You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1296 lines
35 KiB

 1. # translation of nn.po to Norwegian Nynorsk
 2. # translation of tasksel_tasks.po to Norsk Bokmål
 3. # translation of tasksel_tasks.po to Norwegian nynorsk
 4. # translation of tasksel_tasks.po to Norwegian Nynorsk
 5. # translation of tasksel_tasks.po to
 6. # translation of tasksel_tasks.po to
 7. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 8. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
 9. # Håvard Korsvoll <korsvoll@stud.ntnu.no>, 2004.
 10. # Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004, 2006.
 11. # Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2004.
 12. #
 13. msgid ""
 14. msgstr ""
 15. "Project-Id-Version: nn\n"
 16. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 17. "POT-Creation-Date: 2006-06-26 22:26-0400\n"
 18. "PO-Revision-Date: 2006-05-14 19:03+0200\n"
 19. "Last-Translator: Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>\n"
 20. "Language-Team: Norwegian Nynorsk <nn@li.org>\n"
 21. "MIME-Version: 1.0\n"
 22. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 23. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 24. "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
 25. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 26. #. Description
 27. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 28. #, fuzzy
 29. msgid "Albanian desktop"
 30. msgstr "Rumensk skrivebord"
 31. #. Description
 32. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 33. #, fuzzy
 34. msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 35. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit rumensk skrivebord"
 36. #. Description
 37. #: ../po/debian-tasks.desc:11
 38. msgid ""
 39. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 40. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 41. msgstr ""
 42. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 43. "dokumentasjon som gjer det lettare for arabisktalande folk å bruka Debian."
 44. #. Description
 45. #: ../po/debian-tasks.desc:22
 46. msgid "Arabic environment"
 47. msgstr "Arabisk miljø"
 48. #. Description
 49. #: ../po/debian-tasks.desc:22
 50. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 51. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit arabisk skrivebord"
 52. #. Description
 53. #: ../po/debian-tasks.desc:29
 54. #, fuzzy
 55. msgid "Basque desktop"
 56. msgstr "Dansk skrivebord"
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:29
 59. #, fuzzy
 60. msgid "This task localises the desktop in Basque."
 61. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit japansk skrivebord."
 62. #. Description
 63. #: ../po/debian-tasks.desc:37
 64. #, fuzzy
 65. msgid "Belarusian environment"
 66. msgstr "Bulgarsk miljø"
 67. #. Description
 68. #: ../po/debian-tasks.desc:37
 69. #, fuzzy
 70. msgid ""
 71. "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 72. "Belarusian speaking people use Debian."
 73. msgstr ""
 74. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tysk for å "
 75. "hjelpa tysktalande folk til å bruka Debian."
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:47
 78. msgid ""
 79. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 80. "it easier for Bengali speakers to use Debian."
 81. msgstr ""
 82. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 83. "dokumentasjon som gjer det lettare for bengalitalande folk å bruka Debian."
 84. #. Description
 85. #: ../po/debian-tasks.desc:58
 86. msgid "Bengali environment"
 87. msgstr "Bengalsk miljø"
 88. #. Description
 89. #: ../po/debian-tasks.desc:58
 90. msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 91. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit bengalsk skrivebord"
 92. #. Description
 93. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 94. #, fuzzy
 95. msgid "Bosnian desktop"
 96. msgstr "Rumensk skrivebord"
 97. #. Description
 98. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 99. #, fuzzy
 100. msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 101. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit rumensk skrivebord"
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:73
 104. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 105. msgstr "Brasiliansk-Portugisisk miljø"
 106. #. Description
 107. #: ../po/debian-tasks.desc:73
 108. msgid ""
 109. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 110. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 111. msgstr ""
 112. "Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler og dokumentasjon for "
 113. "å gjere det lettare for brasiliansk-portugisisk talande folk til å bruka "
 114. "Debian."
 115. #. Description
 116. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 117. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 118. msgstr "Brasiliansk-Portugisisk skrivebord"
 119. #. Description
 120. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 121. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 122. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit Brasiliansk-Portogisisk skrivebord"
 123. #. Description
 124. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 125. msgid "Bulgarian environment"
 126. msgstr "Bulgarsk miljø"
 127. #. Description
 128. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 129. msgid ""
 130. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 131. "speakers to use Debian."
 132. msgstr ""
 133. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det lettare for "
 134. "bulgarsktalande å bruka Debian."
 135. #. Description
 136. #: ../po/debian-tasks.desc:100
 137. msgid "Bulgarian desktop"
 138. msgstr "Bulgarsk skrivebord"
 139. #. Description
 140. #: ../po/debian-tasks.desc:100
 141. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 142. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit bulgarsk skrivebord"
 143. #. Description
 144. #: ../po/debian-tasks.desc:107
 145. msgid "Catalan environment"
 146. msgstr "Katalan-miljø"
 147. #. Description
 148. #: ../po/debian-tasks.desc:107
 149. msgid ""
 150. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 151. "speaking people use Debian."
 152. msgstr ""
 153. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon i katalansk for "
 154. "å hjelpa folk som snakkar katalansk til å bruka Debian."
 155. #. Description
 156. #: ../po/debian-tasks.desc:117
 157. msgid "Catalan desktop"
 158. msgstr "Katalansk skrivebord"
 159. #. Description
 160. #: ../po/debian-tasks.desc:117
 161. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 162. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit katalansk skrivebord"
 163. #. Description
 164. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 165. msgid "Simplified Chinese environment"
 166. msgstr "Forenkla kinesisk miljø"
 167. #. Description
 168. #: ../po/debian-tasks.desc:124
 169. msgid ""
 170. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 171. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 172. "encoding."
 173. msgstr ""
 174. "Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler, skrifttyper og "
 175. "dokumentasjon som gjer det enklare for kinesisktalande folk til å bruka "
 176. "Debian, ved bruk av forenkla kinesisk koding."
 177. #. Description
 178. #: ../po/debian-tasks.desc:136
 179. msgid "Simplified Chinese desktop"
 180. msgstr "Forenkla kinesisk skrivebord"
 181. #. Description
 182. #: ../po/debian-tasks.desc:136
 183. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 184. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på forenkla kinesisk."
 185. #. Description
 186. #: ../po/debian-tasks.desc:143
 187. msgid ""
 188. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 189. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 190. "encoding."
 191. msgstr ""
 192. "Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler, skriftypar og "
 193. "dokumentasjon som gjer det enklare for kinesisktalande folk til å bruka "
 194. "Debian, ved bruk av tradisjonell kinesisk koding."
 195. #. Description
 196. #: ../po/debian-tasks.desc:155
 197. msgid "Traditional Chinese environment"
 198. msgstr "Tradisjonelt kinesisk miljø"
 199. #. Description
 200. #: ../po/debian-tasks.desc:155
 201. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 202. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på tradisjonelt kinesisk."
 203. #. Description
 204. #: ../po/debian-tasks.desc:162
 205. #, fuzzy
 206. msgid "Croatian desktop"
 207. msgstr "Katalansk skrivebord"
 208. #. Description
 209. #: ../po/debian-tasks.desc:162
 210. #, fuzzy
 211. msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 212. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit katalansk skrivebord"
 213. #. Description
 214. #: ../po/debian-tasks.desc:170
 215. msgid "Cyrillic environment"
 216. msgstr "Kyrillisk miljø"
 217. #. Description
 218. #: ../po/debian-tasks.desc:170
 219. msgid ""
 220. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 221. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 222. "Serbian and Ukrainian."
 223. msgstr ""
 224. "Med denne pakkegruppa installerer du kyrilliske skrifttypar og anna "
 225. "programvare du treng for å bruka kyrillisk. Ho støttar kviterussisk, "
 226. "bulgarsk, makedonisk, russisk, serbisk og ukrainsk."
 227. #. Description
 228. #: ../po/debian-tasks.desc:181
 229. msgid "Cyrillic desktop"
 230. msgstr "Kyrillisk skrivebord"
 231. #. Description
 232. #: ../po/debian-tasks.desc:181
 233. msgid ""
 234. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 235. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 236. msgstr ""
 237. "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på kyrillisk. Ho støttar kviterussisk, "
 238. "bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."
 239. #. Description
 240. #: ../po/debian-tasks.desc:191
 241. msgid "Czech environment"
 242. msgstr "Tsjekkisk miljø"
 243. #. Description
 244. #: ../po/debian-tasks.desc:191
 245. msgid ""
 246. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 247. "speaking people use Debian."
 248. msgstr ""
 249. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon for å hjelpe "
 250. "fransktalande folk å bruka Debian."
 251. #. Description
 252. #: ../po/debian-tasks.desc:199
 253. msgid "Czech desktop"
 254. msgstr "Tsjekkisk skrivebord"
 255. #. Description
 256. #: ../po/debian-tasks.desc:199
 257. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 258. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tsjekkisk skrivebord."
 259. #. Description
 260. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 261. msgid "Danish environment"
 262. msgstr "Dansk miljø"
 263. #. Description
 264. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 265. msgid ""
 266. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 267. "speaking people use Debian."
 268. msgstr ""
 269. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på dansk for å "
 270. "hjelpa dansktalande folk til å bruka Debian."
 271. #. Description
 272. #: ../po/debian-tasks.desc:216
 273. msgid "Danish desktop"
 274. msgstr "Dansk skrivebord"
 275. #. Description
 276. #: ../po/debian-tasks.desc:216
 277. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 278. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på dansk."
 279. #. Description
 280. #: ../po/debian-tasks.desc:223
 281. msgid "SQL database"
 282. msgstr "SQL-database"
 283. #. Description
 284. #: ../po/debian-tasks.desc:223
 285. msgid ""
 286. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 287. msgstr ""
 288. "Denne pakkegruppa gjev klient- og tenarpakkar for PostgreSQL-databasen."
 289. #. Description
 290. #: ../po/debian-tasks.desc:223
 291. msgid ""
 292. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 293. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 294. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 295. "locking."
 296. msgstr ""
 297. "PostgreSQL er ein SQL relasjonsdatabase, som tilbyr aukande SQL92-"
 298. "kompabilitet og nokre SQL3-eigenskapar. PostgreSQL er passande for "
 299. "fleirbrukar databasetilgang gjennom fasilitetar for overføringar og "
 300. "fininndelt låsing."
 301. #. Description
 302. #: ../po/debian-tasks.desc:237
 303. msgid "Desktop environment"
 304. msgstr "Skrivebordsmiljø"
 305. #. Description
 306. #: ../po/debian-tasks.desc:237
 307. msgid ""
 308. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 309. "Gnome and KDE desktop tasks."
 310. msgstr ""
 311. "Denne pakkegruppa inneheld grunnleggjande program for skrivebordet som "
 312. "fungerer som underlag for pakkegruppene for Gnome og KDE."
 313. #. Description
 314. #: ../po/debian-tasks.desc:247
 315. msgid "DNS server"
 316. msgstr "Namnetenar"
 317. #. Description
 318. #: ../po/debian-tasks.desc:247
 319. msgid ""
 320. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 321. msgstr "Tar med namnetenaren BIND og relatert dokumentasjon og verktøyspakkar."
 322. #. Description
 323. #: ../po/debian-tasks.desc:255
 324. msgid ""
 325. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 326. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 327. msgstr ""
 328. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 329. "dokumentasjon som gjer det lettare for nederlandsktalande folk å bruka "
 330. "Debian."
 331. #. Description
 332. #: ../po/debian-tasks.desc:264
 333. msgid "Dutch environment"
 334. msgstr "Nederlandsk miljø"
 335. #. Description
 336. #: ../po/debian-tasks.desc:264
 337. msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 338. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit nederlandsk skrivebord"
 339. #. Description
 340. #: ../po/debian-tasks.desc:271
 341. #, fuzzy
 342. msgid "Esperanto desktop"
 343. msgstr "Tysk skrivebord"
 344. #. Description
 345. #: ../po/debian-tasks.desc:271
 346. #, fuzzy
 347. msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 348. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tysk skrivebord."
 349. #. Description
 350. #: ../po/debian-tasks.desc:279
 351. #, fuzzy
 352. msgid "Estonian desktop"
 353. msgstr "Rumensk skrivebord"
 354. #. Description
 355. #: ../po/debian-tasks.desc:279
 356. #, fuzzy
 357. msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 358. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit rumensk skrivebord"
 359. #. Description
 360. #: ../po/debian-tasks.desc:287
 361. msgid "File server"
 362. msgstr "Filtenar"
 363. #. Description
 364. #: ../po/debian-tasks.desc:287
 365. msgid ""
 366. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 367. "and NFS."
 368. msgstr ""
 369. "Denne pakkegruppa set opp systemet ditt som ein filtenar som støttar både "
 370. "NetBIOS og NFS."
 371. #. Description
 372. #: ../po/debian-tasks.desc:297
 373. #, fuzzy
 374. msgid "Finnish environment"
 375. msgstr "Dansk miljø"
 376. #. Description
 377. #: ../po/debian-tasks.desc:297
 378. #, fuzzy
 379. msgid ""
 380. "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 381. "speaking people use Debian."
 382. msgstr ""
 383. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på dansk for å "
 384. "hjelpa dansktalande folk til å bruka Debian."
 385. #. Description
 386. #: ../po/debian-tasks.desc:305
 387. #, fuzzy
 388. msgid "Finnish desktop"
 389. msgstr "Dansk skrivebord"
 390. #. Description
 391. #: ../po/debian-tasks.desc:305
 392. #, fuzzy
 393. msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 394. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på dansk."
 395. #. Description
 396. #: ../po/debian-tasks.desc:312
 397. msgid "French environment"
 398. msgstr "Fransk miljø"
 399. #. Description
 400. #: ../po/debian-tasks.desc:312
 401. msgid ""
 402. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 403. "speaking people use Debian."
 404. msgstr ""
 405. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på fransk for å "
 406. "hjelpa fransktalande folk til å bruka Debian."
 407. #. Description
 408. #: ../po/debian-tasks.desc:323
 409. msgid "French desktop"
 410. msgstr "Fransk skrivebord"
 411. #. Description
 412. #: ../po/debian-tasks.desc:323
 413. msgid "This task localises the desktop in French."
 414. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit fransk skrivebord."
 415. #. Description
 416. #: ../po/debian-tasks.desc:330
 417. #, fuzzy
 418. msgid "Galician environment"
 419. msgstr "Italiensk miljø"
 420. #. Description
 421. #: ../po/debian-tasks.desc:330
 422. #, fuzzy
 423. msgid ""
 424. "This task installs packages and documentation in Galician to help Galician "
 425. "speaking people use Debian."
 426. msgstr ""
 427. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på italiensk "
 428. "for å hjelpa folk som snakkar italiensk til å bruka Debian."
 429. #. Description
 430. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 431. #, fuzzy
 432. msgid "Galician desktop"
 433. msgstr "Italiensk skrivebord"
 434. #. Description
 435. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 436. #, fuzzy
 437. msgid "This task localises the desktop in Galician."
 438. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit italiensk skrivebord."
 439. #. Description
 440. #: ../po/debian-tasks.desc:345
 441. msgid "German environment"
 442. msgstr "Tysk miljø"
 443. #. Description
 444. #: ../po/debian-tasks.desc:345
 445. msgid ""
 446. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 447. "speaking people use Debian."
 448. msgstr ""
 449. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tysk for å "
 450. "hjelpa tysktalande folk til å bruka Debian."
 451. #. Description
 452. #: ../po/debian-tasks.desc:356
 453. msgid "German desktop"
 454. msgstr "Tysk skrivebord"
 455. #. Description
 456. #: ../po/debian-tasks.desc:356
 457. msgid "This task localises the desktop in German."
 458. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tysk skrivebord."
 459. #. Description
 460. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 461. msgid "Gnome desktop environment"
 462. msgstr "Gnome skrivebordsmiljø"
 463. #. Description
 464. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 465. msgid ""
 466. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 467. "environment."
 468. msgstr ""
 469. "Denne pakkegruppa inneheld grunnleggjande «skrivebordsprogram» med "
 470. "skrivebordsmiljøet Gnome."
 471. #. Description
 472. #: ../po/debian-tasks.desc:375
 473. msgid "Greek environment"
 474. msgstr "Gresk miljø"
 475. #. Description
 476. #: ../po/debian-tasks.desc:375
 477. msgid ""
 478. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 479. "speaking people use Debian."
 480. msgstr ""
 481. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på gresk for å "
 482. "hjelpa gresktalande folk til å bruka Debian."
 483. #. Description
 484. #: ../po/debian-tasks.desc:385
 485. msgid "Greek desktop"
 486. msgstr "Gresk skrivebord"
 487. #. Description
 488. #: ../po/debian-tasks.desc:385
 489. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 490. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit gresk skrivebord."
 491. #. Description
 492. #: ../po/debian-tasks.desc:392
 493. msgid "Hebrew environment"
 494. msgstr "Hebraisk miljø"
 495. #. Description
 496. #: ../po/debian-tasks.desc:392
 497. msgid ""
 498. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 499. "speaking people use Debian."
 500. msgstr ""
 501. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på hebraisk for "
 502. "å hjelpa hebraisktalande folk til å bruka Debian."
 503. #. Description
 504. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 505. msgid "Hebrew desktop"
 506. msgstr "Hebraisk skrivebord"
 507. #. Description
 508. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 509. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 510. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit hebraisk skrivebord."
 511. #. Description
 512. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 513. msgid ""
 514. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 515. "it easier for Hindi speakers to use Debian."
 516. msgstr ""
 517. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 518. "dokumentasjon som gjer det lettare for hindisktalande folk å bruka Debian."
 519. #. Description
 520. #: ../po/debian-tasks.desc:418
 521. msgid "Hindi environment"
 522. msgstr "Hindisk miljø"
 523. #. Description
 524. #: ../po/debian-tasks.desc:418
 525. msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 526. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på hindi."
 527. #. Description
 528. #: ../po/debian-tasks.desc:425
 529. msgid "Hungarian environment"
 530. msgstr "Ungarsk miljø"
 531. #. Description
 532. #: ../po/debian-tasks.desc:425
 533. msgid ""
 534. "This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
 535. "speaking people use Debian."
 536. msgstr ""
 537. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon for å hjelpa "
 538. "folk som snakkar ungarsk til å bruka Debian."
 539. #. Description
 540. #: ../po/debian-tasks.desc:433
 541. msgid "Hungarian desktop"
 542. msgstr "Ungarsk skrivebord"
 543. #. Description
 544. #: ../po/debian-tasks.desc:433
 545. msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 546. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit ungarsk skrivebord."
 547. #. Description
 548. #: ../po/debian-tasks.desc:440
 549. #, fuzzy
 550. msgid "Icelandic environment"
 551. msgstr "Italiensk miljø"
 552. #. Description
 553. #: ../po/debian-tasks.desc:440
 554. #, fuzzy
 555. msgid ""
 556. "This task installs packages and documentation in Icelandic to help Icelandic "
 557. "speaking people use Debian."
 558. msgstr ""
 559. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på italiensk "
 560. "for å hjelpa folk som snakkar italiensk til å bruka Debian."
 561. #. Description
 562. #: ../po/debian-tasks.desc:448
 563. #, fuzzy
 564. msgid "Icelandic desktop"
 565. msgstr "Italiensk skrivebord"
 566. #. Description
 567. #: ../po/debian-tasks.desc:448
 568. #, fuzzy
 569. msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 570. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit italiensk skrivebord."
 571. #. Description
 572. #: ../po/debian-tasks.desc:455
 573. #, fuzzy
 574. msgid "Irish environment"
 575. msgstr "Tyrkisk miljø"
 576. #. Description
 577. #: ../po/debian-tasks.desc:455
 578. #, fuzzy
 579. msgid ""
 580. "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 581. "speaking people use Debian."
 582. msgstr ""
 583. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tyrkisk for "
 584. "å hjelpa tyrkisktalande folk til å bruka Debian."
 585. #. Description
 586. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 587. #, fuzzy
 588. msgid "Irish desktop"
 589. msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 590. #. Description
 591. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 592. #, fuzzy
 593. msgid "This task localises the desktop in Irish."
 594. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tyrkisk skrivebord."
 595. #. Description
 596. #: ../po/debian-tasks.desc:470
 597. msgid "Italian environment"
 598. msgstr "Italiensk miljø"
 599. #. Description
 600. #: ../po/debian-tasks.desc:470
 601. msgid ""
 602. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 603. "speaking people use Debian."
 604. msgstr ""
 605. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på italiensk "
 606. "for å hjelpa folk som snakkar italiensk til å bruka Debian."
 607. #. Description
 608. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 609. msgid "Italian desktop"
 610. msgstr "Italiensk skrivebord"
 611. #. Description
 612. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 613. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 614. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit italiensk skrivebord."
 615. #. Description
 616. #: ../po/debian-tasks.desc:488
 617. msgid "Japanese environment"
 618. msgstr "Japansk miljø"
 619. #. Description
 620. #: ../po/debian-tasks.desc:488
 621. msgid ""
 622. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 623. "Debian."
 624. msgstr ""
 625. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det lettare for "
 626. "japansktalande folk til å bruka Debian."
 627. #. Description
 628. #: ../po/debian-tasks.desc:500
 629. msgid "Japanese desktop environment"
 630. msgstr "Japansk skrivebord"
 631. #. Description
 632. #: ../po/debian-tasks.desc:500
 633. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 634. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit japansk skrivebord."
 635. #. Description
 636. #: ../po/debian-tasks.desc:508
 637. msgid "KDE desktop environment"
 638. msgstr "Skrivebordsmiljøet KDE"
 639. #. Description
 640. #: ../po/debian-tasks.desc:508
 641. msgid ""
 642. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 643. "Environment."
 644. msgstr ""
 645. "Denne pakkegruppa inneheld grunnleggjande «skrivebordprogram» med "
 646. "skrivebordsmiljøet KDE."
 647. #. Description
 648. #: ../po/debian-tasks.desc:528
 649. msgid "Korean environment"
 650. msgstr "Koreansk miljø"
 651. #. Description
 652. #: ../po/debian-tasks.desc:528
 653. msgid ""
 654. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 655. "Debian."
 656. msgstr ""
 657. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det lettare for "
 658. "koreansktalande folk til å bruka Debian."
 659. #. Description
 660. #: ../po/debian-tasks.desc:540
 661. msgid "Korean desktop"
 662. msgstr "Koreansk skrivebord"
 663. #. Description
 664. #: ../po/debian-tasks.desc:540
 665. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 666. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit koreansk skrivebord."
 667. #. Description
 668. #: ../po/debian-tasks.desc:547
 669. msgid "Laptop"
 670. msgstr "Bærbar"
 671. #. Description
 672. #: ../po/debian-tasks.desc:547
 673. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 674. msgstr ""
 675. "Denne pakkegruppa inneheld programvare som er nyttig for ei bærbar maskin."
 676. #. Description
 677. #: ../po/debian-tasks.desc:554
 678. msgid "Lithuanian environment"
 679. msgstr "Litauisk miljø"
 680. #. Description
 681. #: ../po/debian-tasks.desc:554
 682. msgid ""
 683. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 684. "Lithuanian speaking people use Debian."
 685. msgstr ""
 686. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon i litauisk for "
 687. "å hjelpa folk som snakkar litauisk til å bruka Debian."
 688. #. Description
 689. #: ../po/debian-tasks.desc:564
 690. msgid "Lithuanian desktop"
 691. msgstr "Litauisk skrivebord"
 692. #. Description
 693. #: ../po/debian-tasks.desc:564
 694. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 695. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit litauisk skrivebord."
 696. #. Description
 697. #: ../po/debian-tasks.desc:571
 698. #, fuzzy
 699. msgid "Macedonian environment"
 700. msgstr "Rumensk mijø"
 701. #. Description
 702. #: ../po/debian-tasks.desc:571
 703. #, fuzzy
 704. msgid ""
 705. "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 706. "Macedonian speaking people use Debian."
 707. msgstr ""
 708. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon for å hjelpa "
 709. "rumensktalande folk å bruka Debian."
 710. #. Description
 711. #: ../po/debian-tasks.desc:581
 712. #, fuzzy
 713. msgid "Macedonian desktop"
 714. msgstr "Rumensk skrivebord"
 715. #. Description
 716. #: ../po/debian-tasks.desc:581
 717. #, fuzzy
 718. msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 719. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit rumensk skrivebord"
 720. #. Description
 721. #: ../po/debian-tasks.desc:588
 722. msgid "Mail server"
 723. msgstr "E-posttenar"
 724. #. Description
 725. #: ../po/debian-tasks.desc:588
 726. msgid ""
 727. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 728. "server system."
 729. msgstr ""
 730. "Med denne pakkegruppa installerer du ulike pakkar som er nyttige for ein "
 731. "generell e-posttenar."
 732. #. Description
 733. #: ../po/debian-tasks.desc:598
 734. msgid "manual package selection"
 735. msgstr "manuelt pakkeval"
 736. #. Description
 737. #: ../po/debian-tasks.desc:598
 738. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 739. msgstr ""
 740. "Bruk aptitude for å velje manuelt kva for pakker som skal installerast."
 741. #. Description
 742. #: ../po/debian-tasks.desc:605
 743. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 744. msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) miljø"
 745. #. Description
 746. #: ../po/debian-tasks.desc:605
 747. msgid ""
 748. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 749. "speaking people use Debian."
 750. msgstr ""
 751. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på norsk for å "
 752. "hjelpa norsktalande folk til å bruka Debian."
 753. #. Description
 754. #: ../po/debian-tasks.desc:616
 755. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 756. msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) skrivebord"
 757. #. Description
 758. #: ../po/debian-tasks.desc:616
 759. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 760. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit norsk skrivebord (nynorsk og bokmål)."
 761. #. Description
 762. #: ../po/debian-tasks.desc:623
 763. msgid ""
 764. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 765. "it easier for Persian speakers to use Debian."
 766. msgstr ""
 767. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 768. "dokumentasjon for å gjere det lettare for persisktalande folk å bruka Debian."
 769. #. Description
 770. #: ../po/debian-tasks.desc:634
 771. msgid "Persian environment"
 772. msgstr "Persisk miljø"
 773. #. Description
 774. #: ../po/debian-tasks.desc:634
 775. msgid "This task localises the desktop in Persian."
 776. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit persisk skrivebord."
 777. #. Description
 778. #: ../po/debian-tasks.desc:641
 779. msgid "Polish environment"
 780. msgstr "Polsk miljø"
 781. #. Description
 782. #: ../po/debian-tasks.desc:641
 783. msgid ""
 784. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 785. "speaking people use Debian."
 786. msgstr ""
 787. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på polsk for å "
 788. "hjelpa polsktalande folk til å bruka Debian."
 789. #. Description
 790. #: ../po/debian-tasks.desc:652
 791. msgid "Polish desktop"
 792. msgstr "Polsk skrivebord"
 793. #. Description
 794. #: ../po/debian-tasks.desc:652
 795. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 796. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit polsk skrivebord."
 797. #. Description
 798. #: ../po/debian-tasks.desc:659
 799. #, fuzzy
 800. msgid "Portuguese environment"
 801. msgstr "Brasiliansk-Portugisisk miljø"
 802. #. Description
 803. #: ../po/debian-tasks.desc:659
 804. #, fuzzy
 805. msgid ""
 806. "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 807. "Portuguese speaking people use Debian."
 808. msgstr ""
 809. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på gresk for å "
 810. "hjelpa gresktalande folk til å bruka Debian."
 811. #. Description
 812. #: ../po/debian-tasks.desc:667
 813. #, fuzzy
 814. msgid "Portuguese desktop"
 815. msgstr "Brasiliansk-Portugisisk skrivebord"
 816. #. Description
 817. #: ../po/debian-tasks.desc:667
 818. #, fuzzy
 819. msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 820. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit Brasiliansk-Portogisisk skrivebord"
 821. #. Description
 822. #: ../po/debian-tasks.desc:675
 823. msgid "Print server"
 824. msgstr "Utskriftstenar"
 825. #. Description
 826. #: ../po/debian-tasks.desc:675
 827. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 828. msgstr "Denne pakkegruppa set systemet ditt opp til å vera ein utskriftstenar."
 829. #. Description
 830. #: ../po/debian-tasks.desc:685
 831. msgid ""
 832. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 833. "it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 834. msgstr ""
 835. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 836. "dokumentasjon for å gjere det lettare for punjabitalande folk å bruka Debian."
 837. #. Description
 838. #: ../po/debian-tasks.desc:696
 839. msgid "Punjabi environment"
 840. msgstr "Punjabisk miljø"
 841. #. Description
 842. #: ../po/debian-tasks.desc:696
 843. msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 844. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit punjabisk skrivebord"
 845. #. Description
 846. #: ../po/debian-tasks.desc:703
 847. msgid "Romanian environment"
 848. msgstr "Rumensk mijø"
 849. #. Description
 850. #: ../po/debian-tasks.desc:703
 851. msgid ""
 852. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 853. "speaking people use Debian."
 854. msgstr ""
 855. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon for å hjelpa "
 856. "rumensktalande folk å bruka Debian."
 857. #. Description
 858. #: ../po/debian-tasks.desc:714
 859. msgid "Romanian desktop"
 860. msgstr "Rumensk skrivebord"
 861. #. Description
 862. #: ../po/debian-tasks.desc:714
 863. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 864. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit rumensk skrivebord"
 865. #. Description
 866. #: ../po/debian-tasks.desc:721
 867. msgid "Russian environment"
 868. msgstr "Russisk miljø"
 869. #. Description
 870. #: ../po/debian-tasks.desc:721
 871. msgid ""
 872. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 873. "speaking people use Debian."
 874. msgstr ""
 875. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på russisk for "
 876. "å hjelpa russisktalande folk til å bruka Debian."
 877. #. Description
 878. #: ../po/debian-tasks.desc:732
 879. msgid "Russian desktop"
 880. msgstr "Russisk skrivebord"
 881. #. Description
 882. #: ../po/debian-tasks.desc:732
 883. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 884. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit russisk skrivebord."
 885. #. Description
 886. #: ../po/debian-tasks.desc:739
 887. msgid "Slovak environment"
 888. msgstr "Slovakisk miljø"
 889. #. Description
 890. #: ../po/debian-tasks.desc:739
 891. msgid ""
 892. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 893. "speaking people use Debian."
 894. msgstr ""
 895. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på slovakiskfor "
 896. "å hjelpa folk som snakkar slovakisk å bruka Debian."
 897. #. Description
 898. #: ../po/debian-tasks.desc:747
 899. msgid "Slovak desktop"
 900. msgstr "Slovakisk skrivebord"
 901. #. Description
 902. #: ../po/debian-tasks.desc:747
 903. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 904. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit slovakisk skrivebord"
 905. #. Description
 906. #: ../po/debian-tasks.desc:754
 907. #, fuzzy
 908. msgid "Slovenian environment"
 909. msgstr "Slovakisk miljø"
 910. #. Description
 911. #: ../po/debian-tasks.desc:754
 912. #, fuzzy
 913. msgid ""
 914. "This task installs packages and documentation in Slovenian to help Slovenian "
 915. "speaking people use Debian."
 916. msgstr ""
 917. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på slovakiskfor "
 918. "å hjelpa folk som snakkar slovakisk å bruka Debian."
 919. #. Description
 920. #: ../po/debian-tasks.desc:762
 921. #, fuzzy
 922. msgid "Slovenian desktop"
 923. msgstr "Slovakisk skrivebord"
 924. #. Description
 925. #: ../po/debian-tasks.desc:762
 926. #, fuzzy
 927. msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 928. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit slovakisk skrivebord"
 929. #. Description
 930. #: ../po/debian-tasks.desc:769
 931. msgid "Spanish environment"
 932. msgstr "Spansk miljø"
 933. #. Description
 934. #: ../po/debian-tasks.desc:769
 935. msgid ""
 936. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 937. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 938. msgstr ""
 939. "Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler og dokumentasjon på "
 940. "spansk for å hjelpa spansktalande folk til å bruka Debian."
 941. #. Description
 942. #: ../po/debian-tasks.desc:780
 943. msgid "Spanish desktop"
 944. msgstr "Spansk skrivebord"
 945. #. Description
 946. #: ../po/debian-tasks.desc:780
 947. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 948. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit spansk skrivebord."
 949. #. Description
 950. #: ../po/debian-tasks.desc:787
 951. msgid "Standard system"
 952. msgstr "Standardsystem"
 953. #. Description
 954. #: ../po/debian-tasks.desc:787
 955. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 956. msgstr "Denne pakkegruppa installerer eit rimelig lite tekstbasert system."
 957. #. Description
 958. #: ../po/debian-tasks.desc:794
 959. msgid "Swedish environment"
 960. msgstr "Svensk miljø"
 961. #. Description
 962. #: ../po/debian-tasks.desc:794
 963. msgid ""
 964. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 965. "speaking people use Debian."
 966. msgstr ""
 967. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på svensk for å "
 968. "hjelpa svensktalande folk til å bruka Debian."
 969. #. Description
 970. #: ../po/debian-tasks.desc:804
 971. msgid "Swedish desktop"
 972. msgstr "Svensk skrivebord"
 973. #. Description
 974. #: ../po/debian-tasks.desc:804
 975. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 976. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit svensk skrivebord."
 977. #. Description
 978. #: ../po/debian-tasks.desc:811
 979. #, fuzzy
 980. msgid "Tagalog environment"
 981. msgstr "Thai miljø"
 982. #. Description
 983. #: ../po/debian-tasks.desc:811
 984. #, fuzzy
 985. msgid ""
 986. "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 987. "speaking people use Debian."
 988. msgstr ""
 989. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon i katalansk for "
 990. "å hjelpa folk som snakkar katalansk til å bruka Debian."
 991. #. Description
 992. #: ../po/debian-tasks.desc:819
 993. #, fuzzy
 994. msgid "Tamil desktop"
 995. msgstr "Thai skrivebord"
 996. #. Description
 997. #: ../po/debian-tasks.desc:819
 998. #, fuzzy
 999. msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1000. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord."
 1001. #. Description
 1002. #: ../po/debian-tasks.desc:827
 1003. msgid "Thai environment"
 1004. msgstr "Thai miljø"
 1005. #. Description
 1006. #: ../po/debian-tasks.desc:827
 1007. msgid ""
 1008. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 1009. "use Debian."
 1010. msgstr ""
 1011. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det enklare for folk "
 1012. "som snakkar Thai til å bruka Debian."
 1013. #. Description
 1014. #: ../po/debian-tasks.desc:837
 1015. msgid "Thai desktop"
 1016. msgstr "Thai skrivebord"
 1017. #. Description
 1018. #: ../po/debian-tasks.desc:837
 1019. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1020. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord."
 1021. #. Description
 1022. #: ../po/debian-tasks.desc:844
 1023. msgid "Turkish environment"
 1024. msgstr "Tyrkisk miljø"
 1025. #. Description
 1026. #: ../po/debian-tasks.desc:844
 1027. msgid ""
 1028. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1029. "speaking people use Debian."
 1030. msgstr ""
 1031. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tyrkisk for "
 1032. "å hjelpa tyrkisktalande folk til å bruka Debian."
 1033. #. Description
 1034. #: ../po/debian-tasks.desc:856
 1035. msgid "Turkish desktop"
 1036. msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 1037. #. Description
 1038. #: ../po/debian-tasks.desc:856
 1039. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1040. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tyrkisk skrivebord."
 1041. #. Description
 1042. #: ../po/debian-tasks.desc:863
 1043. msgid "Ukrainian environment"
 1044. msgstr "Ukrainsk miljø"
 1045. #. Description
 1046. #: ../po/debian-tasks.desc:863
 1047. msgid ""
 1048. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 1049. "speaking people use Debian."
 1050. msgstr ""
 1051. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på ukrainsk for "
 1052. "å hjelpa ukrainsktalande folk til å bruka Debian."
 1053. #. Description
 1054. #: ../po/debian-tasks.desc:873
 1055. msgid "Ukrainian desktop"
 1056. msgstr "Ukrainsk skrivebord"
 1057. #. Description
 1058. #: ../po/debian-tasks.desc:873
 1059. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1060. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit ukrainsk skrivebord."
 1061. #. Description
 1062. #: ../po/debian-tasks.desc:881
 1063. msgid "Web server"
 1064. msgstr "Vev-tenar"
 1065. #. Description
 1066. #: ../po/debian-tasks.desc:881
 1067. msgid ""
 1068. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 1069. msgstr ""
 1070. "Denne pakkegruppa vel pakkar som er nyttige for eit generelt system med vev-"
 1071. "tenar."
 1072. #. Description
 1073. #: ../po/debian-tasks.desc:890
 1074. #, fuzzy
 1075. msgid "Welsh environment"
 1076. msgstr "Polsk miljø"
 1077. #. Description
 1078. #: ../po/debian-tasks.desc:890
 1079. #, fuzzy
 1080. msgid ""
 1081. "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1082. "speaking people use Debian."
 1083. msgstr ""
 1084. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på polsk for å "
 1085. "hjelpa polsktalande folk til å bruka Debian."
 1086. #. Description
 1087. #: ../po/debian-tasks.desc:898
 1088. #, fuzzy
 1089. msgid "Welsh desktop"
 1090. msgstr "Polsk skrivebord"
 1091. #. Description
 1092. #: ../po/debian-tasks.desc:898
 1093. #, fuzzy
 1094. msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1095. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit polsk skrivebord."