You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1144 lines
33 KiB

# translation of da.po to Danish
# Danish translation for tasksel tasks.
# Copyright (C) 2003 Claus Hindsgaul
#
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2003, 2004, 2005, 2006.
# Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>, 2006.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-04-24 14:24-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2006-05-04 09:15+0200\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus.hindsgaul@gmail.com>\n"
"Language-Team: Danish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:3
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Arabic speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der gør det nemmere for arabisksprogede at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "Arabic environment"
msgstr "Arabisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:14
msgid "This task localises the desktop in Arabic."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet arabisk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:21
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Bengali speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der gør det nemmere for bengalisprogede at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
msgid "Bengali environment"
msgstr "Bengali miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:32
msgid "This task localises the desktop in Bengali."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Bengali."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
msgid "Brazilian Portuguese environment"
msgstr "Brasiliansk-portugisisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:39
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler og dokumentation, som "
"gør det lettere for brasiliansk-portugisisksprogede at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "Brazilian Portuguese desktop"
msgstr "Brasiliansk-portugisisk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:50
msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Brasiliansk-portugisisk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57
msgid "Bulgarian environment"
msgstr "Bulgarsk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:57
msgid ""
"This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
"speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer pakker, det gør det nemmere for "
"bulgarsksprogede at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66
msgid "Bulgarian desktop"
msgstr "Bulgarsk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:66
msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bulgarsk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73
msgid "Catalan environment"
msgstr "Catalansk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:73
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer catalanske pakker og dokumentation, der skal "
"hjælpe catalansksprogede med at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:83
msgid "Catalan desktop"
msgstr "Catalansk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:83
msgid "This task localises the desktop in Catalan."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet catalansk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:90
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Simplificeret kinesisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:90
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der letter brugen af Debian for kinesisksprogede med "
"simplificeret kinesisk tegnsæt."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid "Simplified Chinese desktop"
msgstr "Simplificeret kinesisk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:102
msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet simplificeret kinesisk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:109
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der letter brugen af Debian for kinesisksprogede med "
"traditionelt kinesisk tegnsæt."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Traditionelt kinesisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet traditionelt kinesisk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:128
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Kyrillisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:128
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder kyrilliske skrifttyper og programmer, du skal "
"bruge for at kunne anvende kyrillisk skrift. Den understøtter hviderussisk, "
"bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
msgid "Cyrillic desktop"
msgstr "Kyrillisk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:139
msgid ""
"This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
"Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke gør skrivebordet kyrillisk. Den understøtter hviderussisk, "
"bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
msgid "Czech environment"
msgstr "Tjekkisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:149
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer tjekkiske pakker og dokumentation, til brug "
"for tjekkisksprogede Debianbrugere."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:157
msgid "Czech desktop"
msgstr "Tjekkisk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:157
msgid "This task localises the desktop in Czech."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tjekkisk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:164
msgid "Danish environment"
msgstr "Dansk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:164
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer danske pakker og dokumentation, til brug for "
"dansksprogede Debianbrugere."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:174
msgid "Danish desktop"
msgstr "Dansk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:174
msgid "This task localises the desktop in Danish."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet dansk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid "SQL database"
msgstr "SQL-database"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr "Denne opgavepakke omfatter klient- og serverpakker til PostgreSQL-databasen."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:181
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL er en SQL-relationsdatabase, der i højere og højere grad "
"overholder SQL92 og har nogle SQL3-funktioner. Det vil passe til flerbruger "
"databaseadgang på grund af dets transaktionsfaciliteter og finkornede "
"fillåsning."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid "Desktop environment"
msgstr "Skrivebordsmiljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid ""
"This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
"Gnome and KDE desktop tasks."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder grundlæggende skrivebordsprogrammer, og "
"fungerer som fundament for skrivebordsmiljø-opgavepakkerne Gnome og KDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "DNS server"
msgstr "DNS-server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr "Vælger DNS-serveren BIND samt tilhørende dokumentation og værktøjsprogrammer."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:213
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Dutch speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der gør det nemmere for hollandsksprogede at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "Dutch environment"
msgstr "Hollandsk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:222
msgid "This task localises the desktop in Dutch."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hollandsk"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "File server"
msgstr "Filserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid ""
"This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
"and NFS."
msgstr ""
"Denne opgavepakke sætter dit system op som filserver, der både understøtter "
"NetBIOS og NFS."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
msgid "French environment"
msgstr "Fransk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:239
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer franske pakker og dokumentation, til brug for "
"fransksprogede Debianbrugere."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid "French desktop"
msgstr "Fransk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid "This task localises the desktop in French."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet fransk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:257
msgid "German environment"
msgstr "Tysk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:257
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer tyske pakker og dokumentation, der skal hjælpe "
"tysksprogede med at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:268
msgid "German desktop"
msgstr "Tysk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:268
msgid "This task localises the desktop in German."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tysk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
msgid "Gnome desktop environment"
msgstr "Skrivebordsmiljøet Gnome"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
"environment."
msgstr ""
"Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
"skrivebordsmiljøet Gnome."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:287
msgid "Greek environment"
msgstr "Græsk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:287
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer græske pakker og dokumentation, til brug for "
"græsksprogede Debianbrugere."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:297
msgid "Greek desktop"
msgstr "Græsk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:297
msgid "This task localises the desktop in Greek."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet græsk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:304
msgid "Hebrew environment"
msgstr "Hebraisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:304
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer hebraiske pakker og dokumentation, til brug "
"for Debianbrugere, der taler hebraisk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid "Hebrew desktop"
msgstr "Hebraisk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:312
msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet hebraisk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:319
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Hindi speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der gør det nemmere for hindusprogede at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
msgid "Hindi environment"
msgstr "Hindu miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:330
msgid "This task localises the desktop in Hindi."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Hindu."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
msgid "Hungarian environment"
msgstr "Ungarnsk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:337
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Hungarian to help Hungarian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer ungarnske pakker og dokumentation, der skal "
"hjælpe ungarnsksprogede med at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid "Hungarian desktop"
msgstr "Ungarnsk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid "This task localises the desktop in Hungarian."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ungarnsk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:352
msgid "Italian environment"
msgstr "Italiensk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:352
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer Italienske pakker og dokumentation, der skal "
"hjælpe italiensksprogede med at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:363
msgid "Italian desktop"
msgstr "Italiensk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:363
msgid "This task localises the desktop in Italian."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet italiensk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:370
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japansk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:370
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer pakker, det gør det nemmere for "
"japansksprogede at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:382
msgid "Japanese desktop environment"
msgstr "Japansk skrivebordsmiljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:382
msgid "This task localises the desktop in Japanese."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet japansk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:390
msgid "KDE desktop environment"
msgstr "Skrivebordsmiljøet KDE"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:390
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
"Environment."
msgstr ""
"Denne opgavepakke giver de grundlæggende skrivebordsprogrammer med "
"skrivebordsmiljøet KDE."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:410
msgid "Korean environment"
msgstr "Koreansk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:410
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer pakker, det gør det nemmere for "
"koreansksprogede at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:422
msgid "Korean desktop"
msgstr "Koreansk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:422
msgid "This task localises the desktop in Korean."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet koreansk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "Laptop"
msgstr "Bærbar"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:429
msgid "This task installs software useful for a laptop."
msgstr "Denne opgavepakke installerer nyttige programmer for en bærbar."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
msgid "Lithuanian environment"
msgstr "Litauisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:436
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
"Lithuanian speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer litauiske pakker og dokumentation, der skal "
"hjælpe litauisksprogede med at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:446
msgid "Lithuanian desktop"
msgstr "Litauisk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:446
msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet litauisk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:453
msgid "Mail server"
msgstr "Postserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:453
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Denne opgavepakke omfatter et udvalg af pakker, der er nyttige på et "
"almindeligt postserversystem."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
msgid "manual package selection"
msgstr "manuelt valg af pakker"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:463
msgid "Manually select packages to install in aptitude."
msgstr "Vælg selv pakker, der skal installeres, i aptitude."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:470
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:470
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer norske pakker og dokumentation, til hjælp for "
"Norsksprogede Debianbrugere."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:481
msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet norsk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:488
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Persian speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der gør det nemmere for persisksprogede at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:499
msgid "Persian environment"
msgstr "Persisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:499
msgid "This task localises the desktop in Persian."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet persisk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:506
msgid "Polish environment"
msgstr "Polsk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:506
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer polske pakker og dokumentation, til brug for "
"polsksprogede Debianbrugere."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:517
msgid "Polish desktop"
msgstr "Polsk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:517
msgid "This task localises the desktop in Polish."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet polsk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:525
msgid "Print server"
msgstr "Printerserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:525
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Denne opgavepakke sætter dit system op til at være printerserver."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:535
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Punjabi speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der gør det nemmere for punjabisprogede at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:546
msgid "Punjabi environment"
msgstr "Punjabi miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:546
msgid "This task localises the desktop in Punjabi."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet punjabi."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:553
msgid "Romanian environment"
msgstr "Rumænsk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:553
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer Rumænske pakker og dokumentation, der skal "
"hjælpe rumænsksprogede med at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:564
msgid "Romanian desktop"
msgstr "Rumænsk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:564
msgid "This task localises the desktop in Romanian."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet rumænsk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:571
msgid "Russian environment"
msgstr "Russisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:571
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder programmer og russisk dokumentation til at gøre "
"det lettere for russiskprogede at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:582
msgid "Russian desktop"
msgstr "Russisk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:582
msgid "This task localises the desktop in Russian."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet russisk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:589
msgid "Slovak environment"
msgstr "Slovakisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:589
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer Slovakiske pakker og dokumentation, der skal "
"hjælpe slovakisksprogede med at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:597
msgid "Slovak desktop"
msgstr "Slovakisk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:597
msgid "This task localises the desktop in Slovak."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet Slovakisk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:604
msgid "Spanish environment"
msgstr "Spansk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:604
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that make it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler og dokumentation, som "
"gør det lettere for spansksprogede at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:615
msgid "Spanish desktop"
msgstr "Spansk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:615
msgid "This task localises the desktop in Spanish."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet spansk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:622
msgid "Standard system"
msgstr "Standardsystem"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:622
msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
msgstr "Denne opgavepakke installerer et ret småt tegnbaseret system."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:629
msgid "Swedish environment"
msgstr "Svensk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:629
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer svenske pakker og dokumentation, til brug for "
"svensksprogede Debianbrugere."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:639
msgid "Swedish desktop"
msgstr "Svensk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:639
msgid "This task localises the desktop in Swedish."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet svensk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:646
msgid "Thai environment"
msgstr "Thai miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:646
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
"use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer pakker der gøre det lettere for thaisprogede "
"at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:658
msgid "Thai desktop"
msgstr "Thai skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:658
msgid "This task localises the desktop in Thai."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet thai."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:665
msgid "Turkish environment"
msgstr "Tyrkisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:665
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer tyrkiske pakker og dokumentation, til brug for "
"tyrkisksprogede Debianbrugere."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:677
msgid "Turkish desktop"
msgstr "Tyrkisk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:677
msgid "This task localises the desktop in Turkish."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet tyrkisk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:684
msgid "Ukrainian environment"
msgstr "Ukrainsk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:684
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder programmer og ukrainsk dokumentation til at "
"gøre det lettere for ukrainskprogede at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:694
msgid "Ukrainian desktop"
msgstr "Ukrainsk skrivebord"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:694
msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet ukrainsk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:702
msgid "Web server"
msgstr "Webserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:702
msgid "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Denne opgavepakke vælger pakker, der er nyttige på et almindeligt webserver-"
"system."
#~ msgid ""
#~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
#~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
#~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
#~ "user choose between the two."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder grundlæggende skriverbords-programmer, "
#~ "heriblandt forskellige program- og filhåndteringer samt browsere. Den "
#~ "indeholder både GNOME- og KDE-miljøerne samt et program, der lader "
#~ "brugeren vælge mellem dem."
#~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
#~ msgstr "Denne opgavepakke gør skrivebordet bulgarsk."
#, fuzzy
#~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
#~ msgstr "Denne opgavepakke sætter dit system op til at være printerserver."
#~ msgid "Office environment"
#~ msgstr "Kontormiljø"
#~ msgid ""
#~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
#~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
#~ "a rather large collection of software."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder en samling kontorprogrammer, herunder "
#~ "tekstbehandling, regneark, præsentationsprogram med mere. Det er en ret "
#~ "stor samling programmer."
#~ msgid "X window system"
#~ msgstr "X window-systemet"
#~ msgid ""
#~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
#~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
#~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
#~ msgstr ""
#~ "Denne pakke indeholder de essentielle dele til en selvstændig "
#~ "arbejdsstation med X Window-systemet. Den har X-bibliotekerne, en X-"
#~ "server, en skrifttypesamling samt en række grundlæggende X-klienter."
#~ msgid "Broadband internet connection"
#~ msgstr "Bredbåndsforbindelse"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
#~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder pakker for computere, der forbinder sig til "
#~ "internettet via DSL, kabelmodem og lignende."
#~ msgid "C and C++"
#~ msgstr "C og C++"
#~ msgid ""
#~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
#~ "programming languages."
#~ msgstr ""
#~ "Et komplet miljø for udvikling af programmer i programmeringssprogene C "
#~ "og C++."
#~ msgid "Dialup internet"
#~ msgstr "Opkaldsforbindelse"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
#~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
#~ msgstr ""
#~ "Denne pakkesamling tager hånd om de specielle behov, som computerbrugere "
#~ "med en langsom opkaldsforbindelse (modem, ISDN eller lignende) har."
#~ msgid "Games"
#~ msgstr "Spil"
#~ msgid ""
#~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
#~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
#~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
#~ msgstr ""
#~ "Med denne opgavepakke får du et bredt udvalg af spil. Lige fra "
#~ "traditionelle tekstbaserede unix-spil til kortspil og hæsblæsende "
#~ "arkadespil. Den vil ikke installere alle Debians spil, men er et godt "
#~ "udgangspunkt."
#~ msgid "Java"
#~ msgstr "Java"
#~ msgid "A java development environment."
#~ msgstr "Miljø for javaudvikling."
#~ msgid "Debian Jr."
#~ msgstr "Debian junior"
#~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
#~ msgstr " Debian Junior er en samling Debianpakker til børn."
#~ msgid "Custom kernel compilation"
#~ msgstr "Egen kerne-oversættelse"
#~ msgid ""
#~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
#~ "kernel."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder alt hvad du behøver for at bygge din egen "
#~ "Linuxkerne."
#~ msgid ""
#~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
#~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
#~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
#~ msgstr ""
#~ "Dette er en samling værktøjer, som brugere af bærbare computere forventer "
#~ "at have på deres system. Det omfatter bl.a. nogle specielle værktøjer til "
#~ "bærbare computere som f.eks. IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba og Dell "
#~ "Inspirion."
#~ msgid ""
#~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
#~ "allowing you to install and use LSB packages."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke får systemet til at overholde specifikationerne i "
#~ "'Linux Standard Base', så du kan installere og bruge LSB-pakker."
#~ msgid "Usenet news server"
#~ msgstr "Nyhedsgruppe-server"
#~ msgid ""
#~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
#~ "for new Debian installations."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder den foretrukne udgave at INN-"
#~ "nyhedsgruppeserveren til nye Debian-installationer."
#~ msgid ""
#~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
#~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
#~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
#~ "operate a server."
#~ msgstr ""
#~ "Du behøver ikke denne pakke hvis du blot ønsker at læse nyhedsgrupper fra "
#~ "en eksisterende server. Vælg da blot det nyhedslæseprogram, du ønsker. "
#~ "Brug kun denne opgavepakke hvis du vil huse en nyhedsgruppeserver."
#~ msgid "Python"
#~ msgstr "Python"
#~ msgid ""
#~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
#~ "complex applications in Python."
#~ msgstr ""
#~ "Mange Python-værktøjer og udvidelser til udvikling af skripter såvel "
#~ "simple som komplekse programmer i Python."
#~ msgid "Scientific applications"
#~ msgstr "Videnskabelige programmer"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
#~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
#~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
#~ "visualization."
#~ msgstr ""
#~ "Denne programsamling indeholder nyttige pakker til bredt defineret "
#~ "'videnskabeligt' arbejde. Det omfatter numerisk analyse og beregninger, "
#~ "statistisk dataanalyse såvel som -visualisering."
#~ msgid "TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "TeX/LaTeX-miljø"
#~ msgid ""
#~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
#~ "LaTeX."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke indeholder de nødvendige pakker til at lave dokumenter "
#~ "med TeX/LaTeX."
#~ msgid "Conventional Unix server"
#~ msgstr "Almindelig unix-server"
#~ msgid ""
#~ "This task selects packages that would typically be found on a "
#~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
#~ "this includes a number of daemons."
#~ msgstr ""
#~ "Denne opgavepakke vælger pakker, der typisk findes på et almindeligt "
#~ "flerbruger-unixsystem med fjernbrugere. Bemærk at de omfatter et antal "
#~ "dæmoner."
#~ msgid "Tcl/Tk"
#~ msgstr "Tcl/Tk"
#~ msgid ""
#~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
#~ "and Tk Toolkit."
#~ msgstr ""
#~ "Pakker, der typisk benyttes ved udvikling af programmer i sproget Tcl og "
#~ "med Tk-værktøjssættet."
#~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
#~ msgstr "et TeX/LaTeX-miljø"