You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1662 lines
47 KiB

 1. # Albanian translation of tasksel_tasks.
 2. # Copyright (C) 2004 THE tasksel_tasks'S COPYRIGHT HOLDER
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel_tasks package.
 4. # Elian Myftiu <elian@lycos.com>, 2004.
 5. # , fuzzy
 6. #
 7. #
 8. msgid ""
 9. msgstr ""
 10. "Project-Id-Version: tasksel_tasks 0.1\n"
 11. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 12. "POT-Creation-Date: 2006-07-23 11:49-0400\n"
 13. "PO-Revision-Date: 2006-04-22 14:13+0200\n"
 14. "Last-Translator: Elian Myftiu <elian@lycos.com>\n"
 15. "Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
 16. "MIME-Version: 1.0\n"
 17. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 18. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 19. #. Description
 20. #: ../po/debian-tasks.desc:1001
 21. msgid "Arabic environment"
 22. msgstr "Mjedisi Arab"
 23. #. Description
 24. #: ../po/debian-tasks.desc:1002
 25. msgid ""
 26. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 27. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 28. msgstr ""
 29. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që lehtëson "
 30. "folësit e Arabishtes të përdorin Debian."
 31. #. Description
 32. #: ../po/debian-tasks.desc:2001
 33. #, fuzzy
 34. msgid "Arabic desktop"
 35. msgstr "Hapësira e punës Tailandeze"
 36. #. Description
 37. #: ../po/debian-tasks.desc:2002
 38. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 39. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Arabisht."
 40. #. Description
 41. #: ../po/debian-tasks.desc:3001
 42. #, fuzzy
 43. msgid "Basque desktop"
 44. msgstr "Hapësira e punës Daneze"
 45. #. Description
 46. #: ../po/debian-tasks.desc:3002
 47. #, fuzzy
 48. msgid "This task localises the desktop in Basque."
 49. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Japonisht."
 50. #. Description
 51. #: ../po/debian-tasks.desc:4001
 52. #, fuzzy
 53. msgid "Belarusian environment"
 54. msgstr "Hapësira e punës Bullgare"
 55. #. Description
 56. #: ../po/debian-tasks.desc:4002
 57. #, fuzzy
 58. msgid ""
 59. "This task installs packages and documentation in Belarusian to help "
 60. "Belarusian speaking people use Debian."
 61. msgstr ""
 62. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Gjermanisht për të "
 63. "ndihmuar folësit e Gjermanishtes të përdorin Debian."
 64. #. Description
 65. #: ../po/debian-tasks.desc:5001
 66. #, fuzzy
 67. msgid "Belarusian desktop"
 68. msgstr "Hapësira e punës Bullgare"
 69. #. Description
 70. #: ../po/debian-tasks.desc:5002
 71. #, fuzzy
 72. msgid "This task localises the desktop in Belarusian."
 73. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Bullgarisht."
 74. #. Description
 75. #: ../po/debian-tasks.desc:6001
 76. msgid "Bengali environment"
 77. msgstr "Hapësira e punës Bengali"
 78. #. Description
 79. #: ../po/debian-tasks.desc:6002
 80. msgid ""
 81. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 82. "it easier for Bengali speakers to use Debian."
 83. msgstr ""
 84. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 85. "lehtësojnë folësit e Bengalishtes të përdorin Debian."
 86. #. Description
 87. #: ../po/debian-tasks.desc:7001
 88. #, fuzzy
 89. msgid "Bengali desktop"
 90. msgstr "Hapësira e punës Bullgare"
 91. #. Description
 92. #: ../po/debian-tasks.desc:7002
 93. msgid "This task localises the desktop in Bengali."
 94. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Bengali."
 95. #. Description
 96. #: ../po/debian-tasks.desc:8001
 97. #, fuzzy
 98. msgid "Bosnian desktop"
 99. msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 100. #. Description
 101. #: ../po/debian-tasks.desc:8002
 102. #, fuzzy
 103. msgid "This task localises the desktop in Bosnian."
 104. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Rumanisht."
 105. #. Description
 106. #: ../po/debian-tasks.desc:9001
 107. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 108. msgstr "Mjedisi Portugez i Brazilit"
 109. #. Description
 110. #: ../po/debian-tasks.desc:9002
 111. msgid ""
 112. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 113. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 114. msgstr ""
 115. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 116. "folësit e Portugalishtes Braziliane të përdorin Debian."
 117. #. Description
 118. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 119. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 120. msgstr "Hapësira e punës Portugeze Braziliane"
 121. #. Description
 122. #: ../po/debian-tasks.desc:10002
 123. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 124. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Portugalishten e Brazilit."
 125. #. Description
 126. #: ../po/debian-tasks.desc:11001
 127. msgid "Bulgarian environment"
 128. msgstr "Hapësira e punës Bullgare"
 129. #. Description
 130. #: ../po/debian-tasks.desc:11002
 131. msgid ""
 132. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 133. "speakers to use Debian."
 134. msgstr ""
 135. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 136. "folësit e Bullgarishtes të përdorin Debian."
 137. #. Description
 138. #: ../po/debian-tasks.desc:12001
 139. msgid "Bulgarian desktop"
 140. msgstr "Hapësira e punës Bullgare"
 141. #. Description
 142. #: ../po/debian-tasks.desc:12002
 143. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 144. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Bullgarisht."
 145. #. Description
 146. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 147. msgid "Catalan environment"
 148. msgstr "Mjedisi Katalan"
 149. #. Description
 150. #: ../po/debian-tasks.desc:13002
 151. msgid ""
 152. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 153. "speaking people use Debian."
 154. msgstr ""
 155. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
 156. "ndihmuar folësit e gjuhës Katalane të përdorin Debian."
 157. #. Description
 158. #: ../po/debian-tasks.desc:14001
 159. msgid "Catalan desktop"
 160. msgstr "Hapësira e punës Katalane"
 161. #. Description
 162. #: ../po/debian-tasks.desc:14002
 163. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 164. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Katalane."
 165. #. Description
 166. #: ../po/debian-tasks.desc:15001
 167. msgid "Simplified Chinese environment"
 168. msgstr "Mjedisi Kinez i thjeshtëzuar"
 169. #. Description
 170. #: ../po/debian-tasks.desc:15002
 171. msgid ""
 172. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 173. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 174. "encoding."
 175. msgstr ""
 176. "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
 177. "bën të mundur përdorimin e Debian-it nga ana e popujve që flasin gjuhën "
 178. "Kineze të thjeshtëzuar."
 179. #. Description
 180. #: ../po/debian-tasks.desc:16001
 181. msgid "Simplified Chinese desktop"
 182. msgstr "Hapësira e punës Kinezçe e thjeshtëzuar"
 183. #. Description
 184. #: ../po/debian-tasks.desc:16002
 185. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 186. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen e Thjeshtëzuar."
 187. #. Description
 188. #: ../po/debian-tasks.desc:17001
 189. msgid "Traditional Chinese environment"
 190. msgstr "Mjedisi Kinez Tradicional"
 191. #. Description
 192. #: ../po/debian-tasks.desc:17002
 193. msgid ""
 194. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 195. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 196. "encoding."
 197. msgstr ""
 198. "Kjo detyrë instalon programe, file të dhënash, gërma, dhe dokumentacion që "
 199. "bën të mundur përdorimin e Debian-it nga ana e popujve që flasin gjuhën "
 200. "Kineze tradicionale."
 201. #. Description
 202. #: ../po/debian-tasks.desc:18001
 203. #, fuzzy
 204. msgid "Traditional Chinese desktop"
 205. msgstr "Mjedisi Kinez Tradicional"
 206. #. Description
 207. #: ../po/debian-tasks.desc:18002
 208. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 209. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Kinezçen Tradicionale."
 210. #. Description
 211. #: ../po/debian-tasks.desc:19001
 212. #, fuzzy
 213. msgid "Croatian desktop"
 214. msgstr "Hapësira e punës Katalane"
 215. #. Description
 216. #: ../po/debian-tasks.desc:19002
 217. #, fuzzy
 218. msgid "This task localises the desktop in Croatian."
 219. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Katalane."
 220. #. Description
 221. #: ../po/debian-tasks.desc:20001
 222. msgid "Cyrillic environment"
 223. msgstr "Mjedisi Cirilik"
 224. #. Description
 225. #: ../po/debian-tasks.desc:20002
 226. msgid ""
 227. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 228. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 229. "Serbian and Ukrainian."
 230. msgstr ""
 231. "Kjo detyrë instalon gërmat cirilike dhe programe të tjerë ku përdoret "
 232. "Cirilikja. Suporton Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, "
 233. "Serbisht dhe Ukrainisht."
 234. #. Description
 235. #: ../po/debian-tasks.desc:21001
 236. msgid "Cyrillic desktop"
 237. msgstr "Hapësira e punës Cirilike"
 238. #. Description
 239. #: ../po/debian-tasks.desc:21002
 240. msgid ""
 241. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 242. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 243. msgstr ""
 244. "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhët Cirilike. Suporton "
 245. "Bjellorusisht, Bullgarisht, Maqedonisht, Rusisht, Serbisht dhe gjuhën "
 246. "Ukrainase."
 247. #. Description
 248. #: ../po/debian-tasks.desc:22001
 249. msgid "Czech environment"
 250. msgstr "Mjedisi Çek"
 251. #. Description
 252. #: ../po/debian-tasks.desc:22002
 253. msgid ""
 254. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 255. "speaking people use Debian."
 256. msgstr ""
 257. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Çekisht për të ndihmuar "
 258. "popujt që flasin Çekisht të përdorin Debian."
 259. #. Description
 260. #: ../po/debian-tasks.desc:23001
 261. msgid "Czech desktop"
 262. msgstr "Hapësira e punës Çeke"
 263. #. Description
 264. #: ../po/debian-tasks.desc:23002
 265. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 266. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Çekisht"
 267. #. Description
 268. #: ../po/debian-tasks.desc:24001
 269. msgid "Danish environment"
 270. msgstr "Mjedisi Danez"
 271. #. Description
 272. #: ../po/debian-tasks.desc:24002
 273. msgid ""
 274. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 275. "speaking people use Debian."
 276. msgstr ""
 277. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Danisht për të ndihmuar "
 278. "Danezët në përdorimin e Debian."
 279. #. Description
 280. #: ../po/debian-tasks.desc:25001
 281. msgid "Danish desktop"
 282. msgstr "Hapësira e punës Daneze"
 283. #. Description
 284. #: ../po/debian-tasks.desc:25002
 285. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 286. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Danisht."
 287. #. Description
 288. #: ../po/debian-tasks.desc:26001
 289. msgid "SQL database"
 290. msgstr "Bazë të dhënash SQL"
 291. #. Description
 292. #: ../po/debian-tasks.desc:26002
 293. msgid ""
 294. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 295. msgstr ""
 296. "Kjo detyrë zgjedh paketat klient dhe server për bazën e të dhënave "
 297. "PostgreSQL."
 298. #. Description
 299. #: ../po/debian-tasks.desc:26003
 300. msgid ""
 301. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 302. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 303. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 304. "locking."
 305. msgstr ""
 306. "PostgreSQL është një databazë relacionale, që ofron përputhshmëri më të mira "
 307. "me SQL92 dhe disa tipare të SQL3. Është e përshtatshme për t'u përdorur për "
 308. "akses multi-user, nëpërmjet pajisjeve për transaksione dhe kyçjes së "
 309. "përsosur."
 310. #. Description
 311. #: ../po/debian-tasks.desc:27001
 312. msgid "Desktop environment"
 313. msgstr "Mjedisi i punës"
 314. #. Description
 315. #: ../po/debian-tasks.desc:27002
 316. msgid ""
 317. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 318. "Gnome and KDE desktop tasks."
 319. msgstr ""
 320. "Kjo detyrë instalon programe kryesore hapësire pune dhe shërben si bazë për "
 321. "detyrat e ambjenteve Gnome dhe KDE."
 322. #. Description
 323. #: ../po/debian-tasks.desc:28001
 324. msgid "DNS server"
 325. msgstr "Server DNS"
 326. #. Description
 327. #: ../po/debian-tasks.desc:28002
 328. msgid ""
 329. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 330. msgstr "Zgjedh serverin DNS BIND me dokumentacionet dhe veglat përkatëse."
 331. #. Description
 332. #: ../po/debian-tasks.desc:29001
 333. msgid "Dutch environment"
 334. msgstr "Mjedisi Hollandez"
 335. #. Description
 336. #: ../po/debian-tasks.desc:29002
 337. msgid ""
 338. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 339. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 340. msgstr ""
 341. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 342. "lehtësojnë folësit e gjuhës Hollandeze të përdorin Debian."
 343. #. Description
 344. #: ../po/debian-tasks.desc:30001
 345. #, fuzzy
 346. msgid "Dutch desktop"
 347. msgstr "Hapësira e punës Çeke"
 348. #. Description
 349. #: ../po/debian-tasks.desc:30002
 350. msgid "This task localises the desktop in Dutch."
 351. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Hollandeze."
 352. #. Description
 353. #: ../po/debian-tasks.desc:31001
 354. #, fuzzy
 355. msgid "Dzongkha desktop"
 356. msgstr "Hapësira e punës Daneze"
 357. #. Description
 358. #: ../po/debian-tasks.desc:31002
 359. #, fuzzy
 360. msgid "This task localises the desktop in Dzongkha."
 361. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Danisht."
 362. #. Description
 363. #: ../po/debian-tasks.desc:32001
 364. #, fuzzy
 365. msgid "Esperanto desktop"
 366. msgstr "Hapësira e punës Gjermane"
 367. #. Description
 368. #: ../po/debian-tasks.desc:32002
 369. #, fuzzy
 370. msgid "This task localises the desktop in Esperanto."
 371. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Gjermanisht."
 372. #. Description
 373. #: ../po/debian-tasks.desc:33001
 374. #, fuzzy
 375. msgid "Estonian desktop"
 376. msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 377. #. Description
 378. #: ../po/debian-tasks.desc:33002
 379. #, fuzzy
 380. msgid "This task localises the desktop in Estonian."
 381. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Rumanisht."
 382. #. Description
 383. #: ../po/debian-tasks.desc:34001
 384. msgid "File server"
 385. msgstr "Server file"
 386. #. Description
 387. #: ../po/debian-tasks.desc:34002
 388. msgid ""
 389. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 390. "and NFS."
 391. msgstr ""
 392. "Kjo detyrë e kthen kompjuterin në një server file, duke suportuar NetBIOS "
 393. "dhe NFS."
 394. #. Description
 395. #: ../po/debian-tasks.desc:35001
 396. #, fuzzy
 397. msgid "Finnish environment"
 398. msgstr "Mjedisi Danez"
 399. #. Description
 400. #: ../po/debian-tasks.desc:35002
 401. #, fuzzy
 402. msgid ""
 403. "This task installs packages and documentation in Finnish to help Finnish "
 404. "speaking people use Debian."
 405. msgstr ""
 406. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Danisht për të ndihmuar "
 407. "Danezët në përdorimin e Debian."
 408. #. Description
 409. #: ../po/debian-tasks.desc:36001
 410. #, fuzzy
 411. msgid "Finnish desktop"
 412. msgstr "Hapësira e punës Daneze"
 413. #. Description
 414. #: ../po/debian-tasks.desc:36002
 415. #, fuzzy
 416. msgid "This task localises the desktop in Finnish."
 417. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Danisht."
 418. #. Description
 419. #: ../po/debian-tasks.desc:37001
 420. msgid "French environment"
 421. msgstr "Mjedisi Francez"
 422. #. Description
 423. #: ../po/debian-tasks.desc:37002
 424. msgid ""
 425. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 426. "speaking people use Debian."
 427. msgstr ""
 428. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Frengjisht për të ndihmuar "
 429. "folësit e Frengjishtes të përdorin Debian."
 430. #. Description
 431. #: ../po/debian-tasks.desc:38001
 432. msgid "French desktop"
 433. msgstr "Hapësira e punës Frënge"
 434. #. Description
 435. #: ../po/debian-tasks.desc:38002
 436. msgid "This task localises the desktop in French."
 437. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Frengjisht"
 438. #. Description
 439. #: ../po/debian-tasks.desc:39001
 440. #, fuzzy
 441. msgid "Galician environment"
 442. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 443. #. Description
 444. #: ../po/debian-tasks.desc:39002
 445. #, fuzzy
 446. msgid ""
 447. "This task installs packages and documentation in Galician to help Galician "
 448. "speaking people use Debian."
 449. msgstr ""
 450. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Italisht për të ndihmuar "
 451. "folësit e Italishtes të përdorin Debian."
 452. #. Description
 453. #: ../po/debian-tasks.desc:40001
 454. #, fuzzy
 455. msgid "Galician desktop"
 456. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 457. #. Description
 458. #: ../po/debian-tasks.desc:40002
 459. #, fuzzy
 460. msgid "This task localises the desktop in Galician."
 461. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Italisht."
 462. #. Description
 463. #: ../po/debian-tasks.desc:41001
 464. #, fuzzy
 465. msgid "Georgian desktop"
 466. msgstr "Hapësira e punës Gjermane"
 467. #. Description
 468. #: ../po/debian-tasks.desc:41002
 469. #, fuzzy
 470. msgid "This task localises the desktop in Georgian."
 471. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Gjermanisht."
 472. #. Description
 473. #: ../po/debian-tasks.desc:42001
 474. msgid "German environment"
 475. msgstr "Mjedisi Gjerman"
 476. #. Description
 477. #: ../po/debian-tasks.desc:42002
 478. msgid ""
 479. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 480. "speaking people use Debian."
 481. msgstr ""
 482. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Gjermanisht për të "
 483. "ndihmuar folësit e Gjermanishtes të përdorin Debian."
 484. #. Description
 485. #: ../po/debian-tasks.desc:43001
 486. msgid "German desktop"
 487. msgstr "Hapësira e punës Gjermane"
 488. #. Description
 489. #: ../po/debian-tasks.desc:43002
 490. msgid "This task localises the desktop in German."
 491. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Gjermanisht."
 492. #. Description
 493. #: ../po/debian-tasks.desc:44001
 494. msgid "Gnome desktop environment"
 495. msgstr "Hapësira e punës Gnome"
 496. #. Description
 497. #: ../po/debian-tasks.desc:44002
 498. #, fuzzy
 499. msgid ""
 500. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 501. "environment."
 502. msgstr ""
 503. "Kjo detyrë instalon programe kryesore \"hapësire pune\" duke përdorur "
 504. "ambjentin Gnome."
 505. #. Description
 506. #: ../po/debian-tasks.desc:45001
 507. msgid "Greek environment"
 508. msgstr "Mjedisi Grek"
 509. #. Description
 510. #: ../po/debian-tasks.desc:45002
 511. msgid ""
 512. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 513. "speaking people use Debian."
 514. msgstr ""
 515. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Greqisht për të ndihmuar "
 516. "folësit Greqishtes të përdorin Debian."
 517. #. Description
 518. #: ../po/debian-tasks.desc:46001
 519. msgid "Greek desktop"
 520. msgstr "Hapësira e punës Greke"
 521. #. Description
 522. #: ../po/debian-tasks.desc:46002
 523. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 524. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Greqisht."
 525. #. Description
 526. #: ../po/debian-tasks.desc:47001
 527. msgid "Hebrew environment"
 528. msgstr "Mjedisi hebre"
 529. #. Description
 530. #: ../po/debian-tasks.desc:47002
 531. msgid ""
 532. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 533. "speaking people use Debian."
 534. msgstr ""
 535. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Hebraisht për të ndihmuar "
 536. "folësit e Hebraishtes të përdorin Debian."
 537. #. Description
 538. #: ../po/debian-tasks.desc:48001
 539. msgid "Hebrew desktop"
 540. msgstr "Hapësira e punës Hebraisht"
 541. #. Description
 542. #: ../po/debian-tasks.desc:48002
 543. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 544. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Hebraishte."
 545. #. Description
 546. #: ../po/debian-tasks.desc:49001
 547. msgid "Hindi environment"
 548. msgstr "Mjedisi Hindi"
 549. #. Description
 550. #: ../po/debian-tasks.desc:49002
 551. msgid ""
 552. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 553. "it easier for Hindi speakers to use Debian."
 554. msgstr ""
 555. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 556. "lehtësojnë folësit e gjuhës Hindi të përdorin Debian."
 557. #. Description
 558. #: ../po/debian-tasks.desc:50001
 559. #, fuzzy
 560. msgid "Hindi desktop"
 561. msgstr "Hapësira e punës Daneze"
 562. #. Description
 563. #: ../po/debian-tasks.desc:50002
 564. msgid "This task localises the desktop in Hindi."
 565. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Hindi."
 566. #. Description
 567. #: ../po/debian-tasks.desc:51001
 568. msgid "Hungarian environment"
 569. msgstr "Hapësira e punës Hungareze"
 570. #. Description
 571. #: ../po/debian-tasks.desc:51002
 572. msgid ""
 573. "This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
 574. "speaking people use Debian."
 575. msgstr ""
 576. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Hungarisht për të "
 577. "ndihmuar folësit e Hungarishtes të përdorin Debian."
 578. #. Description
 579. #: ../po/debian-tasks.desc:52001
 580. msgid "Hungarian desktop"
 581. msgstr "Hapësira e punës Hungareze"
 582. #. Description
 583. #: ../po/debian-tasks.desc:52002
 584. msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
 585. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Hungarisht."
 586. #. Description
 587. #: ../po/debian-tasks.desc:53001
 588. #, fuzzy
 589. msgid "Icelandic environment"
 590. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 591. #. Description
 592. #: ../po/debian-tasks.desc:53002
 593. #, fuzzy
 594. msgid ""
 595. "This task installs packages and documentation in Icelandic to help Icelandic "
 596. "speaking people use Debian."
 597. msgstr ""
 598. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Italisht për të ndihmuar "
 599. "folësit e Italishtes të përdorin Debian."
 600. #. Description
 601. #: ../po/debian-tasks.desc:54001
 602. #, fuzzy
 603. msgid "Icelandic desktop"
 604. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 605. #. Description
 606. #: ../po/debian-tasks.desc:54002
 607. #, fuzzy
 608. msgid "This task localises the desktop in Icelandic."
 609. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Italisht."
 610. #. Description
 611. #: ../po/debian-tasks.desc:55001
 612. #, fuzzy
 613. msgid "Irish environment"
 614. msgstr "Hapësira e punës Turke"
 615. #. Description
 616. #: ../po/debian-tasks.desc:55002
 617. #, fuzzy
 618. msgid ""
 619. "This task installs packages and documentation in Irish to help Irish "
 620. "speaking people use Debian."
 621. msgstr ""
 622. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Turqisht për të ndihmuar "
 623. "folësit e Turqishtes të përdorin Debian."
 624. #. Description
 625. #: ../po/debian-tasks.desc:56001
 626. #, fuzzy
 627. msgid "Irish desktop"
 628. msgstr "Hapësira e punës Turke"
 629. #. Description
 630. #: ../po/debian-tasks.desc:56002
 631. #, fuzzy
 632. msgid "This task localises the desktop in Irish."
 633. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Turqisht."
 634. #. Description
 635. #: ../po/debian-tasks.desc:57001
 636. msgid "Italian environment"
 637. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 638. #. Description
 639. #: ../po/debian-tasks.desc:57002
 640. msgid ""
 641. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 642. "speaking people use Debian."
 643. msgstr ""
 644. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Italisht për të ndihmuar "
 645. "folësit e Italishtes të përdorin Debian."
 646. #. Description
 647. #: ../po/debian-tasks.desc:58001
 648. msgid "Italian desktop"
 649. msgstr "Hapësira e punës Italiane"
 650. #. Description
 651. #: ../po/debian-tasks.desc:58002
 652. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 653. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Italisht."
 654. #. Description
 655. #: ../po/debian-tasks.desc:59001
 656. msgid "Japanese environment"
 657. msgstr "Mjedisi Japonez"
 658. #. Description
 659. #: ../po/debian-tasks.desc:59002
 660. msgid ""
 661. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 662. "Debian."
 663. msgstr ""
 664. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Japonisht për të ndihmuar "
 665. "folësit e Japonishtes të përdorin Debian."
 666. #. Description
 667. #: ../po/debian-tasks.desc:60001
 668. #, fuzzy
 669. msgid "Japanese desktop"
 670. msgstr "Hapësira e punës Japoneze"
 671. #. Description
 672. #: ../po/debian-tasks.desc:60002
 673. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 674. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Japonisht."
 675. #. Description
 676. #: ../po/debian-tasks.desc:61001
 677. #, fuzzy
 678. msgid "KDE desktop environment"
 679. msgstr "Mjedisi i punës"
 680. #. Description
 681. #: ../po/debian-tasks.desc:61002
 682. #, fuzzy
 683. msgid ""
 684. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 685. "Environment."
 686. msgstr ""
 687. "Kjo detyrë instalon programe kryesore \"hapësire pune\" duke përdorur "
 688. "ambjentin Gnome."
 689. #. Description
 690. #: ../po/debian-tasks.desc:62001
 691. #, fuzzy
 692. msgid "Khmer environment"
 693. msgstr "Mjedisi Gjerman"
 694. #. Description
 695. #: ../po/debian-tasks.desc:62002
 696. #, fuzzy
 697. msgid ""
 698. "This task installs packages and documentation in Khmer to help Khmer "
 699. "speaking people use Debian."
 700. msgstr ""
 701. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Gjermanisht për të "
 702. "ndihmuar folësit e Gjermanishtes të përdorin Debian."
 703. #. Description
 704. #: ../po/debian-tasks.desc:63001
 705. #, fuzzy
 706. msgid "Khmer desktop"
 707. msgstr "Hapësira e punës Koreane"
 708. #. Description
 709. #: ../po/debian-tasks.desc:63002
 710. #, fuzzy
 711. msgid "This task localises the desktop in Khmer."
 712. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Koreane."
 713. #. Description
 714. #: ../po/debian-tasks.desc:64001
 715. msgid "Korean environment"
 716. msgstr "Mjedisi Korean"
 717. #. Description
 718. #: ../po/debian-tasks.desc:64002
 719. msgid ""
 720. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 721. "Debian."
 722. msgstr ""
 723. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në gjuhën Koreane për të "
 724. "ndihmuar folësit e gjuhës Koreane të përdorin Debian."
 725. #. Description
 726. #: ../po/debian-tasks.desc:65001
 727. msgid "Korean desktop"
 728. msgstr "Hapësira e punës Koreane"
 729. #. Description
 730. #: ../po/debian-tasks.desc:65002
 731. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 732. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Koreane."
 733. #. Description
 734. #: ../po/debian-tasks.desc:66001
 735. msgid "Laptop"
 736. msgstr "Kompjuter prehëri"
 737. #. Description
 738. #: ../po/debian-tasks.desc:66002
 739. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 740. msgstr "Kjo detyrë instalon programe të dobishme për një kompjuter prehëri."
 741. #. Description
 742. #: ../po/debian-tasks.desc:67001
 743. #, fuzzy
 744. msgid "Latvian desktop"
 745. msgstr "Hapësira e punës Katalane"
 746. #. Description
 747. #: ../po/debian-tasks.desc:67002
 748. #, fuzzy
 749. msgid "This task localises the desktop in Latvian."
 750. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Katalane."
 751. #. Description
 752. #: ../po/debian-tasks.desc:68001
 753. msgid "Lithuanian environment"
 754. msgstr "Mjedisi Lituanez"
 755. #. Description
 756. #: ../po/debian-tasks.desc:68002
 757. msgid ""
 758. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 759. "Lithuanian speaking people use Debian."
 760. msgstr ""
 761. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Lituanisht për të "
 762. "ndihmuar folësit e Lituanishtes të përdorin Debian."
 763. #. Description
 764. #: ../po/debian-tasks.desc:69001
 765. msgid "Lithuanian desktop"
 766. msgstr "Hapësira e punës Lituaneze"
 767. #. Description
 768. #: ../po/debian-tasks.desc:69002
 769. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 770. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Lituanisht."
 771. #. Description
 772. #: ../po/debian-tasks.desc:70001
 773. #, fuzzy
 774. msgid "Macedonian environment"
 775. msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 776. #. Description
 777. #: ../po/debian-tasks.desc:70002
 778. #, fuzzy
 779. msgid ""
 780. "This task installs packages and documentation in Macedonian to help "
 781. "Macedonian speaking people use Debian."
 782. msgstr ""
 783. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Rumanisht për të ndihmuar "
 784. "folësit e Rumanishtes të përdorin Debian."
 785. #. Description
 786. #: ../po/debian-tasks.desc:71001
 787. #, fuzzy
 788. msgid "Macedonian desktop"
 789. msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 790. #. Description
 791. #: ../po/debian-tasks.desc:71002
 792. #, fuzzy
 793. msgid "This task localises the desktop in Macedonian."
 794. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Rumanisht."
 795. #. Description
 796. #: ../po/debian-tasks.desc:72001
 797. msgid "Mail server"
 798. msgstr "Serveri i postës"
 799. #. Description
 800. #: ../po/debian-tasks.desc:72002
 801. msgid ""
 802. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 803. "server system."
 804. msgstr ""
 805. "Kjo detyrë zgjedh një larmi paketash që përdoren për një sistem serveri "
 806. "poste të përgjithshëm."
 807. #. Description
 808. #: ../po/debian-tasks.desc:73001
 809. msgid "manual package selection"
 810. msgstr "zgjedhje paketash manuale"
 811. #. Description
 812. #: ../po/debian-tasks.desc:73002
 813. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 814. msgstr "Zgjedh manualisht paketat për instalimin në aptitude."
 815. #. Description
 816. #: ../po/debian-tasks.desc:74001
 817. #, fuzzy
 818. msgid "Nepali desktop"
 819. msgstr "Hapësira e punës Bullgare"
 820. #. Description
 821. #: ../po/debian-tasks.desc:74002
 822. #, fuzzy
 823. msgid "This task localises the desktop in Nepali."
 824. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Bengali."
 825. #. Description
 826. #: ../po/debian-tasks.desc:75001
 827. #, fuzzy
 828. msgid "Northern Sami desktop"
 829. msgstr "Hapësira e punës Koreane"
 830. #. Description
 831. #: ../po/debian-tasks.desc:75002
 832. #, fuzzy
 833. msgid "This task localises the desktop in Northern Sami."
 834. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Koreane."
 835. #. Description
 836. #: ../po/debian-tasks.desc:76001
 837. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 838. msgstr "Mjedisi Norvegjez (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 839. #. Description
 840. #: ../po/debian-tasks.desc:76002
 841. msgid ""
 842. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 843. "speaking people use Debian."
 844. msgstr ""
 845. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Norvegjisht për të ndihmuar "
 846. "folësit e Norvegjishtes të përdorin Debian."
 847. #. Description
 848. #: ../po/debian-tasks.desc:77001
 849. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 850. msgstr "Hapësira e punës Norvegjeze (Bokmaal dhe Nynorsk)"
 851. #. Description
 852. #: ../po/debian-tasks.desc:77002
 853. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 854. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Norvegjisht."
 855. #. Description
 856. #: ../po/debian-tasks.desc:78001
 857. msgid "Persian environment"
 858. msgstr "Mjedisi Persik"
 859. #. Description
 860. #: ../po/debian-tasks.desc:78002
 861. msgid ""
 862. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 863. "it easier for Persian speakers to use Debian."
 864. msgstr ""
 865. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion dhe "
 866. "lehtësojnë folësit e Persishtes të përdorin Debian."
 867. #. Description
 868. #: ../po/debian-tasks.desc:79001
 869. #, fuzzy
 870. msgid "Persian desktop"
 871. msgstr "Hapësira e punës Gjermane"
 872. #. Description
 873. #: ../po/debian-tasks.desc:79002
 874. msgid "This task localises the desktop in Persian."
 875. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Persisht."
 876. #. Description
 877. #: ../po/debian-tasks.desc:80001
 878. msgid "Polish environment"
 879. msgstr "Mjedisi Polak"
 880. #. Description
 881. #: ../po/debian-tasks.desc:80002
 882. msgid ""
 883. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 884. "speaking people use Debian."
 885. msgstr ""
 886. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Polonisht për të ndihmuar "
 887. "folësit e Polonishtes të përdorin Debian."
 888. #. Description
 889. #: ../po/debian-tasks.desc:81001
 890. msgid "Polish desktop"
 891. msgstr "Hapësira e punës Polake"
 892. #. Description
 893. #: ../po/debian-tasks.desc:81002
 894. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 895. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Polonisht."
 896. #. Description
 897. #: ../po/debian-tasks.desc:82001
 898. #, fuzzy
 899. msgid "Portuguese environment"
 900. msgstr "Mjedisi Portugez i Brazilit"
 901. #. Description
 902. #: ../po/debian-tasks.desc:82002
 903. #, fuzzy
 904. msgid ""
 905. "This task installs packages and documentation in Portuguese to help "
 906. "Portuguese speaking people use Debian."
 907. msgstr ""
 908. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Greqisht për të ndihmuar "
 909. "folësit Greqishtes të përdorin Debian."
 910. #. Description
 911. #: ../po/debian-tasks.desc:83001
 912. #, fuzzy
 913. msgid "Portuguese desktop"
 914. msgstr "Hapësira e punës Portugeze Braziliane"
 915. #. Description
 916. #: ../po/debian-tasks.desc:83002
 917. #, fuzzy
 918. msgid "This task localises the desktop in Portuguese."
 919. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Portugalishten e Brazilit."
 920. #. Description
 921. #: ../po/debian-tasks.desc:84001
 922. msgid "Print server"
 923. msgstr "Server shtypi"
 924. #. Description
 925. #: ../po/debian-tasks.desc:84002
 926. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 927. msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 928. #. Description
 929. #: ../po/debian-tasks.desc:85001
 930. msgid "Punjabi environment"
 931. msgstr "Mjedisi Punjabi"
 932. #. Description
 933. #: ../po/debian-tasks.desc:85002
 934. msgid ""
 935. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 936. "it easier for Punjabi speakers to use Debian."
 937. msgstr ""
 938. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna, gërma dhe dokumentacion që "
 939. "lehtësojnë folësit e gjuhës Punjabi të përdorin Debian."
 940. #. Description
 941. #: ../po/debian-tasks.desc:86001
 942. #, fuzzy
 943. msgid "Punjabi desktop"
 944. msgstr "Hapësira e punës Hungareze"
 945. #. Description
 946. #: ../po/debian-tasks.desc:86002
 947. msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
 948. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Punjabi."
 949. #. Description
 950. #: ../po/debian-tasks.desc:87001
 951. msgid "Romanian environment"
 952. msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 953. #. Description
 954. #: ../po/debian-tasks.desc:87002
 955. msgid ""
 956. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 957. "speaking people use Debian."
 958. msgstr ""
 959. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Rumanisht për të ndihmuar "
 960. "folësit e Rumanishtes të përdorin Debian."
 961. #. Description
 962. #: ../po/debian-tasks.desc:88001
 963. msgid "Romanian desktop"
 964. msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 965. #. Description
 966. #: ../po/debian-tasks.desc:88002
 967. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 968. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Rumanisht."
 969. #. Description
 970. #: ../po/debian-tasks.desc:89001
 971. msgid "Russian environment"
 972. msgstr "Mjedisi Rusisht"
 973. #. Description
 974. #: ../po/debian-tasks.desc:89002
 975. msgid ""
 976. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 977. "speaking people use Debian."
 978. msgstr ""
 979. "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në Rusisht për të ndihmuar "
 980. "folësit e Rusishtes të përdorin Debian."
 981. #. Description
 982. #: ../po/debian-tasks.desc:90001
 983. msgid "Russian desktop"
 984. msgstr "Hapësira e punës Ruse"
 985. #. Description
 986. #: ../po/debian-tasks.desc:90002
 987. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 988. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Rusisht."
 989. #. Description
 990. #: ../po/debian-tasks.desc:91001
 991. msgid "Slovak environment"
 992. msgstr "Mjedisi Sllovak"
 993. #. Description
 994. #: ../po/debian-tasks.desc:91002
 995. msgid ""
 996. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 997. "speaking people use Debian."
 998. msgstr ""
 999. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Sllovakisht për të "
 1000. "ndihmuar folësit e Sllovakishtes të përdorin Debian."
 1001. #. Description
 1002. #: ../po/debian-tasks.desc:92001
 1003. msgid "Slovak desktop"
 1004. msgstr "Hapësira e punës Sllovake"
 1005. #. Description
 1006. #: ../po/debian-tasks.desc:92002
 1007. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 1008. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Sllovakisht."
 1009. #. Description
 1010. #: ../po/debian-tasks.desc:93001
 1011. #, fuzzy
 1012. msgid "Slovenian environment"
 1013. msgstr "Mjedisi Sllovak"
 1014. #. Description
 1015. #: ../po/debian-tasks.desc:93002
 1016. #, fuzzy
 1017. msgid ""
 1018. "This task installs packages and documentation in Slovenian to help Slovenian "
 1019. "speaking people use Debian."
 1020. msgstr ""
 1021. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në Sllovakisht për të "
 1022. "ndihmuar folësit e Sllovakishtes të përdorin Debian."
 1023. #. Description
 1024. #: ../po/debian-tasks.desc:94001
 1025. #, fuzzy
 1026. msgid "Slovenian desktop"
 1027. msgstr "Hapësira e punës Sllovake"
 1028. #. Description
 1029. #: ../po/debian-tasks.desc:94002
 1030. #, fuzzy
 1031. msgid "This task localises the desktop in Slovenian."
 1032. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Sllovakisht."
 1033. #. Description
 1034. #: ../po/debian-tasks.desc:95001
 1035. msgid "Spanish environment"
 1036. msgstr "Mjedisi Spanjoll"
 1037. #. Description
 1038. #: ../po/debian-tasks.desc:95002
 1039. msgid ""
 1040. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 1041. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 1042. msgstr ""
 1043. "Kjo detyrë instalon programe, të dhëna dhe dokumentacion që lehtësojnë "
 1044. "folësit e Spanjishtes të përdorin Debian."
 1045. #. Description
 1046. #: ../po/debian-tasks.desc:96001
 1047. msgid "Spanish desktop"
 1048. msgstr "Hapësira e punës Spanjolle"
 1049. #. Description
 1050. #: ../po/debian-tasks.desc:96002
 1051. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 1052. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Spanjisht."
 1053. #. Description
 1054. #: ../po/debian-tasks.desc:97001
 1055. msgid "Standard system"
 1056. msgstr "Sistemi Standard"
 1057. #. Description
 1058. #: ../po/debian-tasks.desc:97002
 1059. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 1060. msgstr "Kjo detyrë instalon një sistem me modalitet gërmash disi më të vogla."
 1061. #. Description
 1062. #: ../po/debian-tasks.desc:98001
 1063. msgid "Swedish environment"
 1064. msgstr "Hapësira e punës Suedeze"
 1065. #. Description
 1066. #: ../po/debian-tasks.desc:98002
 1067. msgid ""
 1068. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 1069. "speaking people use Debian."
 1070. msgstr ""
 1071. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Suedisht për të ndihmuar "
 1072. "folësit e Suedishtes të përdorin Debian."
 1073. #. Description
 1074. #: ../po/debian-tasks.desc:99001
 1075. msgid "Swedish desktop"
 1076. msgstr "Hapësira e punës Suedeze"
 1077. #. Description
 1078. #: ../po/debian-tasks.desc:99002
 1079. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 1080. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Suedisht."
 1081. #. Description
 1082. #: ../po/debian-tasks.desc:100001
 1083. #, fuzzy
 1084. msgid "Tagalog environment"
 1085. msgstr "Mjedisi Tailandez"
 1086. #. Description
 1087. #: ../po/debian-tasks.desc:100002
 1088. #, fuzzy
 1089. msgid ""
 1090. "This task installs packages and documentation in Tagalog to help Tagalog "
 1091. "speaking people use Debian."
 1092. msgstr ""
 1093. "Kjo detyrë instalon paketat dhe dokumentacionin në gjuhën Katalane për të "
 1094. "ndihmuar folësit e gjuhës Katalane të përdorin Debian."
 1095. #. Description
 1096. #: ../po/debian-tasks.desc:101001
 1097. #, fuzzy
 1098. msgid "Tamil desktop"
 1099. msgstr "Hapësira e punës Tailandeze"
 1100. #. Description
 1101. #: ../po/debian-tasks.desc:101002
 1102. #, fuzzy
 1103. msgid "This task localises the desktop in Tamil."
 1104. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze."
 1105. #. Description
 1106. #: ../po/debian-tasks.desc:102001
 1107. msgid "Thai environment"
 1108. msgstr "Mjedisi Tailandez"
 1109. #. Description
 1110. #: ../po/debian-tasks.desc:102002
 1111. msgid ""
 1112. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 1113. "use Debian."
 1114. msgstr ""
 1115. "Kjo detyrë instalon paketa që ndihmojë folësit e gjuhës Tailandeze të "
 1116. "përdorin Debian."
 1117. #. Description
 1118. #: ../po/debian-tasks.desc:103001
 1119. msgid "Thai desktop"
 1120. msgstr "Hapësira e punës Tailandeze"
 1121. #. Description
 1122. #: ../po/debian-tasks.desc:103002
 1123. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 1124. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze."
 1125. #. Description
 1126. #: ../po/debian-tasks.desc:104001
 1127. msgid "Turkish environment"
 1128. msgstr "Hapësira e punës Turke"
 1129. #. Description
 1130. #: ../po/debian-tasks.desc:104002
 1131. msgid ""
 1132. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 1133. "speaking people use Debian."
 1134. msgstr ""
 1135. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Turqisht për të ndihmuar "
 1136. "folësit e Turqishtes të përdorin Debian."
 1137. #. Description
 1138. #: ../po/debian-tasks.desc:105001
 1139. msgid "Turkish desktop"
 1140. msgstr "Hapësira e punës Turke"
 1141. #. Description
 1142. #: ../po/debian-tasks.desc:105002
 1143. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 1144. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Turqisht."
 1145. #. Description
 1146. #: ../po/debian-tasks.desc:106001
 1147. msgid "Ukrainian environment"
 1148. msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
 1149. #. Description
 1150. #: ../po/debian-tasks.desc:106002
 1151. msgid ""
 1152. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 1153. "speaking people use Debian."
 1154. msgstr ""
 1155. "Kjo detyrë instalon programe dhe dokumentacion në gjuhën Ukrainase për të "
 1156. "ndihmuar folësit e gjuhës Ukrainase të përdorin Debian."
 1157. #. Description
 1158. #: ../po/debian-tasks.desc:107001
 1159. msgid "Ukrainian desktop"
 1160. msgstr "Hapësira e punës Ukrainase"
 1161. #. Description
 1162. #: ../po/debian-tasks.desc:107002
 1163. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 1164. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·gjuhën Ukrainase."
 1165. #. Description
 1166. #: ../po/debian-tasks.desc:108001
 1167. #, fuzzy
 1168. msgid "Vietnamese desktop"
 1169. msgstr "Hapësira e punës Daneze"
 1170. #. Description
 1171. #: ../po/debian-tasks.desc:108002
 1172. #, fuzzy
 1173. msgid "This task localises the desktop in Vietnamese."
 1174. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Japonisht."
 1175. #. Description
 1176. #: ../po/debian-tasks.desc:109001
 1177. msgid "Web server"
 1178. msgstr "Server Web"
 1179. #. Description
 1180. #: ../po/debian-tasks.desc:109002
 1181. msgid ""
 1182. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 1183. msgstr ""
 1184. "Kjo detyrë zgjedh paketa të nevojshëm për krijimin e një sistemi server "
 1185. "interneti."
 1186. #. Description
 1187. #: ../po/debian-tasks.desc:110001
 1188. #, fuzzy
 1189. msgid "Welsh environment"
 1190. msgstr "Mjedisi Polak"
 1191. #. Description
 1192. #: ../po/debian-tasks.desc:110002
 1193. #, fuzzy
 1194. msgid ""
 1195. "This task installs packages and documentation in Welsh to help Welsh "
 1196. "speaking people use Debian."
 1197. msgstr ""
 1198. "Kjo detyrë instalon paketa dhe dokumentacion në Polonisht për të ndihmuar "
 1199. "folësit e Polonishtes të përdorin Debian."
 1200. #. Description
 1201. #: ../po/debian-tasks.desc:111001
 1202. #, fuzzy
 1203. msgid "Welsh desktop"
 1204. msgstr "Hapësira e punës Polake"
 1205. #. Description
 1206. #: ../po/debian-tasks.desc:111002
 1207. #, fuzzy
 1208. msgid "This task localises the desktop in Welsh."
 1209. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në Polonisht."
 1210. #. Description
 1211. #: ../po/debian-tasks.desc:112001
 1212. #, fuzzy
 1213. msgid "Xhosa desktop"
 1214. msgstr "Hapësira e punës Tailandeze"
 1215. #. Description
 1216. #: ../po/debian-tasks.desc:112002
 1217. #, fuzzy
 1218. msgid "This task localises the desktop in Xhosa."
 1219. msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Tailandeze."
 1220. #, fuzzy
 1221. #~ msgid "Albanian desktop"
 1222. #~ msgstr "Hapësira e punës Rumune"
 1223. #, fuzzy
 1224. #~ msgid "This task localises the desktop in Albanian."
 1225. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në·Rumanisht."
 1226. #, fuzzy
 1227. #~ msgid ""
 1228. #~ "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 1229. #~ "desktop."
 1230. #~ msgstr ""
 1231. #~ "Kjo detyrë instalon programe kryesore \"hapësire pune\" duke përdorur "
 1232. #~ "ambjentin Gnome."
 1233. #~ msgid ""
 1234. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 1235. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 1236. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 1237. #~ "user choose between the two."
 1238. #~ msgstr ""
 1239. #~ "Kjo detyrë instalon programe bazë \"mjedisi pune\", duke përfshirë një "
 1240. #~ "shumllojshmëri drejtuesish sesioni, drejtues file-sh dhe shfletues "
 1241. #~ "interneti. Përmban mjediset e punës GNOME dhe KDE, dhe një drejtues "
 1242. #~ "ekrani që lejon përdoruesin të zgjedhe midis të dyve."
 1243. #, fuzzy
 1244. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 1245. #~ msgstr "Kjo detyrë shfaq hapësirën e punës në gjuhën Italiane"
 1246. #, fuzzy
 1247. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 1248. #~ msgstr "Kjo detyrë kthen sistemin tënd në një server shtypi."
 1249. #~ msgid "Office environment"
 1250. #~ msgstr "Mjedisi i zyrës"
 1251. #~ msgid ""
 1252. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 1253. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 1254. #~ "a rather large collection of software."
 1255. #~ msgstr ""
 1256. #~ "Kjo detyrë instalon një larmi programesh të mjedisit zyrtar, duke "
 1257. #~ "përfshirë një përpunues shkrimesh, një përllogaritës, një program "
 1258. #~ "prezantimi dhe akoma më shumë. Ky është një grumbull i madh paketash."
 1259. #~ msgid "X window system"
 1260. #~ msgstr "Sistemi X window"
 1261. #~ msgid ""
 1262. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 1263. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 1264. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 1265. #~ msgstr ""
 1266. #~ "Kjo detyrë pajis me përbërësit kryesorë për një workstation që punon me "
 1267. #~ "Sistemin X Window. Përmban libraritë X, një server X, një komplet gërmash "
 1268. #~ "dhe një grup bazë klientësh dhe veglash X."
 1269. #~ msgid "Broadband internet connection"
 1270. #~ msgstr "Lidhje e shpjejtë interneti"
 1271. #~ msgid ""
 1272. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 1273. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 1274. #~ msgstr ""
 1275. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjën ë kompjuterit me "
 1276. #~ "internetin duke përdorur DSL, Cable, etj."
 1277. #~ msgid "C and C++"
 1278. #~ msgstr "C dhe C++"
 1279. #~ msgid ""
 1280. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 1281. #~ "programming languages."
 1282. #~ msgstr ""
 1283. #~ "Një mjedis i plotë për zhvillimin e programeve në gjuhët e programimit C "
 1284. #~ "dhe C++."
 1285. #~ msgid "Dialup internet"
 1286. #~ msgstr "Lidhje interneti me telefon(dialup)"
 1287. #~ msgid ""
 1288. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 1289. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 1290. #~ msgstr ""
 1291. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketat që bëjnë të mundur lidhjen e kompjuterit me një "
 1292. #~ "rrjet të përkohshëm dhe të ngadaltë (me modem, ISDN ,etj)."
 1293. #~ msgid "Games"
 1294. #~ msgstr "Lojra"
 1295. #~ msgid ""
 1296. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 1297. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 1298. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 1299. #~ msgstr ""
 1300. #~ "Duke zgjedhur këtë detyrë do instalohen një mori lojrash, nga ato unix më "
 1301. #~ "tradicionalet tekstuale deri tek lojrat e shpejta me letra. Nuk do të "
 1302. #~ "instalojë të gjitha lojrat në Debian, por është një pikënisje e mirë."
 1303. #~ msgid "Java"
 1304. #~ msgstr "Java"
 1305. #~ msgid "A java development environment."
 1306. #~ msgstr "Një mjedis zhvillimi java."
 1307. #~ msgid "Debian Jr."
 1308. #~ msgstr "Debian Jr."
 1309. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 1310. #~ msgstr "Debian Jr. është një grumbull paketash për fëmijë."
 1311. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 1312. #~ msgstr "Përpilimi i kernelit të zakonshëm"
 1313. #~ msgid ""
 1314. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 1315. #~ "kernel."
 1316. #~ msgstr ""
 1317. #~ "Kjo detyrë përfshin gjithçka që të duhet për të ndërtuar kernelin tënd "
 1318. #~ "personal."
 1319. #~ msgid ""
 1320. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 1321. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 1322. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 1323. #~ msgstr ""
 1324. #~ "Këtu përfshihen një grumbull veglash që përdoruesit e kompjuterave të "
 1325. #~ "prehërit presin të gjejnë në një sistem. Përfshin ndihmë për kompjuterat "
 1326. #~ "IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba dhe Dell Inspiron."
 1327. #~ msgid ""
 1328. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 1329. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 1330. #~ msgstr ""
 1331. #~ "Kjo detyrë kthen sistemin në një Linux Standart Base, të lejon të "
 1332. #~ "instalosh dhe përdorësh paketa LSB."
 1333. #~ msgid "Usenet news server"
 1334. #~ msgstr "Server lajmesh"
 1335. #~ msgid ""
 1336. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 1337. #~ "for new Debian installations."
 1338. #~ msgstr ""
 1339. #~ "Kjo detyrë zgjedh versionet e preferuara të serverit të lajmeve INN për "
 1340. #~ "instalimet e Debian."
 1341. #~ msgid ""
 1342. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 1343. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 1344. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 1345. #~ "operate a server."
 1346. #~ msgstr ""
 1347. #~ "Nuk ke nevojë për këtë paket nëse zgjedh të lexosh lajmet nga një server "
 1348. #~ "tjetër, zgjidh vetëm programin e lexuesit të lajmeve që dëshiron. Përdore "
 1349. #~ "këtë detyrë vetëm nëse dëshiron të krijosh një server."
 1350. #~ msgid "Python"
 1351. #~ msgstr "Python"
 1352. #~ msgid ""
 1353. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 1354. #~ "complex applications in Python."
 1355. #~ msgstr ""
 1356. #~ "Vegla dhe shtesa Python, për programe zhvilluese, të thjeshtë apo të "
 1357. #~ "ndërlikuar në gjuhën e programimit Python."
 1358. #~ msgid "Scientific applications"
 1359. #~ msgstr "Programe shkencorë"
 1360. #~ msgid ""
 1361. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 1362. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 1363. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 1364. #~ "visualization."
 1365. #~ msgstr ""
 1366. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa që janë të përshtatshëm për punë shkencore.Nën "
 1367. #~ "një përcaktim të cekët të 'shkencor', këtu bëjnë pjesë përllogaritës dhe "
 1368. #~ "shqyrtues numerikë, shqyrtues statistikash si dhe shikues të ndryshëm."
 1369. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 1370. #~ msgstr "Mjedisi TeX/LaTeX"
 1371. #~ msgid ""
 1372. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 1373. #~ "LaTeX."
 1374. #~ msgstr ""
 1375. #~ "Kjo detyrë instalon paketat e duhur për hartimin e dokumentave në TeX/"
 1376. #~ "LaTeX."
 1377. #~ msgid "Conventional Unix server"
 1378. #~ msgstr "Server i zakonshëm Unix"
 1379. #~ msgid ""
 1380. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 1381. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 1382. #~ "this includes a number of daemons."
 1383. #~ msgstr ""
 1384. #~ "Kjo detyrë zgjedh paketa të cilat do gjendeshin në një sistem të "
 1385. #~ "zakonshëm multi-user unix me përdorues të largët. Kujdes pasi këtu "
 1386. #~ "përfshihen disa daemon."
 1387. #~ msgid "Tcl/Tk"
 1388. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 1389. #~ msgid ""
 1390. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 1391. #~ "and Tk Toolkit."
 1392. #~ msgstr ""
 1393. #~ "Paketa që zakonisht përdoren në zhvillimin e programeve që përdorin "
 1394. #~ "gjuhën e programimit Tcl dhe Kompletin e Veglave Tk."
 1395. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 1396. #~ msgstr "një mjedis TeX/LaTeX"