You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1605 lines
43 KiB

 1. # translation of nn.po to Norwegian Nynorsk
 2. # translation of tasksel_tasks.po to Norsk Bokmål
 3. # translation of tasksel_tasks.po to Norwegian nynorsk
 4. # translation of tasksel_tasks.po to Norwegian Nynorsk
 5. # translation of tasksel_tasks.po to
 6. # translation of tasksel_tasks.po to
 7. # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 8. # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER.
 9. # Håvard Korsvoll <korsvoll@stud.ntnu.no>, 2004.
 10. # Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>, 2004, 2006.
 11. # Axel Bojer <axelb@skolelinux.no>, 2004.
 12. #
 13. msgid ""
 14. msgstr ""
 15. "Project-Id-Version: nn\n"
 16. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 17. "POT-Creation-Date: 2006-11-14 20:25+0100\n"
 18. "PO-Revision-Date: 2006-05-14 19:03+0200\n"
 19. "Last-Translator: Håvard Korsvoll <korsvoll@skulelinux.no>\n"
 20. "Language-Team: Norwegian Nynorsk <nn@li.org>\n"
 21. "MIME-Version: 1.0\n"
 22. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 23. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 24. "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
 25. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 26. #. Description
 27. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 28. msgid "Arabic environment"
 29. msgstr "Arabisk miljø"
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 32. msgid ""
 33. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 34. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 35. msgstr ""
 36. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 37. "dokumentasjon som gjer det lettare for arabisktalande folk å bruka Debian."
 38. #. Description
 39. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 40. #, fuzzy
 41. msgid "Arabic desktop"
 42. msgstr "Thai skrivebord"
 43. #. Description
 44. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 45. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 46. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit arabisk skrivebord"
 47. #. Description
 48. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 49. #, fuzzy
 50. msgid "Basque desktop"
 51. msgstr "Dansk skrivebord"
 52. #. Description
 53. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 54. #, fuzzy
 55. msgid "This task localises the desktop in Basque."
 56. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit japansk skrivebord."
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 59. #, fuzzy
 60. msgid "Belarusian environment"
 61. msgstr "Bulgarsk miljø"
 62. #. Description
 63. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 64. #, fuzzy
 65. msgid ""
 66. "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 67. "Belarusian speaking people use Debian."
 68. msgstr ""
 69. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tysk for å "
 70. "hjelpa tysktalande folk til å bruka Debian."
 71. #. Description
 72. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 73. #, fuzzy
 74. msgid "Belarusian desktop"
 75. msgstr "Bulgarsk skrivebord"
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 78. #, fuzzy
 79. msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 80. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit bulgarsk skrivebord"
 81. #. Description
 82. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 83. msgid "Bengali environment"
 84. msgstr "Bengalsk miljø"
 85. #. Description
 86. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 87. msgid ""
 88. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 89. "it easier for Bengali speakers to use Debian."
 90. msgstr ""
 91. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 92. "dokumentasjon som gjer det lettare for bengalitalande folk å bruka Debian."
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 95. #, fuzzy
 96. msgid "Bengali desktop"
 97. msgstr "Bulgarsk skrivebord"
 98. #. Description
 99. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 100. msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 101. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit bengalsk skrivebord"
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 104. #, fuzzy
 105. msgid "Bosnian environment"
 106. msgstr "Rumensk mijø"
 107. #. Description
 108. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 109. #, fuzzy
 110. msgid ""
 111. "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 112. "speaking people use Debian."
 113. msgstr ""
 114. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon for å hjelpa "
 115. "rumensktalande folk å bruka Debian."
 116. #. Description
 117. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 118. #, fuzzy
 119. msgid "Bosnian desktop"
 120. msgstr "Rumensk skrivebord"
 121. #. Description
 122. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 123. #, fuzzy
 124. msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 125. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit rumensk skrivebord"
 126. #. Description
 127. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 128. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 129. msgstr "Brasiliansk-Portugisisk miljø"
 130. #. Description
 131. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 132. msgid ""
 133. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 134. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 135. msgstr ""
 136. "Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler og dokumentasjon for "
 137. "å gjere det lettare for brasiliansk-portugisisk talande folk til å bruka "
 138. "Debian."
 139. #. Description
 140. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 141. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 142. msgstr "Brasiliansk-Portugisisk skrivebord"
 143. #. Description
 144. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 145. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 146. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit Brasiliansk-Portogisisk skrivebord"
 147. #. Description
 148. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 149. #, fuzzy
 150. msgid "British English environment"
 151. msgstr "Bengalsk miljø"
 152. #. Description
 153. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 154. #, fuzzy
 155. msgid ""
 156. "This task installs packages and documentation in British English to help "
 157. "British English speaking people use Debian."
 158. msgstr ""
 159. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på dansk for å "
 160. "hjelpa dansktalande folk til å bruka Debian."
 161. #. Description
 162. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 163. #, fuzzy
 164. msgid "British English desktop"
 165. msgstr "Bulgarsk skrivebord"
 166. #. Description
 167. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 168. #, fuzzy
 169. msgid "This task localises the desktop in British English."
 170. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit bengalsk skrivebord"
 171. #. Description
 172. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 173. msgid "Bulgarian environment"
 174. msgstr "Bulgarsk miljø"
 175. #. Description
 176. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 177. msgid ""
 178. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 179. "speakers to use Debian."
 180. msgstr ""
 181. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det lettare for "
 182. "bulgarsktalande å bruka Debian."
 183. #. Description
 184. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 185. msgid "Bulgarian desktop"
 186. msgstr "Bulgarsk skrivebord"
 187. #. Description
 188. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 189. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 190. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit bulgarsk skrivebord"
 191. #. Description
 192. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 193. msgid "Catalan environment"
 194. msgstr "Katalan-miljø"
 195. #. Description
 196. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 197. msgid ""
 198. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 199. "speaking people use Debian."
 200. msgstr ""
 201. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon i katalansk for "
 202. "å hjelpa folk som snakkar katalansk til å bruka Debian."
 203. #. Description
 204. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 205. msgid "Catalan desktop"
 206. msgstr "Katalansk skrivebord"
 207. #. Description
 208. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 209. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 210. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit katalansk skrivebord"
 211. #. Description
 212. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 213. msgid "Simplified Chinese environment"
 214. msgstr "Forenkla kinesisk miljø"
 215. #. Description
 216. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 217. msgid ""
 218. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 219. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 220. "encoding."
 221. msgstr ""
 222. "Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler, skrifttyper og "
 223. "dokumentasjon som gjer det enklare for kinesisktalande folk til å bruka "
 224. "Debian, ved bruk av forenkla kinesisk koding."
 225. #. Description
 226. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 227. msgid "Simplified Chinese desktop"
 228. msgstr "Forenkla kinesisk skrivebord"
 229. #. Description
 230. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 231. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 232. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på forenkla kinesisk."
 233. #. Description
 234. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 235. msgid "Traditional Chinese environment"
 236. msgstr "Tradisjonelt kinesisk miljø"
 237. #. Description
 238. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 239. msgid ""
 240. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 241. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 242. "encoding."
 243. msgstr ""
 244. "Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler, skriftypar og "
 245. "dokumentasjon som gjer det enklare for kinesisktalande folk til å bruka "
 246. "Debian, ved bruk av tradisjonell kinesisk koding."
 247. #. Description
 248. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 249. #, fuzzy
 250. msgid "Traditional Chinese desktop"
 251. msgstr "Tradisjonelt kinesisk miljø"
 252. #. Description
 253. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 254. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 255. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på tradisjonelt kinesisk."
 256. #. Description
 257. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 258. #, fuzzy
 259. msgid "Croatian environment"
 260. msgstr "Katalan-miljø"
 261. #. Description
 262. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 263. #, fuzzy
 264. msgid ""
 265. "This task installs packages and documentation in Croatian to help Croatian "
 266. "speaking people use Debian."
 267. msgstr ""
 268. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon i katalansk for "
 269. "å hjelpa folk som snakkar katalansk til å bruka Debian."
 270. #. Description
 271. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 272. #, fuzzy
 273. msgid "Croatian desktop"
 274. msgstr "Katalansk skrivebord"
 275. #. Description
 276. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 277. #, fuzzy
 278. msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 279. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit katalansk skrivebord"
 280. #. Description
 281. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 282. msgid "Cyrillic environment"
 283. msgstr "Kyrillisk miljø"
 284. #. Description
 285. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 286. msgid ""
 287. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 288. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 289. "Serbian and Ukrainian."
 290. msgstr ""
 291. "Med denne pakkegruppa installerer du kyrilliske skrifttypar og anna "
 292. "programvare du treng for å bruka kyrillisk. Ho støttar kviterussisk, "
 293. "bulgarsk, makedonisk, russisk, serbisk og ukrainsk."
 294. #. Description
 295. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 296. msgid "Cyrillic desktop"
 297. msgstr "Kyrillisk skrivebord"
 298. #. Description
 299. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 300. msgid ""
 301. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 302. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 303. msgstr ""
 304. "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på kyrillisk. Ho støttar kviterussisk, "
 305. "bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."
 306. #. Description
 307. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 308. msgid "Czech environment"
 309. msgstr "Tsjekkisk miljø"
 310. #. Description
 311. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 312. msgid ""
 313. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 314. "speaking people use Debian."
 315. msgstr ""
 316. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon for å hjelpe "
 317. "fransktalande folk å bruka Debian."
 318. #. Description
 319. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 320. msgid "Czech desktop"
 321. msgstr "Tsjekkisk skrivebord"
 322. #. Description
 323. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 324. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 325. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tsjekkisk skrivebord."
 326. #. Description
 327. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 328. msgid "Danish environment"
 329. msgstr "Dansk miljø"
 330. #. Description
 331. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 332. msgid ""
 333. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 334. "speaking people use Debian."
 335. msgstr ""
 336. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på dansk for å "
 337. "hjelpa dansktalande folk til å bruka Debian."
 338. #. Description
 339. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 340. msgid "Danish desktop"
 341. msgstr "Dansk skrivebord"
 342. #. Description
 343. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 344. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 345. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på dansk."
 346. #. Description
 347. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 348. msgid "SQL database"
 349. msgstr "SQL-database"
 350. #. Description
 351. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 352. msgid ""
 353. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 354. msgstr ""
 355. "Denne pakkegruppa gjev klient- og tenarpakkar for PostgreSQL-databasen."
 356. #. Description
 357. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 358. msgid ""
 359. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 360. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 361. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 362. "locking."
 363. msgstr ""
 364. "PostgreSQL er ein SQL relasjonsdatabase, som tilbyr aukande SQL92-"
 365. "kompabilitet og nokre SQL3-eigenskapar. PostgreSQL er passande for "
 366. "fleirbrukar databasetilgang gjennom fasilitetar for overføringar og "
 367. "fininndelt låsing."
 368. #. Description
 369. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 370. msgid "Desktop environment"
 371. msgstr "Skrivebordsmiljø"
 372. #. Description
 373. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 374. msgid ""
 375. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 376. "Gnome and KDE desktop tasks."
 377. msgstr ""
 378. "Denne pakkegruppa inneheld grunnleggjande program for skrivebordet som "
 379. "fungerer som underlag for pakkegruppene for Gnome og KDE."
 380. #. Description
 381. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 382. msgid "DNS server"
 383. msgstr "Namnetenar"
 384. #. Description
 385. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 386. msgid ""
 387. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 388. msgstr "Tar med namnetenaren BIND og relatert dokumentasjon og verktøyspakkar."
 389. #. Description
 390. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 391. msgid "Dutch environment"
 392. msgstr "Nederlandsk miljø"
 393. #. Description
 394. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 395. msgid ""
 396. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 397. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 398. msgstr ""
 399. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 400. "dokumentasjon som gjer det lettare for nederlandsktalande folk å bruka "
 401. "Debian."
 402. #. Description
 403. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 404. #, fuzzy
 405. msgid "Dutch desktop"
 406. msgstr "Tsjekkisk skrivebord"
 407. #. Description
 408. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 409. msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 410. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit nederlandsk skrivebord"
 411. #. Description
 412. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 413. #, fuzzy
 414. msgid "Dzongkha desktop"
 415. msgstr "Dansk skrivebord"
 416. #. Description
 417. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 418. #, fuzzy
 419. msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 420. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på dansk."
 421. #. Description
 422. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 423. #, fuzzy
 424. msgid "Esperanto desktop"
 425. msgstr "Tysk skrivebord"
 426. #. Description
 427. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 428. #, fuzzy
 429. msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 430. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tysk skrivebord."
 431. #. Description
 432. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 433. #, fuzzy
 434. msgid "Estonian desktop"
 435. msgstr "Rumensk skrivebord"
 436. #. Description
 437. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 438. #, fuzzy
 439. msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 440. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit rumensk skrivebord"
 441. #. Description
 442. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 443. msgid "File server"
 444. msgstr "Filtenar"
 445. #. Description
 446. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 447. msgid ""
 448. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 449. "and NFS."
 450. msgstr ""
 451. "Denne pakkegruppa set opp systemet ditt som ein filtenar som støttar både "
 452. "NetBIOS og NFS."
 453. #. Description
 454. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 455. #, fuzzy
 456. msgid "Finnish environment"
 457. msgstr "Dansk miljø"
 458. #. Description
 459. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 460. #, fuzzy
 461. msgid ""
 462. "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 463. "speaking people use Debian."
 464. msgstr ""
 465. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på dansk for å "
 466. "hjelpa dansktalande folk til å bruka Debian."
 467. #. Description
 468. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 469. #, fuzzy
 470. msgid "Finnish desktop"
 471. msgstr "Dansk skrivebord"
 472. #. Description
 473. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 474. #, fuzzy
 475. msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 476. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på dansk."
 477. #. Description
 478. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 479. msgid "French environment"
 480. msgstr "Fransk miljø"
 481. #. Description
 482. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 483. msgid ""
 484. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 485. "speaking people use Debian."
 486. msgstr ""
 487. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på fransk for å "
 488. "hjelpa fransktalande folk til å bruka Debian."
 489. #. Description
 490. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 491. msgid "French desktop"
 492. msgstr "Fransk skrivebord"
 493. #. Description
 494. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 495. msgid "This task localises the desktop in French."
 496. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit fransk skrivebord."
 497. #. Description
 498. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 499. #, fuzzy
 500. msgid "Galician environment"
 501. msgstr "Italiensk miljø"
 502. #. Description
 503. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 504. #, fuzzy
 505. msgid ""
 506. "This task installs packages and documentation in Galician to help Galician "
 507. "speaking people use Debian."
 508. msgstr ""
 509. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på italiensk "
 510. "for å hjelpa folk som snakkar italiensk til å bruka Debian."
 511. #. Description
 512. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 513. #, fuzzy
 514. msgid "Galician desktop"
 515. msgstr "Italiensk skrivebord"
 516. #. Description
 517. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 518. #, fuzzy
 519. msgid "This task localises the desktop in Galician."
 520. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit italiensk skrivebord."
 521. #. Description
 522. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 523. #, fuzzy
 524. msgid "Georgian desktop"
 525. msgstr "Tysk skrivebord"
 526. #. Description
 527. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 528. #, fuzzy
 529. msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 530. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tysk skrivebord."
 531. #. Description
 532. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 533. msgid "German environment"
 534. msgstr "Tysk miljø"
 535. #. Description
 536. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 537. msgid ""
 538. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 539. "speaking people use Debian."
 540. msgstr ""
 541. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tysk for å "
 542. "hjelpa tysktalande folk til å bruka Debian."
 543. #. Description
 544. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 545. msgid "German desktop"
 546. msgstr "Tysk skrivebord"
 547. #. Description
 548. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 549. msgid "This task localises the desktop in German."
 550. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tysk skrivebord."
 551. #. Description
 552. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 553. msgid "Gnome desktop environment"
 554. msgstr "Gnome skrivebordsmiljø"
 555. #. Description
 556. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 557. #, fuzzy
 558. msgid ""
 559. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 560. "environment."
 561. msgstr ""
 562. "Denne pakkegruppa inneheld grunnleggjande «skrivebordprogram» med "
 563. "skrivebordsmiljøet KDE."
 564. #. Description
 565. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 566. msgid "Greek environment"
 567. msgstr "Gresk miljø"
 568. #. Description
 569. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 570. msgid ""
 571. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 572. "speaking people use Debian."
 573. msgstr ""
 574. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på gresk for å "
 575. "hjelpa gresktalande folk til å bruka Debian."
 576. #. Description
 577. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 578. msgid "Greek desktop"
 579. msgstr "Gresk skrivebord"
 580. #. Description
 581. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 582. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 583. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit gresk skrivebord."
 584. #. Description
 585. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 586. #, fuzzy
 587. msgid "Gujarati desktop"
 588. msgstr "Ungarsk skrivebord"
 589. #. Description
 590. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 591. #, fuzzy
 592. msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 593. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit punjabisk skrivebord"
 594. #. Description
 595. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 596. msgid "Hebrew environment"
 597. msgstr "Hebraisk miljø"
 598. #. Description
 599. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 600. msgid ""
 601. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 602. "speaking people use Debian."
 603. msgstr ""
 604. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på hebraisk for "
 605. "å hjelpa hebraisktalande folk til å bruka Debian."
 606. #. Description
 607. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 608. msgid "Hebrew desktop"
 609. msgstr "Hebraisk skrivebord"
 610. #. Description
 611. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 612. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 613. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit hebraisk skrivebord."
 614. #. Description
 615. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 616. msgid "Hindi environment"
 617. msgstr "Hindisk miljø"
 618. #. Description
 619. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 620. msgid ""
 621. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 622. "it easier for Hindi speakers to use Debian."
 623. msgstr ""
 624. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 625. "dokumentasjon som gjer det lettare for hindisktalande folk å bruka Debian."
 626. #. Description
 627. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 628. #, fuzzy
 629. msgid "Hindi desktop"
 630. msgstr "Dansk skrivebord"
 631. #. Description
 632. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 633. msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 634. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit skrivebord på hindi."
 635. #. Description
 636. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 637. msgid "Hungarian environment"
 638. msgstr "Ungarsk miljø"
 639. #. Description
 640. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 641. msgid ""
 642. "This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
 643. "speaking people use Debian."
 644. msgstr ""
 645. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon for å hjelpa "
 646. "folk som snakkar ungarsk til å bruka Debian."
 647. #. Description
 648. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 649. msgid "Hungarian desktop"
 650. msgstr "Ungarsk skrivebord"
 651. #. Description
 652. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 653. msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 654. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit ungarsk skrivebord."
 655. #. Description
 656. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 657. #, fuzzy
 658. msgid "Icelandic environment"
 659. msgstr "Italiensk miljø"
 660. #. Description
 661. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 662. #, fuzzy
 663. msgid ""
 664. "This task installs packages and documentation in Icelandic to help Icelandic "
 665. "speaking people use Debian."
 666. msgstr ""
 667. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på italiensk "
 668. "for å hjelpa folk som snakkar italiensk til å bruka Debian."
 669. #. Description
 670. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 671. #, fuzzy
 672. msgid "Icelandic desktop"
 673. msgstr "Italiensk skrivebord"
 674. #. Description
 675. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 676. #, fuzzy
 677. msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 678. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit italiensk skrivebord."
 679. #. Description
 680. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 681. #, fuzzy
 682. msgid "Irish environment"
 683. msgstr "Tyrkisk miljø"
 684. #. Description
 685. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 686. #, fuzzy
 687. msgid ""
 688. "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 689. "speaking people use Debian."
 690. msgstr ""
 691. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tyrkisk for "
 692. "å hjelpa tyrkisktalande folk til å bruka Debian."
 693. #. Description
 694. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 695. #, fuzzy
 696. msgid "Irish desktop"
 697. msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 698. #. Description
 699. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 700. #, fuzzy
 701. msgid "This task localises the desktop in Irish."
 702. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tyrkisk skrivebord."
 703. #. Description
 704. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 705. msgid "Italian environment"
 706. msgstr "Italiensk miljø"
 707. #. Description
 708. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 709. msgid ""
 710. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 711. "speaking people use Debian."
 712. msgstr ""
 713. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på italiensk "
 714. "for å hjelpa folk som snakkar italiensk til å bruka Debian."
 715. #. Description
 716. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 717. msgid "Italian desktop"
 718. msgstr "Italiensk skrivebord"
 719. #. Description
 720. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 721. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 722. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit italiensk skrivebord."
 723. #. Description
 724. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 725. msgid "Japanese environment"
 726. msgstr "Japansk miljø"
 727. #. Description
 728. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 729. msgid ""
 730. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 731. "Debian."
 732. msgstr ""
 733. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det lettare for "
 734. "japansktalande folk til å bruka Debian."
 735. #. Description
 736. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 737. #, fuzzy
 738. msgid "Japanese desktop"
 739. msgstr "Japansk skrivebord"
 740. #. Description
 741. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 742. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 743. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit japansk skrivebord."
 744. #. Description
 745. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 746. msgid "KDE desktop environment"
 747. msgstr "Skrivebordsmiljøet KDE"
 748. #. Description
 749. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 750. msgid ""
 751. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 752. "Environment."
 753. msgstr ""
 754. "Denne pakkegruppa inneheld grunnleggjande «skrivebordprogram» med "
 755. "skrivebordsmiljøet KDE."
 756. #. Description
 757. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 758. #, fuzzy
 759. msgid "Khmer environment"
 760. msgstr "Tysk miljø"
 761. #. Description
 762. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 763. #, fuzzy
 764. msgid ""
 765. "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 766. "speaking people use Debian."
 767. msgstr ""
 768. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tysk for å "
 769. "hjelpa tysktalande folk til å bruka Debian."
 770. #. Description
 771. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 772. #, fuzzy
 773. msgid "Khmer desktop"
 774. msgstr "Koreansk skrivebord"
 775. #. Description
 776. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 777. #, fuzzy
 778. msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 779. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit koreansk skrivebord."
 780. #. Description
 781. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 782. msgid "Korean environment"
 783. msgstr "Koreansk miljø"
 784. #. Description
 785. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 786. msgid ""
 787. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 788. "Debian."
 789. msgstr ""
 790. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det lettare for "
 791. "koreansktalande folk til å bruka Debian."
 792. #. Description
 793. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 794. msgid "Korean desktop"
 795. msgstr "Koreansk skrivebord"
 796. #. Description
 797. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 798. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 799. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit koreansk skrivebord."
 800. #. Description
 801. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 802. msgid "Laptop"
 803. msgstr "Bærbar"
 804. #. Description
 805. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 806. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 807. msgstr ""
 808. "Denne pakkegruppa inneheld programvare som er nyttig for ei bærbar maskin."
 809. #. Description
 810. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 811. #, fuzzy
 812. msgid "Latvian desktop"
 813. msgstr "Katalansk skrivebord"
 814. #. Description
 815. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 816. #, fuzzy
 817. msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 818. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit katalansk skrivebord"
 819. #. Description
 820. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 821. msgid "Lithuanian environment"
 822. msgstr "Litauisk miljø"
 823. #. Description
 824. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 825. msgid ""
 826. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 827. "Lithuanian speaking people use Debian."
 828. msgstr ""
 829. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon i litauisk for "
 830. "å hjelpa folk som snakkar litauisk til å bruka Debian."
 831. #. Description
 832. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 833. msgid "Lithuanian desktop"
 834. msgstr "Litauisk skrivebord"
 835. #. Description
 836. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 837. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 838. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit litauisk skrivebord."
 839. #. Description
 840. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 841. #, fuzzy
 842. msgid "Macedonian environment"
 843. msgstr "Rumensk mijø"
 844. #. Description
 845. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 846. #, fuzzy
 847. msgid ""
 848. "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 849. "Macedonian speaking people use Debian."
 850. msgstr ""
 851. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon for å hjelpa "
 852. "rumensktalande folk å bruka Debian."
 853. #. Description
 854. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 855. #, fuzzy
 856. msgid "Macedonian desktop"
 857. msgstr "Rumensk skrivebord"
 858. #. Description
 859. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 860. #, fuzzy
 861. msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 862. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit rumensk skrivebord"
 863. #. Description
 864. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 865. msgid "Mail server"
 866. msgstr "E-posttenar"
 867. #. Description
 868. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 869. msgid ""
 870. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 871. "server system."
 872. msgstr ""
 873. "Med denne pakkegruppa installerer du ulike pakkar som er nyttige for ein "
 874. "generell e-posttenar."
 875. #. Description
 876. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 877. msgid "manual package selection"
 878. msgstr "manuelt pakkeval"
 879. #. Description
 880. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 881. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 882. msgstr ""
 883. "Bruk aptitude for å velje manuelt kva for pakker som skal installerast."
 884. #. Description
 885. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 886. #, fuzzy
 887. msgid "Nepali desktop"
 888. msgstr "Bulgarsk skrivebord"
 889. #. Description
 890. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 891. #, fuzzy
 892. msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 893. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit bengalsk skrivebord"
 894. #. Description
 895. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 896. #, fuzzy
 897. msgid "Northern Sami desktop"
 898. msgstr "Koreansk skrivebord"
 899. #. Description
 900. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 901. #, fuzzy
 902. msgid "This task localises the desktop in Northern Sami."
 903. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit koreansk skrivebord."
 904. #. Description
 905. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 906. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 907. msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) miljø"
 908. #. Description
 909. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 910. msgid ""
 911. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 912. "speaking people use Debian."
 913. msgstr ""
 914. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på norsk for å "
 915. "hjelpa norsktalande folk til å bruka Debian."
 916. #. Description
 917. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 918. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 919. msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) skrivebord"
 920. #. Description
 921. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 922. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 923. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit norsk skrivebord (nynorsk og bokmål)."
 924. #. Description
 925. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 926. msgid "Persian environment"
 927. msgstr "Persisk miljø"
 928. #. Description
 929. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 930. msgid ""
 931. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 932. "it easier for Persian speakers to use Debian."
 933. msgstr ""
 934. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 935. "dokumentasjon for å gjere det lettare for persisktalande folk å bruka Debian."
 936. #. Description
 937. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 938. #, fuzzy
 939. msgid "Persian desktop"
 940. msgstr "Tysk skrivebord"
 941. #. Description
 942. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 943. msgid "This task localises the desktop in Persian."
 944. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit persisk skrivebord."
 945. #. Description
 946. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 947. msgid "Polish environment"
 948. msgstr "Polsk miljø"
 949. #. Description
 950. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 951. msgid ""
 952. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 953. "speaking people use Debian."
 954. msgstr ""
 955. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på polsk for å "
 956. "hjelpa polsktalande folk til å bruka Debian."
 957. #. Description
 958. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 959. msgid "Polish desktop"
 960. msgstr "Polsk skrivebord"
 961. #. Description
 962. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 963. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 964. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit polsk skrivebord."
 965. #. Description
 966. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 967. #, fuzzy
 968. msgid "Portuguese environment"
 969. msgstr "Brasiliansk-Portugisisk miljø"
 970. #. Description
 971. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 972. #, fuzzy
 973. msgid ""
 974. "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 975. "Portuguese speaking people use Debian."
 976. msgstr ""
 977. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på gresk for å "
 978. "hjelpa gresktalande folk til å bruka Debian."
 979. #. Description
 980. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 981. #, fuzzy
 982. msgid "Portuguese desktop"
 983. msgstr "Brasiliansk-Portugisisk skrivebord"
 984. #. Description
 985. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 986. #, fuzzy
 987. msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 988. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit Brasiliansk-Portogisisk skrivebord"
 989. #. Description
 990. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 991. msgid "Print server"
 992. msgstr "Utskriftstenar"
 993. #. Description
 994. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 995. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 996. msgstr "Denne pakkegruppa set systemet ditt opp til å vera ein utskriftstenar."
 997. #. Description
 998. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 999. msgid "Punjabi environment"
 1000. msgstr "Punjabisk miljø"
 1001. #. Description
 1002. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 1003. msgid ""
 1004. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 1005. "it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 1006. msgstr ""
 1007. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 1008. "dokumentasjon for å gjere det lettare for punjabitalande folk å bruka Debian."
 1009. #. Description
 1010. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 1011. #, fuzzy
 1012. msgid "Punjabi desktop"
 1013. msgstr "Ungarsk skrivebord"
 1014. #. Description
 1015. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 1016. msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 1017. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit punjabisk skrivebord"
 1018. #. Description
 1019. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 1020. msgid "Romanian environment"
 1021. msgstr "Rumensk mijø"
 1022. #. Description
 1023. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 1024. msgid ""
 1025. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 1026. "speaking people use Debian."
 1027. msgstr ""
 1028. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon for å hjelpa "
 1029. "rumensktalande folk å bruka Debian."
 1030. #. Description
 1031. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 1032. msgid "Romanian desktop"
 1033. msgstr "Rumensk skrivebord"
 1034. #. Description
 1035. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 1036. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 1037. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit rumensk skrivebord"
 1038. #. Description
 1039. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 1040. msgid "Russian environment"
 1041. msgstr "Russisk miljø"
 1042. #. Description
 1043. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 1044. msgid ""
 1045. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 1046. "speaking people use Debian."
 1047. msgstr ""
 1048. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på russisk for "
 1049. "å hjelpa russisktalande folk til å bruka Debian."
 1050. #. Description
 1051. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 1052. msgid "Russian desktop"
 1053. msgstr "Russisk skrivebord"
 1054. #. Description
 1055. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 1056. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 1057. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit russisk skrivebord."
 1058. #. Description
 1059. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 1060. #, fuzzy
 1061. msgid "Serbian environment"
 1062. msgstr "Persisk miljø"
 1063. #. Description
 1064. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 1065. #, fuzzy
 1066. msgid ""
 1067. "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 1068. "speaking people use Debian."
 1069. msgstr ""
 1070. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tysk for å "
 1071. "hjelpa tysktalande folk til å bruka Debian."
 1072. #. Description
 1073. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 1074. #, fuzzy
 1075. msgid "Serbian desktop"
 1076. msgstr "Tysk skrivebord"
 1077. #. Description
 1078. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 1079. #, fuzzy
 1080. msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 1081. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit persisk skrivebord."
 1082. #. Description
 1083. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 1084. msgid "Slovak environment"
 1085. msgstr "Slovakisk miljø"
 1086. #. Description
 1087. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 1088. msgid ""
 1089. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1090. "speaking people use Debian."
 1091. msgstr ""
 1092. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på slovakiskfor "
 1093. "å hjelpa folk som snakkar slovakisk å bruka Debian."
 1094. #. Description
 1095. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1096. msgid "Slovak desktop"
 1097. msgstr "Slovakisk skrivebord"
 1098. #. Description
 1099. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1100. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1101. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit slovakisk skrivebord"
 1102. #. Description
 1103. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1104. #, fuzzy
 1105. msgid "Slovenian environment"
 1106. msgstr "Slovakisk miljø"
 1107. #. Description
 1108. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1109. #, fuzzy
 1110. msgid ""
 1111. "This task installs packages and documentation in Slovenian to help Slovenian "
 1112. "speaking people use Debian."
 1113. msgstr ""
 1114. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på slovakiskfor "
 1115. "å hjelpa folk som snakkar slovakisk å bruka Debian."
 1116. #. Description
 1117. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1118. #, fuzzy
 1119. msgid "Slovenian desktop"
 1120. msgstr "Slovakisk skrivebord"
 1121. #. Description
 1122. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1123. #, fuzzy
 1124. msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1125. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit slovakisk skrivebord"
 1126. #. Description
 1127. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1128. msgid "Spanish environment"
 1129. msgstr "Spansk miljø"
 1130. #. Description
 1131. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1132. msgid ""
 1133. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1134. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1135. msgstr ""
 1136. "Med denne pakkegruppa installerer du program, datafiler og dokumentasjon på "
 1137. "spansk for å hjelpa spansktalande folk til å bruka Debian."
 1138. #. Description
 1139. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1140. msgid "Spanish desktop"
 1141. msgstr "Spansk skrivebord"
 1142. #. Description
 1143. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1144. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1145. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit spansk skrivebord."
 1146. #. Description
 1147. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1148. msgid "Standard system"
 1149. msgstr "Standardsystem"
 1150. #. Description
 1151. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1152. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 1153. msgstr "Denne pakkegruppa installerer eit rimelig lite tekstbasert system."
 1154. #. Description
 1155. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1156. msgid "Swedish environment"
 1157. msgstr "Svensk miljø"
 1158. #. Description
 1159. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1160. msgid ""
 1161. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1162. "speaking people use Debian."
 1163. msgstr ""
 1164. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på svensk for å "
 1165. "hjelpa svensktalande folk til å bruka Debian."
 1166. #. Description
 1167. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1168. msgid "Swedish desktop"
 1169. msgstr "Svensk skrivebord"
 1170. #. Description
 1171. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1172. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1173. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit svensk skrivebord."
 1174. #. Description
 1175. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1176. #, fuzzy
 1177. msgid "Tagalog environment"
 1178. msgstr "Thai miljø"
 1179. #. Description
 1180. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1181. #, fuzzy
 1182. msgid ""
 1183. "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1184. "speaking people use Debian."
 1185. msgstr ""
 1186. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon i katalansk for "
 1187. "å hjelpa folk som snakkar katalansk til å bruka Debian."
 1188. #. Description
 1189. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1190. #, fuzzy
 1191. msgid "Tamil environment"
 1192. msgstr "Thai miljø"
 1193. #. Description
 1194. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1195. #, fuzzy
 1196. msgid ""
 1197. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 1198. "it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1199. msgstr ""
 1200. "Med dette valet installerer du program, datafiler, skrifttypar og "
 1201. "dokumentasjon som gjer det lettare for arabisktalande folk å bruka Debian."
 1202. #. Description
 1203. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1204. #, fuzzy
 1205. msgid "Tamil desktop"
 1206. msgstr "Thai skrivebord"
 1207. #. Description
 1208. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1209. #, fuzzy
 1210. msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1211. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord."
 1212. #. Description
 1213. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1214. msgid "Thai environment"
 1215. msgstr "Thai miljø"
 1216. #. Description
 1217. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1218. msgid ""
 1219. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 1220. "use Debian."
 1221. msgstr ""
 1222. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar som gjer det enklare for folk "
 1223. "som snakkar Thai til å bruka Debian."
 1224. #. Description
 1225. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1226. msgid "Thai desktop"
 1227. msgstr "Thai skrivebord"
 1228. #. Description
 1229. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1230. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1231. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord."
 1232. #. Description
 1233. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1234. msgid "Turkish environment"
 1235. msgstr "Tyrkisk miljø"
 1236. #. Description
 1237. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1238. msgid ""
 1239. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1240. "speaking people use Debian."
 1241. msgstr ""
 1242. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på tyrkisk for "
 1243. "å hjelpa tyrkisktalande folk til å bruka Debian."
 1244. #. Description
 1245. #: ../po/debian-tasks.desc:113001
 1246. msgid "Turkish desktop"
 1247. msgstr "Tyrkisk skrivebord"
 1248. #. Description
 1249. #: ../po/debian-tasks.desc:113001
 1250. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1251. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit tyrkisk skrivebord."
 1252. #. Description
 1253. #: ../po/debian-tasks.desc:114001
 1254. msgid "Ukrainian environment"
 1255. msgstr "Ukrainsk miljø"
 1256. #. Description
 1257. #: ../po/debian-tasks.desc:114001
 1258. msgid ""
 1259. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 1260. "speaking people use Debian."
 1261. msgstr ""
 1262. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på ukrainsk for "
 1263. "å hjelpa ukrainsktalande folk til å bruka Debian."
 1264. #. Description
 1265. #: ../po/debian-tasks.desc:115001
 1266. msgid "Ukrainian desktop"
 1267. msgstr "Ukrainsk skrivebord"
 1268. #. Description
 1269. #: ../po/debian-tasks.desc:115001
 1270. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1271. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit ukrainsk skrivebord."
 1272. #. Description
 1273. #: ../po/debian-tasks.desc:116001
 1274. #, fuzzy
 1275. msgid "Vietnamese desktop"
 1276. msgstr "Dansk skrivebord"
 1277. #. Description
 1278. #: ../po/debian-tasks.desc:116001
 1279. #, fuzzy
 1280. msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1281. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit japansk skrivebord."
 1282. #. Description
 1283. #: ../po/debian-tasks.desc:117001
 1284. msgid "Web server"
 1285. msgstr "Vev-tenar"
 1286. #. Description
 1287. #: ../po/debian-tasks.desc:117001
 1288. msgid ""
 1289. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 1290. msgstr ""
 1291. "Denne pakkegruppa vel pakkar som er nyttige for eit generelt system med vev-"
 1292. "tenar."
 1293. #. Description
 1294. #: ../po/debian-tasks.desc:118001
 1295. #, fuzzy
 1296. msgid "Welsh environment"
 1297. msgstr "Polsk miljø"
 1298. #. Description
 1299. #: ../po/debian-tasks.desc:118001
 1300. #, fuzzy
 1301. msgid ""
 1302. "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1303. "speaking people use Debian."
 1304. msgstr ""
 1305. "Med denne pakkegruppa installerer du pakkar og dokumentasjon på polsk for å "
 1306. "hjelpa polsktalande folk til å bruka Debian."
 1307. #. Description
 1308. #: ../po/debian-tasks.desc:119001
 1309. #, fuzzy
 1310. msgid "Welsh desktop"
 1311. msgstr "Polsk skrivebord"
 1312. #. Description
 1313. #: ../po/debian-tasks.desc:119001
 1314. #, fuzzy
 1315. msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1316. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit polsk skrivebord."
 1317. #. Description
 1318. #: ../po/debian-tasks.desc:120001
 1319. #, fuzzy
 1320. msgid "Xfce desktop environment"
 1321. msgstr "Gnome skrivebordsmiljø"
 1322. #. Description
 1323. #: ../po/debian-tasks.desc:120001
 1324. #, fuzzy
 1325. msgid ""
 1326. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 1327. "environment."
 1328. msgstr ""
 1329. "Denne pakkegruppa inneheld grunnleggjande «skrivebordprogram» med "
 1330. "skrivebordsmiljøet KDE."
 1331. #. Description
 1332. #: ../po/debian-tasks.desc:121001
 1333. #, fuzzy
 1334. msgid "Xhosa desktop"
 1335. msgstr "Thai skrivebord"
 1336. #. Description
 1337. #: ../po/debian-tasks.desc:121001
 1338. #, fuzzy
 1339. msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1340. msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit thai skrivebord."
 1341. #, fuzzy
 1342. #~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
 1343. #~ msgstr ""
 1344. #~ "Denne pakkegruppa inneheld programvare som er nyttig for ei bærbar maskin."
 1345. #, fuzzy
 1346. #~ msgid "Albanian desktop"
 1347. #~ msgstr "Rumensk skrivebord"
 1348. #, fuzzy
 1349. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1350. #~ msgstr "Denne pakkegruppa gjev eit rumensk skrivebord"
 1351. #, fuzzy
 1352. #~ msgid ""
 1353. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 1354. #~ "desktop."
 1355. #~ msgstr ""
 1356. #~ "Denne pakkegruppa inneheld grunnleggjande «skrivebordsprogram» med "
 1357. #~ "skrivebordsmiljøet Gnome."