You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

207 lines
6.1 KiB

# Norwegian translation of Debian tasksel messages.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Andreas D. Landmark <andreas.landmark@skolelinux.no>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel 1.12\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-10 09:02+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-13 19:46MET\n"
"Last-Translator: Petter Reinholdtsen <pere@hungry.com>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål <i18n-nb@lister.ping.uio.no>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 0.9.5\n"
#: ../tasksel.pl:188
msgid ""
"Usage:\n"
"tasksel install <task>\n"
"tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
"\t-t -- test mode; don't really do anything\n"
"\t-r -- install all required-priority packages\n"
"\t-i -- install all important-priority packages\n"
"\t-s -- install all standard-priority packages\n"
"\t-n -- don't show UI; use with -r or -i usually\n"
"\t-a -- show all tasks, even those with no packages in them\n"
msgstr ""
#: ../tasksel.pl:250
msgid "ignoring other selected packages in favour of manual package selection"
msgstr ""
#: ../tasksel.pl:254 ../tasksel.pl:266
msgid "aptitude failed"
msgstr ""
# grisenorsk!
#~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
#~ msgstr "Kan ikke tilordne minne til oppramsingslageret"
#~ msgid ""
#~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "Fatal feil ved %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgid ""
#~ "I/O error at %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgstr ""
#~ "I/O feil ved %s:%d\n"
#~ "\t"
#~ msgid "(no description)"
#~ msgstr "(ingen beskrivelse)"
#~ msgid "End-user"
#~ msgstr "Sluttbruker"
#~ msgid "Hardware Support"
#~ msgstr "Maskinvarestøtte"
#~ msgid "Servers"
#~ msgstr "Tjenere"
#~ msgid "Development"
#~ msgstr "Utvikling"
#~ msgid "Localization"
#~ msgstr "Lokalisering"
#~ msgid "Miscellaneous"
#~ msgstr "Forskjellig"
#~ msgid "Unable to initialize the terminal"
#~ msgstr "Klarte ikke å initiere terminalen"
# bør justeres i forhold til hva som forrårsaker feilmeldingen
#~ msgid "Unable to initialize screen output"
#~ msgstr "Klarte ikke å initiere skjermutskrift"
#~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
#~ msgstr "Klarte ikke å initiere tastatur"
#~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
#~ msgstr "Installasjon av Debian-profiler v%s - (c) 1999-2004 SPI med flere"
#~ msgid "^Finish"
#~ msgstr "^Avslutt"
#~ msgid "Task ^Info"
#~ msgstr "Profil^info"
#~ msgid "^Help"
#~ msgstr "^Hjelp"
#~ msgid "Select tasks to install"
#~ msgstr "Velg profil(er) som skal installeres"
#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "Ok"
#~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
#~ msgstr "Indeksen er utenfor grenseverdier: %d >= %d"
#~ msgid "Help"
#~ msgstr "Hjelp"
#~ msgid ""
#~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
#~ "a given task.\n"
#~ "\n"
#~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
#~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
#~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
#~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
#~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
#~ "\n"
#~ "Thank you for using Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Press enter to return to the task selection screen"
#~ msgstr ""
#~ "Profiler lar deg hurtig velge et knippe pakker som utfører en gitt "
#~ "oppgave.\n"
#~ "\n"
#~ "Listen viser en liste med profiler som du kan velge. Piltastene beveger "
#~ "pekeren. Linjeskift eller mellomromstasten velger profilen under pekeren. "
#~ "Du kan også trykke A for å velge alle profiler, eller N for å fjerne alle "
#~ "valgte profiler. Q avslutter programmet og begynner installasjonen av de "
#~ "valgte profilene.\n"
#~ "\n"
#~ "Takk for at du bruker Debian.\n"
#~ "\n"
#~ "Press linjeskift for å returnere til forrige skjerm"
#~ msgid ""
#~ "Description:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Included packages:\n"
#~ msgstr ""
#~ "Beskrivelse:\n"
#~ "%s\n"
#~ "\n"
#~ "Inkluderte pakker:\n"
#~ msgid "(no description available)"
#~ msgstr "(ingen beskrivelse tilgjengelig)"
#~ msgid "Unknown signal seen"
#~ msgstr "Mottok ukjent signal"
#~ msgid "tasksel install <task>\n"
#~ msgstr "tasksel install <profil>\n"
#~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
#~ msgstr "tasksel [valg]; hvor valg kan være en kombinasjon av:\n"
#~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
#~ msgstr "-t -- test modus; ikke kjør apt-get når tasksel avslutter"
#~ msgid ""
#~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
#~ "\t\tjust queue them in dpkg"
#~ msgstr ""
#~ "-q -- legg installasjonen i kø; ikke installer pakkene med apt-get;\n"
#~ "\t\tlegg de i køen til dpkg"
#~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
#~ msgstr "-r -- installer alle pakkene med prioritet «nødvendig»"
#~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
#~ msgstr "-i -- installer alle pakkene med prioritet «viktig»"
#~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
#~ msgstr "-s -- installer alle pakkene med prioritet «standard»"
#~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
#~ msgstr "-n -- ikke vis grensesnitt; brukes vanligvis med -r eller -i"
#~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
#~ msgstr "-a -- vis alle tasks, selv de som ikke inneholder noen pakker"
#~ msgid "No packages selected\n"
#~ msgstr "Ingen pakker valgt\n"
#~ msgid "No tasks found on this system.\n"
#~ msgstr "Ingen profiler funnet på dette systemet.\n"
#~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
#~ msgstr "Kan ikke allokere minne for strdup"
#~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Klarte ikke å allokere %d bytes av minnet"
#~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
#~ msgstr "Kan ikke reallokere %d bytes med minne"
#~ msgid ""
#~ "No tasks found on this system.\n"
#~ "Did you update your available file? Try running dselect update.\n"
#~ msgstr ""
#~ "Ingen profiler funnet på dette systemet.\n"
#~ "Oppdaterte du filen «available»? Forsøk å kjøre 'dselect update'.\n"