You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1529 lines
43 KiB

 1. # Tagalog messages for tasksel
 2. # Copyright (C) 2004 Software in the Public Interest, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as tasksel
 4. # Itong talaksan ay ipinapamahagi sa parehong lisensya ng tasksel
 5. # Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>, 2004
 6. # This file is maintained by Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
 7. # Itong talaksan ay inaalagaan ni Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>
 8. #
 9. msgid ""
 10. msgstr ""
 11. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 12. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 13. "POT-Creation-Date: 2006-11-14 20:25+0100\n"
 14. "PO-Revision-Date: 2006-10-27 12:49+0800\n"
 15. "Last-Translator: Eric Pareja <xenos@upm.edu.ph>\n"
 16. "Language-Team: Tagalog <debian-tl@banwa.upm.edu.ph>\n"
 17. "MIME-Version: 1.0\n"
 18. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 19. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 20. #. Description
 21. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 22. msgid "Arabic environment"
 23. msgstr "Kapaligirang Arabo"
 24. #. Description
 25. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 26. msgid ""
 27. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 28. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 29. msgstr ""
 30. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
 31. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Arabo na gumamit ng Debian."
 32. #. Description
 33. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 34. msgid "Arabic desktop"
 35. msgstr "Desktop na Arabo"
 36. #. Description
 37. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 38. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 39. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Arabo"
 40. #. Description
 41. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 42. msgid "Basque desktop"
 43. msgstr "Desktop na Basque"
 44. #. Description
 45. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 46. msgid "This task localises the desktop in Basque."
 47. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Basque."
 48. #. Description
 49. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 50. msgid "Belarusian environment"
 51. msgstr "Kapaligirang Belaruso"
 52. #. Description
 53. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 54. msgid ""
 55. "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 56. "Belarusian speaking people use Debian."
 57. msgstr ""
 58. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Belaruso upang tulungan ang "
 59. "mga nagsasalita ng Belaruso na gumamit ng Debian."
 60. #. Description
 61. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 62. msgid "Belarusian desktop"
 63. msgstr "Desktop na Belaruso"
 64. #. Description
 65. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 66. msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 67. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Belaruso."
 68. #. Description
 69. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 70. msgid "Bengali environment"
 71. msgstr "Kapaligirang Bengali"
 72. #. Description
 73. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 74. msgid ""
 75. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 76. "it easier for Bengali speakers to use Debian."
 77. msgstr ""
 78. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
 79. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Bengali na gumamit ng "
 80. "Debian."
 81. #. Description
 82. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 83. msgid "Bengali desktop"
 84. msgstr "Desktop na Bengali"
 85. #. Description
 86. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 87. msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 88. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Bengali"
 89. #. Description
 90. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 91. #, fuzzy
 92. msgid "Bosnian environment"
 93. msgstr "Kapaligirang Romanyan"
 94. #. Description
 95. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 96. #, fuzzy
 97. msgid ""
 98. "This task installs packages and documentation in Bosnian to help Bosnian "
 99. "speaking people use Debian."
 100. msgstr ""
 101. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 102. "nagsasalita ng Romanyan na gumamit ng Debian."
 103. #. Description
 104. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 105. msgid "Bosnian desktop"
 106. msgstr "Desktop na Bosniya"
 107. #. Description
 108. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 109. msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 110. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Bosniya"
 111. #. Description
 112. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 113. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 114. msgstr "Kapaligirang Brasilyanong Portuges"
 115. #. Description
 116. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 117. msgid ""
 118. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 119. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 120. msgstr ""
 121. "Ang task na ito ay nagluluklok ng mga programa, talaksan ng datos, at "
 122. "babasahin na nagpapadali ng paggamit ng Debian para sa nagsasalita ng "
 123. "Brasilyanong Portuges."
 124. #. Description
 125. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 126. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 127. msgstr "Desktop na Brasilyanong Portuges"
 128. #. Description
 129. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 130. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 131. msgstr "Ginagawa nito ang desktop na lokalisado para sa Brasilyanong Portuges."
 132. #. Description
 133. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 134. msgid "British English environment"
 135. msgstr "Kapaligirang Ingles ng Britanya"
 136. #. Description
 137. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 138. msgid ""
 139. "This task installs packages and documentation in British English to help "
 140. "British English speaking people use Debian."
 141. msgstr ""
 142. "Nagluluklok ito ng mga pakete at mga babasahin na nagpapadali para sa mga "
 143. "nagsasalita ng Ingles Britanya na gumamit ng Debian."
 144. #. Description
 145. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 146. msgid "British English desktop"
 147. msgstr "Desktop na Ingles Britanya"
 148. #. Description
 149. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 150. msgid "This task localises the desktop in British English."
 151. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Ingles Britanya."
 152. #. Description
 153. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 154. msgid "Bulgarian environment"
 155. msgstr "Kapaligirang Bulgaryan"
 156. #. Description
 157. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 158. msgid ""
 159. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 160. "speakers to use Debian."
 161. msgstr ""
 162. "Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Bulgaryan na "
 163. "gamitin ang Debian."
 164. #. Description
 165. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 166. msgid "Bulgarian desktop"
 167. msgstr "Desktop na Bulgaryan"
 168. #. Description
 169. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 170. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 171. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Bulgaryan."
 172. #. Description
 173. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 174. msgid "Catalan environment"
 175. msgstr "Kapaligirang Katalan"
 176. #. Description
 177. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 178. msgid ""
 179. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 180. "speaking people use Debian."
 181. msgstr ""
 182. "Ang task na ito ay nagluluklok ng mga pakete at babasahin sa Katalan upang "
 183. "tulungan ang nagsasalita ng Katalan na gumamit ng Debian."
 184. #. Description
 185. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 186. msgid "Catalan desktop"
 187. msgstr "Desktop na Katalan"
 188. #. Description
 189. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 190. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 191. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Katalan."
 192. #. Description
 193. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 194. msgid "Simplified Chinese environment"
 195. msgstr "Kapaligirang para sa pina-simpleng Intsik"
 196. #. Description
 197. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 198. msgid ""
 199. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 200. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 201. "encoding."
 202. msgstr ""
 203. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, atmga "
 204. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Intsik nagumamit ng "
 205. "Debian, gamit ang pina-simpleng encoding na Intsik."
 206. #. Description
 207. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 208. msgid "Simplified Chinese desktop"
 209. msgstr "Desktop na pina-simpleng Intsik"
 210. #. Description
 211. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 212. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 213. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa pina-simpleng Intsik"
 214. #. Description
 215. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 216. msgid "Traditional Chinese environment"
 217. msgstr "Kapaligirang tradisyonal ng Intsik"
 218. #. Description
 219. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 220. msgid ""
 221. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 222. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 223. "encoding."
 224. msgstr ""
 225. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, atmga "
 226. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Intsik nagumamit ng "
 227. "Debian, gamit ang encoding na tradisyonal ng Intsik."
 228. #. Description
 229. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 230. msgid "Traditional Chinese desktop"
 231. msgstr "Desktop na tradisyonal na Intsik"
 232. #. Description
 233. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 234. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 235. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Intsik na tradisyonal"
 236. #. Description
 237. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 238. #, fuzzy
 239. msgid "Croatian environment"
 240. msgstr "Kapaligirang Katalan"
 241. #. Description
 242. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 243. #, fuzzy
 244. msgid ""
 245. "This task installs packages and documentation in Croatian to help Croatian "
 246. "speaking people use Debian."
 247. msgstr ""
 248. "Ang task na ito ay nagluluklok ng mga pakete at babasahin sa Katalan upang "
 249. "tulungan ang nagsasalita ng Katalan na gumamit ng Debian."
 250. #. Description
 251. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 252. msgid "Croatian desktop"
 253. msgstr "Desktop na Croat"
 254. #. Description
 255. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 256. msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 257. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Croat."
 258. #. Description
 259. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 260. msgid "Cyrillic environment"
 261. msgstr "Kapaligirang Cyrillic"
 262. #. Description
 263. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 264. msgid ""
 265. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 266. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 267. "Serbian and Ukrainian."
 268. msgstr ""
 269. "Nagbibigay ng mga font na Cyrillic at ibang mga software na kailangan upang "
 270. "gumamit ng Cyrillic. Suportado nito ang Belaruso, Bulharyan, Macedoniyan, "
 271. "Russo, Serbyan at Ukranyan."
 272. #. Description
 273. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 274. msgid "Cyrillic desktop"
 275. msgstr "Desktop na Cyrillic"
 276. #. Description
 277. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 278. msgid ""
 279. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 280. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 281. msgstr ""
 282. "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Cyrillic. Suportado nito ang "
 283. "Belaruso, Bulhariya, Macedonian, Russo, Serbian at Ukrainian."
 284. #. Description
 285. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 286. msgid "Czech environment"
 287. msgstr "Kapaligirang Czech"
 288. #. Description
 289. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 290. msgid ""
 291. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 292. "speaking people use Debian."
 293. msgstr ""
 294. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Czech upang tulungan ang mga "
 295. "nagsasalita ng Czech na gumamit ng Debian."
 296. #. Description
 297. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 298. msgid "Czech desktop"
 299. msgstr "Desktop na Czech"
 300. #. Description
 301. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 302. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 303. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop para sa Czech."
 304. #. Description
 305. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 306. msgid "Danish environment"
 307. msgstr "Kapaligirang Danish"
 308. #. Description
 309. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 310. msgid ""
 311. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 312. "speaking people use Debian."
 313. msgstr ""
 314. "Nagluluklok ito ng mga pakete at mga babasahin na nagpapadali para sa mga "
 315. "nagsasalita ng Danish na gumamit ng Debian."
 316. #. Description
 317. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 318. msgid "Danish desktop"
 319. msgstr "Desktop na Danish"
 320. #. Description
 321. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 322. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 323. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Danish."
 324. #. Description
 325. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 326. msgid "SQL database"
 327. msgstr "Database na SQL"
 328. #. Description
 329. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 330. msgid ""
 331. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 332. msgstr ""
 333. "Pinipili nito ang mga paketeng pang-kliyente at pang-server para sa database "
 334. "na PostgreSQL."
 335. #. Description
 336. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 337. msgid ""
 338. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 339. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 340. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 341. "locking."
 342. msgstr ""
 343. "Ang PostgreSQL ay isang SQL relational database, nagbibigay ng lumalawak na "
 344. "pagsunod sa SQL92 at ilan sa mga katangian ng SQL3. Nararapat itong gamitin "
 345. "sa maramihang gumagamit sa pag-akses ng database, gamit ang kanyang mga "
 346. "kasangkapan para sa mga transaksyon at fine-grained locking."
 347. #. Description
 348. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 349. msgid "Desktop environment"
 350. msgstr "Kapaligirang Desktop"
 351. #. Description
 352. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 353. msgid ""
 354. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 355. "Gnome and KDE desktop tasks."
 356. msgstr ""
 357. "Nagdudulot ito ng payak na software na pang-desktop at nagiging batayan ng "
 358. "Gnome at KDE desktop."
 359. #. Description
 360. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 361. msgid "DNS server"
 362. msgstr "DNS server"
 363. #. Description
 364. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 365. msgid ""
 366. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 367. msgstr ""
 368. "Pinipili ang BIND DNS server, at kaugnay na babasahin at kasangkapang mga "
 369. "pakete."
 370. #. Description
 371. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 372. msgid "Dutch environment"
 373. msgstr "Kapaligirang Dutch"
 374. #. Description
 375. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 376. msgid ""
 377. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 378. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 379. msgstr ""
 380. "Niluluklok nito ang mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
 381. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Dutch sa Debian."
 382. #. Description
 383. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 384. msgid "Dutch desktop"
 385. msgstr "Desktop na Olandes"
 386. #. Description
 387. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 388. msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 389. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Olandes."
 390. #. Description
 391. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 392. msgid "Dzongkha desktop"
 393. msgstr "Desktop na Dazongkha"
 394. #. Description
 395. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 396. msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 397. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Dzongkha."
 398. #. Description
 399. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 400. msgid "Esperanto desktop"
 401. msgstr "Desktop na Esperanto"
 402. #. Description
 403. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 404. msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 405. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Esperanto."
 406. #. Description
 407. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 408. msgid "Estonian desktop"
 409. msgstr "Desktop na Estonyan."
 410. #. Description
 411. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 412. msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 413. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Estonyan."
 414. #. Description
 415. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 416. msgid "File server"
 417. msgstr "File server"
 418. #. Description
 419. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 420. msgid ""
 421. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 422. "and NFS."
 423. msgstr ""
 424. "Inaayos nito ang sistema niyo upang maging file sever, na nagsusuporta ng "
 425. "NetBIOS at NFS."
 426. #. Description
 427. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 428. msgid "Finnish environment"
 429. msgstr "Kapaligirang Finnish"
 430. #. Description
 431. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 432. msgid ""
 433. "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 434. "speaking people use Debian."
 435. msgstr ""
 436. "Nagluluklok ito ng mga pakete at mga babasahin na nagpapadali para sa mga "
 437. "nagsasalita ng Finnish na gumamit ng Debian."
 438. #. Description
 439. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 440. msgid "Finnish desktop"
 441. msgstr "Desktop na Finnish"
 442. #. Description
 443. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 444. msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 445. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Finnish."
 446. #. Description
 447. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 448. msgid "French environment"
 449. msgstr "Kapaligirang Pranses"
 450. #. Description
 451. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 452. msgid ""
 453. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 454. "speaking people use Debian."
 455. msgstr ""
 456. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Pranses upang tulungan ang mga "
 457. "nagsasalita ng Pranses na gumamit ng Debian."
 458. #. Description
 459. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 460. msgid "French desktop"
 461. msgstr "Desktop na Pranses"
 462. #. Description
 463. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 464. msgid "This task localises the desktop in French."
 465. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop para sa Pranses."
 466. #. Description
 467. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 468. msgid "Galician environment"
 469. msgstr "Kapaligirang Galician"
 470. #. Description
 471. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 472. msgid ""
 473. "This task installs packages and documentation in Galician to help Galician "
 474. "speaking people use Debian."
 475. msgstr ""
 476. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Galician upang tulungan ang "
 477. "mga nagsasalita ng Galician na gumamit ng Debian."
 478. #. Description
 479. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 480. msgid "Galician desktop"
 481. msgstr "Desktop na Galician"
 482. #. Description
 483. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 484. msgid "This task localises the desktop in Galician."
 485. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Galician."
 486. #. Description
 487. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 488. msgid "Georgian desktop"
 489. msgstr "Desktop na Georgian"
 490. #. Description
 491. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 492. msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 493. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Georgian."
 494. #. Description
 495. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 496. msgid "German environment"
 497. msgstr "Kapaligirang Aleman"
 498. #. Description
 499. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 500. msgid ""
 501. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 502. "speaking people use Debian."
 503. msgstr ""
 504. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Aleman upang tulungan ang mga "
 505. "nagsasalita ng Aleman na gumamit ng Debian."
 506. #. Description
 507. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 508. msgid "German desktop"
 509. msgstr "Desktop na Aleman"
 510. #. Description
 511. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 512. msgid "This task localises the desktop in German."
 513. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Aleman."
 514. #. Description
 515. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 516. msgid "Gnome desktop environment"
 517. msgstr "Kapaligirang desktop na Gnome"
 518. #. Description
 519. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 520. msgid ""
 521. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 522. "environment."
 523. msgstr ""
 524. "Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang Gnome "
 525. "desktop environment."
 526. #. Description
 527. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 528. msgid "Greek environment"
 529. msgstr "Kapaligirang Griyego"
 530. #. Description
 531. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 532. msgid ""
 533. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 534. "speaking people use Debian."
 535. msgstr ""
 536. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Griyego upang makatulong sa "
 537. "mga nagsasalita ng Griyego na gamitin ang Debian."
 538. #. Description
 539. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 540. msgid "Greek desktop"
 541. msgstr "Desktop na Griyego"
 542. #. Description
 543. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 544. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 545. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Griyego."
 546. #. Description
 547. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 548. msgid "Gujarati desktop"
 549. msgstr "Desktop na Gujarati"
 550. #. Description
 551. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 552. msgid "This task localises the desktop in Gujarati."
 553. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Gujarati."
 554. #. Description
 555. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 556. msgid "Hebrew environment"
 557. msgstr "Kapaligirang Hebreo"
 558. #. Description
 559. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 560. msgid ""
 561. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 562. "speaking people use Debian."
 563. msgstr ""
 564. "Nagluluklok ito ng mga programa at babasahin sa Hebreo upang tulungan ang "
 565. "mga nagsasalita ng Hebreo na gumamit ng Debian."
 566. #. Description
 567. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 568. msgid "Hebrew desktop"
 569. msgstr "Desktop na Hebreo"
 570. #. Description
 571. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 572. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 573. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hebreo."
 574. #. Description
 575. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 576. msgid "Hindi environment"
 577. msgstr "Kapaligirang Hindi"
 578. #. Description
 579. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 580. msgid ""
 581. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 582. "it easier for Hindi speakers to use Debian."
 583. msgstr ""
 584. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
 585. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Hindi na gumamit ng "
 586. "Debian."
 587. #. Description
 588. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 589. msgid "Hindi desktop"
 590. msgstr "Desktop na Hindi"
 591. #. Description
 592. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 593. msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 594. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hindi."
 595. #. Description
 596. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 597. msgid "Hungarian environment"
 598. msgstr "Kapaligirang Hungaryan"
 599. #. Description
 600. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 601. msgid ""
 602. "This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
 603. "speaking people use Debian."
 604. msgstr ""
 605. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Hungaryan upang tulungan ang "
 606. "mga nagsasalita ng Hungaryan na gumamit ng Debian."
 607. #. Description
 608. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 609. msgid "Hungarian desktop"
 610. msgstr "Desktop na Hungaryan"
 611. #. Description
 612. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 613. msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 614. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hungaryan."
 615. #. Description
 616. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 617. msgid "Icelandic environment"
 618. msgstr "Kapaligirang Icelandic"
 619. #. Description
 620. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 621. msgid ""
 622. "This task installs packages and documentation in Icelandic to help Icelandic "
 623. "speaking people use Debian."
 624. msgstr ""
 625. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Icelandic upang tulungan ang "
 626. "mga nagsasalita ng Icelandic na gumamit ng Debian."
 627. #. Description
 628. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 629. msgid "Icelandic desktop"
 630. msgstr "Desktop na Icelandic"
 631. #. Description
 632. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 633. msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 634. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Icelandic."
 635. #. Description
 636. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 637. msgid "Irish environment"
 638. msgstr "Kapaligirang Irish"
 639. #. Description
 640. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 641. msgid ""
 642. "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 643. "speaking people use Debian."
 644. msgstr ""
 645. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Irish na tumutulong sa mga "
 646. "nagsasalita ng Irish na gumamit ng Debian."
 647. #. Description
 648. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 649. msgid "Irish desktop"
 650. msgstr "Desktop na Irish"
 651. #. Description
 652. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 653. msgid "This task localises the desktop in Irish."
 654. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Irish"
 655. #. Description
 656. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 657. msgid "Italian environment"
 658. msgstr "Kapaligirang Italyano"
 659. #. Description
 660. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 661. msgid ""
 662. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 663. "speaking people use Debian."
 664. msgstr ""
 665. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Italyano upang tulungan ang "
 666. "mga nagsasalita ng Italyano na gumamit ng Debian."
 667. #. Description
 668. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 669. msgid "Italian desktop"
 670. msgstr "Desktop na Italyano"
 671. #. Description
 672. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 673. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 674. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Italyano."
 675. #. Description
 676. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 677. msgid "Japanese environment"
 678. msgstr "Kapaligirang Hapones"
 679. #. Description
 680. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 681. msgid ""
 682. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 683. "Debian."
 684. msgstr ""
 685. "Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Hapones na gumamit "
 686. "ng Debian."
 687. #. Description
 688. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 689. msgid "Japanese desktop"
 690. msgstr "Desktop na Hapon"
 691. #. Description
 692. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 693. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 694. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hapones."
 695. #. Description
 696. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 697. msgid "KDE desktop environment"
 698. msgstr "Kapaligirang Desktop na KDE"
 699. #. Description
 700. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 701. msgid ""
 702. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 703. "Environment."
 704. msgstr ""
 705. "Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang K Desktop "
 706. "Environment."
 707. #. Description
 708. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 709. msgid "Khmer environment"
 710. msgstr "Kapaligirang Khmer"
 711. #. Description
 712. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 713. msgid ""
 714. "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 715. "speaking people use Debian."
 716. msgstr ""
 717. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Khmer upang tulungan ang mga "
 718. "nagsasalita ng Khmer na gumamit ng Debian."
 719. #. Description
 720. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 721. msgid "Khmer desktop"
 722. msgstr "Desktop na Khmer"
 723. #. Description
 724. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 725. msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 726. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Khmer"
 727. #. Description
 728. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 729. msgid "Korean environment"
 730. msgstr "Kapaligirang Koreyano"
 731. #. Description
 732. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 733. msgid ""
 734. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 735. "Debian."
 736. msgstr ""
 737. "Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa mga Koreyano na gamitin "
 738. "ang Debian."
 739. #. Description
 740. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 741. msgid "Korean desktop"
 742. msgstr "Desktop na Koreyano"
 743. #. Description
 744. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 745. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 746. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Koreyano."
 747. #. Description
 748. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 749. msgid "Laptop"
 750. msgstr "Laptop"
 751. #. Description
 752. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 753. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 754. msgstr "Nagluluklok ito ng mga software na mahalaga sa laptop."
 755. #. Description
 756. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 757. msgid "Latvian desktop"
 758. msgstr "Desktop na Latvian"
 759. #. Description
 760. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 761. msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 762. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Latvian."
 763. #. Description
 764. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 765. msgid "Lithuanian environment"
 766. msgstr "Kapaligirang Litwanyan"
 767. #. Description
 768. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 769. msgid ""
 770. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 771. "Lithuanian speaking people use Debian."
 772. msgstr ""
 773. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Litwanyan upang tulungan ang "
 774. "nagsasalita ng Litwanyan na gumamit ng Debian."
 775. #. Description
 776. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 777. msgid "Lithuanian desktop"
 778. msgstr "Desktop na Litwanyan"
 779. #. Description
 780. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 781. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 782. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Litwanyan."
 783. #. Description
 784. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 785. msgid "Macedonian environment"
 786. msgstr "Kapaligirang Macedonian"
 787. #. Description
 788. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 789. msgid ""
 790. "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 791. "Macedonian speaking people use Debian."
 792. msgstr ""
 793. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 794. "nagsasalita ng Macedonian na gumamit ng Debian."
 795. #. Description
 796. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 797. msgid "Macedonian desktop"
 798. msgstr "Desktop na Macedonian"
 799. #. Description
 800. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 801. msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 802. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Macedonian."
 803. #. Description
 804. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 805. msgid "Mail server"
 806. msgstr "Mail server"
 807. #. Description
 808. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 809. msgid ""
 810. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 811. "server system."
 812. msgstr ""
 813. "Pinipili nito ang mga pakete na makakatulong sa pangkalahatang gamit na "
 814. "sistemang mail server."
 815. #. Description
 816. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 817. msgid "manual package selection"
 818. msgstr "mano-manong pagpili ng mga pakete"
 819. #. Description
 820. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 821. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 822. msgstr "Piliin ng mano-mano ang paketeng iluluklok sa aptitude."
 823. #. Description
 824. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 825. msgid "Nepali desktop"
 826. msgstr "Desktop na Nepali"
 827. #. Description
 828. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 829. msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 830. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Nepali."
 831. #. Description
 832. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 833. msgid "Northern Sami desktop"
 834. msgstr "Desktop na Hilagang Sami"
 835. #. Description
 836. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 837. msgid "This task localises the desktop in Northern Sami."
 838. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Hilagang Sami."
 839. #. Description
 840. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 841. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 842. msgstr "Kapaligirang Norwega (Bokmaal at Nynorsk)"
 843. #. Description
 844. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 845. msgid ""
 846. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 847. "speaking people use Debian."
 848. msgstr ""
 849. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Norwega upang tulungan ang mga "
 850. "nagsasalita ng Norwega na gumamit ng Debian."
 851. #. Description
 852. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 853. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 854. msgstr "Desktop na Norwega (Bokmaal at Nynorsk)"
 855. #. Description
 856. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 857. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 858. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Norwega"
 859. #. Description
 860. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 861. msgid "Persian environment"
 862. msgstr "Kapaligirang Persian"
 863. #. Description
 864. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 865. msgid ""
 866. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 867. "it easier for Persian speakers to use Debian."
 868. msgstr ""
 869. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
 870. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Persian na gumamit ng "
 871. "Debian."
 872. #. Description
 873. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 874. msgid "Persian desktop"
 875. msgstr "Desktop na Persian"
 876. #. Description
 877. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 878. msgid "This task localises the desktop in Persian."
 879. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Persian."
 880. #. Description
 881. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 882. msgid "Polish environment"
 883. msgstr "Kapaligirang Polish"
 884. #. Description
 885. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 886. msgid ""
 887. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 888. "speaking people use Debian."
 889. msgstr ""
 890. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Polish upang tulungan ang "
 891. "nagsasalita ng Polish na gumamit ng Debian."
 892. #. Description
 893. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 894. msgid "Polish desktop"
 895. msgstr "Desktop na Polish"
 896. #. Description
 897. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 898. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 899. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Polish"
 900. #. Description
 901. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 902. msgid "Portuguese environment"
 903. msgstr "Kapaligirang Portuges"
 904. #. Description
 905. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 906. msgid ""
 907. "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 908. "Portuguese speaking people use Debian."
 909. msgstr ""
 910. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Portuges upang makatulong sa "
 911. "mga nagsasalita ng Portuges na gamitin ang Debian."
 912. #. Description
 913. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 914. msgid "Portuguese desktop"
 915. msgstr "Desktop na Portuges"
 916. #. Description
 917. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 918. msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 919. msgstr "Ginagawa nito ang desktop na lokalisado para sa Portuges."
 920. #. Description
 921. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 922. msgid "Print server"
 923. msgstr "Print server"
 924. #. Description
 925. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 926. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 927. msgstr "Inaayos nito ang sistema niyo na maging print server."
 928. #. Description
 929. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 930. msgid "Punjabi environment"
 931. msgstr "Kapaligirang Punjabi"
 932. #. Description
 933. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 934. msgid ""
 935. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 936. "it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 937. msgstr ""
 938. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, mga font, at "
 939. "babasahin na nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Punjabi na gumamit ng "
 940. "Debian."
 941. #. Description
 942. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 943. msgid "Punjabi desktop"
 944. msgstr "Desktop na Punjabi"
 945. #. Description
 946. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 947. msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 948. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Punjabi."
 949. #. Description
 950. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 951. msgid "Romanian environment"
 952. msgstr "Kapaligirang Romanyan"
 953. #. Description
 954. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 955. msgid ""
 956. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 957. "speaking people use Debian."
 958. msgstr ""
 959. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 960. "nagsasalita ng Romanyan na gumamit ng Debian."
 961. #. Description
 962. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 963. msgid "Romanian desktop"
 964. msgstr "Desktop na Romanyan"
 965. #. Description
 966. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 967. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 968. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Romanyan"
 969. #. Description
 970. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 971. msgid "Russian environment"
 972. msgstr "Kapaligirang Ruso"
 973. #. Description
 974. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 975. msgid ""
 976. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 977. "speaking people use Debian."
 978. msgstr ""
 979. "Nagluluklok ito ng mga programa at babasahin sa Ruso upang tulungan ang "
 980. "nagsasalita ng Ruso na gumamit ng Debian."
 981. #. Description
 982. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 983. msgid "Russian desktop"
 984. msgstr "Desktop na Ruso"
 985. #. Description
 986. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 987. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 988. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Ruso"
 989. #. Description
 990. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 991. #, fuzzy
 992. msgid "Serbian environment"
 993. msgstr "Kapaligirang Persian"
 994. #. Description
 995. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 996. #, fuzzy
 997. msgid ""
 998. "This task installs packages and documentation in Serbian to help Serbian "
 999. "speaking people use Debian."
 1000. msgstr ""
 1001. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Aleman upang tulungan ang mga "
 1002. "nagsasalita ng Aleman na gumamit ng Debian."
 1003. #. Description
 1004. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 1005. #, fuzzy
 1006. msgid "Serbian desktop"
 1007. msgstr "Desktop na Persian"
 1008. #. Description
 1009. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 1010. #, fuzzy
 1011. msgid "This task localises the desktop in Serbian."
 1012. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Persian."
 1013. #. Description
 1014. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 1015. msgid "Slovak environment"
 1016. msgstr "Kapaligirang Slovak"
 1017. #. Description
 1018. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 1019. msgid ""
 1020. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 1021. "speaking people use Debian."
 1022. msgstr ""
 1023. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 1024. "nagsasalita ng Slovak na gumamit ng Debian."
 1025. #. Description
 1026. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1027. msgid "Slovak desktop"
 1028. msgstr "Desktop na Slovak"
 1029. #. Description
 1030. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1031. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1032. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Slovak."
 1033. #. Description
 1034. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1035. msgid "Slovenian environment"
 1036. msgstr "Kapaligirang Slovenian"
 1037. #. Description
 1038. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1039. msgid ""
 1040. "This task installs packages and documentation in Slovenian to help Slovenian "
 1041. "speaking people use Debian."
 1042. msgstr ""
 1043. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin upang tulungan ang mga "
 1044. "nagsasalita ng Slovenian na gumamit ng Debian."
 1045. #. Description
 1046. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1047. msgid "Slovenian desktop"
 1048. msgstr "Desktop na Slovenian"
 1049. #. Description
 1050. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1051. msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1052. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Slovenian."
 1053. #. Description
 1054. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1055. msgid "Spanish environment"
 1056. msgstr "Kapaligirang Espanyol"
 1057. #. Description
 1058. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1059. msgid ""
 1060. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1061. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1062. msgstr ""
 1063. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
 1064. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Espanyol sa Debian."
 1065. #. Description
 1066. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1067. msgid "Spanish desktop"
 1068. msgstr "Desktop na Espanyol"
 1069. #. Description
 1070. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1071. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1072. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Espanyol"
 1073. #. Description
 1074. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1075. msgid "Standard system"
 1076. msgstr "Sistemang standard"
 1077. #. Description
 1078. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1079. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 1080. msgstr "Nagluluklok ito ng maliit na sistemang karakter mode lamang."
 1081. #. Description
 1082. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1083. msgid "Swedish environment"
 1084. msgstr "Kapaligirang Swedish"
 1085. #. Description
 1086. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1087. msgid ""
 1088. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1089. "speaking people use Debian."
 1090. msgstr ""
 1091. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Swedish upang tulungan ang "
 1092. "nagsasalita ng Swedish na gumamit ng Debian."
 1093. #. Description
 1094. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1095. msgid "Swedish desktop"
 1096. msgstr "Desktop na Swedish"
 1097. #. Description
 1098. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1099. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1100. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Swedish"
 1101. #. Description
 1102. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1103. msgid "Tagalog environment"
 1104. msgstr "Kapaligirang Tagalog"
 1105. #. Description
 1106. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1107. msgid ""
 1108. "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1109. "speaking people use Debian."
 1110. msgstr ""
 1111. "Ang task na ito ay nagluluklok ng mga pakete at babasahin sa Tagalog upang "
 1112. "tulungan ang nagsasalita ng Tagalog na gumamit ng Debian."
 1113. #. Description
 1114. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1115. msgid "Tamil environment"
 1116. msgstr "Kapaligirang Tamil"
 1117. #. Description
 1118. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1119. msgid ""
 1120. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 1121. "it easier for Tamil speakers to use Debian."
 1122. msgstr ""
 1123. "Nagluluklok ito ng mga programa, talaksan ng mga datos, at babasahin na "
 1124. "nagpapadali para sa mga nagsasalita ng Tamil na gumamit ng Debian."
 1125. #. Description
 1126. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1127. msgid "Tamil desktop"
 1128. msgstr "Desktop na Tamil"
 1129. #. Description
 1130. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1131. msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1132. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Tamil."
 1133. #. Description
 1134. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1135. msgid "Thai environment"
 1136. msgstr "Kapaligirang Thai"
 1137. #. Description
 1138. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1139. msgid ""
 1140. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 1141. "use Debian."
 1142. msgstr ""
 1143. "Nagluluklok ito ng mga pakete na nagpapadali para sa Thai na gumamit ng "
 1144. "Debian."
 1145. #. Description
 1146. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1147. msgid "Thai desktop"
 1148. msgstr "Desktop na Thai"
 1149. #. Description
 1150. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1151. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1152. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Thai"
 1153. #. Description
 1154. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1155. msgid "Turkish environment"
 1156. msgstr "Kapaligirang Turko"
 1157. #. Description
 1158. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1159. msgid ""
 1160. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1161. "speaking people use Debian."
 1162. msgstr ""
 1163. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Turko na tumutulong sa mga "
 1164. "nagsasalita ng Turko na gumamit ng Debian."
 1165. #. Description
 1166. #: ../po/debian-tasks.desc:113001
 1167. msgid "Turkish desktop"
 1168. msgstr "Desktop na Turko"
 1169. #. Description
 1170. #: ../po/debian-tasks.desc:113001
 1171. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1172. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Turko"
 1173. #. Description
 1174. #: ../po/debian-tasks.desc:114001
 1175. msgid "Ukrainian environment"
 1176. msgstr "Kapaligirang Ukrainian"
 1177. #. Description
 1178. #: ../po/debian-tasks.desc:114001
 1179. msgid ""
 1180. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 1181. "speaking people use Debian."
 1182. msgstr ""
 1183. "Nagluluklok ito ng mga programa at babasahin sa Ukrainian upang makatulong "
 1184. "sa nagsasalita ng Ukrainian na gumamit ng Debian."
 1185. #. Description
 1186. #: ../po/debian-tasks.desc:115001
 1187. msgid "Ukrainian desktop"
 1188. msgstr "Desktop na Ukrainian"
 1189. #. Description
 1190. #: ../po/debian-tasks.desc:115001
 1191. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1192. msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Ukrainian"
 1193. #. Description
 1194. #: ../po/debian-tasks.desc:116001
 1195. msgid "Vietnamese desktop"
 1196. msgstr "Desktop na Vietnamese"
 1197. #. Description
 1198. #: ../po/debian-tasks.desc:116001
 1199. msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1200. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Vietnamese."
 1201. #. Description
 1202. #: ../po/debian-tasks.desc:117001
 1203. msgid "Web server"
 1204. msgstr "Web server"
 1205. #. Description
 1206. #: ../po/debian-tasks.desc:117001
 1207. msgid ""
 1208. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 1209. msgstr ""
 1210. "Pinipili nito ang mga pakete na mapakikinabangan sa pangkalahatang gamit na "
 1211. "sistemang web server"
 1212. #. Description
 1213. #: ../po/debian-tasks.desc:118001
 1214. msgid "Welsh environment"
 1215. msgstr "Kapaligirang Welsh"
 1216. #. Description
 1217. #: ../po/debian-tasks.desc:118001
 1218. msgid ""
 1219. "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1220. "speaking people use Debian."
 1221. msgstr ""
 1222. "Nagluluklok ito ng mga pakete at babasahin sa Welsh upang tulungan ang "
 1223. "nagsasalita ng Welsh na gumamit ng Debian."
 1224. #. Description
 1225. #: ../po/debian-tasks.desc:119001
 1226. msgid "Welsh desktop"
 1227. msgstr "Desktop na Welsh"
 1228. #. Description
 1229. #: ../po/debian-tasks.desc:119001
 1230. msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1231. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Welsh."
 1232. #. Description
 1233. #: ../po/debian-tasks.desc:120001
 1234. msgid "Xfce desktop environment"
 1235. msgstr "Kapaligirang desktop na xfce"
 1236. #. Description
 1237. #: ../po/debian-tasks.desc:120001
 1238. msgid ""
 1239. "This task provides basic \"desktop\" software using the Xfce desktop "
 1240. "environment."
 1241. msgstr ""
 1242. "Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang xfce desktop "
 1243. "environment."
 1244. #. Description
 1245. #: ../po/debian-tasks.desc:121001
 1246. msgid "Xhosa desktop"
 1247. msgstr "Desktop na Xhosa"
 1248. #. Description
 1249. #: ../po/debian-tasks.desc:121001
 1250. msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1251. msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Xhosa."
 1252. #~ msgid "This task installs packages useful for British English users."
 1253. #~ msgstr "Nagluluklok ito ng mga software na mahalaga sa laptop."
 1254. #~ msgid "Albanian desktop"
 1255. #~ msgstr "Desktop na Albanian"
 1256. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1257. #~ msgstr "Ginagawang lokalisado ang desktop para sa Albanian."
 1258. #~ msgid ""
 1259. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 1260. #~ "desktop."
 1261. #~ msgstr ""
 1262. #~ "Nagdudulot ito ng pangunahing \"desktop\" software na gamit ang Gnome "
 1263. #~ "desktop environment."
 1264. #~ msgid ""
 1265. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 1266. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 1267. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 1268. #~ "user choose between the two."
 1269. #~ msgstr ""
 1270. #~ "Nagbibigay ito ng karaniwang software na para sa \"desktop\", kasama ang "
 1271. #~ "ilan sa mga tagapangasiwa ng sesyon, tagapangasiwa ng talaksan at mga web "
 1272. #~ "browser. Kasama dito ang mga desktop na GNOME at KDE, at pati na rin ng "
 1273. #~ "tagapangasiwa ng display na binibigyan ang gumagamit ng pagkakataon na "
 1274. #~ "pumili sa dalawa."
 1275. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 1276. #~ msgstr "Ginagawa nitong lokalisado ang desktop sa Bulgarian."
 1277. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 1278. #~ msgstr "Inaayos nito ang sistema niyo na maging print server."