You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

834 lines
26 KiB

# Turkish translation of tasksel/tasks.
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# Cagatay Tengiz <cagatay@tengiz.net>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-20 22:42-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-22 05:10+0300\n"
"Last-Translator: Çağatay Tengiz <cagatay@tengiz.net>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Brezilya Portekizcesi desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Bu görev Brezilya Portekizcesi konuşan kullanıcılar için Debian'ın "
"kullanımını kolaylaştıracak programlar, veri dosyaları ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Brezilya Portekizcesi masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task makes the desktop be localised in Brasilian Portuguese."
msgstr "Bu görev masaüstünün Brezilya Portekizcesi yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid "Catalan environment"
msgstr "Katalanca desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev Katalanca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "Catalan desktop"
msgstr "Katalan masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:31
msgid "This task makes the desktop be localised in Catalan."
msgstr "Bu görev masaüstünün Katalanca yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Basitleştirilmiş Çince desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:38
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Bu görev basitleştirilmiş Çince kodlama kullanmak suretiyle Çince konuşan "
"kullanıcılar için Debian'ın kullanımını kolaylaştıracak programlar, veri "
"dosyaları, yazıtipleri ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Basitleştirilmiş Çince masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:55
msgid "This task makes the desktop be localised in Simplified Chinese"
msgstr ""
"Bu görev masaüstünün Basitleştirilmiş Çince yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:62
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Bu görev geleneksel Çince kodlama kullanmak suretiyle Çince konuşan "
"kullanıcılar için Debian'ın kullanımını kolaylaştıracak programlar, veri "
"dosyaları, yazıtipleri ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Geleneksel Çince desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:79
msgid "This task makes the desktop be localised in Traditional Chinese."
msgstr "Bu görev masaüstünün Geleneksel Çince yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Kiril desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:86
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Bu görev Kiril alfabesi ile sistemi kullanmak için gerekli yazı tipleri ve "
"diğer yazılımları sağlar. Beyaz Rusça, Bulgarca, Makedonca, Rusça, Sırpça ve "
"Ukraynaca'yı destekler."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Kiril masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:98
msgid ""
"This task makes the desktop be localised in Cyrillic It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Bu görev masaüstünün Kirilce yerelleştirilmesini sağlar. Beyaz Rusça, "
"Bulgarca, Makedonca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca'yı destekler."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106
msgid "Danish environment"
msgstr "Danimarkaca desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:106
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev Danimarkaca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "Danish desktop"
msgstr "Danimarkaca masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:116
msgid "This task makes the desktop be localised in Danish"
msgstr "Bu görev masaüstünün Danimarkaca yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid "SQL database"
msgstr "SQL veritabanı"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Bu görev PostgreSQL veritabanı için sunucu ve istemci paketlerini seçer."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:123
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL, artan SQL92 uyumluluğu ve bazı SQL3 özellikleri sunan bir "
"ilişkisel SQL veritabanıdır. PostgreSQL veri aktarımı ve detaylı kilitleme "
"hizmetleriyle çok kullanıcılı veri tabanı erişimine uygundur."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:137
msgid "Desktop environment"
msgstr "Masaüstü ortamı"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:137
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Bu görev çeşitli oturum yöneticileri, dosya yöneticileri ve web "
"tarayıcılarını içeren temel \"masaüstü\" yazılımlarını sağlar. Hem KDE hem "
"de GNOME ile birlikte çalışır ve kullanıcının bu ikisi arasında seçim "
"yapmasını sağlayan bir görüntü yöneticisi içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
msgid "DNS server"
msgstr "DNS sunucusu"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:150
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "BIND DNS sunucusunu, ilgili belgeleri ve yardımcı programları seçer."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:158
msgid "File server"
msgstr "Dosya sunucusu"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:158
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Hem NetBIOS hem de NFS'i destekleyen bu görev ve sisteminizi dosya sunucusu "
"olacak şekilde ayarlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
msgid "French environment"
msgstr "Fransızca desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:168
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev Fransızca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "French desktop"
msgstr "Fransızca masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:179
msgid "This task makes the desktop be localised in French"
msgstr "Bu görev masaüstünün Fransızca yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
msgid "German environment"
msgstr "Almanca desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:186
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev Almanca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "German desktop"
msgstr "Almanca masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:197
msgid "This task makes the desktop be localised in German"
msgstr "Bu görev masaüstünün Almanca yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
msgid "Greek environment"
msgstr "Yunanca desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:204
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev Yunanca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "Greek desktop"
msgstr "Yunanca masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:214
msgid "This task makes the desktop be localised in Greek"
msgstr "Bu görev masaüstünün Yunanca yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
msgid "Hebrew environment"
msgstr "İbranice desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev İbranice konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak program ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "Hebrew desktop"
msgstr "İbranice masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "This task makes the desktop be localised in Hebrew"
msgstr "Bu görev masaüstünün İbranice yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
msgid "Italian environment"
msgstr "İtalyanca desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:236
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev İtalyanca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "Italian desktop"
msgstr "İtalyanca masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:247
msgid "This task makes the desktop be localised in Italian"
msgstr "Bu görev masaüstünün İtalyanca yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japonca desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:254
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Bu görev Japonca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak paketleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:267
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Japonca masaüstü ortamı"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:267
msgid "This task makes the desktop be localised in Japanese"
msgstr "Bu görev masaüstünün Japonca yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:274
msgid "Korean environment"
msgstr "Korece desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:274
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Bu görev Korece konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak paketleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "Korean desktop"
msgstr "Korece masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:285
msgid "This task makes the desktop be localised in Korean"
msgstr "Bu görev masaüstünün Korece yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:292
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "Litvanya dil desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:292
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev Litvanya dilini konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Litvanyaca masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid "This task makes the desktop be localised in Lithuanian"
msgstr "Bu görev masaüstünün Litvanyaca yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
msgid "Mail server"
msgstr "Posta sunucusu"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:309
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Bu görev, genel amaçlı posta sunucusu görevi yapacak bir sistem için faydalı "
"olan çeşitli paketleri seçer."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norveçce (Bokmaal ve Nynorsk) desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:318
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev Norveçce konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Norveçce (Bokmaal ve Nynorsk) masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:329
msgid "This task makes the desktop be localised in Norwegian"
msgstr "Bu görev masaüstünün Norveçce yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid "Polish environment"
msgstr "Lehçe desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev Lehçe konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "Polish desktop"
msgstr "Lehçe masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:347
msgid "This task makes the desktop be localised in Polish"
msgstr "Bu görev masaüstünün Lehçe yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
msgid "Print server"
msgstr "Yazdırma sunucusu"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:355
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Bu görev sisteminizi yazdırma sunucusu olacak şekilde ayarlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:365
msgid "Russian environment"
msgstr "Rusça desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:365
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev Rusça konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "Russian desktop"
msgstr "Rusça masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:376
msgid "This task makes the desktop be localised in Russian"
msgstr "Bu görev masaüstünün Rusça yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
msgid "Spanish environment"
msgstr "İspanyolca desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:383
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Bu görev İspanyolca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak programlar, veri dosyaları ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
msgid "Spanish desktop"
msgstr "İspanyolca masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:394
msgid "This task makes the desktop be localised in Spanish"
msgstr "Bu görev masaüstünün İspanyolca yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
msgid "Swedish environment"
msgstr "İsveçce desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev İsveçce konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:411
msgid "Swedish desktop"
msgstr "İsveçce masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:411
msgid "This task makes the desktop be localised in Swedish"
msgstr "Bu görev masaüstünün İsveçce yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:418
msgid "Thai environment"
msgstr "Tayca (Tayland dili) desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:418
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr ""
"Bu görev Tayca (Tayland dili) konuşan kullanıcılar için Debian'ın "
"kullanımını kolaylaştıracak paketler içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "Thai desktop"
msgstr "Tayca (Tayland dili) masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "This task makes the desktop be localised in Thai"
msgstr "Bu görev masaüstünün Tayca yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
msgid "Turkish environment"
msgstr "Türkçe desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev Türkçe konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "Turkish desktop"
msgstr "Türkçe masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:448
msgid "This task makes the desktop be localised in Turkish"
msgstr "Bu görev masaüstünün Türkçe yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Ukrayna dil desteği"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:455
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Bu görev Ukrayna dilini konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
"kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Ukraynaca masaüstü"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:465
msgid "This task makes the desktop be localised in Ukrainian"
msgstr "Bu görev masaüstünün Ukraynaca yerelleştirilmesini sağlar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
msgid "Web server"
msgstr "Web sunucusu"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:473
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Bu görev genel amaçlı bir web sunucusu için gerekli paketleri seçer."
#~ msgid ""
#~ "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make "
#~ "it easier for Korean speakers to use Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev Korece konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
#~ "kolaylaştıracak programlar, veri dosyaları ve yazıtiplerini içerir."
#~ msgid "Office environment"
#~ msgstr "Ofis ortamı"
#~ msgid ""
#~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
#~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
#~ "a rather large collection of software."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev; kelime işlemci, hesap tablosu, sunum programı ve daha da "
#~ "fazlasını ,içeren ofis üretkenlik uygulamalarını sağlar. Oldukça geniş "
#~ "bir yazılım koleksiyonudur."
#~ msgid "X window system"
#~ msgstr "X window sistemi"
#~ msgid ""
#~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
#~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
#~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev X Window Sistemi çalıştıran özerk bir bilgisayar için temel "
#~ "bileşenleri içerir. X sunucusunu, X kitaplıklarını, çeşitli yazı "
#~ "tiplerini, birkaç temel X istemcisi ve yardımcı araçlarını sağlar."
#~ msgid "Broadband internet connection"
#~ msgstr "Geniş bant internet bağlantısı"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
#~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev internet'e DSL, Kablo vb. ile bağlanan bilgisayarların özel "
#~ "gereksinimlerini karşılayan paketleri seçer."
#~ msgid "C and C++"
#~ msgstr "C ve C++"
#~ msgid ""
#~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
#~ "programming languages."
#~ msgstr ""
#~ "C ve C++ programlama dilleri ile program geliştirmek için tam donanımlı "
#~ "ortam."
#~ msgid "Dialup internet"
#~ msgstr "Çevirmeli bağlantı"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
#~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev (modem, ISDN veya benzeri araçlar ile) yavaş ve kesintili "
#~ "çevirmeli bağlantı kuran bilgisayarların özel gereksinimlerini "
#~ "karşılamaya yönelik paketleri seçer."
#~ msgid "Games"
#~ msgstr "Oyunlar"
#~ msgid ""
#~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
#~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
#~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görevin seçilmesiyle, geleneksel metin tabanlı unix oyunlarından kart "
#~ "oyunlarına, hızla akan arcade oyunlarına kadar geniş bir yelpazeye sahip "
#~ "oyunlar yüklenir. Bu görev Debian'daki oyunların tamamını kapsamamakla "
#~ "birlikte iyi bir başlangıç noktasıdır."
#~ msgid "Java"
#~ msgstr "Java"
#~ msgid "A java development environment."
#~ msgstr "Java geliştirme ortamı."
#~ msgid "Debian Jr."
#~ msgstr "Debian Ufaklık"
#~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
#~ msgstr "Debian Ufaklık, çocuklar için uygun paketleri içerir."
#~ msgid "Custom kernel compilation"
#~ msgstr "Özel çekirdek derleme"
#~ msgid ""
#~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
#~ "kernel."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev kendi özel çekirdeğinizi oluşturmanız için gerekli herşeyi "
#~ "içerir."
#~ msgid "Laptop"
#~ msgstr "Dizüstü"
#~ msgid ""
#~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
#~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
#~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev dizüstü kullanıcılarının sistemlerinde bulmayı bekledikleri "
#~ "araçlardan oluşmaktadır. IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba ve Dell "
#~ "Inspiron dizüstüler için bazı özel yardımcı araçlar içerir."
#~ msgid "Linux Standard Base"
#~ msgstr "Linux Standart Temeli"
#~ msgid ""
#~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
#~ "allowing you to install and use LSB packages."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev, sistemi Linux Standart Temeli (Linux Standart Base) ile uyumlu "
#~ "hale getirerek LSB paketlerini yüklemenize ve kullanmanıza izin verir."
#~ msgid "Usenet news server"
#~ msgstr "Usenet haber sunucusu"
#~ msgid ""
#~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
#~ "for new Debian installations."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev yeni Debian kurulumları için, INN haber sunucusunun tercih "
#~ "edilen sürümünü seçer."
#~ msgid ""
#~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
#~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
#~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
#~ "operate a server."
#~ msgstr ""
#~ "Eğer amacınız varolan bir haber sunucusundan haberleri okumaksa bu göreve "
#~ "ihtiyacınız yok. Tercih ettiğiniz haber okuyucu programını seçin; o "
#~ "kendisi için gerekli bütün parçaları yükleyecektir. Sadece bir haber "
#~ "sunucusu hizmeti vermek istiyorsanız bu görevi seçmelisiniz."
#~ msgid "Python"
#~ msgstr "Python"
#~ msgid ""
#~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
#~ "complex applications in Python."
#~ msgstr ""
#~ "Python'da basit ya da gelişmiş uygulamalar ve betikler geliştirmek için "
#~ "birçok Python aracı ve eklentileri."
#~ msgid "Scientific applications"
#~ msgstr "Bilimsel uygulamalar"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
#~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
#~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
#~ "visualization."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev, \"bilimsel\" tanımına uygun şekilde seçilmiş bazı sayısal "
#~ "analiz, hesaplama, istatistiksel veri analizi ve görselleştirme "
#~ "araçlarını içerir."
#~ msgid "TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "TeX/LaTeX ortamı"
#~ msgid ""
#~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
#~ "LaTeX."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev TeX/LaTeX ile belge hazırlamak için gerekli paketleri içerir."
#~ msgid "Conventional Unix server"
#~ msgstr "Geleneksel Unix Sunucusu"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that would typically be found on a "
#~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
#~ "this includes a number of daemons."
#~ msgstr ""
#~ "Bu görev, uzaktan bağlanılan, çok kullanıcılı geleneksel unix sisteminde "
#~ "bulunacak tipik paketleri seçer. Dikkat! Bu paketler artalan süreçleri "
#~ "(daemon) içerebilir."