You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

206 lines
6.1 KiB

 1. # translation of tasksel.po to Slovenian
 2. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 3. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
 4. # Matjaz Horvat <matjaz@owca.info>, 2004.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2008-05-14 17:41-0400\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2006-12-27 10:58+0100\n"
 12. "Last-Translator: Matej Kovačič <matej.kovacic@owca.info>\n"
 13. "Language-Team: Slovenian <sl@li.org>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. "X-Generator: KBabel 1.3\n"
 18. #: ../tasksel.pl:357
 19. msgid ""
 20. "Usage:\n"
 21. "tasksel install <task>\n"
 22. "tasksel remove <task>\n"
 23. "tasksel [options]\n"
 24. "\t-t, --test test mode; don't really do anything\n"
 25. "\t --new-install automatically install some tasks\n"
 26. "\t --list-tasks list tasks that would be displayed and exit\n"
 27. "\t --task-packages list available packages in a task\n"
 28. "\t --task-desc returns the description of a task\n"
 29. msgstr ""
 30. "Uporaba:\n"
 31. "tasksel install <opravilni paket>\n"
 32. "tasksel remove <opravilni paket>\n"
 33. "tasksel [možnosti]\n"
 34. "\t-t, --test testni način; ne naredi ničesar\n"
 35. "\t --new-install samodejno namesti določene opravilne pakete\n"
 36. "\t --list-tasks izpiše opravilne pakete in konča\n"
 37. "\t --task-packages izpiše programske pakete, ki so na voljo v opravilnem "
 38. "paketu\n"
 39. "\t --task-desc izpiše opis opravilnega paketa\n"
 40. #: ../tasksel.pl:608 ../tasksel.pl:620
 41. msgid "aptitude failed"
 42. msgstr "aptitude ni bil uspešen"
 43. #~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
 44. #~ msgstr "Ni mogoče dodeliti pomnilnika za števni medpomnilnik"
 45. #~ msgid ""
 46. #~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
 47. #~ "\t"
 48. #~ msgstr ""
 49. #~ "Usodna napaka pri %s:%d\n"
 50. #~ "\t"
 51. #~ msgid ""
 52. #~ "I/O error at %s:%d\n"
 53. #~ "\t"
 54. #~ msgstr ""
 55. #~ "Napaka I/O pri %s:%d\n"
 56. #~ "\t"
 57. #~ msgid "(no description)"
 58. #~ msgstr "(ni opisa)"
 59. #~ msgid "End-user"
 60. #~ msgstr "Končni uporabnik"
 61. #~ msgid "Hardware Support"
 62. #~ msgstr "Podpora strojne opreme"
 63. #~ msgid "Servers"
 64. #~ msgstr "Strežniki"
 65. #~ msgid "Development"
 66. #~ msgstr "Razvoj"
 67. #~ msgid "Localization"
 68. #~ msgstr "Krajevno prilagajanje"
 69. #~ msgid "Miscellaneous"
 70. #~ msgstr "Mešano"
 71. #~ msgid "Unable to initialize the terminal"
 72. #~ msgstr "Ni mogoče inicializirati terminala"
 73. #~ msgid "Unable to initialize screen output"
 74. #~ msgstr "Ni mogoče inicializirati izhoda na zaslon"
 75. #~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
 76. #~ msgstr "Ni mogoče inicializirati vmesnika tipkovnice"
 77. #~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
 78. #~ msgstr "Debianov opravilni namestilnik r%s - (c) 1999-2004 SPI in drugi"
 79. #~ msgid "^Finish"
 80. #~ msgstr "^Konec"
 81. #~ msgid "Task ^Info"
 82. #~ msgstr "Podatk^i o opravilih"
 83. #~ msgid "^Help"
 84. #~ msgstr "^Pomoč"
 85. #~ msgid "Select tasks to install"
 86. #~ msgstr "Izberite opravila, ki jih želite namestiti"
 87. #~ msgid "Ok"
 88. #~ msgstr "V redu"
 89. #~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
 90. #~ msgstr "Kazalo je prekoračilo meje: %d >= %d"
 91. #~ msgid "Help"
 92. #~ msgstr "Pomoč"
 93. #~ msgid ""
 94. #~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
 95. #~ "a given task.\n"
 96. #~ "\n"
 97. #~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
 98. #~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
 99. #~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
 100. #~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
 101. #~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
 102. #~ "\n"
 103. #~ "Thank you for using Debian.\n"
 104. #~ "\n"
 105. #~ "Press enter to return to the task selection screen"
 106. #~ msgstr ""
 107. #~ "Opravila vam omogočajo hitro namestitev izbire paketov, ki izvede dano "
 108. #~ "opravilo.\n"
 109. #~ "\n"
 110. #~ "Glavni seznam prikazuje seznam opravil, ki jih lahko izberete za "
 111. #~ "namestitev. Tipke s puščicami premikajo kazalko. Pritisnite ENTER ali "
 112. #~ "PRESLEDNICO, če želite spremeniti izbor določenega opravila. Če "
 113. #~ "pritisnete A, izberete vsa opravila, z N pa ne izberete nobenega. Za "
 114. #~ "izhod iz programa in začetek namestitve izbranih opravil pritisnite Q.\n"
 115. #~ "\n"
 116. #~ "Hvala, ker uporabljate Debian.\n"
 117. #~ "\n"
 118. #~ "Pritisnite ENTER za vrnitev na zaslon z izbiro opravil."
 119. #~ msgid ""
 120. #~ "Description:\n"
 121. #~ "%s\n"
 122. #~ "\n"
 123. #~ "Included packages:\n"
 124. #~ msgstr ""
 125. #~ "Opis:\n"
 126. #~ "%s\n"
 127. #~ "\n"
 128. #~ "Vsebovani paketi:\n"
 129. #~ msgid "(no description available)"
 130. #~ msgstr "(opis ni na voljo)"
 131. #~ msgid "Unknown signal seen"
 132. #~ msgstr "Neznan signal"
 133. #~ msgid "tasksel install <task>\n"
 134. #~ msgstr "tasksel install <task>\n"
 135. #~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
 136. #~ msgstr "tasksel [možnosti], kjer so možnosti poljubna kombinacija:\n"
 137. #~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
 138. #~ msgstr "-t -- poskusni način, ki ob izhodu ne požene apt-get"
 139. #~ msgid ""
 140. #~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
 141. #~ "\t\tjust queue them in dpkg"
 142. #~ msgstr ""
 143. #~ "-q -- namestitve postavi v vrsto in paketov ne namesti z apt-get;\n"
 144. #~ "\t\tsamo postavi jih v vrsto za dpkg"
 145. #~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
 146. #~ msgstr "-r -- namesti vse pakete z zahtevano prioriteto"
 147. #~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
 148. #~ msgstr "-i -- namesti vse pakete s pomembno prioriteto"
 149. #~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
 150. #~ msgstr "-s -- namesti vse pakete z običajno prioriteto"
 151. #~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
 152. #~ msgstr "-n -- ne prikaže UI; ponavadi skupaj z -r ali -i"
 153. #~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
 154. #~ msgstr "-a -- prikaže vsa opravila, tudi tista, ki ne vsebujejo paketov"
 155. #~ msgid "No packages selected\n"
 156. #~ msgstr "Ni izbranih paketov\n"
 157. #~ msgid "No tasks found on this system.\n"
 158. #~ msgstr "Na tem sistemu ni opravil.\n"
 159. #~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
 160. #~ msgstr "Ni mogoče dodeliti pomnilnika za strdup"
 161. #~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
 162. #~ msgstr "Ni mogoče dodeliti %d bajtov pomnilnika"
 163. #~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
 164. #~ msgstr "Ni mogoče ponovno dodeliti %d bajtov pomnilnika"