You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

230 lines
5.9 KiB

 1. # Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
 2. # Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2002
 3. # Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>, 2001.
 4. msgid ""
 5. msgstr ""
 6. "Project-Id-Version: tasksel VERSION\n"
 7. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 8. "POT-Creation-Date: 2003-07-31 21:32-0400\n"
 9. "PO-Revision-Date: 2002-05-11 10:20GMT\n"
 10. "Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
 11. "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
 12. "MIME-Version: 1.0\n"
 13. "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 14. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 15. "X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
 16. #: ../data.c:307 ../data.c:321
 17. msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
 18. msgstr "Kan ikke frigøre hukommelse til tællelager"
 19. #: ../macros.h:42
 20. #, c-format
 21. msgid ""
 22. "Fatal error encountered at %s:%d\r\n"
 23. "\t"
 24. msgstr ""
 25. "Stødte på en fatal fejl i %s.%d\r\n"
 26. "\t"
 27. #: ../macros.h:51
 28. #, c-format
 29. msgid ""
 30. "I/O error at %s:%d\r\n"
 31. "\t"
 32. msgstr ""
 33. "I/O-fejl i %s.%d\r\n"
 34. "\t"
 35. #: ../slangui.c:18 ../slangui.c:19
 36. msgid "(no description)"
 37. msgstr "(ingen beskrivelse)"
 38. #: ../slangui.c:75
 39. msgid "End-user"
 40. msgstr "Slutbruger"
 41. #: ../slangui.c:76
 42. msgid "Hardware Support"
 43. msgstr "Udstyrsunderstøttelse"
 44. #: ../slangui.c:77
 45. msgid "Servers"
 46. msgstr "Servere"
 47. #: ../slangui.c:78
 48. msgid "Development"
 49. msgstr "Udvikling"
 50. #: ../slangui.c:79
 51. msgid "Localization"
 52. msgstr "Lokalisering"
 53. #: ../slangui.c:80
 54. msgid "Miscellaneous"
 55. msgstr "Diverse"
 56. #: ../slangui.c:219
 57. msgid "Unable to initialize the terminal"
 58. msgstr "Kunne ikke klargøre terminalen"
 59. #: ../slangui.c:221
 60. msgid "Unable to initialize screen output"
 61. msgstr "Kunne ikke klargøre skærm-uddata"
 62. #: ../slangui.c:222
 63. msgid "Unable to initialize keyboard interface"
 64. msgstr "Kunne ikke klargøre tastatur"
 65. #: ../slangui.c:239
 66. #, fuzzy, c-format
 67. msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2003 SPI and others"
 68. msgstr ""
 69. "Debian opgaveinstallering (task installer) v%s - (c) 1999-2001 SPI med flere"
 70. #: ../slangui.c:393
 71. msgid "^Finish"
 72. msgstr "^Afslut"
 73. #: ../slangui.c:401 ../slangui.c:402
 74. msgid "Task ^Info"
 75. msgstr "Opgave^info"
 76. #: ../slangui.c:406 ../slangui.c:407
 77. msgid "^Help"
 78. msgstr "^Hjælp"
 79. #: ../slangui.c:441
 80. msgid "Select tasks to install"
 81. msgstr "Vælg opgaver til installering"
 82. #: ../slangui.c:576
 83. msgid "Ok"
 84. msgstr "O.k."
 85. #: ../slangui.c:685 ../slangui.c:699 ../slangui.c:810
 86. #, c-format
 87. msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
 88. msgstr "Indeks udenfor området: %d >= %d"
 89. #: ../slangui.c:776
 90. msgid "Help"
 91. msgstr "Hjælp"
 92. #. TRANS: don't wrap lines because of different screen sizes!
 93. #: ../slangui.c:777
 94. msgid ""
 95. "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs a "
 96. "given task.\n"
 97. "\n"
 98. "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to install. "
 99. "The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR toggles the "
 100. "selection of the task at the cursor. You can also press A to select all "
 101. "tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this program and "
 102. "begin installation of your selected tasks.\n"
 103. "\n"
 104. "Thank you for using Debian.\n"
 105. "\n"
 106. "Press enter to return to the task selection screen"
 107. msgstr ""
 108. "Opgavepakker giver dig mulighed for at hurtigt installere en samling af "
 109. "pakker der udfører en given opgave.\n"
 110. "\n"
 111. "Hovedlisten viser en liste af pakker, du kan vælge at installere. "
 112. "Piletasterne bevæger markøren. Med ENTER eller MELLEMRUMSTASTEN ændrer du "
 113. "valget for pakken under makøren. Du kan også trykke på A til at vælge alle "
 114. "opgaver, eller N til at fravælge alle. Trykker du på Q vil det afslutte "
 115. "programmet og begynde installationen af dine valgte opgaver.\n"
 116. "\n"
 117. "Tak fordi du har valgt Debian.\n"
 118. "\n"
 119. "Tryk Enter for at vende tilbage til opgaveudvælgelsesskærmen"
 120. #: ../slangui.c:818
 121. #, c-format
 122. msgid ""
 123. "Description:\n"
 124. "%s\n"
 125. "\n"
 126. "Included packages:\n"
 127. msgstr ""
 128. "Beskrivelse:\n"
 129. "%s\n"
 130. "\n"
 131. "Inkluderede pakker:\n"
 132. #: ../slangui.c:826
 133. msgid "(no description available)"
 134. msgstr "(ingen tilgængelig beskrivelse)"
 135. #: ../tasksel.c:28
 136. msgid "Unknown signal seen"
 137. msgstr "Ukendt signal set"
 138. #: ../tasksel.c:34
 139. msgid "tasksel install <task>\n"
 140. msgstr "tasksel install <opgave>\n"
 141. #: ../tasksel.c:35
 142. msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
 143. msgstr "tasksel [tilvalg]; hvor tilvalg er en kombination af:\n"
 144. #: ../tasksel.c:36
 145. msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
 146. msgstr "-t -- test mode; kør ikke apt-get ved afslutning"
 147. #: ../tasksel.c:37
 148. msgid ""
 149. "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
 150. "\t\tjust queue them in dpkg"
 151. msgstr ""
 152. "-q -- sæt i kø; installér ikke pakker med apt-get;\n"
 153. "\t\tsæt dem i kø i dpkg"
 154. #: ../tasksel.c:38
 155. msgid "-r -- install all required-priority packages"
 156. msgstr "-r -- installér alle pakker med prioriteten \"krævet\""
 157. #: ../tasksel.c:39
 158. msgid "-i -- install all important-priority packages"
 159. msgstr "-i -- installer alle pakker med prioriteten \"vigtig\""
 160. #: ../tasksel.c:40
 161. msgid "-s -- install all standard-priority packages"
 162. msgstr "-s -- installer alle pakker med prioriteten \"standard\""
 163. #: ../tasksel.c:41
 164. msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
 165. msgstr "-n -- vis ikke brugerflade; bruges normalt sammen med med -r eller -i"
 166. #: ../tasksel.c:42
 167. msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
 168. msgstr "-a -- vis alle opgaver, også selvom der ingen pakker er i dem"
 169. #: ../tasksel.c:83 ../tasksel.c:118
 170. msgid "No packages selected\n"
 171. msgstr "Ingen valgte pakker\n"
 172. #: ../tasksel.c:192
 173. #, fuzzy
 174. msgid ""
 175. "No tasks found on this system.\n"
 176. "Did you update your available file? Try running dselect update.\n"
 177. msgstr ""
 178. "Fandt ingen pakker på dette system.\n"
 179. "Opdaterede du din liste med ledige filer?\n"
 180. #: ../util.c:20
 181. msgid "Cannot allocate memory for strdup"
 182. msgstr "Kan ikke frigøre hukommelse til \"strdup\""
 183. #: ../util.c:38
 184. #, c-format
 185. msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
 186. msgstr "Kan ikke frigøre %d byte hukommelse"
 187. #: ../util.c:47
 188. #, c-format
 189. msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
 190. msgstr "Kan ikke frigøre %d byte hukommelse igen"