You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

198 lines
5.7 KiB

# Welsh translations for tasksel.
# This file is distributed under the same license as tasksel.
# Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tarksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-10 09:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-10 18:53+0000\n"
"Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
"Language-Team: Welsh <cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../tasksel.pl:188
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
"tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
"\t-t -- test mode; don't really do anything\n"
"\t-r -- install all required-priority packages\n"
"\t-i -- install all important-priority packages\n"
"\t-s -- install all standard-priority packages\n"
"\t-n -- don't show UI; use with -r or -i usually\n"
"\t-a -- show all tasks, even those with no packages in them\n"
msgstr ""
#: ../tasksel.pl:250
msgid "ignoring other selected packages in favour of manual package selection"
msgstr ""
#: ../tasksel.pl:254 ../tasksel.pl:266
msgid "aptitude failed"
msgstr ""
#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "Ni ellir neilltuo cof ar gyfer y byffer rhifiad"
#~ msgid ""
#~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Digwyddodd gwall marwol at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgid ""
#~ "I/O error at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Gwall I/O at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgid "(no description)"
#~ msgstr "(dim disgrifiad)"
#~ msgid "End-user"
#~ msgstr "Defnyddiwr Diwedd"
#~ msgid "Hardware Support"
#~ msgstr "Cynhaliaeth Caledwedd"
#~ msgid "Servers"
#~ msgstr "Gweinyddion"
#~ msgid "Development"
#~ msgstr "Datblygaeth"
#~ msgid "Localization"
#~ msgstr "Lleoliadaeth"
#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Amrywiol"
#~ msgid "Unable to initialize the terminal"
#~ msgstr "Ni ellir paratoi'r terfynell"
#~ msgid "Unable to initialize screen output"
#~ msgstr "Ni ellir paratoi allbwn sgrîn"
#~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
#~ msgstr "Ni ellir paratoi'r rhyngwyneb bysellfwrdd"
#~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
#~ msgstr "Sefydlydd Tasg Debian v%s - (c) 1999-2004 SPI ag eraill"
#~ msgid "^Finish"
#~ msgstr "^Gorffen"
#~ msgid "Task ^Info"
#~ msgstr "^Manylion Tasg"
#~ msgid "^Help"
#~ msgstr "^Cymorth"
#~ msgid "Select tasks to install"
#~ msgstr "Dewis tasgau i'w sefydlu"
#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "Iawn"
#~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
#~ msgstr "Mynegai y tu allan i derfynnau: %d >= %d"
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Cymorth"
#~ msgid ""
#~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
#~ "a given task.\n"
#~ "\n"
#~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
#~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
#~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
#~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
#~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
#~ "\n"
#~ "Thank you for using Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Press enter to return to the task selection screen"
#~ msgstr ""
#~ "Mae tasgau yn eich galluogi i sefydlu nifer o becynnau sy'n cyflawni tasg "
#~ "penodol.\n"
#~ "Mae'r prif ddewisydd yn dangos rhestr o dasgau gallwch ddewis sefydlu. "
#~ "Mae'r bysellau saeth yn symud y cyrchydd. Mae gwasgu ENTER neu BWLCH yn "
#~ "dewis neu datddewis y tasg ger y cyrchydd. Gallwch hefyd wasgu A er mwyn "
#~ "dewis pob tasg, neu N er mwyn datddewis pob tasg. Bydd gwasgu Q yn gadael "
#~ "y rhaglen hwn a cychwyn sefydlaeth y tasgau dewiswyd.\n"
#~ "\n"
#~ "Diolch am ddefnyddio Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Gwasgwch ENTER er mwyn dychwelyd i'r sgrîn dewis tasgau"
#~ msgid ""
#~ "Description:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Included packages:\n"
#~ msgstr ""
#~ "Disgrifiad:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Pecynnau a gynhwysir:\n"
#~ msgid "(no description available)"
#~ msgstr "(dim disgrifiad ar gael)"
#~ msgid "Unknown signal seen"
#~ msgstr "Gwelwyd arwydd anhysbys"
#~ msgid "tasksel install <task>\n"
#~ msgstr "tasksel install <tasg>\n"
#~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
#~ msgstr "tasksel [opsiynnau]; le mae opsiynnau yn unrhyw gyfuniad o:\n"
#~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
#~ msgstr "-t -- modd profi; peidio a rhedeg apt-get wrth adael"
#~ msgid ""
#~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
#~ "\t\tjust queue them in dpkg"
#~ msgstr ""
#~ "-q -- ciwio sefydliadau; peidio a sefydlu pecynnau efo apt-get;\n"
#~ "\t\teu ciwio nhw yn dpkg yn unig"
#~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
#~ msgstr "-r -- sefydlu pob pecyn a'r blaenoriaeth 'angenrheidiol'"
#~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
#~ msgstr "-i -- sefydlu pob pecyn a'r blaenoriaeth 'pwysig'"
#~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
#~ msgstr "-s -- sefydlu pob pecyn a'r blaenoriaeth 'safonnol'"
#~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
#~ msgstr ""
#~ "-n -- peidio dangos y rhyngwyneb defnyddiwr; defnyddir gyda -r neu \t\tyn "
#~ "gyffredinol"
#~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
#~ msgstr "-a -- dangos pob tasg, hyd yn oed y rheiny gyda dim pecyn ynddynt"
#~ msgid "No packages selected\n"
#~ msgstr "Dim pecyn wedi ei ddewis\n"
#~ msgid "No tasks found on this system.\n"
#~ msgstr "Ni chanfuwyd unrhyw dasgau ar y system hwn.\n"
#~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
#~ msgstr "Ni ellir neilltuo cof ar gyfer strdup"
#~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Ni ellir neilltuo %d beit o gof"
#~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Ni ellir ailneilltuo %d beit o gof"