You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

937 lines
25 KiB

# translation of sl.po to Slovenian
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
# Matej Kovačič <metej.kovacic@owca.info>, 2006.
# Jure Cuhalev <gandalf@owca.info>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: sl\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-24 14:24-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-01 16:04+0100\n"
"Last-Translator: Jure Cuhalev <gandalf@owca.info>\n"
"Language-Team: Slovenian <lugos-slo@lugos.si>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || "
"n%100==4 ? 2 : 3);\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za uporabo "
"Debiana v arabščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "Arabic environment"
msgstr "Arabsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task localises the desktop in Arabic."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v arabščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Bengali speakers to use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za uporabo "
"Debiana v bengalščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
msgid "Bengali environment"
msgstr "Bengalsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
msgid "This task localises the desktop in Bengali."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v bengalščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Brazilsko portugalsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe, datoteke in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
"brazilski portugalščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Brazislko portugalsko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v brazilsko portugalščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57
msgid "Bulgarian environment"
msgstr "Bolgarsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57
msgid ""
"This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
"speakers to use Debian."
msgstr "To opravilo namesti programe za uporabo Debiana v bolgarščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66
msgid "Bulgarian desktop"
msgstr "Bolgarsko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66
msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v bolgarščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73
msgid "Catalan environment"
msgstr "Katalonsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
"katalonščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:83
msgid "Catalan desktop"
msgstr "Katalonsko mnamizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:83
msgid "This task localises the desktop in Catalan."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v katalonščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:90
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Poenostavljeno kitajsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:90
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za uporabo "
"Debiana v kitajščini s poenostavljenim kitajskim kodiranjem."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Poenostavljeno kitajsko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v enostavno kitajščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za uporabo "
"Debiana v kitajščini s tradicionalnim kitajskim kodiranjem."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Tradicionalno kitajsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v tradicionalno kitajščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:128
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Cirilsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:128
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in pisave za uporabo cirilice v Debianu, "
"Podpira beloruščino, bolgarščino, makedonščino, ruščino, srbščino in "
"ukrajinščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Namizje v cirilici"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
msgid ""
"This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in pisave za uporabo cirilice v Debianu, "
"Podpira beloruščino, bolgarščino, makedonščino, ruščino, srbščino in "
"ukrajinščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
msgid "Czech environment"
msgstr "Češko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v češčini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:157
msgid "Czech desktop"
msgstr "Češko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:157
msgid "This task localises the desktop in Czech."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v češčino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:164
msgid "Danish environment"
msgstr "Dansko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:164
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v danščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:174
msgid "Danish desktop"
msgstr "Dansko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:174
msgid "This task localises the desktop in Danish."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v danščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid "SQL database"
msgstr "Podatkovna zbirka SQL"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"To opravilo izbere odjemalce in strežniške pakete za podatkovno zbirko "
"PostgreSQL."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL je relacijska podatkovna zbirka SQL, ki ponuja naraščajočo "
"skladnost s SQL92 in nekatere možnosti SQL3. Primerna je za večuporabniški "
"dostop do zbirk, predvsem zaradi spretnosti pri izvrševanju in "
"drobnozrnatega zaklepanja."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid "Desktop environment"
msgstr "Namizno okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"To opravilo namesti osnovne namizne programe in je osnova za Gnome ali KDE "
"namizna opravila."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "DNS server"
msgstr "Strežni DNS"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Izbere strežnik BIND DNS ter povezano dokumentacijo in pripomočke."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:213
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za uporabo "
"Debiana v nizozemščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "Dutch environment"
msgstr "Nizozemsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "This task localises the desktop in Dutch."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v nizozemščino"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "File server"
msgstr "Datotečni strežnik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"To opravilo spremeni vaš sistem v datotečni strežnik s podporo za NetBIOS in "
"NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
msgid "French environment"
msgstr "Francosko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
"francoščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid "French desktop"
msgstr "Francosko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid "This task localises the desktop in French."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v francoščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:257
msgid "German environment"
msgstr "Nemško okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:257
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v nemščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:268
msgid "German desktop"
msgstr "Nemško namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:268
msgid "This task localises the desktop in German."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v nemščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
msgid "Gnome desktop environment"
msgstr "Gnome namizno okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
"environment."
msgstr ""
"To opravilo namesti osnovno \"namizno\" programsko opremo za namizno okolje "
"Gnome."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:287
msgid "Greek environment"
msgstr "Grško okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:287
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v grščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:297
msgid "Greek desktop"
msgstr "Grško namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:297
msgid "This task localises the desktop in Greek."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v grščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:304
msgid "Hebrew environment"
msgstr "Hebrejsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:304
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
"hebrejščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid "Hebrew desktop"
msgstr "Hebrejsko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v hebrejščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Hindi speakers to use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za uporabo "
"Debiana v hindujščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
msgid "Hindi environment"
msgstr "Hindujsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
msgid "This task localises the desktop in Hindi."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v hindijščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
msgid "Hungarian environment"
msgstr "Bolgarsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
#, fuzzy
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
"italijanščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
#, fuzzy
msgid "Hungarian desktop"
msgstr "Bolgarsko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
#, fuzzy
msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v bolgarščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:352
msgid "Italian environment"
msgstr "Italijansko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:352
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
"italijanščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:363
msgid "Italian desktop"
msgstr "Italijansko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:363
msgid "This task localises the desktop in Italian."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v italijanščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:370
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japonsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:370
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr "To opravilo namesti programe za uporabo Debiana v japonščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:382
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Japonsko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:382
msgid "This task localises the desktop in Japanese."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v japonščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:390
#, fuzzy
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "Namizno okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:390
#, fuzzy
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"To opravilo namesti osnovno \"namizno\" programsko opremo za namizno okolje "
"Gnome."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:410
msgid "Korean environment"
msgstr "Korejsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:410
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr "To opravilo namesti programe za uporabo Debiana v korejščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:422
msgid "Korean desktop"
msgstr "Korejsko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:422
msgid "This task localises the desktop in Korean."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v korejščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "Laptop"
msgstr "Prenosnik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr ""
"To opravilo namesti programsko opremo, ki je uporabna na prenosnih "
"računalnikih."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "Litvansko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
"litvanščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:446
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Litvansko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:446
msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v litovščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:453
msgid "Mail server"
msgstr "Poštni strežnik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:453
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"To opravilo izbere številne pakete za splošno namenski poštni strežnik."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
msgid "manual package selection"
msgstr "ročna izbira paketov"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "Ročno izberite pakete, ki jih želite namestiti v aptitude."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:470
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norveško (Bokmaal in Nynorsk) okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:470
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
"norveščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Norveško (Bokmaal in Nynorsk) namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481
msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v norveščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:488
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Persian speakers to use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za uporabo "
"Debiana v perzijščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:499
msgid "Persian environment"
msgstr "Perzijsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:499
msgid "This task localises the desktop in Persian."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v perzijski jezik."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:506
msgid "Polish environment"
msgstr "Poljsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:506
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v poljščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:517
msgid "Polish desktop"
msgstr "Poljsko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:517
msgid "This task localises the desktop in Polish."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v poljščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:525
msgid "Print server"
msgstr "Tiskalniški strežnik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:525
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "To opravilo spremeni vaš sistem v tiskalniški strežnik."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:535
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Punjabi speakers to use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe, datoteke, pisave in dokumentacijo za uporabo "
"Debiana v jeziku Punjabi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:546
msgid "Punjabi environment"
msgstr "Punjabi okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:546
msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v jezik Punjabi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:553
msgid "Romanian environment"
msgstr "Romunsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:553
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
"romunščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:564
msgid "Romanian desktop"
msgstr "Romunsko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:564
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v romunščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:571
msgid "Russian environment"
msgstr "Rusko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:571
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v ruščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:582
msgid "Russian desktop"
msgstr "Rusko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:582
msgid "This task localises the desktop in Russian."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v ruščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:589
msgid "Slovak environment"
msgstr "Slovaško okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:589
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
"slovaščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:597
msgid "Slovak desktop"
msgstr "Slovaško namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:597
msgid "This task localises the desktop in Slovak."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v slovaški jezik."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:604
msgid "Spanish environment"
msgstr "Špansko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:604
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe, datoteke in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
"španščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:615
msgid "Spanish desktop"
msgstr "Špansko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:615
msgid "This task localises the desktop in Spanish."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v španščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:622
msgid "Standard system"
msgstr "Standardni sistem"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:622
msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
msgstr ""
"To opravilo namesti sprejemljivo majhen sistem, ki deluje v znakovnem načinu."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:629
msgid "Swedish environment"
msgstr "Švedsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:629
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v švedščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:639
msgid "Swedish desktop"
msgstr "Švedsko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:639
msgid "This task localises the desktop in Swedish."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v švedščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:646
msgid "Thai environment"
msgstr "Tajsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:646
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
"use Debian."
msgstr "To opravilo namesti programe za uporabo Debiana v tajščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:658
msgid "Thai desktop"
msgstr "Tajsko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:658
msgid "This task localises the desktop in Thai."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v tajščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:665
msgid "Turkish environment"
msgstr "Turško okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:665
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v turščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:677
msgid "Turkish desktop"
msgstr "Turško namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:677
msgid "This task localises the desktop in Turkish."
msgstr "To opravilo lokalizira vaše namizje v turščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:684
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Ukrajinsko okolje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:684
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"To opravilo namesti programe in dokumentacijo za uporabo Debiana v "
"ukrajinščini."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:694
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Ukrajinsko namizje"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:694
msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
msgstr "To opravilo vaš sistem lokalizira v ukrajinščino."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:702
msgid "Web server"
msgstr "Spletni strežnik"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:702
msgid ""
"This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"To opravilo izbere pakete, uporabne za splošno namenski spletni strežnik."