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
 56. msgstr "Bu görev masaüstünün Katalanca yerelleştirilmesini sağlar."
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 59. msgid "Simplified Chinese environment"
 60. msgstr "Basitleştirilmiş Çince desteği"
 61. #. Description
 62. #: ../po/debian-tasks.desc:38
 63. msgid ""
 64. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 65. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 66. "encoding."
 67. msgstr ""
 68. "Bu görev basitleştirilmiş Çince kodlama kullanmak suretiyle Çince konuşan "
 69. "kullanıcılar için Debian'ın kullanımını kolaylaştıracak programlar, veri "
 70. "dosyaları, yazıtipleri ve belgeleri içerir."
 71. #. Description
 72. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 73. msgid "Simplified Chinese desktop"
 74. msgstr "Basitleştirilmiş Çince masaüstü"
 75. #. Description
 76. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 77. msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
 78. msgstr ""
 79. "Bu görev masaüstünün Basitleştirilmiş Çince yerelleştirilmesini sağlar."
 80. #. Description
 81. #: ../po/debian-tasks.desc:62
 82. msgid ""
 83. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 84. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 85. "encoding."
 86. msgstr ""
 87. "Bu görev geleneksel Çince kodlama kullanmak suretiyle Çince konuşan "
 88. "kullanıcılar için Debian'ın kullanımını kolaylaştıracak programlar, veri "
 89. "dosyaları, yazıtipleri ve belgeleri içerir."
 90. #. Description
 91. #: ../po/debian-tasks.desc:79
 92. msgid "Traditional Chinese environment"
 93. msgstr "Geleneksel Çince desteği"
 94. #. Description
 95. #: ../po/debian-tasks.desc:79
 96. msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese"
 97. msgstr "Bu görev masaüstünün Geleneksel Çince yerelleştirilmesini sağlar."
 98. #. Description
 99. #: ../po/debian-tasks.desc:86
 100. msgid "Cyrillic environment"
 101. msgstr "Kiril desteği"
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:86
 104. msgid ""
 105. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 106. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 107. "Serbian and Ukrainian."
 108. msgstr ""
 109. "Bu görev Kiril alfabesi ile sistemi kullanmak için gerekli yazı tipleri ve "
 110. "diğer yazılımları sağlar. Beyaz Rusça, Bulgarca, Makedonca, Rusça, Sırpça ve "
 111. "Ukraynaca'yı destekler."
 112. #. Description
 113. #: ../po/debian-tasks.desc:97
 114. msgid "Cyrillic desktop"
 115. msgstr "Kiril masaüstü"
 116. #. Description
 117. #: ../po/debian-tasks.desc:97
 118. msgid ""
 119. "This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
 120. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 121. msgstr ""
 122. "Bu görev masaüstünün Kirilce yerelleştirilmesini sağlar. Beyaz Rusça, "
 123. "Bulgarca, Makedonca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca'yı destekler."
 124. #. Description
 125. #: ../po/debian-tasks.desc:107
 126. msgid "Danish environment"
 127. msgstr "Danimarkaca desteği"
 128. #. Description
 129. #: ../po/debian-tasks.desc:107
 130. msgid ""
 131. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 132. "speaking people use Debian."
 133. msgstr ""
 134. "Bu görev Danimarkaca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 135. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 136. #. Description
 137. #: ../po/debian-tasks.desc:117
 138. msgid "Danish desktop"
 139. msgstr "Danimarkaca masaüstü"
 140. #. Description
 141. #: ../po/debian-tasks.desc:117
 142. msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
 143. msgstr "Bu görev masaüstünün Danimarkaca yerelleştirilmesini sağlar."
 144. #. Description
 145. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 146. msgid "SQL database"
 147. msgstr "SQL veritabanı"
 148. #. Description
 149. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 150. msgid ""
 151. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 152. msgstr ""
 153. "Bu görev PostgreSQL veritabanı için sunucu ve istemci paketlerini seçer."
 154. #. Description
 155. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 156. msgid ""
 157. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 158. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 159. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 160. "locking."
 161. msgstr ""
 162. "PostgreSQL, artan SQL92 uyumluluğu ve bazı SQL3 özellikleri sunan bir "
 163. "ilişkisel SQL veritabanıdır. PostgreSQL veri aktarımı ve detaylı kilitleme "
 164. "hizmetleriyle çok kullanıcılı veri tabanı erişimine uygundur."
 165. #. Description
 166. #: ../po/debian-tasks.desc:138
 167. msgid "Desktop environment"
 168. msgstr "Masaüstü ortamı"
 169. #. Description
 170. #: ../po/debian-tasks.desc:138
 171. msgid ""
 172. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 173. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 174. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 175. "choose between the two."
 176. msgstr ""
 177. "Bu görev çeşitli oturum yöneticileri, dosya yöneticileri ve web "
 178. "tarayıcılarını içeren temel \"masaüstü\" yazılımlarını sağlar. Hem KDE hem "
 179. "de GNOME ile birlikte çalışır ve kullanıcının bu ikisi arasında seçim "
 180. "yapmasını sağlayan bir görüntü yöneticisi içerir."
 181. #. Description
 182. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 183. msgid "DNS server"
 184. msgstr "DNS sunucusu"
 185. #. Description
 186. #: ../po/debian-tasks.desc:158
 187. msgid ""
 188. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 189. msgstr "BIND DNS sunucusunu, ilgili belgeleri ve yardımcı programları seçer."
 190. #. Description
 191. #: ../po/debian-tasks.desc:166
 192. msgid "File server"
 193. msgstr "Dosya sunucusu"
 194. #. Description
 195. #: ../po/debian-tasks.desc:166
 196. msgid ""
 197. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 198. "and NFS."
 199. msgstr ""
 200. "Hem NetBIOS hem de NFS'i destekleyen bu görev ve sisteminizi dosya sunucusu "
 201. "olacak şekilde ayarlar."
 202. #. Description
 203. #: ../po/debian-tasks.desc:176
 204. msgid "French environment"
 205. msgstr "Fransızca desteği"
 206. #. Description
 207. #: ../po/debian-tasks.desc:176
 208. msgid ""
 209. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 210. "speaking people use Debian."
 211. msgstr ""
 212. "Bu görev Fransızca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 213. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 214. #. Description
 215. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 216. msgid "French desktop"
 217. msgstr "Fransızca masaüstü"
 218. #. Description
 219. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 220. msgid "This task makes the desktop be localised in French"
 221. msgstr "Bu görev masaüstünün Fransızca yerelleştirilmesini sağlar."
 222. #. Description
 223. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 224. msgid "German environment"
 225. msgstr "Almanca desteği"
 226. #. Description
 227. #: ../po/debian-tasks.desc:194
 228. msgid ""
 229. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 230. "speaking people use Debian."
 231. msgstr ""
 232. "Bu görev Almanca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 233. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 234. #. Description
 235. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 236. msgid "German desktop"
 237. msgstr "Almanca masaüstü"
 238. #. Description
 239. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 240. msgid "This task makes the desktop be localised in German"
 241. msgstr "Bu görev masaüstünün Almanca yerelleştirilmesini sağlar."
 242. #. Description
 243. #: ../po/debian-tasks.desc:212
 244. msgid "Greek environment"
 245. msgstr "Yunanca desteği"
 246. #. Description
 247. #: ../po/debian-tasks.desc:212
 248. msgid ""
 249. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 250. "speaking people use Debian."
 251. msgstr ""
 252. "Bu görev Yunanca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 253. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 254. #. Description
 255. #: ../po/debian-tasks.desc:222
 256. msgid "Greek desktop"
 257. msgstr "Yunanca masaüstü"
 258. #. Description
 259. #: ../po/debian-tasks.desc:222
 260. msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
 261. msgstr "Bu görev masaüstünün Yunanca yerelleştirilmesini sağlar."
 262. #. Description
 263. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 264. msgid "Hebrew environment"
 265. msgstr "İbranice desteği"
 266. #. Description
 267. #: ../po/debian-tasks.desc:229
 268. msgid ""
 269. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 270. "speaking people use Debian."
 271. msgstr ""
 272. "Bu görev İbranice konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 273. "kolaylaştıracak program ve belgeleri içerir."
 274. #. Description
 275. #: ../po/debian-tasks.desc:237
 276. msgid "Hebrew desktop"
 277. msgstr "İbranice masaüstü"
 278. #. Description
 279. #: ../po/debian-tasks.desc:237
 280. msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
 281. msgstr "Bu görev masaüstünün İbranice yerelleştirilmesini sağlar."
 282. #. Description
 283. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 284. msgid "Italian environment"
 285. msgstr "İtalyanca desteği"
 286. #. Description
 287. #: ../po/debian-tasks.desc:244
 288. msgid ""
 289. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 290. "speaking people use Debian."
 291. msgstr ""
 292. "Bu görev İtalyanca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 293. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 294. #. Description
 295. #: ../po/debian-tasks.desc:255
 296. msgid "Italian desktop"
 297. msgstr "İtalyanca masaüstü"
 298. #. Description
 299. #: ../po/debian-tasks.desc:255
 300. msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
 301. msgstr "Bu görev masaüstünün İtalyanca yerelleştirilmesini sağlar."
 302. #. Description
 303. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 304. msgid "Japanese environment"
 305. msgstr "Japonca desteği"
 306. #. Description
 307. #: ../po/debian-tasks.desc:262
 308. msgid ""
 309. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 310. "Debian."
 311. msgstr ""
 312. "Bu görev Japonca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 313. "kolaylaştıracak paketleri içerir."
 314. #. Description
 315. #: ../po/debian-tasks.desc:274
 316. msgid "Japanese desktop environment"
 317. msgstr "Japonca masaüstü ortamı"
 318. #. Description
 319. #: ../po/debian-tasks.desc:274
 320. msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
 321. msgstr "Bu görev masaüstünün Japonca yerelleştirilmesini sağlar."
 322. #. Description
 323. #: ../po/debian-tasks.desc:281
 324. msgid "Korean environment"
 325. msgstr "Korece desteği"
 326. #. Description
 327. #: ../po/debian-tasks.desc:281
 328. msgid ""
 329. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 330. "Debian."
 331. msgstr ""
 332. "Bu görev Korece konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 333. "kolaylaştıracak paketleri içerir."
 334. #. Description
 335. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 336. msgid "Korean desktop"
 337. msgstr "Korece masaüstü"
 338. #. Description
 339. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 340. msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
 341. msgstr "Bu görev masaüstünün Korece yerelleştirilmesini sağlar."
 342. #. Description
 343. #: ../po/debian-tasks.desc:300
 344. msgid "Lithuanian environment"
 345. msgstr "Litvanya dil desteği"
 346. #. Description
 347. #: ../po/debian-tasks.desc:300
 348. msgid ""
 349. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 350. "Lithuanian speaking people use Debian."
 351. msgstr ""
 352. "Bu görev Litvanya dilini konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 353. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 354. #. Description
 355. #: ../po/debian-tasks.desc:310
 356. msgid "Lithuanian desktop"
 357. msgstr "Litvanyaca masaüstü"
 358. #. Description
 359. #: ../po/debian-tasks.desc:310
 360. msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
 361. msgstr "Bu görev masaüstünün Litvanyaca yerelleştirilmesini sağlar."
 362. #. Description
 363. #: ../po/debian-tasks.desc:317
 364. msgid "Mail server"
 365. msgstr "Posta sunucusu"
 366. #. Description
 367. #: ../po/debian-tasks.desc:317
 368. msgid ""
 369. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 370. "server system."
 371. msgstr ""
 372. "Bu görev, genel amaçlı posta sunucusu görevi yapacak bir sistem için faydalı "
 373. "olan çeşitli paketleri seçer."
 374. #. Description
 375. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 376. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 377. msgstr "Norveçce (Bokmaal ve Nynorsk) desteği"
 378. #. Description
 379. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 380. msgid ""
 381. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 382. "speaking people use Debian."
 383. msgstr ""
 384. "Bu görev Norveçce konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 385. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 386. #. Description
 387. #: ../po/debian-tasks.desc:337
 388. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 389. msgstr "Norveçce (Bokmaal ve Nynorsk) masaüstü"
 390. #. Description
 391. #: ../po/debian-tasks.desc:337
 392. msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
 393. msgstr "Bu görev masaüstünün Norveçce yerelleştirilmesini sağlar."
 394. #. Description
 395. #: ../po/debian-tasks.desc:344
 396. msgid "Polish environment"
 397. msgstr "Lehçe desteği"
 398. #. Description
 399. #: ../po/debian-tasks.desc:344
 400. msgid ""
 401. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 402. "speaking people use Debian."
 403. msgstr ""
 404. "Bu görev Lehçe konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 405. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 406. #. Description
 407. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 408. msgid "Polish desktop"
 409. msgstr "Lehçe masaüstü"
 410. #. Description
 411. #: ../po/debian-tasks.desc:355
 412. msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
 413. msgstr "Bu görev masaüstünün Lehçe yerelleştirilmesini sağlar."
 414. #. Description
 415. #: ../po/debian-tasks.desc:363
 416. msgid "Print server"
 417. msgstr "Yazdırma sunucusu"
 418. #. Description
 419. #: ../po/debian-tasks.desc:363
 420. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 421. msgstr "Bu görev sisteminizi yazdırma sunucusu olacak şekilde ayarlar."
 422. #. Description
 423. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 424. msgid "Russian environment"
 425. msgstr "Rusça desteği"
 426. #. Description
 427. #: ../po/debian-tasks.desc:373
 428. msgid ""
 429. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 430. "speaking people use Debian."
 431. msgstr ""
 432. "Bu görev Rusça konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 433. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 434. #. Description
 435. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 436. msgid "Russian desktop"
 437. msgstr "Rusça masaüstü"
 438. #. Description
 439. #: ../po/debian-tasks.desc:384
 440. msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
 441. msgstr "Bu görev masaüstünün Rusça yerelleştirilmesini sağlar."
 442. #. Description
 443. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 444. msgid "Spanish environment"
 445. msgstr "İspanyolca desteği"
 446. #. Description
 447. #: ../po/debian-tasks.desc:391
 448. msgid ""
 449. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 450. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 451. msgstr ""
 452. "Bu görev İspanyolca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 453. "kolaylaştıracak programlar, veri dosyaları ve belgeleri içerir."
 454. #. Description
 455. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 456. msgid "Spanish desktop"
 457. msgstr "İspanyolca masaüstü"
 458. #. Description
 459. #: ../po/debian-tasks.desc:402
 460. msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
 461. msgstr "Bu görev masaüstünün İspanyolca yerelleştirilmesini sağlar."
 462. #. Description
 463. #: ../po/debian-tasks.desc:409
 464. msgid "Swedish environment"
 465. msgstr "İsveçce desteği"
 466. #. Description
 467. #: ../po/debian-tasks.desc:409
 468. msgid ""
 469. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 470. "speaking people use Debian."
 471. msgstr ""
 472. "Bu görev İsveçce konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 473. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 474. #. Description
 475. #: ../po/debian-tasks.desc:419
 476. msgid "Swedish desktop"
 477. msgstr "İsveçce masaüstü"
 478. #. Description
 479. #: ../po/debian-tasks.desc:419
 480. msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
 481. msgstr "Bu görev masaüstünün İsveçce yerelleştirilmesini sağlar."
 482. #. Description
 483. #: ../po/debian-tasks.desc:426
 484. msgid "Thai environment"
 485. msgstr "Tayca (Tayland dili) desteği"
 486. #. Description
 487. #: ../po/debian-tasks.desc:426
 488. msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
 489. msgstr ""
 490. "Bu görev Tayca (Tayland dili) konuşan kullanıcılar için Debian'ın "
 491. "kullanımını kolaylaştıracak paketler içerir."
 492. #. Description
 493. #: ../po/debian-tasks.desc:437
 494. msgid "Thai desktop"
 495. msgstr "Tayca (Tayland dili) masaüstü"
 496. #. Description
 497. #: ../po/debian-tasks.desc:437
 498. msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
 499. msgstr "Bu görev masaüstünün Tayca yerelleştirilmesini sağlar."
 500. #. Description
 501. #: ../po/debian-tasks.desc:444
 502. msgid "Turkish environment"
 503. msgstr "Türkçe desteği"
 504. #. Description
 505. #: ../po/debian-tasks.desc:444
 506. msgid ""
 507. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 508. "speaking people use Debian."
 509. msgstr ""
 510. "Bu görev Türkçe konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 511. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 512. #. Description
 513. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 514. msgid "Turkish desktop"
 515. msgstr "Türkçe masaüstü"
 516. #. Description
 517. #: ../po/debian-tasks.desc:456
 518. msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
 519. msgstr "Bu görev masaüstünün Türkçe yerelleştirilmesini sağlar."
 520. #. Description
 521. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 522. msgid "Ukrainian environment"
 523. msgstr "Ukrayna dil desteği"
 524. #. Description
 525. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 526. msgid ""
 527. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 528. "speaking people use Debian."
 529. msgstr ""
 530. "Bu görev Ukrayna dilini konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 531. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 532. #. Description
 533. #: ../po/debian-tasks.desc:473
 534. msgid "Ukrainian desktop"
 535. msgstr "Ukraynaca masaüstü"
 536. #. Description
 537. #: ../po/debian-tasks.desc:473
 538. msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
 539. msgstr "Bu görev masaüstünün Ukraynaca yerelleştirilmesini sağlar."
 540. #. Description
 541. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 542. msgid "Web server"
 543. msgstr "Web sunucusu"
 544. #. Description
 545. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 546. msgid ""
 547. "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
 548. msgstr "Bu görev genel amaçlı bir web sunucusu için gerekli paketleri seçer."
 549. #~ msgid ""
 550. #~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make "
 551. #~ "it easier for Korean speakers to use Debian."
 552. #~ msgstr ""
 553. #~ "Bu görev Korece konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 554. #~ "kolaylaştıracak programlar, veri dosyaları ve yazıtiplerini içerir."
 555. #~ msgid "Office environment"
 556. #~ msgstr "Ofis ortamı"
 557. #~ msgid ""
 558. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 559. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 560. #~ "a rather large collection of software."
 561. #~ msgstr ""
 562. #~ "Bu görev; kelime işlemci, hesap tablosu, sunum programı ve daha da "
 563. #~ "fazlasını ,içeren ofis üretkenlik uygulamalarını sağlar. Oldukça geniş "
 564. #~ "bir yazılım koleksiyonudur."
 565. #~ msgid "X window system"
 566. #~ msgstr "X window sistemi"
 567. #~ msgid ""
 568. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 569. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 570. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 571. #~ msgstr ""
 572. #~ "Bu görev X Window Sistemi çalıştıran özerk bir bilgisayar için temel "
 573. #~ "bileşenleri içerir. X sunucusunu, X kitaplıklarını, çeşitli yazı "
 574. #~ "tiplerini, birkaç temel X istemcisi ve yardımcı araçlarını sağlar."
 575. #~ msgid "Broadband internet connection"
 576. #~ msgstr "Geniş bant internet bağlantısı"
 577. #~ msgid ""
 578. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 579. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 580. #~ msgstr ""
 581. #~ "Bu görev internet'e DSL, Kablo vb. ile bağlanan bilgisayarların özel "
 582. #~ "gereksinimlerini karşılayan paketleri seçer."
 583. #~ msgid "C and C++"
 584. #~ msgstr "C ve C++"
 585. #~ msgid ""
 586. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 587. #~ "programming languages."
 588. #~ msgstr ""
 589. #~ "C ve C++ programlama dilleri ile program geliştirmek için tam donanımlı "
 590. #~ "ortam."
 591. #~ msgid "Dialup internet"
 592. #~ msgstr "Çevirmeli bağlantı"
 593. #~ msgid ""
 594. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 595. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 596. #~ msgstr ""
 597. #~ "Bu görev (modem, ISDN veya benzeri araçlar ile) yavaş ve kesintili "
 598. #~ "çevirmeli bağlantı kuran bilgisayarların özel gereksinimlerini "
 599. #~ "karşılamaya yönelik paketleri seçer."
 600. #~ msgid "Games"
 601. #~ msgstr "Oyunlar"
 602. #~ msgid ""
 603. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 604. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 605. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 606. #~ msgstr ""
 607. #~ "Bu görevin seçilmesiyle, geleneksel metin tabanlı unix oyunlarından kart "
 608. #~ "oyunlarına, hızla akan arcade oyunlarına kadar geniş bir yelpazeye sahip "
 609. #~ "oyunlar yüklenir. Bu görev Debian'daki oyunların tamamını kapsamamakla "
 610. #~ "birlikte iyi bir başlangıç noktasıdır."
 611. #~ msgid "Java"
 612. #~ msgstr "Java"
 613. #~ msgid "A java development environment."
 614. #~ msgstr "Java geliştirme ortamı."
 615. #~ msgid "Debian Jr."
 616. #~ msgstr "Debian Ufaklık"
 617. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 618. #~ msgstr "Debian Ufaklık, çocuklar için uygun paketleri içerir."
 619. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 620. #~ msgstr "Özel çekirdek derleme"
 621. #~ msgid ""
 622. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 623. #~ "kernel."
 624. #~ msgstr ""
 625. #~ "Bu görev kendi özel çekirdeğinizi oluşturmanız için gerekli herşeyi "
 626. #~ "içerir."
 627. #~ msgid "Laptop"
 628. #~ msgstr "Dizüstü"
 629. #~ msgid ""
 630. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 631. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 632. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 633. #~ msgstr ""
 634. #~ "Bu görev dizüstü kullanıcılarının sistemlerinde bulmayı bekledikleri "
 635. #~ "araçlardan oluşmaktadır. IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba ve Dell "
 636. #~ "Inspiron dizüstüler için bazı özel yardımcı araçlar içerir."
 637. #~ msgid "Linux Standard Base"
 638. #~ msgstr "Linux Standart Temeli"
 639. #~ msgid ""
 640. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 641. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 642. #~ msgstr ""
 643. #~ "Bu görev, sistemi Linux Standart Temeli (Linux Standart Base) ile uyumlu "
 644. #~ "hale getirerek LSB paketlerini yüklemenize ve kullanmanıza izin verir."
 645. #~ msgid "Usenet news server"
 646. #~ msgstr "Usenet haber sunucusu"
 647. #~ msgid ""
 648. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 649. #~ "for new Debian installations."
 650. #~ msgstr ""
 651. #~ "Bu görev yeni Debian kurulumları için, INN haber sunucusunun tercih "
 652. #~ "edilen sürümünü seçer."
 653. #~ msgid ""
 654. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 655. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 656. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 657. #~ "operate a server."
 658. #~ msgstr ""
 659. #~ "Eğer amacınız varolan bir haber sunucusundan haberleri okumaksa bu göreve "
 660. #~ "ihtiyacınız yok. Tercih ettiğiniz haber okuyucu programını seçin; o "
 661. #~ "kendisi için gerekli bütün parçaları yükleyecektir. Sadece bir haber "
 662. #~ "sunucusu hizmeti vermek istiyorsanız bu görevi seçmelisiniz."
 663. #~ msgid "Python"
 664. #~ msgstr "Python"
 665. #~ msgid ""
 666. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 667. #~ "complex applications in Python."
 668. #~ msgstr ""
 669. #~ "Python'da basit ya da gelişmiş uygulamalar ve betikler geliştirmek için "
 670. #~ "birçok Python aracı ve eklentileri."
 671. #~ msgid "Scientific applications"
 672. #~ msgstr "Bilimsel uygulamalar"
 673. #~ msgid ""
 674. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 675. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 676. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 677. #~ "visualization."
 678. #~ msgstr ""
 679. #~ "Bu görev, \"bilimsel\" tanımına uygun şekilde seçilmiş bazı sayısal "
 680. #~ "analiz, hesaplama, istatistiksel veri analizi ve görselleştirme "
 681. #~ "araçlarını içerir."
 682. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 683. #~ msgstr "TeX/LaTeX ortamı"
 684. #~ msgid ""
 685. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 686. #~ "LaTeX."
 687. #~ msgstr ""
 688. #~ "Bu görev TeX/LaTeX ile belge hazırlamak için gerekli paketleri içerir."
 689. #~ msgid "Conventional Unix server"
 690. #~ msgstr "Geleneksel Unix Sunucusu"
 691. #~ msgid ""
 692. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 693. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 694. #~ "this includes a number of daemons."
 695. #~ msgstr ""
 696. #~ "Bu görev, uzaktan bağlanılan, çok kullanıcılı geleneksel unix sisteminde "
 697. #~ "bulunacak tipik paketleri seçer. Dikkat! Bu paketler artalan süreçleri "
 698. #~ "(daemon) içerebilir."