You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1708 lines
50 KiB

 1. # Albanian translation of tasksel_tasks.
 2. # Copyright (C) 2004 THE tasksel_tasks'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Elian Myftiu <elian.myftiu@gmail.com>, 2006.
 5. #
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: tasksel_tasks 0.1\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2006-11-14 20:25+0100\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2006-10-28 16:03+0200\n"
 13. "Last-Translator: Elian Myftiu <elian.myftiu@gmail.com>\n"
 14. "Language-Team: Debian L10n Albanian <debian-l10n-albanian@lists.debian.org>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. #. Description
 19. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 20. msgid "Arabic environment"
 21. msgstr "Mjedisi Arab"
 22. #. Description
 23. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 24. msgid ""
 25. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 26. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 27. msgstr ""
 28. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që lehtëson "
 29. "folësit e Arabishtes të përdorin Debian."
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 32. msgid "Arabic desktop"
 33. msgstr "Hapësira e punës Arabe"
 34. #. Description
 35. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 36. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 37. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Arabisht."
 38. #. Description
 39. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 40. msgid "Basque desktop"
 41. msgstr "Hapësira e punës Baske"
 42. #. Description
 43. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 44. msgid "This task localises the desktop in Basque."
 45. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Baske."
 46. #. Description
 47. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 48. msgid "Belarusian environment"
 49. msgstr "Hapësira e punës Bjelloruse"
 50. #. Description
 51. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 52. msgid ""
 53. "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 54. "Belarusian speaking people use Debian."
 55. msgstr ""
 56. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Bjellorusisht për të "
 57. "ndihmuar folësit e Bjellorusishtes të përdorin Debian."
 58. #. Description
 59. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 60. msgid "Belarusian desktop"
 61. msgstr "Hapësira e punës Bjelloruse"
 62. #. Description
 63. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 64. msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 65. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Bjellorusisht."
 66. #. Description
 67. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 68. msgid "Bengali environment"
 69. msgstr "Hapësira e punës Bengali"
 70. #. Description
 71. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 72. msgid ""
 73. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 74. "it easier for Bengali speakers to use Debian."
 75. msgstr ""
 76. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 77. "lehtësojnë folësit e Bengalishtes të përdorin Debian."
 78. #. Description
 79. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 80. msgid "Bengali desktop"
 81. msgstr "Hapësira e punës Bengali"
 82. #. Description
 83. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 84. msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 85. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Bengali."
 86. #. Description
 87. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 88. #, fuzzy
 89. msgid "Bosnian environment"
 90. msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 91. #. Description
 92. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 93. #, fuzzy
 94. msgid ""
 95. "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 96. "speaking people use Debian."
 97. msgstr ""
 98. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Rumanisht për të ndihmuar "
 99. "folësit e Rumanishtes të përdorin Debian."
 100. #. Description
 101. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 102. msgid "Bosnian desktop"
 103. msgstr "Hapësira e punës Boshnjake"
 104. #. Description
 105. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 106. msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 107. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·gjuhën Boshnjake."
 108. #. Description
 109. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 110. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 111. msgstr "Mjedisi Portugez i Brazilit"
 112. #. Description
 113. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 114. msgid ""
 115. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 116. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 117. msgstr ""
 118. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 119. "folësit e Portugalishtes Braziliane të përdorin Debian."
 120. #. Description
 121. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 122. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 123. msgstr "Hapësira e punës Portugeze Braziliane"
 124. #. Description
 125. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 126. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 127. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Portugalishten e Brazilit."
 128. #. Description
 129. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 130. msgid "British English environment"
 131. msgstr "Mjedisi Anglez Britanik"
 132. #. Description
 133. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 134. msgid ""
 135. "This task installs packages and documentation in British English to help "
 136. "British English speaking people use Debian."
 137. msgstr ""
 138. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Anglishten Britanike për të "
 139. "ndihmuar Anglezët në përdorimin e Debian."
 140. #. Description
 141. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 142. msgid "British English desktop"
 143. msgstr "Hapësira e punës Angleze Britanike"
 144. #. Description
 145. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 146. msgid "This task localises the desktop in British English."
 147. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Anglishten Britanike"
 148. #. Description
 149. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 150. msgid "Bulgarian environment"
 151. msgstr "Hapësira e punës Bullgare"
 152. #. Description
 153. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 154. msgid ""
 155. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 156. "speakers to use Debian."
 157. msgstr ""
 158. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 159. "folësit e Bullgarishtes të përdorin Debian."
 160. #. Description
 161. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 162. msgid "Bulgarian desktop"
 163. msgstr "Hapësira e punës Bullgare"
 164. #. Description
 165. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 166. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 167. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Bullgarisht."
 168. #. Description
 169. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 170. msgid "Catalan environment"
 171. msgstr "Mjedisi Katalan"
 172. #. Description
 173. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 174. msgid ""
 175. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 176. "speaking people use Debian."
 177. msgstr ""
 178. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
 179. "ndihmuar folësit e gjuhës Katalane të përdorin Debian."
 180. #. Description
 181. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 182. msgid "Catalan desktop"
 183. msgstr "Hapësira e punës Katalane"
 184. #. Description
 185. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 186. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 187. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Katalane."
 188. #. Description
 189. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 190. msgid "Simplified Chinese environment"
 191. msgstr "Mjedisi Kinez i thjeshtëzuar"
 192. #. Description
 193. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 194. msgid ""
 195. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 196. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 197. "encoding."
 198. msgstr ""
 199. "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
 200. "bën të mundur përdorimin e Debian-it nga ana e popujve që flasin gjuhën "
 201. "Kineze të thjeshtëzuar."
 202. #. Description
 203. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 204. msgid "Simplified Chinese desktop"
 205. msgstr "Hapësira e punës Kinezçe e thjeshtëzuar"
 206. #. Description
 207. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 208. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 209. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen e Thjeshtëzuar."
 210. #. Description
 211. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 212. msgid "Traditional Chinese environment"
 213. msgstr "Mjedisi Kinez Tradicional"
 214. #. Description
 215. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 216. msgid ""
 217. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 218. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 219. "encoding."
 220. msgstr ""
 221. "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
 222. "bën të mundur përdorimin e Debian-it nga ana e popujve që flasin gjuhën "
 223. "Kineze tradicionale."
 224. #. Description
 225. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 226. msgid "Traditional Chinese desktop"
 227. msgstr "Hapësira e punës në Kinezçe Tradicionale"
 228. #. Description
 229. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 230. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 231. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen Tradicionale."
 232. #. Description
 233. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 234. #, fuzzy
 235. msgid "Croatian environment"
 236. msgstr "Mjedisi Katalan"
 237. #. Description
 238. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 239. #, fuzzy
 240. msgid ""
 241. "This task installs packages and documentation in Croatian to help Croatian "
 242. "speaking people use Debian."
 243. msgstr ""
 244. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
 245. "ndihmuar folësit e gjuhës Katalane të përdorin Debian."
 246. #. Description
 247. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 248. msgid "Croatian desktop"
 249. msgstr "Hapësira e punës Kroate"
 250. #. Description
 251. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 252. msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 253. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Kroate."
 254. #. Description
 255. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 256. msgid "Cyrillic environment"
 257. msgstr "Mjedisi Cirilik"
 258. #. Description
 259. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 260. msgid ""
 261. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 262. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 263. "Serbian and Ukrainian."
 264. msgstr ""
 265. "Kjo detyrë instalon gërmat cirilike dhe programe të tjerë ku përdoret "
 266. "Cirilikja. Suporton Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, "
 267. "Serbisht dhe Ukrainisht."
 268. #. Description
 269. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 270. msgid "Cyrillic desktop"
 271. msgstr "Hapësira e punës Cirilike"
 272. #. Description
 273. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 274. msgid ""
 275. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 276. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 277. msgstr ""
 278. "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhët Cirilike. Suporton "
 279. "Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, Serbisht dhe gjuhën "
 280. "Ukrainase."
 281. #. Description
 282. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 283. msgid "Czech environment"
 284. msgstr "Mjedisi Çek"
 285. #. Description
 286. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 287. msgid ""
 288. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 289. "speaking people use Debian."
 290. msgstr ""
 291. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Çekisht për të ndihmuar "
 292. "popujt që flasin Çekisht të përdorin Debian."
 293. #. Description
 294. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 295. msgid "Czech desktop"
 296. msgstr "Hapësira e punës Çeke"
 297. #. Description
 298. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 299. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 300. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Çekisht"
 301. #. Description
 302. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 303. msgid "Danish environment"
 304. msgstr "Mjedisi Danez"
 305. #. Description
 306. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 307. msgid ""
 308. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 309. "speaking people use Debian."
 310. msgstr ""
 311. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Danisht për të ndihmuar "
 312. "Danezët në përdorimin e Debian."
 313. #. Description
 314. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 315. msgid "Danish desktop"
 316. msgstr "Hapësira e punës Daneze"
 317. #. Description
 318. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 319. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 320. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Danisht."
 321. #. Description
 322. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 323. msgid "SQL database"
 324. msgstr "Bazë të dhënash SQL"
 325. #. Description
 326. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 327. msgid ""
 328. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 329. msgstr ""
 330. "Kjo detyrë zgjedh paketat klient dhe server për bazën e të dhënave "
 331. "PostgreSQL."
 332. #. Description
 333. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 334. msgid ""
 335. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 336. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 337. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 338. "locking."
 339. msgstr ""
 340. "PostgreSQL është një databazë relacionale, që ofron përputhshmëri më të mira "
 341. "me SQL92 dhe disa tipare të SQL3. Është e përshtatshme për t'u përdorur për "
 342. "akses multi-user, nëpërmjet pajisjeve për transaksione dhe kyçjes së "
 343. "përsosur."
 344. #. Description
 345. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 346. msgid "Desktop environment"
 347. msgstr "Mjedisi i punës"
 348. #. Description
 349. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 350. msgid ""
 351. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 352. "Gnome and KDE desktop tasks."
 353. msgstr ""
 354. "Kjo detyrë instalon programe kryesore hapësire pune dhe shërben si bazë për "
 355. "detyrat e mjediseve Gnome dhe KDE."
 356. #. Description
 357. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 358. msgid "DNS server"
 359. msgstr "Server DNS"
 360. #. Description
 361. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 362. msgid ""
 363. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 364. msgstr "Zgjedh serverin DNS BIND me dokumentacionet dhe veglat përkatëse."
 365. #. Description
 366. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 367. msgid "Dutch environment"
 368. msgstr "Mjedisi Hollandez"
 369. #. Description
 370. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 371. msgid ""
 372. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 373. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 374. msgstr ""
 375. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 376. "lehtësojnë folësit e gjuhës Hollandeze të përdorin Debian."
 377. #. Description
 378. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 379. msgid "Dutch desktop"
 380. msgstr "Hapësira e punës Hollandeze"
 381. #. Description
 382. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 383. msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 384. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Hollandeze."
 385. #. Description
 386. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 387. msgid "Dzongkha desktop"
 388. msgstr "Hapësira e punës Dzongkha"
 389. #. Description
 390. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 391. msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 392. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Dzongkha."
 393. #. Description
 394. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 395. msgid "Esperanto desktop"
 396. msgstr "Hapësira e punës Esperanto"
 397. #. Description
 398. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 399. msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 400. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Esperanto."
 401. #. Description
 402. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 403. msgid "Estonian desktop"
 404. msgstr "Hapësira e punës Estone"
 405. #. Description
 406. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 407. msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 408. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Estonisht."
 409. #. Description
 410. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 411. msgid "File server"
 412. msgstr "Server file"
 413. #. Description
 414. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 415. msgid ""
 416. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 417. "and NFS."
 418. msgstr ""
 419. "Kjo detyrë e kthen kompjuterin në një server file, duke suportuar NetBIOS "
 420. "dhe NFS."
 421. #. Description
 422. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 423. msgid "Finnish environment"
 424. msgstr "Mjedisi Finlandez"
 425. #. Description
 426. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 427. msgid ""
 428. "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 429. "speaking people use Debian."
 430. msgstr ""
 431. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Finlandisht për të ndihmuar "
 432. "Finlandezët në përdorimin e Debian."
 433. #. Description
 434. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 435. msgid "Finnish desktop"
 436. msgstr "Hapësira e punës Finlandeze"
 437. #. Description
 438. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 439. msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 440. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Finlandisht."
 441. #. Description
 442. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 443. msgid "French environment"
 444. msgstr "Mjedisi Francez"
 445. #. Description
 446. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 447. msgid ""
 448. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 449. "speaking people use Debian."
 450. msgstr ""
 451. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Frengjisht për të ndihmuar "
 452. "folësit e Frengjishtes të përdorin Debian."
 453. #. Description
 454. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 455. msgid "French desktop"
 456. msgstr "Hapësira e punës Frënge"
 457. #. Description
 458. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 459. msgid "This task localises the desktop in French."
 460. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Frengjisht"
 461. #. Description
 462. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 463. msgid "Galician environment"
 464. msgstr "Hapësira e punës Galike"
 465. #. Description
 466. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 467. msgid ""
 468. "This task installs packages and documentation in Galician to help Galician "
 469. "speaking people use Debian."
 470. msgstr ""
 471. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Galike për të "
 472. "ndihmuar folësit e Galikes të përdorin Debian."
 473. #. Description
 474. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 475. msgid "Galician desktop"
 476. msgstr "Hapësira e punës Galike"
 477. #. Description
 478. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 479. msgid "This task localises the desktop in Galician."
 480. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Galike."
 481. #. Description
 482. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 483. msgid "Georgian desktop"
 484. msgstr "Hapësira e punës Gjeorgjiane"
 485. #. Description
 486. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 487. msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 488. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Gjeorgjisht."
 489. #. Description
 490. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 491. msgid "German environment"
 492. msgstr "Mjedisi Gjerman"
 493. #. Description
 494. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 495. msgid ""
 496. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 497. "speaking people use Debian."
 498. msgstr ""
 499. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Gjermanisht për të "
 500. "ndihmuar folësit e Gjermanishtes të përdorin Debian."
 501. #. Description
 502. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 503. msgid "German desktop"
 504. msgstr "Hapësira e punës Gjermane"
 505. #. Description
 506. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 507. msgid "This task localises the desktop in German."
 508. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Gjermanisht."
 509. #. Description
 510. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 511. msgid "Gnome desktop environment"
 512. msgstr "Hapësira e punës Gnome"
 513. #. Description
 514. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 515. msgid ""
 516. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 517. "environment."
 518. msgstr ""
 519. "Kjo detyrë instalon programe kryesorë \"hapësire pune\" duke përdorur "
 520. "mjedisin Gnome."
 521. #. Description
 522. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 523. msgid "Greek environment"
 524. msgstr "Mjedisi Grek"
 525. #. Description
 526. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 527. msgid ""
 528. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 529. "speaking people use Debian."
 530. msgstr ""
 531. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Greqisht për të ndihmuar "
 532. "folësit Greqishtes të përdorin Debian."
 533. #. Description
 534. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 535. msgid "Greek desktop"
 536. msgstr "Hapësira e punës Greke"
 537. #. Description
 538. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 539. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 540. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Greqisht."
 541. #. Description
 542. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 543. msgid "Gujarati desktop"
 544. msgstr "Hapësira e punës Gujarati"
 545. #. Description
 546. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 547. msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 548. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Gujarati."
 549. #. Description
 550. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 551. msgid "Hebrew environment"
 552. msgstr "Mjedisi hebre"
 553. #. Description
 554. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 555. msgid ""
 556. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 557. "speaking people use Debian."
 558. msgstr ""
 559. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Hebraisht për të ndihmuar "
 560. "folësit e Hebraishtes të përdorin Debian."
 561. #. Description
 562. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 563. msgid "Hebrew desktop"
 564. msgstr "Hapësira e punës Hebraisht"
 565. #. Description
 566. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 567. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 568. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Hebraishte."
 569. #. Description
 570. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 571. msgid "Hindi environment"
 572. msgstr "Mjedisi Hindi"
 573. #. Description
 574. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 575. msgid ""
 576. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 577. "it easier for Hindi speakers to use Debian."
 578. msgstr ""
 579. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 580. "lehtësojnë folësit e gjuhës Hindi të përdorin Debian."
 581. #. Description
 582. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 583. msgid "Hindi desktop"
 584. msgstr "Hapësira e punës Hindi"
 585. #. Description
 586. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 587. msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 588. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Hindi."
 589. #. Description
 590. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 591. msgid "Hungarian environment"
 592. msgstr "Hapësira e punës Hungareze"
 593. #. Description
 594. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 595. msgid ""
 596. "This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
 597. "speaking people use Debian."
 598. msgstr ""
 599. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Hungarisht për të "
 600. "ndihmuar folësit e Hungarishtes të përdorin Debian."
 601. #. Description
 602. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 603. msgid "Hungarian desktop"
 604. msgstr "Hapësira e punës Hungareze"
 605. #. Description
 606. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 607. msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 608. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Hungarisht."
 609. #. Description
 610. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 611. msgid "Icelandic environment"
 612. msgstr "Mjedisi Islandisht"
 613. #. Description
 614. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 615. msgid ""
 616. "This task installs packages and documentation in Icelandic to help Icelandic "
 617. "speaking people use Debian."
 618. msgstr ""
 619. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Islandisht për të "
 620. "ndihmuar folësit e Islandishtes të përdorin Debian."
 621. #. Description
 622. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 623. msgid "Icelandic desktop"
 624. msgstr "Hapësira e punës Islandike"
 625. #. Description
 626. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 627. msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 628. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Islandisht."
 629. #. Description
 630. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 631. msgid "Irish environment"
 632. msgstr "Mjedisi Irlandez"
 633. #. Description
 634. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 635. msgid ""
 636. "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 637. "speaking people use Debian."
 638. msgstr ""
 639. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Irlandisht për të ndihmuar "
 640. "Irlandezët të përdorin Debian."
 641. #. Description
 642. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 643. msgid "Irish desktop"
 644. msgstr "Hapësira e punës Irlandeze"
 645. #. Description
 646. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 647. msgid "This task localises the desktop in Irish."
 648. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Irlandisht."
 649. #. Description
 650. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 651. msgid "Italian environment"
 652. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 653. #. Description
 654. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 655. msgid ""
 656. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 657. "speaking people use Debian."
 658. msgstr ""
 659. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Italisht për të ndihmuar "
 660. "folësit e Italishtes të përdorin Debian."
 661. #. Description
 662. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 663. msgid "Italian desktop"
 664. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 665. #. Description
 666. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 667. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 668. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Italisht."
 669. #. Description
 670. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 671. msgid "Japanese environment"
 672. msgstr "Mjedisi Japonez"
 673. #. Description
 674. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 675. msgid ""
 676. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 677. "Debian."
 678. msgstr ""
 679. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Japonisht për të ndihmuar "
 680. "folësit e Japonishtes të përdorin Debian."
 681. #. Description
 682. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 683. msgid "Japanese desktop"
 684. msgstr "Hapësira e punës Japoneze"
 685. #. Description
 686. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 687. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 688. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Japonisht."
 689. #. Description
 690. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 691. msgid "KDE desktop environment"
 692. msgstr "Mjedisi i punës KDE"
 693. #. Description
 694. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 695. msgid ""
 696. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 697. "Environment."
 698. msgstr ""
 699. "Kjo detyrë instalon programe kryesore \"hapësire pune\" duke përdorur K "
 700. "Desktop Environment."
 701. #. Description
 702. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 703. msgid "Khmer environment"
 704. msgstr "Mjedisi Kmer"
 705. #. Description
 706. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 707. msgid ""
 708. "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 709. "speaking people use Debian."
 710. msgstr ""
 711. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Kmerisht për të ndihmuar "
 712. "Kmerët të përdorin Debian."
 713. #. Description
 714. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 715. msgid "Khmer desktop"
 716. msgstr "Hapësira e punës Kmer"
 717. #. Description
 718. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 719. msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 720. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kmerisht."
 721. #. Description
 722. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 723. msgid "Korean environment"
 724. msgstr "Mjedisi Korean"
 725. #. Description
 726. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 727. msgid ""
 728. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 729. "Debian."
 730. msgstr ""
 731. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në gjuhën Koreane për të "
 732. "ndihmuar folësit e gjuhës Koreane të përdorin Debian."
 733. #. Description
 734. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 735. msgid "Korean desktop"
 736. msgstr "Hapësira e punës Koreane"
 737. #. Description
 738. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 739. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 740. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Koreane."
 741. #. Description
 742. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 743. msgid "Laptop"
 744. msgstr "Kompjuter prehëri"
 745. #. Description
 746. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 747. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 748. msgstr "Kjo detyrë instalon programe të dobishme për një kompjuter prehëri."
 749. #. Description
 750. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 751. msgid "Latvian desktop"
 752. msgstr "Hapësira e punës Letone"
 753. #. Description
 754. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 755. msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 756. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Letone."
 757. #. Description
 758. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 759. msgid "Lithuanian environment"
 760. msgstr "Mjedisi Lituanez"
 761. #. Description
 762. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 763. msgid ""
 764. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 765. "Lithuanian speaking people use Debian."
 766. msgstr ""
 767. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Lituanisht për të "
 768. "ndihmuar folësit e Lituanishtes të përdorin Debian."
 769. #. Description
 770. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 771. msgid "Lithuanian desktop"
 772. msgstr "Hapësira e punës Lituaneze"
 773. #. Description
 774. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 775. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 776. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Lituanisht."
 777. #. Description
 778. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 779. msgid "Macedonian environment"
 780. msgstr "Hapësira e punës Maqedonase"
 781. #. Description
 782. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 783. msgid ""
 784. "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 785. "Macedonian speaking people use Debian."
 786. msgstr ""
 787. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Maqedonisht për të "
 788. "ndihmuar Maqedonasit të përdorin Debian."
 789. #. Description
 790. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 791. msgid "Macedonian desktop"
 792. msgstr "Hapësira e punës Maqedonase"
 793. #. Description
 794. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 795. msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 796. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Maqedonisht."
 797. #. Description
 798. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 799. msgid "Mail server"
 800. msgstr "Serveri i postës"
 801. #. Description
 802. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 803. msgid ""
 804. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 805. "server system."
 806. msgstr ""
 807. "Kjo detyrë zgjedh një larmi paketash që përdoren për një sistem serveri "
 808. "poste të përgjithshëm."
 809. #. Description
 810. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 811. msgid "manual package selection"
 812. msgstr "zgjedhje paketash manuale"
 813. #. Description
 814. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 815. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 816. msgstr "Zgjedh manualisht paketat për instalimin në aptitude."
 817. #. Description
 818. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 819. msgid "Nepali desktop"
 820. msgstr "Hapësira e punës Nepaleze"
 821. #. Description
 822. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 823. msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 824. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Nepalezçe."
 825. #. Description
 826. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 827. msgid "Northern Sami desktop"
 828. msgstr "Hapësira e punës Sami-Veriore"
 829. #. Description
 830. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 831. msgid "This task localises the desktop in Northern Sami."
 832. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Sami-Veriore."
 833. #. Description
 834. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 835. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 836. msgstr "Mjedisi Norvegjez (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 837. #. Description
 838. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 839. msgid ""
 840. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 841. "speaking people use Debian."
 842. msgstr ""
 843. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Norvegjisht për të ndihmuar "
 844. "folësit e Norvegjishtes të përdorin Debian."
 845. #. Description
 846. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 847. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 848. msgstr "Hapësira e punës Norvegjeze (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 849. #. Description
 850. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 851. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 852. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Norvegjisht."
 853. #. Description
 854. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 855. msgid "Persian environment"
 856. msgstr "Mjedisi Persik"
 857. #. Description
 858. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 859. msgid ""
 860. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 861. "it easier for Persian speakers to use Debian."
 862. msgstr ""
 863. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion dhe "
 864. "lehtësojnë folësit e Persishtes të përdorin Debian."
 865. #. Description
 866. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 867. msgid "Persian desktop"
 868. msgstr "Hapësira e punës Persiane"
 869. #. Description
 870. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 871. msgid "This task localises the desktop in Persian."
 872. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Persisht."
 873. #. Description
 874. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 875. msgid "Polish environment"
 876. msgstr "Mjedisi Polak"
 877. #. Description
 878. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 879. msgid ""
 880. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 881. "speaking people use Debian."
 882. msgstr ""
 883. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Polonisht për të ndihmuar "
 884. "folësit e Polonishtes të përdorin Debian."
 885. #. Description
 886. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 887. msgid "Polish desktop"
 888. msgstr "Hapësira e punës Polake"
 889. #. Description
 890. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 891. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 892. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Polonisht."
 893. #. Description
 894. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 895. msgid "Portuguese environment"
 896. msgstr "Mjedisi Portugez"
 897. #. Description
 898. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 899. msgid ""
 900. "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 901. "Portuguese speaking people use Debian."
 902. msgstr ""
 903. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Portugalisht për të "
 904. "ndihmuar Portugezët të përdorin Debian."
 905. #. Description
 906. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 907. msgid "Portuguese desktop"
 908. msgstr "Hapësira e punës Portugeze"
 909. #. Description
 910. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 911. msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 912. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Portugalisht"
 913. #. Description
 914. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 915. msgid "Print server"
 916. msgstr "Server shtypi"
 917. #. Description
 918. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 919. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 920. msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 921. #. Description
 922. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 923. msgid "Punjabi environment"
 924. msgstr "Mjedisi Punjabi"
 925. #. Description
 926. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 927. msgid ""
 928. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 929. "it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 930. msgstr ""
 931. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 932. "lehtësojnë folësit e gjuhës Punjabi të përdorin Debian."
 933. #. Description
 934. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 935. msgid "Punjabi desktop"
 936. msgstr "Hapësira e punës Punjabi"
 937. #. Description
 938. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 939. msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 940. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Punjabi."
 941. #. Description
 942. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 943. msgid "Romanian environment"
 944. msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 945. #. Description
 946. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 947. msgid ""
 948. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 949. "speaking people use Debian."
 950. msgstr ""
 951. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Rumanisht për të ndihmuar "
 952. "folësit e Rumanishtes të përdorin Debian."
 953. #. Description
 954. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 955. msgid "Romanian desktop"
 956. msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 957. #. Description
 958. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 959. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 960. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Rumanisht."
 961. #. Description
 962. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 963. msgid "Russian environment"
 964. msgstr "Mjedisi Rusisht"
 965. #. Description
 966. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 967. msgid ""
 968. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 969. "speaking people use Debian."
 970. msgstr ""
 971. "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në Rusisht për të ndihmuar "
 972. "folësit e Rusishtes të përdorin Debian."
 973. #. Description
 974. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 975. msgid "Russian desktop"
 976. msgstr "Hapësira e punës Ruse"
 977. #. Description
 978. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 979. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 980. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Rusisht."
 981. #. Description
 982. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 983. #, fuzzy
 984. msgid "Serbian environment"
 985. msgstr "Mjedisi Persik"
 986. #. Description
 987. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 988. #, fuzzy
 989. msgid ""
 990. "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 991. "speaking people use Debian."
 992. msgstr ""
 993. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Gjermanisht për të "
 994. "ndihmuar folësit e Gjermanishtes të përdorin Debian."
 995. #. Description
 996. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 997. #, fuzzy
 998. msgid "Serbian desktop"
 999. msgstr "Hapësira e punës Persiane"
 1000. #. Description
 1001. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 1002. #, fuzzy
 1003. msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 1004. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Persisht."
 1005. #. Description
 1006. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 1007. msgid "Slovak environment"
 1008. msgstr "Mjedisi Sllovak"
 1009. #. Description
 1010. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 1011. msgid ""
 1012. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1013. "speaking people use Debian."
 1014. msgstr ""
 1015. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Sllovakisht për të "
 1016. "ndihmuar folësit e Sllovakishtes të përdorin Debian."
 1017. #. Description
 1018. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1019. msgid "Slovak desktop"
 1020. msgstr "Hapësira e punës Sllovake"
 1021. #. Description
 1022. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1023. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1024. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Sllovakisht."
 1025. #. Description
 1026. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1027. msgid "Slovenian environment"
 1028. msgstr "Mjedisi Slloven"
 1029. #. Description
 1030. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1031. msgid ""
 1032. "This task installs packages and documentation in Slovenian to help Slovenian "
 1033. "speaking people use Debian."
 1034. msgstr ""
 1035. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Sllovenisht për të "
 1036. "ndihmuar Sllovenët të përdorin Debian."
 1037. #. Description
 1038. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1039. msgid "Slovenian desktop"
 1040. msgstr "Hapësira e punës Sllovene"
 1041. #. Description
 1042. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1043. msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1044. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Sllovenisht."
 1045. #. Description
 1046. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1047. msgid "Spanish environment"
 1048. msgstr "Mjedisi Spanjoll"
 1049. #. Description
 1050. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1051. msgid ""
 1052. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1053. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1054. msgstr ""
 1055. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 1056. "folësit e Spanjishtes të përdorin Debian."
 1057. #. Description
 1058. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1059. msgid "Spanish desktop"
 1060. msgstr "Hapësira e punës Spanjolle"
 1061. #. Description
 1062. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1063. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1064. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Spanjisht."
 1065. #. Description
 1066. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1067. msgid "Standard system"
 1068. msgstr "Sistemi Standard"
 1069. #. Description
 1070. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1071. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 1072. msgstr "Kjo detyrë instalon një sistem me modalitet gërmash disi më të vogla."
 1073. #. Description
 1074. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1075. msgid "Swedish environment"
 1076. msgstr "Hapësira e punës Suedeze"
 1077. #. Description
 1078. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1079. msgid ""
 1080. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1081. "speaking people use Debian."
 1082. msgstr ""
 1083. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Suedisht për të ndihmuar "
 1084. "folësit e Suedishtes të përdorin Debian."
 1085. #. Description
 1086. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1087. msgid "Swedish desktop"
 1088. msgstr "Hapësira e punës Suedeze"
 1089. #. Description
 1090. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1091. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1092. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Suedisht."
 1093. #. Description
 1094. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1095. msgid "Tagalog environment"
 1096. msgstr "Mjedisi Tagalog"
 1097. #. Description
 1098. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1099. msgid ""
 1100. "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1101. "speaking people use Debian."
 1102. msgstr ""
 1103. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Tagalog për të "
 1104. "ndihmuar folësit e gjuhës Tagaloge të përdorin Debian."
 1105. #. Description
 1106. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1107. msgid "Tamil environment"
 1108. msgstr "Mjedisi Tamil"
 1109. #. Description
 1110. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1111. msgid ""
 1112. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 1113. "it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1114. msgstr ""
 1115. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që lehtëson "
 1116. "folësit e gjuhës Tamil të përdorin Debian."
 1117. #. Description
 1118. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1119. msgid "Tamil desktop"
 1120. msgstr "Hapësira e punës Tamil"
 1121. #. Description
 1122. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1123. msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1124. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tamil."
 1125. #. Description
 1126. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1127. msgid "Thai environment"
 1128. msgstr "Mjedisi Tailandez"
 1129. #. Description
 1130. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1131. msgid ""
 1132. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 1133. "use Debian."
 1134. msgstr ""
 1135. "Kjo detyrë instalon paketa që ndihmojë folësit e gjuhës Tailandeze të "
 1136. "përdorin Debian."
 1137. #. Description
 1138. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1139. msgid "Thai desktop"
 1140. msgstr "Hapësira e punës Tailandeze"
 1141. #. Description
 1142. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1143. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1144. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze."
 1145. #. Description
 1146. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1147. msgid "Turkish environment"
 1148. msgstr "Hapësira e punës Turke"
 1149. #. Description
 1150. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1151. msgid ""
 1152. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1153. "speaking people use Debian."
 1154. msgstr ""
 1155. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Turqisht për të ndihmuar "
 1156. "folësit e Turqishtes të përdorin Debian."
 1157. #. Description
 1158. #: ../po/debian-tasks.desc:113001
 1159. msgid "Turkish desktop"
 1160. msgstr "Hapësira e punës Turke"
 1161. #. Description
 1162. #: ../po/debian-tasks.desc:113001
 1163. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1164. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Turqisht."
 1165. #. Description
 1166. #: ../po/debian-tasks.desc:114001
 1167. msgid "Ukrainian environment"
 1168. msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
 1169. #. Description
 1170. #: ../po/debian-tasks.desc:114001
 1171. msgid ""
 1172. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 1173. "speaking people use Debian."
 1174. msgstr ""
 1175. "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në gjuhën Ukrainase për të "
 1176. "ndihmuar folësit e gjuhës Ukrainase të përdorin Debian."
 1177. #. Description
 1178. #: ../po/debian-tasks.desc:115001
 1179. msgid "Ukrainian desktop"
 1180. msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
 1181. #. Description
 1182. #: ../po/debian-tasks.desc:115001
 1183. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1184. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·gjuhën Ukrainase."
 1185. #. Description
 1186. #: ../po/debian-tasks.desc:116001
 1187. msgid "Vietnamese desktop"
 1188. msgstr "Hapësira e punës Vietnameze"
 1189. #. Description
 1190. #: ../po/debian-tasks.desc:116001
 1191. msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1192. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Vietnamisht."
 1193. #. Description
 1194. #: ../po/debian-tasks.desc:117001
 1195. msgid "Web server"
 1196. msgstr "Server Web"
 1197. #. Description
 1198. #: ../po/debian-tasks.desc:117001
 1199. msgid ""
 1200. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 1201. msgstr ""
 1202. "Kjo detyrë zgjedh paketa të nevojshëm për krijimin e një sistemi server "
 1203. "interneti."
 1204. #. Description
 1205. #: ../po/debian-tasks.desc:118001
 1206. msgid "Welsh environment"
 1207. msgstr "Mjedisi U"
 1208. #. Description
 1209. #: ../po/debian-tasks.desc:118001
 1210. msgid ""
 1211. "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1212. "speaking people use Debian."
 1213. msgstr ""
 1214. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në gjuhën Galeze për të "
 1215. "ndihmuar Galikët të përdorin Debian."
 1216. #. Description
 1217. #: ../po/debian-tasks.desc:119001
 1218. msgid "Welsh desktop"
 1219. msgstr "Hapësira e punës Galeze"
 1220. #. Description
 1221. #: ../po/debian-tasks.desc:119001
 1222. msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1223. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Galike."
 1224. #. Description
 1225. #: ../po/debian-tasks.desc:120001
 1226. msgid "Xfce desktop environment"
 1227. msgstr "Mjedisi Xfce"
 1228. #. Description
 1229. #: ../po/debian-tasks.desc:120001
 1230. msgid ""
 1231. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 1232. "environment."
 1233. msgstr ""
 1234. "Kjo detyrë instalon programe kryesorë \"hapësire pune\" duke përdorur "
 1235. "mjedisin Xfce."
 1236. #. Description
 1237. #: ../po/debian-tasks.desc:121001
 1238. msgid "Xhosa desktop"
 1239. msgstr "Hapësira e punës Xhosa"
 1240. #. Description
 1241. #: ../po/debian-tasks.desc:121001
 1242. msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1243. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Xhosa."
 1244. #, fuzzy
 1245. #~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
 1246. #~ msgstr "Kjo detyrë instalon programe të dobishme për një kompjuter prehëri."
 1247. #, fuzzy
 1248. #~ msgid "Albanian desktop"
 1249. #~ msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 1250. #, fuzzy
 1251. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1252. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Rumanisht."
 1253. #, fuzzy
 1254. #~ msgid ""
 1255. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 1256. #~ "desktop."
 1257. #~ msgstr ""
 1258. #~ "Kjo detyrë instalon programe kryesore \"hapësire pune\" duke përdorur "
 1259. #~ "ambjentin Gnome."
 1260. #~ msgid ""
 1261. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 1262. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 1263. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 1264. #~ "user choose between the two."
 1265. #~ msgstr ""
 1266. #~ "Kjo detyrë instalon programe bazë \"mjedisi pune\", duke përfshirë një "
 1267. #~ "shumllojshmëri drejtuesish sesioni, drejtues file-sh dhe shfletues "
 1268. #~ "interneti. Përmban mjediset e punës GNOME dhe KDE, dhe një drejtues "
 1269. #~ "ekrani që lejon përdoruesin të zgjedhe midis të dyve."
 1270. #, fuzzy
 1271. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 1272. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Italiane"
 1273. #, fuzzy
 1274. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 1275. #~ msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 1276. #~ msgid "Office environment"
 1277. #~ msgstr "Mjedisi i zyrës"
 1278. #~ msgid ""
 1279. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 1280. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 1281. #~ "a rather large collection of software."
 1282. #~ msgstr ""
 1283. #~ "Kjo detyrë instalon një larmi programesh të mjedisit zyrtar, duke "
 1284. #~ "përfshirë një përpunues shkrimesh, një përllogaritës, një program "
 1285. #~ "prezantimi dhe akoma më shumë. Ky është një grumbull i madh paketash."
 1286. #~ msgid "X window system"
 1287. #~ msgstr "Sistemi X window"
 1288. #~ msgid ""
 1289. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 1290. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 1291. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 1292. #~ msgstr ""
 1293. #~ "Kjo detyrë pajis me përbërësit kryesorë për një workstation që punon me "
 1294. #~ "Sistemin X Window. Përmban libraritë X, një server X, një komplet gërmash "
 1295. #~ "dhe një grup bazë klientësh dhe veglash X."
 1296. #~ msgid "Broadband internet connection"
 1297. #~ msgstr "Lidhje e shpjejtë interneti"
 1298. #~ msgid ""
 1299. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 1300. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 1301. #~ msgstr ""
 1302. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjën ë kompjuterit me "
 1303. #~ "internetin duke përdorur DSL, Cable, etj."
 1304. #~ msgid "C and C++"
 1305. #~ msgstr "C dhe C++"
 1306. #~ msgid ""
 1307. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 1308. #~ "programming languages."
 1309. #~ msgstr ""
 1310. #~ "Një mjedis i plotë për zhvillimin e programeve në gjuhët e programimit C "
 1311. #~ "dhe C++."
 1312. #~ msgid "Dialup internet"
 1313. #~ msgstr "Lidhje interneti me telefon(dialup)"
 1314. #~ msgid ""
 1315. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 1316. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 1317. #~ msgstr ""
 1318. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjen e kompjuterit me një "
 1319. #~ "rrjet të përkohshëm dhe të ngadaltë (me modem, ISDN ,etj)."
 1320. #~ msgid "Games"
 1321. #~ msgstr "Lojra"
 1322. #~ msgid ""
 1323. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 1324. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 1325. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 1326. #~ msgstr ""
 1327. #~ "Duke zgjedhur këtë detyrë do instalohen një mori lojrash, nga ato unix më "
 1328. #~ "tradicionalet tekstuale deri tek lojrat e shpejta me letra. Nuk do të "
 1329. #~ "instalojë të gjitha lojrat në Debian, por është një pikënisje e mirë."
 1330. #~ msgid "Java"
 1331. #~ msgstr "Java"
 1332. #~ msgid "A java development environment."
 1333. #~ msgstr "Një mjedis zhvillimi java."
 1334. #~ msgid "Debian Jr."
 1335. #~ msgstr "Debian Jr."
 1336. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 1337. #~ msgstr "Debian Jr. është një grumbull paketash për fëmijë."
 1338. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 1339. #~ msgstr "Përpilimi i kernelit të zakonshëm"
 1340. #~ msgid ""
 1341. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 1342. #~ "kernel."
 1343. #~ msgstr ""
 1344. #~ "Kjo detyrë përfshin gjithçka që të duhet për të ndërtuar kernelin tënd "
 1345. #~ "personal."
 1346. #~ msgid ""
 1347. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 1348. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 1349. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 1350. #~ msgstr ""
 1351. #~ "Këtu përfshihen një grumbull veglash që përdoruesit e kompjuterave të "
 1352. #~ "prehërit presin të gjejnë në një sistem. Përfshin ndihmë për kompjuterat "
 1353. #~ "IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba dhe Dell Inspiron."
 1354. #~ msgid ""
 1355. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 1356. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 1357. #~ msgstr ""
 1358. #~ "Kjo detyrë kthen sistemin në një Linux Standart Base, të lejon të "
 1359. #~ "instalosh dhe përdorësh paketa LSB."
 1360. #~ msgid "Usenet news server"
 1361. #~ msgstr "Server lajmesh"
 1362. #~ msgid ""
 1363. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 1364. #~ "for new Debian installations."
 1365. #~ msgstr ""
 1366. #~ "Kjo detyrë zgjedh versionet e preferuara të serverit të lajmeve INN për "
 1367. #~ "instalimet e Debian."
 1368. #~ msgid ""
 1369. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 1370. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 1371. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 1372. #~ "operate a server."
 1373. #~ msgstr ""
 1374. #~ "Nuk ke nevojë për këtë paket nëse zgjedh të lexosh lajmet nga një server "
 1375. #~ "tjetër, zgjidh vetëm programin e lexuesit të lajmeve që dëshiron. Përdore "
 1376. #~ "këtë detyrë vetëm nëse dëshiron të krijosh një server."
 1377. #~ msgid "Python"
 1378. #~ msgstr "Python"
 1379. #~ msgid ""
 1380. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 1381. #~ "complex applications in Python."
 1382. #~ msgstr ""
 1383. #~ "Vegla dhe shtesa Python, për programe zhvilluese, të thjeshtë apo të "
 1384. #~ "ndërlikuar në gjuhën e programimit Python."
 1385. #~ msgid "Scientific applications"
 1386. #~ msgstr "Programe shkencorë"
 1387. #~ msgid ""
 1388. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 1389. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 1390. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 1391. #~ "visualization."
 1392. #~ msgstr ""
 1393. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa që janë të përshtatshëm për punë shkencore.Nën "
 1394. #~ "një përcaktim të cekët të 'shkencor', këtu bëjnë pjesë përllogaritës dhe "
 1395. #~ "shqyrtues numerikë, shqyrtues statistikash si dhe shikues të ndryshëm."
 1396. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 1397. #~ msgstr "Mjedisi TeX/LaTeX"
 1398. #~ msgid ""
 1399. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 1400. #~ "LaTeX."
 1401. #~ msgstr ""
 1402. #~ "Kjo detyrë instalon paketat e duhur për hartimin e dokumentave në TeX/"
 1403. #~ "LaTeX."
 1404. #~ msgid "Conventional Unix server"
 1405. #~ msgstr "Server i zakonshëm Unix"
 1406. #~ msgid ""
 1407. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 1408. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 1409. #~ "this includes a number of daemons."
 1410. #~ msgstr ""
 1411. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa të cilat do gjendeshin në një sistem të "
 1412. #~ "zakonshëm multi-user unix me përdorues të largët. Kujdes pasi këtu "
 1413. #~ "përfshihen disa daemon."
 1414. #~ msgid "Tcl/Tk"
 1415. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 1416. #~ msgid ""
 1417. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 1418. #~ "and Tk Toolkit."
 1419. #~ msgstr ""
 1420. #~ "Paketa që zakonisht përdoren në zhvillimin e programeve që përdorin "
 1421. #~ "gjuhën e programimit Tcl dhe Kompletin e Veglave Tk."
 1422. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 1423. #~ msgstr "një mjedis TeX/LaTeX"