You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

219 lines
6.6 KiB

# translation of tasksel.po to Danish
# Copyright (C) 2003, 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2002-2003, 2004.
# Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>, 2001.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-10 09:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-19 17:09+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.3.1\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: ../tasksel.pl:188
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
"tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
"\t-t -- test mode; don't really do anything\n"
"\t-r -- install all required-priority packages\n"
"\t-i -- install all important-priority packages\n"
"\t-s -- install all standard-priority packages\n"
"\t-n -- don't show UI; use with -r or -i usually\n"
"\t-a -- show all tasks, even those with no packages in them\n"
msgstr ""
"Brug:\n"
"tasksel install <opgaver>\n"
"tasksel [tilvalg]; hvor tilvalg er en kombination af:\n"
"\t-t -- testtilstand; udfør ingen handlinger\n"
"\t-r -- installér alle pakker med prioritet 'krævet'\n"
"\t-i -- installér alle pakker med prioritet 'vigtig'\n"
"\t-s -- installér alle pakker med prioritet 'standard\n"
"\t-n -- vis ikke brugerflade; bruges normalt sammen med --r eller -i\n"
"\t-a -- vis samtlige opgaver, selv dem der ikke indeholder nogen pakker\n"
#: ../tasksel.pl:250
msgid "ignoring other selected packages in favour of manual package selection"
msgstr "ignorerer andre valgte pakker til fordel for manuelt valg af pakker"
#: ../tasksel.pl:254 ../tasksel.pl:266
msgid "aptitude failed"
msgstr "aptitude fejlede"
#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "Kan ikke frigøre hukommelse til tællelager"
#~ msgid ""
#~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Stødte på en fatal fejl i %s.%d\n"
#~ "\t"
#~ msgid ""
#~ "I/O error at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "I/O-fejl i %s.%d\n"
#~ "\t"
#~ msgid "(no description)"
#~ msgstr "(ingen beskrivelse)"
#~ msgid "End-user"
#~ msgstr "Slutbruger"
#~ msgid "Hardware Support"
#~ msgstr "Udstyrsunderstøttelse"
#~ msgid "Servers"
#~ msgstr "Servere"
#~ msgid "Development"
#~ msgstr "Udvikling"
#~ msgid "Localization"
#~ msgstr "Lokalisering"
#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Diverse"
#~ msgid "Unable to initialize the terminal"
#~ msgstr "Kunne ikke klargøre terminalen"
#~ msgid "Unable to initialize screen output"
#~ msgstr "Kunne ikke klargøre skærm-uddata"
#~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
#~ msgstr "Kunne ikke klargøre tastatur"
#~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
#~ msgstr ""
#~ "Debian opgaveinstallering (task installer) v%s - (c) 1999-2004 SPI med "
#~ "flere"
#~ msgid "^Finish"
#~ msgstr "A^fslut"
#~ msgid "Task ^Info"
#~ msgstr "Opgave^info"
#~ msgid "^Help"
#~ msgstr "^Hjælp"
#~ msgid "Select tasks to install"
#~ msgstr "Vælg opgaver til installering"
#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "O.k."
#~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
#~ msgstr "Indeks udenfor området: %d >= %d"
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Hjælp"
#~ msgid ""
#~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
#~ "a given task.\n"
#~ "\n"
#~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
#~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
#~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
#~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
#~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
#~ "\n"
#~ "Thank you for using Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Press enter to return to the task selection screen"
#~ msgstr ""
#~ "Opgavepakker giver dig mulighed for at hurtigt installere en samling af "
#~ "pakker der udfører en given opgave.\n"
#~ "\n"
#~ "Hovedlisten viser en liste af pakker, du kan vælge at installere. "
#~ "Piletasterne bevæger markøren. Med ENTER eller MELLEMRUMSTASTEN ændrer "
#~ "du valget for pakken under makøren. Du kan også trykke på A til at vælge "
#~ "alle opgaver, eller N til at fravælge alle. Trykker du på Q vil det "
#~ "afslutte programmet og begynde installationen af dine valgte opgaver.\n"
#~ "\n"
#~ "Tak fordi du har valgt Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Tryk Enter for at vende tilbage til opgaveudvælgelsesskærmen"
#~ msgid ""
#~ "Description:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Included packages:\n"
#~ msgstr ""
#~ "Beskrivelse:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Inkluderede pakker:\n"
#~ msgid "(no description available)"
#~ msgstr "(ingen tilgængelig beskrivelse)"
#~ msgid "Unknown signal seen"
#~ msgstr "Ukendt signal set"
#~ msgid "tasksel install <task>\n"
#~ msgstr "tasksel install <opgave>\n"
#~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
#~ msgstr "tasksel [tilvalg]; hvor tilvalg er en kombination af:\n"
#~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
#~ msgstr "-t -- test mode; kør ikke apt-get ved afslutning"
#~ msgid ""
#~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
#~ "\t\tjust queue them in dpkg"
#~ msgstr ""
#~ "-q -- sæt i kø; installér ikke pakker med apt-get;\n"
#~ "\t\tsæt dem i kø i dpkg"
#~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
#~ msgstr "-r -- installér alle pakker med prioriteten \"krævet\""
#~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
#~ msgstr "-i -- installer alle pakker med prioriteten \"vigtig\""
#~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
#~ msgstr "-s -- installer alle pakker med prioriteten \"standard\""
#~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
#~ msgstr ""
#~ "-n -- vis ikke brugerflade; bruges normalt sammen med med -r eller -i"
#~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
#~ msgstr "-a -- vis alle opgaver, også selvom der ingen pakker er i dem"
#~ msgid "No packages selected\n"
#~ msgstr "Ingen valgte pakker\n"
#~ msgid "No tasks found on this system.\n"
#~ msgstr "Fandt ingen opgaver på dette system.\n"
#~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
#~ msgstr "Kan ikke frigøre hukommelse til \"strdup\""
#~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Kan ikke frigøre %d byte hukommelse"
#~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Kan ikke frigøre %d byte hukommelse igen"
#~ msgid ""
#~ "No tasks found on this system.\n"
#~ "Did you update your available file? Try running dselect update.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Fandt ingen pakker på dette system.\n"
#~ "Opdaterede du din liste med ledige filer? Prøv at køre dselect update.\n"