You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

219 lines
6.6 KiB

 1. # translation of tasksel.po to Danish
 2. # Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Free Software Foundation, Inc.
 3. # Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2002-2003, 2004, 2005.
 4. # Morten Brix Pedersen <morten@wtf.dk>, 2001.
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 8. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 9. "POT-Creation-Date: 2006-01-18 23:04+0900\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2005-11-20 10:32+0100\n"
 11. "Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
 12. "Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. "X-Generator: KBabel 1.10.2\n"
 17. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 18. #: ../tasksel.pl:358
 19. msgid ""
 20. "Usage:\n"
 21. "tasksel install <task>\n"
 22. "tasksel remove <task>\n"
 23. "tasksel [options]\n"
 24. "\t-t, --test test mode; don't really do anything\n"
 25. "\t --new-install automatically install some tasks\n"
 26. "\t --list-tasks list tasks that would be displayed and exit\n"
 27. "\t --task-packages list available packages in a task\n"
 28. "\t --task-desc returns the description of a task\n"
 29. msgstr ""
 30. "Brug:\n"
 31. "tasksel install <opgave>\n"
 32. "tasksel remove <opgave>\n"
 33. "tasksel [tilvalg]\n"
 34. "\t-t, --test testtilstand; udfør ingen handlinger\n"
 35. "\t --new-install installér nogle opgaver automatisk\n"
 36. "\t --list-tasks vis opgaver, der ville blive vist og afslut\n"
 37. "\t --task-packages vis en opgaves tilgængelige pakker\n"
 38. "\t --task-desc viser en opgaves beskrivelse\n"
 39. #: ../tasksel.pl:557 ../tasksel.pl:575 ../tasksel.pl:586
 40. msgid "aptitude failed"
 41. msgstr "aptitude fejlede"
 42. #~ msgid ""
 43. #~ "ignoring other selected packages in favour of manual package selection"
 44. #~ msgstr "ignorerer andre valgte pakker til fordel for manuelt valg af pakker"
 45. #~ msgid "Cannot allocate memory for enumeration buffer"
 46. #~ msgstr "Kan ikke frigøre hukommelse til tællelager"
 47. #~ msgid ""
 48. #~ "Fatal error encountered at %s:%d\n"
 49. #~ "\t"
 50. #~ msgstr ""
 51. #~ "Stødte på en fatal fejl i %s.%d\n"
 52. #~ "\t"
 53. #~ msgid ""
 54. #~ "I/O error at %s:%d\n"
 55. #~ "\t"
 56. #~ msgstr ""
 57. #~ "I/O-fejl i %s.%d\n"
 58. #~ "\t"
 59. #~ msgid "(no description)"
 60. #~ msgstr "(ingen beskrivelse)"
 61. #~ msgid "End-user"
 62. #~ msgstr "Slutbruger"
 63. #~ msgid "Hardware Support"
 64. #~ msgstr "Udstyrsunderstøttelse"
 65. #~ msgid "Servers"
 66. #~ msgstr "Servere"
 67. #~ msgid "Development"
 68. #~ msgstr "Udvikling"
 69. #~ msgid "Localization"
 70. #~ msgstr "Lokalisering"
 71. #~ msgid "Miscellaneous"
 72. #~ msgstr "Diverse"
 73. #~ msgid "Unable to initialize the terminal"
 74. #~ msgstr "Kunne ikke klargøre terminalen"
 75. #~ msgid "Unable to initialize screen output"
 76. #~ msgstr "Kunne ikke klargøre skærm-uddata"
 77. #~ msgid "Unable to initialize keyboard interface"
 78. #~ msgstr "Kunne ikke klargøre tastatur"
 79. #~ msgid "Debian Task Installer v%s - (c) 1999-2004 SPI and others"
 80. #~ msgstr ""
 81. #~ "Debian opgaveinstallering (task installer) v%s - (c) 1999-2004 SPI med "
 82. #~ "flere"
 83. #~ msgid "^Finish"
 84. #~ msgstr "A^fslut"
 85. #~ msgid "Task ^Info"
 86. #~ msgstr "Opgave^info"
 87. #~ msgid "^Help"
 88. #~ msgstr "^Hjælp"
 89. #~ msgid "Select tasks to install"
 90. #~ msgstr "Vælg opgaver til installering"
 91. #~ msgid "Ok"
 92. #~ msgstr "O.k."
 93. #~ msgid "Index out of bounds: %d >= %d"
 94. #~ msgstr "Indeks udenfor området: %d >= %d"
 95. #~ msgid "Help"
 96. #~ msgstr "Hjælp"
 97. #~ msgid ""
 98. #~ "Tasks allow you to quickly install a selection of packages that performs "
 99. #~ "a given task.\n"
 100. #~ "\n"
 101. #~ "The main chooser list shows a list of tasks that you can choose to "
 102. #~ "install. The arrow keys moves the cursor. Pressing ENTER or the SPACEBAR "
 103. #~ "toggles the selection of the task at the cursor. You can also press A to "
 104. #~ "select all tasks, or N to deselect all tasks. Pressing Q will exit this "
 105. #~ "program and begin installation of your selected tasks.\n"
 106. #~ "\n"
 107. #~ "Thank you for using Debian.\n"
 108. #~ "\n"
 109. #~ "Press enter to return to the task selection screen"
 110. #~ msgstr ""
 111. #~ "Opgavepakker giver dig mulighed for at hurtigt installere en samling af "
 112. #~ "pakker der udfører en given opgave.\n"
 113. #~ "\n"
 114. #~ "Hovedlisten viser en liste af pakker, du kan vælge at installere. "
 115. #~ "Piletasterne bevæger markøren. Med ENTER eller MELLEMRUMSTASTEN ændrer "
 116. #~ "du valget for pakken under makøren. Du kan også trykke på A til at vælge "
 117. #~ "alle opgaver, eller N til at fravælge alle. Trykker du på Q vil det "
 118. #~ "afslutte programmet og begynde installationen af dine valgte opgaver.\n"
 119. #~ "\n"
 120. #~ "Tak fordi du har valgt Debian.\n"
 121. #~ "\n"
 122. #~ "Tryk Enter for at vende tilbage til opgaveudvælgelsesskærmen"
 123. #~ msgid ""
 124. #~ "Description:\n"
 125. #~ "%s\n"
 126. #~ "\n"
 127. #~ "Included packages:\n"
 128. #~ msgstr ""
 129. #~ "Beskrivelse:\n"
 130. #~ "%s\n"
 131. #~ "\n"
 132. #~ "Inkluderede pakker:\n"
 133. #~ msgid "(no description available)"
 134. #~ msgstr "(ingen tilgængelig beskrivelse)"
 135. #~ msgid "Unknown signal seen"
 136. #~ msgstr "Ukendt signal set"
 137. #~ msgid "tasksel install <task>\n"
 138. #~ msgstr "tasksel install <opgave>\n"
 139. #~ msgid "tasksel [options]; where options is any combination of:\n"
 140. #~ msgstr "tasksel [tilvalg]; hvor tilvalg er en kombination af:\n"
 141. #~ msgid "-t -- test mode; don't actually run apt-get on exit"
 142. #~ msgstr "-t -- test mode; kør ikke apt-get ved afslutning"
 143. #~ msgid ""
 144. #~ "-q -- queue installs; do not install packages with apt-get;\n"
 145. #~ "\t\tjust queue them in dpkg"
 146. #~ msgstr ""
 147. #~ "-q -- sæt i kø; installér ikke pakker med apt-get;\n"
 148. #~ "\t\tsæt dem i kø i dpkg"
 149. #~ msgid "-r -- install all required-priority packages"
 150. #~ msgstr "-r -- installér alle pakker med prioriteten \"krævet\""
 151. #~ msgid "-i -- install all important-priority packages"
 152. #~ msgstr "-i -- installer alle pakker med prioriteten \"vigtig\""
 153. #~ msgid "-s -- install all standard-priority packages"
 154. #~ msgstr "-s -- installer alle pakker med prioriteten \"standard\""
 155. #~ msgid "-n -- don't show UI; use with -r or -i usually"
 156. #~ msgstr ""
 157. #~ "-n -- vis ikke brugerflade; bruges normalt sammen med med -r eller -i"
 158. #~ msgid "-a -- show all tasks, even those with no packages in them"
 159. #~ msgstr "-a -- vis alle opgaver, også selvom der ingen pakker er i dem"
 160. #~ msgid "No packages selected\n"
 161. #~ msgstr "Ingen valgte pakker\n"
 162. #~ msgid "No tasks found on this system.\n"
 163. #~ msgstr "Fandt ingen opgaver på dette system.\n"
 164. #~ msgid "Cannot allocate memory for strdup"
 165. #~ msgstr "Kan ikke frigøre hukommelse til \"strdup\""
 166. #~ msgid "Cannot allocate %d bytes of memory"
 167. #~ msgstr "Kan ikke frigøre %d byte hukommelse"
 168. #~ msgid "Cannot reallocate %d bytes of memory"
 169. #~ msgstr "Kan ikke frigøre %d byte hukommelse igen"
 170. #~ msgid ""
 171. #~ "No tasks found on this system.\n"
 172. #~ "Did you update your available file? Try running dselect update.\n"
 173. #~ msgstr ""
 174. #~ "Fandt ingen pakker på dette system.\n"
 175. #~ "Opdaterede du din liste med ledige filer? Prøv at køre dselect update.\n"