You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

937 lines
34 KiB

# Swedish translation of tasksel tasks.
# Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the tasksel package.
# André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>, 2004.
# Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-02-11 10:12+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2006-02-12 17:22+0100\n"
"Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
"Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation för att göra det lättare för människor som talar arabiska språk att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "Arabic environment"
msgstr "Arabisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task localises the desktop in Arabic."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för arabiska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Bengali speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation för att göra det lättare för människor som talar bengaliska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
msgid "Bengali environment"
msgstr "Bengalisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
msgid "This task localises the desktop in Bengali."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för bengaliska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Miljö för brasiliansk portugisiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
msgid "This task installs programs, data files, and documentation that make it easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler och dokumentation som gör det lättare för människor som talar brasiliansk portugisiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Skrivbordsmiljö för brasiliansk portugisiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för brasiliansk portugisiska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57
msgid "Bulgarian environment"
msgstr "Bulgarisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57
msgid "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och datafiler som gör det lättare för människor som talar bulgariska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66
msgid "Bulgarian desktop"
msgstr "Bulgarisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66
msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för bulgariska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73
msgid "Catalan environment"
msgstr "Katalansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73
msgid "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på katalanska för att hjälpa människor som talar katalanska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:83
msgid "Catalan desktop"
msgstr "Katalansk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:83
msgid "This task localises the desktop in Catalan."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för katalanska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:90
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Miljö för förenklad kinesiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:90
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese encoding."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation som gör det lättare för människor som talar kinesiska att använda Debian via den förenklade kinesiska kodningen."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Skrivbordsmiljö för förenklad kinesiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för förenklad kinesiska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese encoding."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation som gör det lättare för människor som talar kinesiska att använda Debian via den traditionella kinesiska kodningen."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Miljö för traditionell kinesiska"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för traditionell kinesiska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:128
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Kyrillisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:128
msgid "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr "Denna funktion tillhandahåller kyrilliska typsnitt och annan programvara som du behöver för att använda kyrilliska. Den innehåller stöd för vitryska, bulgariska, makedonska, ryska, serbiska och ukrainska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Kyrillisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
msgid "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för kyrilliska. Den innehåller stöd för vitryska, bulgariska, makedonska, ryska, serbiska och ukrainska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
msgid "Czech environment"
msgstr "Tjeckisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
msgid "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på tjeckiska för att hjälpa människor som talar tjeckiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:157
msgid "Czech desktop"
msgstr "Tjeckisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:157
msgid "This task localises the desktop in Czech."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för tjeckiska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:164
msgid "Danish environment"
msgstr "Dansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:164
msgid "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på danska för att hjälpa människor som talar danska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:174
msgid "Danish desktop"
msgstr "Dansk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:174
msgid "This task localises the desktop in Danish."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för danska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid "SQL database"
msgstr "SQL-databas"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Denna funktion väljer klient- och serverpaket för PostgreSQL-databasen."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user database access, through its facilities for transactions and fine-grained locking."
msgstr "PostgreSQL är en SQL-relationsdatabas som erbjuder tilltagande stöd för SQL92 och vissa SQL3-funktioner. Den är lämplig att använda vid fleranvändaråtkomst till databasen på grund av sina faciliteter för transaktioner och finkornig låsning."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid "Desktop environment"
msgstr "Skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr "Denna funktion ger programvara för en standard skrivbordsmiljö som fungerar som en grund för Gnome och KDE skrivbordsfunktioner."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "DNS server"
msgstr "DNS-server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Väljer DNS-servern BIND och relaterade dokumentations- och verktygspaket."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:213
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation för att göra det lättare för människor som talar holländska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "Dutch environment"
msgstr "Holländsk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för holländska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "File server"
msgstr "Filserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS and NFS."
msgstr "Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara en filserver med stöd för både NetBIOS och NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
msgid "French environment"
msgstr "Fransk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
msgid "This task installs packages and documentation in French to help French speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på franska för att hjälpa människor som talar franska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid "French desktop"
msgstr "Fransk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid "This task localises the desktop in French."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för franska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:257
msgid "German environment"
msgstr "Tysk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:257
msgid "This task installs packages and documentation in German to help German speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på tyska för att hjälpa människor som talar tyska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:268
msgid "German desktop"
msgstr "Tysk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:268
msgid "This task localises the desktop in German."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för tyska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
msgid "Gnome desktop environment"
msgstr "Gnome skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
msgid "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop environment."
msgstr "Denna funktion ger programvara för en standard \"desktop\" med Gnome skrivbordsmiljö."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:287
msgid "Greek environment"
msgstr "Grekisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:287
msgid "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på grekiska för att hjälpa människor som talar grekiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:297
msgid "Greek desktop"
msgstr "Grekisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:297
msgid "This task localises the desktop in Greek."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för grekiska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:304
msgid "Hebrew environment"
msgstr "Hebreisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:304
msgid "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på hebreiska för att hjälpa människor som talar hebreiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid "Hebrew desktop"
msgstr "Hebreisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för hebreiska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Hindi speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation för att göra det lättare för människor som talar hindi att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
msgid "Hindi environment"
msgstr "Hindi miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
msgid "This task localises the desktop in Hindi."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för hindi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
msgid "Hungarian environment"
msgstr "Ungersk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
msgid "This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på ungerska för att hjälpa människor som talar ungerska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid "Hungarian desktop"
msgstr "Ungersk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för ungerska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:352
msgid "Italian environment"
msgstr "Italiensk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:352
msgid "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på italienska för att hjälpa människor som talar italienska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:363
msgid "Italian desktop"
msgstr "Italiensk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:363
msgid "This task localises the desktop in Italian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för italienska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:370
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:370
msgid "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket som gör det lättare för människor som talar japanska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:382
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Japansk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:382
msgid "This task localises the desktop in Japanese."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för japanska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:389
msgid "Korean environment"
msgstr "Koreansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:389
msgid "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket som gör det lättare för människor som talar koreanska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
msgid "Korean desktop"
msgstr "Koreansk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:401
msgid "This task localises the desktop in Korean."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för koreanska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:408
msgid "Laptop"
msgstr "Bärbar dator"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:408
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr "Denna funktion installerar programvara som användbar för en bärbar dator."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:415
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "Litauisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:415
msgid "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på litauiska för att hjälpa människor som talar litauiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:425
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Litauisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:425
msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för litauiska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:432
msgid "Mail server"
msgstr "E-postserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:432
msgid "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail server system."
msgstr "Denna funktion väljer en mängd paket som är användbara för ett e-postserversystem för allmänt bruk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:442
msgid "manual package selection"
msgstr "manuella paketval"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:442
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "Välj paket manuellt för installation i aptitude."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:449
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norsk (bokmål och nynorsk) miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:449
msgid "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på norska för att hjälpa människor som talar norska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:460
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Norsk (bokmål och nynorsk) skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:460
msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för norska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:467
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Persian speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation för att göra det lättare för människor som talar persiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:478
msgid "Persian environment"
msgstr "Persisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:478
msgid "This task localises the desktop in Persian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för persiska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:485
msgid "Polish environment"
msgstr "Polsk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:485
msgid "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på polska för att hjälpa människor som talar polska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:496
msgid "Polish desktop"
msgstr "Polsk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:496
msgid "This task localises the desktop in Polish."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för polska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:504
msgid "Print server"
msgstr "Utskriftsserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:504
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara utskriftsserver."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:514
msgid "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes it easier for Punjabi speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar program, datafiler, typsnitt och dokumentation för att göra det lättare för människor som talar punjabi att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:525
msgid "Punjabi environment"
msgstr "Punjabi miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:525
msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för punjabi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:532
msgid "Romanian environment"
msgstr "Rumänsk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:532
msgid "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på rumänska för att hjälpa människor som talar rumänska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:543
msgid "Romanian desktop"
msgstr "Rumänsk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:543
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för rumänska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:550
msgid "Russian environment"
msgstr "Rysk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:550
msgid "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på ryska för att hjälpa människor som talar ryska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:561
msgid "Russian desktop"
msgstr "Rysk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:561
msgid "This task localises the desktop in Russian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för ryska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:568
msgid "Slovak environment"
msgstr "Slovakisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:568
msgid "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på slovakiska för att hjälpa människor som talar slovakiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:576
msgid "Slovak desktop"
msgstr "Slovakisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:576
msgid "This task localises the desktop in Slovak."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för slovakiska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:583
msgid "Spanish environment"
msgstr "Spansk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:583
msgid "This task installs programs, data files, and documentation that make it easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på spanska för att hjälpa människor som talar spanska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:594
msgid "Spanish desktop"
msgstr "Spansk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:594
msgid "This task localises the desktop in Spanish."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för spanska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:601
msgid "Standard system"
msgstr "Standard system"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:601
msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
msgstr "Denna funktion installerar en rimligt litet text-baserat system."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:609
msgid "Swedish environment"
msgstr "Svensk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:609
msgid "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på svenska för att hjälpa människor som talar svenska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:619
msgid "Swedish desktop"
msgstr "Svensk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:619
msgid "This task localises the desktop in Swedish."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för svenska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:626
msgid "Thai environment"
msgstr "Thailändsk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:626
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket som gör det lättare för thailändare att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:638
msgid "Thai desktop"
msgstr "Thailändsk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:638
msgid "This task localises the desktop in Thai."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för thailändska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:645
msgid "Turkish environment"
msgstr "Turkisk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:645
msgid "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på turkiska för att hjälpa människor som talar turkiska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:657
msgid "Turkish desktop"
msgstr "Turkisk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:657
msgid "This task localises the desktop in Turkish."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för turkiska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:664
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Ukrainsk miljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:664
msgid "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian speaking people use Debian."
msgstr "Denna funktion installerar paket och dokumentation på ukrainska för att hjälpa människor som talar ukrainska att använda Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:674
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Ukrainsk skrivbordsmiljö"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:674
msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för ukrainska."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:682
msgid "Web server"
msgstr "Webbserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:682
msgid "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr "Denna funktion väljer paket som är användbara för ett webbserversystem för allmänt bruk."
#~ msgid "KDE desktop environment"
#~ msgstr "KDE skrivbordsmiljö"
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
#~ "Environment."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion ger programvara för en standard \"desktop\" med KDE "
#~ "skrivbordsmiljö."
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
#~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
#~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
#~ "user choose between the two."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion tillhandahåller grundläggande skrivbordsprogramvara, "
#~ "inklusive en mängd sessionshanterare, filhanterare och webbläsare. Den "
#~ "innehåller båda skrivbordsmiljöerna GNOME och KDE och tillhandahåller en "
#~ "inloggningshanterare som låter användaren välja bland de två."
#, fuzzy
#~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
#~ msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för italienska"
#, fuzzy
#~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara utskriftsserver."
#~ msgid "Office environment"
#~ msgstr "Kontorsmiljö"
#~ msgid ""
#~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
#~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
#~ "a rather large collection of software."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion tillhandahåller en uppsättning kontorsprogramvaror, "
#~ "inklusive en ordbehandlare, ett kalkylprogram, ett presentationsprogram "
#~ "med mera. Detta en rätt stor samling program."
#~ msgid "X window system"
#~ msgstr "X Window-systemet"
#~ msgid ""
#~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
#~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
#~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion tillhandahåller de nödvändiga komponenterna för en "
#~ "fristående arbetsstation med X Window-systemet. Den tillhandahåller x-"
#~ "biblioteken, en x-server, en uppsättning teckensnitt och en grupp av "
#~ "grundläggande x-klienter och verktyg."
#~ msgid "Broadband internet connection"
#~ msgstr "Bredbandsanslutning till internet"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
#~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion väljer paket som tillgodoser de speciella behov som finns "
#~ "hos datorer som ansluter till internet via DSL, kabel eller liknande."
#~ msgid "C and C++"
#~ msgstr "C och C++"
#~ msgid ""
#~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
#~ "programming languages."
#~ msgstr ""
#~ "En komplett miljö för utveckling av program i programmeringspråken C och C"
#~ "++."
#~ msgid "Dialup internet"
#~ msgstr "Uppringd internet"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
#~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion väljer paket som tillgodoser de speciella behov som finns "
#~ "hos datorer som ansluter till internet via en långsam och tillfällig "
#~ "anslutning (som modem, ISDN eller liknande)."
#~ msgid "Games"
#~ msgstr "Spel"
#~ msgid ""
#~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
#~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
#~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Väljs den här funktionen kommer ett brett val av spel att installeras, "
#~ "från traditionella textbaserade unixspel, till kortspel och snabba "
#~ "arkadspel. Den kommer inte att installera alla spel som finns i Debian, "
#~ "men det är en bra början."
#~ msgid "Java"
#~ msgstr "Java"
#~ msgid "A java development environment."
#~ msgstr "En utvecklingsmiljö för java"
#~ msgid "Debian Jr."
#~ msgstr "Debian Junior"
#~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
#~ msgstr "Debian Junior är en samling Debianpaket som är lämpliga för barn."
#~ msgid "Custom kernel compilation"
#~ msgstr "Egen kärnkompilering"
#~ msgid ""
#~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
#~ "kernel."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion innehåller allt du kan behöva för att bygga din egen kärna."
#~ msgid ""
#~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
#~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
#~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
#~ msgstr ""
#~ "Detta är en samling verktyg som användare av bärbara datorer förväntar "
#~ "sig att finna på ett system. Den inkluderar vissa speciella verktyg för "
#~ "bärbara datorer, däribland IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba och Dell "
#~ "Inspiron."
#~ msgid ""
#~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
#~ "allowing you to install and use LSB packages."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion gör att systemet följer Linux Standard Base, vilket låter "
#~ "dig installera och använda LSB-paket."
#~ msgid "Usenet news server"
#~ msgstr "Diskussionsgruppsserver"
#~ msgid ""
#~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
#~ "for new Debian installations."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion väljer den föredragna versionen av "
#~ "diskussionsgruppsservern INN för nya Debianinstallationer."
#~ msgid ""
#~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
#~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
#~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
#~ "operate a server."
#~ msgstr ""
#~ "Du behöver inte detta paket om du enbart vill läsa diskussionsgrupper "
#~ "från en befintlig server. Välj då bara ditt önskade "
#~ "diskussionsgruppsläsarprogram så kommer det att hämta eventuella krävda "
#~ "delar. Använd bara denna funktion om du har tänkt att driva en server."
#~ msgid "Python"
#~ msgstr "Python"
#~ msgid ""
#~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
#~ "complex applications in Python."
#~ msgstr ""
#~ "Många pythonverktyg och tillägg för utveckling av skript och enkla eller "
#~ "komplexa program i Python."
#~ msgid "Scientific applications"
#~ msgstr "Vetenskapliga program"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
#~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
#~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
#~ "visualization."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion väljer paket som är lämpliga för vetenskapligt arbetet. "
#~ "Under en ganska lös definition av \"vetenskapligt\" inkluderar detta "
#~ "numerisk analys och datalogi, statistisk dataanalys såväl som "
#~ "visualisering."
#~ msgid "TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "TeX/LaTeX-miljö"
#~ msgid ""
#~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
#~ "LaTeX."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion tillhandahåller paket som är nödvändiga för att typsätta "
#~ "dokument i TeX/LaTeX."
#~ msgid "Conventional Unix server"
#~ msgstr "Traditionell Unix-server"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that would typically be found on a "
#~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
#~ "this includes a number of daemons."
#~ msgstr ""
#~ "Denna funktion väljer paket som normalt hittas på en traditionell "
#~ "fleranvändar-unixserver med fjärranvändare. Var uppmärksam på att detta "
#~ "innefattar ett antal bakgrundsprocesser."
#~ msgid "Tcl/Tk"
#~ msgstr "Tcl/TK"
#~ msgid ""
#~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
#~ "and Tk Toolkit."
#~ msgstr ""
#~ "Paket som ofta används för utveckling av program med Tcl-språket och TK-"
#~ "verktygssamlingen."