You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

210 lines
6.4 KiB

 1. # Welsh translations for tasksel.
 2. # This file is distributed under the same license as tasksel.
 3. # Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2004.
 4. #
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: tarksel\n"
 8. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 9. "POT-Creation-Date: 2006-01-18 23:04+0900\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2004-11-20 04:47-0500\n"
 11. "Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
 12. "Language-Team: Welsh <cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. #: ../tasksel.pl:358
 17. #, fuzzy
 18. msgid ""
 19. "Usage:\n"
 20. "tasksel install <task>\n"
 21. "tasksel remove <task>\n"
 22. "tasksel [options]\n"
 23. "\t-t, --test test mode; don't really do anything\n"
 24. "\t --new-install automatically install some tasks\n"
 25. "\t --list-tasks list tasks that would be displayed and exit\n"
 26. "\t --task-packages list available packages in a task\n"
 27. "\t --task-desc returns the description of a task\n"
 28. msgstr ""
 29. "Defnydd:\n"
 30. "tasksel install <tasg>\n"
 31. "tasksel remove <tasg>\n"
 32. "tasksel [opsiynnau]; lle mae'r opsiynnau yn gyfuniad o:\n"
 33. "\t-t, --test modd profi; peidio a gwneud dim byd go iawn\n"
 34. "\t-r, --required sefydlu pob pecyn a'r blaenoriath angenrheidiol\n"
 35. "\t-i, --important sedydlu pob pecyn a'r blaenoriath pwysig\n"
 36. "\t-s, --standard sefydlu pob pecyn a'r blaenoriath safonnol\n"
 37. "\t-n, --no-ui peidio a dangod y rhyngwyneb defnyddiwr; defnyddir\n"
 38. "\t gyda -r neu -i fel arfer\n"
 39. "\t --new-install sefydlu rhai tasgau'n awtomatig\n"
 40. "\t --list-tasks rhestru tasgau a fyddau'n cael eu dangos a gorffen\n"
 41. "\t --task-packages rhestru'r pecynnau ar gael o fewn tasg\n"
 42. "\t --task-desc dychwelyd disgrifiad tasg\n"
 43. #: ../tasksel.pl:557 ../tasksel.pl:575 ../tasksel.pl:586
 44. msgid "aptitude failed"
 45. msgstr "methodd aptitude"
 46. #~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
 47. #~ msgstr "Ni ellir neilltuo cof ar gyfer y byffer rhifiad"
 48. #~ msgid ""
 49. #~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
 50. #~ "\t"
 51. #~ msgstr ""
 52. #~ "Digwyddodd gwall marwol at %s:%d\n"
 53. #~ "\t"
 54. #~ msgid ""
 55. #~ "I/O error at %s:%d\n"
 56. #~ "\t"
 57. #~ msgstr ""
 58. #~ "Gwall I/O at %s:%d\n"
 59. #~ "\t"
 60. #~ msgid "(no description)"
 61. #~ msgstr "(dim disgrifiad)"
 62. #~ msgid "End-user"
 63. #~ msgstr "Defnyddiwr Diwedd"
 64. #~ msgid "Hardware Support"
 65. #~ msgstr "Cynhaliaeth Caledwedd"
 66. #~ msgid "Servers"
 67. #~ msgstr "Gweinyddion"
 68. #~ msgid "Development"
 69. #~ msgstr "Datblygaeth"
 70. #~ msgid "Localization"
 71. #~ msgstr "Lleoliadaeth"
 72. #~ msgid "Miscellaneous"
 73. #~ msgstr "Amrywiol"
 74. #~ msgid "Unable to initialize the terminal"
 75. #~ msgstr "Ni ellir paratoi'r terfynell"
 76. #~ msgid "Unable to initialize screen output"
 77. #~ msgstr "Ni ellir paratoi allbwn sgrîn"
 78. #~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
 79. #~ msgstr "Ni ellir paratoi'r rhyngwyneb bysellfwrdd"
 80. #~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
 81. #~ msgstr "Sefydlydd Tasg Debian v%s - (c) 1999-2004 SPI ag eraill"
 82. #~ msgid "^Finish"
 83. #~ msgstr "^Gorffen"
 84. #~ msgid "Task ^Info"
 85. #~ msgstr "^Manylion Tasg"
 86. #~ msgid "^Help"
 87. #~ msgstr "^Cymorth"
 88. #~ msgid "Select tasks to install"
 89. #~ msgstr "Dewis tasgau i'w sefydlu"
 90. #~ msgid "Ok"
 91. #~ msgstr "Iawn"
 92. #~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
 93. #~ msgstr "Mynegai y tu allan i derfynnau: %d >= %d"
 94. #~ msgid "Help"
 95. #~ msgstr "Cymorth"
 96. #~ msgid ""
 97. #~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
 98. #~ "a given task.\n"
 99. #~ "\n"
 100. #~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
 101. #~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
 102. #~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
 103. #~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
 104. #~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
 105. #~ "\n"
 106. #~ "Thank you for using Debian.\n"
 107. #~ "\n"
 108. #~ "Press enter to return to the task selection screen"
 109. #~ msgstr ""
 110. #~ "Mae tasgau yn eich galluogi i sefydlu nifer o becynnau sy'n cyflawni tasg "
 111. #~ "penodol.\n"
 112. #~ "Mae'r prif ddewisydd yn dangos rhestr o dasgau gallwch ddewis sefydlu. "
 113. #~ "Mae'r bysellau saeth yn symud y cyrchydd. Mae gwasgu ENTER neu BWLCH yn "
 114. #~ "dewis neu datddewis y tasg ger y cyrchydd. Gallwch hefyd wasgu A er mwyn "
 115. #~ "dewis pob tasg, neu N er mwyn datddewis pob tasg. Bydd gwasgu Q yn gadael "
 116. #~ "y rhaglen hwn a cychwyn sefydlaeth y tasgau dewiswyd.\n"
 117. #~ "\n"
 118. #~ "Diolch am ddefnyddio Debian.\n"
 119. #~ "\n"
 120. #~ "Gwasgwch ENTER er mwyn dychwelyd i'r sgrîn dewis tasgau"
 121. #~ msgid ""
 122. #~ "Description:\n"
 123. #~ "%s\n"
 124. #~ "\n"
 125. #~ "Included packages:\n"
 126. #~ msgstr ""
 127. #~ "Disgrifiad:\n"
 128. #~ "%s\n"
 129. #~ "\n"
 130. #~ "Pecynnau a gynhwysir:\n"
 131. #~ msgid "(no description available)"
 132. #~ msgstr "(dim disgrifiad ar gael)"
 133. #~ msgid "Unknown signal seen"
 134. #~ msgstr "Gwelwyd arwydd anhysbys"
 135. #~ msgid "tasksel install <task>\n"
 136. #~ msgstr "tasksel install <tasg>\n"
 137. #~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
 138. #~ msgstr "tasksel [opsiynnau]; le mae opsiynnau yn unrhyw gyfuniad o:\n"
 139. #~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
 140. #~ msgstr "-t -- modd profi; peidio a rhedeg apt-get wrth adael"
 141. #~ msgid ""
 142. #~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
 143. #~ "\t\tjust queue them in dpkg"
 144. #~ msgstr ""
 145. #~ "-q -- ciwio sefydliadau; peidio a sefydlu pecynnau efo apt-get;\n"
 146. #~ "\t\teu ciwio nhw yn dpkg yn unig"
 147. #~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
 148. #~ msgstr "-r -- sefydlu pob pecyn a'r blaenoriaeth 'angenrheidiol'"
 149. #~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
 150. #~ msgstr "-i -- sefydlu pob pecyn a'r blaenoriaeth 'pwysig'"
 151. #~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
 152. #~ msgstr "-s -- sefydlu pob pecyn a'r blaenoriaeth 'safonnol'"
 153. #~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
 154. #~ msgstr ""
 155. #~ "-n -- peidio dangos y rhyngwyneb defnyddiwr; defnyddir gyda -r neu \t\tyn "
 156. #~ "gyffredinol"
 157. #~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
 158. #~ msgstr "-a -- dangos pob tasg, hyd yn oed y rheiny gyda dim pecyn ynddynt"
 159. #~ msgid "No packages selected\n"
 160. #~ msgstr "Dim pecyn wedi ei ddewis\n"
 161. #~ msgid "No tasks found on this system.\n"
 162. #~ msgstr "Ni chanfuwyd unrhyw dasgau ar y system hwn.\n"
 163. #~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
 164. #~ msgstr "Ni ellir neilltuo cof ar gyfer strdup"
 165. #~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
 166. #~ msgstr "Ni ellir neilltuo %d beit o gof"
 167. #~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
 168. #~ msgstr "Ni ellir ailneilltuo %d beit o gof"