You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1082 lines
31 KiB

 1. # Welsh translations for tasksel task descriptions.
 2. # This file is distributed under the same license as tasksel.
 3. # Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>, 2004.
 4. #
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 8. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 9. "POT-Creation-Date: 2005-08-08 19:29-0400\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2004-11-20 05:02-0500\n"
 11. "Last-Translator: Dafydd Harries <daf@muse.19inch.net>\n"
 12. "Language-Team: Welsh <cy@pengwyn.linux.org.uk>\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. #. Description
 17. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 18. #, fuzzy
 19. msgid ""
 20. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 21. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 22. msgstr ""
 23. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, ffontiau a dogfennaeth "
 24. "i'w wneud e'n haws i siaradwyr Corëeg ddefnyddio Debian."
 25. #. Description
 26. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 27. #, fuzzy
 28. msgid "Arabic environment"
 29. msgstr "Amgylchedd Thai"
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 32. #, fuzzy
 33. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 34. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Thai"
 35. #. Description
 36. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 37. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 38. msgstr "Amgylchedd Portiwgaleg Brasil"
 39. #. Description
 40. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 41. msgid ""
 42. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 43. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 44. msgstr ""
 45. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, a dogfennaeth sy'n ei "
 46. "gwneud hi'n haws i siaradwyr Portiwgaleg Brasil ddefnyddio Debian."
 47. #. Description
 48. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 49. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 50. msgstr "Penbwrdd Portiwgaleg Brasil"
 51. #. Description
 52. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 53. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 54. msgstr ""
 55. "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli ym Mhortiwgaleg "
 56. "Brasil"
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 59. #, fuzzy
 60. msgid "Bulgarian environment"
 61. msgstr "Amgylchedd Eidaleg"
 62. #. Description
 63. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 64. #, fuzzy
 65. msgid ""
 66. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 67. "speakers to use Debian."
 68. msgstr ""
 69. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau sy'n ei gwneud hi'n haws i siaradwyr "
 70. "Corëeg ddefnyddio Debian."
 71. #. Description
 72. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 73. #, fuzzy
 74. msgid "Bulgarian desktop"
 75. msgstr "Penbwrdd Eidaleg"
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 78. #, fuzzy
 79. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 80. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Rwsieg"
 81. #. Description
 82. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 83. msgid "Catalan environment"
 84. msgstr "Amgylchedd Catalan"
 85. #. Description
 86. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 87. msgid ""
 88. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 89. "speaking people use Debian."
 90. msgstr ""
 91. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yng Nghatalaneg er mwyn "
 92. "cynorthwyo siaradwyr Catalaneg i ddefnyddio Debian."
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 95. msgid "Catalan desktop"
 96. msgstr "Penbwydd Catalaneg"
 97. #. Description
 98. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 99. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 100. msgstr ""
 101. "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yng Nghatalaneg"
 102. #. Description
 103. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 104. msgid "Simplified Chinese environment"
 105. msgstr "Amgylchedd Tsieinëeg Symleiddiedig"
 106. #. Description
 107. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 108. msgid ""
 109. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 110. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 111. "encoding."
 112. msgstr ""
 113. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, ffontiau a dogfennaeth "
 114. "sy'n ei wneud hi'n haws i siaradwyr Tsieineaidd ddefnyddio Debian, gan "
 115. "ddefnyddio'r amgodiad Tsieinëeg Symleiddiedig."
 116. #. Description
 117. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 118. msgid "Simplified Chinese desktop"
 119. msgstr "Penbwrdd Tsieinëeg Symleiddiedig"
 120. #. Description
 121. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 122. #, fuzzy
 123. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 124. msgstr ""
 125. "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Nseinëeg "
 126. "Symleiddiedig"
 127. #. Description
 128. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 129. msgid ""
 130. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 131. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 132. "encoding."
 133. msgstr ""
 134. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, ffontiau a dogfennaeth "
 135. "sy'n ei wneud hi'n haws i siaradwyr Tsieineaidd ddefnyddio Debian, gan "
 136. "ddefnyddio'r amgodiad Tsieinëeg Traddodiadol."
 137. #. Description
 138. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 139. msgid "Traditional Chinese environment"
 140. msgstr "Amgylchedd Tsieinëeg Symleiddiedig"
 141. #. Description
 142. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 143. #, fuzzy
 144. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 145. msgstr ""
 146. "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Nseinëeg "
 147. "Traddodiadol."
 148. #. Description
 149. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 150. msgid "Cyrillic environment"
 151. msgstr "Amgylchedd Syrilig"
 152. #. Description
 153. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 154. msgid ""
 155. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 156. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 157. "Serbian and Ukrainian."
 158. msgstr ""
 159. "Mae'r tasg hwn yn darparu ffontiau Syrilig a meddalwedd arall byddwch angen "
 160. "er mwyn defnyddio Syrilig. Mae'n cefnogi Belarwsieg, Bwlgareg, Macedoneg, "
 161. "Rwsieg, Serbeg ac Wcraineg."
 162. #. Description
 163. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 164. msgid "Cyrillic desktop"
 165. msgstr "Penbwrdd Syrilig"
 166. #. Description
 167. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 168. #, fuzzy
 169. msgid ""
 170. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 171. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 172. msgstr ""
 173. "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Syrilig. Mae'r "
 174. "cynnal Belarwsieg, Bwlgareg, Macadoneg, Rwisieg, Serbeg ac Wcraineg."
 175. #. Description
 176. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 177. #, fuzzy
 178. msgid "Czech environment"
 179. msgstr "Amgylchedd Ffrangeg"
 180. #. Description
 181. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 182. #, fuzzy
 183. msgid ""
 184. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 185. "speaking people use Debian."
 186. msgstr ""
 187. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dofennaeth yn Ffrangen er mwyn "
 188. "cynorthwyo siaradwyr Ffrangeg ddefnyddio Debian."
 189. #. Description
 190. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 191. #, fuzzy
 192. msgid "Czech desktop"
 193. msgstr "Penbwrdd Ffrangeg"
 194. #. Description
 195. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 196. #, fuzzy
 197. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 198. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Ffrangeg"
 199. #. Description
 200. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 201. msgid "Danish environment"
 202. msgstr "Amgylchedd Daneg"
 203. #. Description
 204. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 205. msgid ""
 206. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 207. "speaking people use Debian."
 208. msgstr ""
 209. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth mewn Daneg er mwyn "
 210. "cynorthwyo siaradwyr Daneg i ddefnyddio Debian. "
 211. #. Description
 212. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 213. msgid "Danish desktop"
 214. msgstr "Penbwrdd Daneg"
 215. #. Description
 216. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 217. #, fuzzy
 218. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 219. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Naneg"
 220. #. Description
 221. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 222. msgid "SQL database"
 223. msgstr "Cronfa ddata SQL"
 224. #. Description
 225. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 226. msgid ""
 227. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 228. msgstr ""
 229. "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau cleient a gweinydd ar gyfer y cronfa ddata "
 230. "PostgreSQL."
 231. #. Description
 232. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 233. msgid ""
 234. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 235. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 236. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 237. "locking."
 238. msgstr ""
 239. "Mae PosrgreSQL yn gronfa data perthynol, sy'n darparu cydymffurfiad SQL92 "
 240. "cynyddol a rhai nodweddion SQL3. Mae'n addas ar gyfer defnydd gyda cronfeydd "
 241. "data aml-ddefnyddiwr, drwy ei gyfleusterau ar gyfer trafodion a chloi mân."
 242. #. Description
 243. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 244. msgid "Desktop environment"
 245. msgstr "Amgylchedd penbwrdd"
 246. #. Description
 247. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 248. msgid ""
 249. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 250. "Gnome and KDE desktop tasks."
 251. msgstr ""
 252. #. Description
 253. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 254. msgid "DNS server"
 255. msgstr "Gweinydd DNS"
 256. #. Description
 257. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 258. msgid ""
 259. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 260. msgstr ""
 261. "Sefydlu'r gweinydd DNS BIND, a phecynnau dogfennaeth a chyfleuster eraill."
 262. #. Description
 263. #: ../po/debian-tasks.desc:195
 264. #, fuzzy
 265. msgid ""
 266. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 267. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 268. msgstr ""
 269. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, ffontiau a dogfennaeth "
 270. "i'w wneud e'n haws i siaradwyr Corëeg ddefnyddio Debian."
 271. #. Description
 272. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 273. #, fuzzy
 274. msgid "Dutch environment"
 275. msgstr "Amgylchedd Ffrangeg"
 276. #. Description
 277. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 278. #, fuzzy
 279. msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
 280. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Thai"
 281. #. Description
 282. #: ../po/debian-tasks.desc:218
 283. msgid "File server"
 284. msgstr "Gweinydd ffeiliau"
 285. #. Description
 286. #: ../po/debian-tasks.desc:218
 287. msgid ""
 288. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 289. "and NFS."
 290. msgstr ""
 291. "Mae'r tasg hwn yn paratoi eich system i fod yn weinydd ffeiliau, gan gynnal "
 292. "NetBIOS a NFS."
 293. #. Description
 294. #: ../po/debian-tasks.desc:228
 295. msgid "French environment"
 296. msgstr "Amgylchedd Ffrangeg"
 297. #. Description
 298. #: ../po/debian-tasks.desc:228
 299. msgid ""
 300. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 301. "speaking people use Debian."
 302. msgstr ""
 303. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dofennaeth yn Ffrangen er mwyn "
 304. "cynorthwyo siaradwyr Ffrangeg ddefnyddio Debian."
 305. #. Description
 306. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 307. msgid "French desktop"
 308. msgstr "Penbwrdd Ffrangeg"
 309. #. Description
 310. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 311. #, fuzzy
 312. msgid "This task localises the desktop in French."
 313. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Ffrangeg"
 314. #. Description
 315. #: ../po/debian-tasks.desc:246
 316. msgid "German environment"
 317. msgstr "Amgylchedd Almaeneg"
 318. #. Description
 319. #: ../po/debian-tasks.desc:246
 320. msgid ""
 321. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 322. "speaking people use Debian."
 323. msgstr ""
 324. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Almaeneg er mwyn "
 325. "cynorthwy siaradwyr Almaeneg ddefnyddio Debian."
 326. #. Description
 327. #: ../po/debian-tasks.desc:257
 328. msgid "German desktop"
 329. msgstr "Penbwrdd Almaeneg"
 330. #. Description
 331. #: ../po/debian-tasks.desc:257
 332. #, fuzzy
 333. msgid "This task localises the desktop in German."
 334. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Almaeneg"
 335. #. Description
 336. #: ../po/debian-tasks.desc:265
 337. #, fuzzy
 338. msgid "Gnome desktop environment"
 339. msgstr "Amgylchedd penbwrdd Japanëeg"
 340. #. Description
 341. #: ../po/debian-tasks.desc:265
 342. msgid ""
 343. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 344. "environment."
 345. msgstr ""
 346. #. Description
 347. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 348. msgid "Greek environment"
 349. msgstr "Amgylchedd Groeg"
 350. #. Description
 351. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 352. msgid ""
 353. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 354. "speaking people use Debian."
 355. msgstr ""
 356. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Almaeneg er mwyn "
 357. "cynorthwyo siaradwyr Groeg i ddefnyddio Debian."
 358. #. Description
 359. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 360. msgid "Greek desktop"
 361. msgstr "Penbwrdd Groeg"
 362. #. Description
 363. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 364. #, fuzzy
 365. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 366. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Groeg"
 367. #. Description
 368. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 369. msgid "Hebrew environment"
 370. msgstr "Amgylchedd Hebraeg"
 371. #. Description
 372. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 373. msgid ""
 374. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 375. "speaking people use Debian."
 376. msgstr ""
 377. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Hebraeg er mwyn "
 378. "cynorthwyo siaradwyr Hebraeg i ddefnyddio Debian."
 379. #. Description
 380. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 381. msgid "Hebrew desktop"
 382. msgstr "Penbwrdd Hebraeg"
 383. #. Description
 384. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 385. #, fuzzy
 386. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 387. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Hebraeg"
 388. #. Description
 389. #: ../po/debian-tasks.desc:308
 390. msgid "Italian environment"
 391. msgstr "Amgylchedd Eidaleg"
 392. #. Description
 393. #: ../po/debian-tasks.desc:308
 394. msgid ""
 395. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 396. "speaking people use Debian."
 397. msgstr ""
 398. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yn Eidaleg er mwyn "
 399. "cynorthwyo siaradwyr Eidaleg i ddefnyddio Debian."
 400. #. Description
 401. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 402. msgid "Italian desktop"
 403. msgstr "Penbwrdd Eidaleg"
 404. #. Description
 405. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 406. #, fuzzy
 407. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 408. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Eidaleg"
 409. #. Description
 410. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 411. msgid "Japanese environment"
 412. msgstr "Amgylchedd Japanëeg"
 413. #. Description
 414. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 415. msgid ""
 416. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 417. "Debian."
 418. msgstr ""
 419. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau sy'n ei gwneud hi'n haws i siaradwyr "
 420. "Japanëeg ddefnyddio Debian."
 421. #. Description
 422. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 423. msgid "Japanese desktop environment"
 424. msgstr "Amgylchedd penbwrdd Japanëeg"
 425. #. Description
 426. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 427. #, fuzzy
 428. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 429. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Japanëeg"
 430. #. Description
 431. #: ../po/debian-tasks.desc:346
 432. #, fuzzy
 433. msgid "KDE desktop environment"
 434. msgstr "Amgylchedd penbwrdd"
 435. #. Description
 436. #: ../po/debian-tasks.desc:346
 437. msgid ""
 438. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 439. "Environment."
 440. msgstr ""
 441. #. Description
 442. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 443. msgid "Korean environment"
 444. msgstr "Amgylchedd Corëeg"
 445. #. Description
 446. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 447. msgid ""
 448. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 449. "Debian."
 450. msgstr ""
 451. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau sy'n ei gwneud hi'n haws i siaradwyr "
 452. "Corëeg ddefnyddio Debian."
 453. #. Description
 454. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 455. msgid "Korean desktop"
 456. msgstr "Penbwrdd Corëeg"
 457. #. Description
 458. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 459. #, fuzzy
 460. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 461. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yng Nghorëeg"
 462. #. Description
 463. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 464. msgid "Laptop"
 465. msgstr "Laptop"
 466. #. Description
 467. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 468. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 469. msgstr ""
 470. #. Description
 471. #: ../po/debian-tasks.desc:390
 472. msgid "Lithuanian environment"
 473. msgstr "Amgylchedd Lithwaneg"
 474. #. Description
 475. #: ../po/debian-tasks.desc:390
 476. msgid ""
 477. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 478. "Lithuanian speaking people use Debian."
 479. msgstr ""
 480. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yn Lithwaneg er mwyn "
 481. "cynorthwyo siaradwyr Lithwaneg i ddefnyddio Debian."
 482. #. Description
 483. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 484. msgid "Lithuanian desktop"
 485. msgstr "Penbwrdd Lithwaneg"
 486. #. Description
 487. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 488. #, fuzzy
 489. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 490. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Lithwaneg"
 491. #. Description
 492. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 493. msgid "Mail server"
 494. msgstr "Gweinydd ebost"
 495. #. Description
 496. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 497. msgid ""
 498. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 499. "server system."
 500. msgstr ""
 501. "Mae'r tasg hwn yn dewis amryw becynnau sy'n ddefnyddiol ar gyfer system "
 502. "gweinydd ebost cyffredinol."
 503. #. Description
 504. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 505. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 506. msgstr "Amgylchedd Norwyeg (Bokmaal a Nynorsk)"
 507. #. Description
 508. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 509. msgid ""
 510. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 511. "speaking people use Debian."
 512. msgstr ""
 513. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Norwyeg er mwyn "
 514. "cynorthwyo siaradwyr Norwyeg ddefnyddio Debian."
 515. #. Description
 516. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 517. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 518. msgstr "Penbwrdd Norwyeg (Bokmaal a Nynorsk)"
 519. #. Description
 520. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 521. #, fuzzy
 522. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 523. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Norwyeg"
 524. #. Description
 525. #: ../po/debian-tasks.desc:434
 526. msgid "Polish environment"
 527. msgstr "Amgylchedd Pwyleg"
 528. #. Description
 529. #: ../po/debian-tasks.desc:434
 530. msgid ""
 531. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 532. "speaking people use Debian."
 533. msgstr ""
 534. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth ym Mhwyleg er mwyn "
 535. "cynorthwyo siaradwyr Pwyleg ddefnyddio Debian."
 536. #. Description
 537. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 538. msgid "Polish desktop"
 539. msgstr "Penbwrdd Pwyleg"
 540. #. Description
 541. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 542. #, fuzzy
 543. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 544. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli ym Mhwyleg"
 545. #. Description
 546. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 547. msgid "Print server"
 548. msgstr "Gweinydd argraffu"
 549. #. Description
 550. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 551. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 552. msgstr "Mae'r tasg hwn yn paratoi eich system i fod yn weinydd argraffu."
 553. #. Description
 554. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 555. #, fuzzy
 556. msgid "Romanian environment"
 557. msgstr "Amgylchedd Wcraineg"
 558. #. Description
 559. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 560. #, fuzzy
 561. msgid ""
 562. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 563. "speaking people use Debian."
 564. msgstr ""
 565. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yn Eidaleg er mwyn "
 566. "cynorthwyo siaradwyr Eidaleg i ddefnyddio Debian."
 567. #. Description
 568. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 569. #, fuzzy
 570. msgid "Romanian desktop"
 571. msgstr "Penbwrdd Wcraineg"
 572. #. Description
 573. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 574. #, fuzzy
 575. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 576. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Wcraineg"
 577. #. Description
 578. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 579. msgid "Russian environment"
 580. msgstr "Amgylchedd Rwsieg"
 581. #. Description
 582. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 583. msgid ""
 584. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 585. "speaking people use Debian."
 586. msgstr ""
 587. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni a dogfennaeth yn Rwsieg er mwyn "
 588. "cynorthwyo siaradwyr Rwsieg ddefnyddio Debian."
 589. #. Description
 590. #: ../po/debian-tasks.desc:492
 591. msgid "Russian desktop"
 592. msgstr "Penbwrdd Rwsieg"
 593. #. Description
 594. #: ../po/debian-tasks.desc:492
 595. #, fuzzy
 596. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 597. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Rwsieg"
 598. #. Description
 599. #: ../po/debian-tasks.desc:499
 600. #, fuzzy
 601. msgid "Slovak environment"
 602. msgstr "Amgylchedd Corëeg"
 603. #. Description
 604. #: ../po/debian-tasks.desc:499
 605. #, fuzzy
 606. msgid ""
 607. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 608. "speaking people use Debian."
 609. msgstr ""
 610. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfenniaeth yn Eidaleg er mwyn "
 611. "cynorthwyo siaradwyr Eidaleg i ddefnyddio Debian."
 612. #. Description
 613. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 614. #, fuzzy
 615. msgid "Slovak desktop"
 616. msgstr "Penbwrdd Corëeg"
 617. #. Description
 618. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 619. #, fuzzy
 620. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 621. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yng Nghorëeg"
 622. #. Description
 623. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 624. msgid "Spanish environment"
 625. msgstr "Amgylchedd Sbaeneg"
 626. #. Description
 627. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 628. msgid ""
 629. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 630. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 631. msgstr ""
 632. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni, ffeiliau data, a dogfennaeth sy'n ei "
 633. "gwneud hi'n haws i siaradwyr Sbaeneg ddefnyddio Debian."
 634. #. Description
 635. #: ../po/debian-tasks.desc:525
 636. msgid "Spanish desktop"
 637. msgstr "Penbwrdd Sbaeneg"
 638. #. Description
 639. #: ../po/debian-tasks.desc:525
 640. #, fuzzy
 641. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 642. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Sbaeneg"
 643. #. Description
 644. #: ../po/debian-tasks.desc:532
 645. #, fuzzy
 646. msgid "Standard system"
 647. msgstr "Sail Safonau Linux"
 648. #. Description
 649. #: ../po/debian-tasks.desc:532
 650. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 651. msgstr ""
 652. #. Description
 653. #: ../po/debian-tasks.desc:539
 654. msgid "Swedish environment"
 655. msgstr "Amgylchedd Swedeg"
 656. #. Description
 657. #: ../po/debian-tasks.desc:539
 658. msgid ""
 659. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 660. "speaking people use Debian."
 661. msgstr ""
 662. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Swedeg er mwyn "
 663. "cynorthwyo siaradwyr Swedeg ddefnyddio Debian."
 664. #. Description
 665. #: ../po/debian-tasks.desc:549
 666. msgid "Swedish desktop"
 667. msgstr "Penbwrdd Swedeg"
 668. #. Description
 669. #: ../po/debian-tasks.desc:549
 670. #, fuzzy
 671. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 672. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Swedeg"
 673. #. Description
 674. #: ../po/debian-tasks.desc:556
 675. msgid "Thai environment"
 676. msgstr "Amgylchedd Thai"
 677. #. Description
 678. #: ../po/debian-tasks.desc:556
 679. msgid ""
 680. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 681. "use Debian."
 682. msgstr ""
 683. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau sy'n ei gwneud hi'n haws i bobl Thai "
 684. "ddefnyddio Debian."
 685. #. Description
 686. #: ../po/debian-tasks.desc:568
 687. msgid "Thai desktop"
 688. msgstr "Penbwrdd Thai"
 689. #. Description
 690. #: ../po/debian-tasks.desc:568
 691. #, fuzzy
 692. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 693. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Thai"
 694. #. Description
 695. #: ../po/debian-tasks.desc:575
 696. msgid "Turkish environment"
 697. msgstr "Amgylchedd Twrceg"
 698. #. Description
 699. #: ../po/debian-tasks.desc:575
 700. msgid ""
 701. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 702. "speaking people use Debian."
 703. msgstr ""
 704. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu pecynnau a dogfennaeth yn Nhwrceg er mwyn "
 705. "cynorthwyo siaradwyr Twrceg ddefnyddio Debian."
 706. #. Description
 707. #: ../po/debian-tasks.desc:587
 708. msgid "Turkish desktop"
 709. msgstr "Penbwrdd Twrceg"
 710. #. Description
 711. #: ../po/debian-tasks.desc:587
 712. #, fuzzy
 713. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 714. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Nhwrceg"
 715. #. Description
 716. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 717. msgid "Ukrainian environment"
 718. msgstr "Amgylchedd Wcraineg"
 719. #. Description
 720. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 721. msgid ""
 722. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 723. "speaking people use Debian."
 724. msgstr ""
 725. "Mae'r tasg hwn yn sefydlu rhaglenni a dogfennaeth yn Wcraineg er mwyn "
 726. "cynorthwyo siaradwyr Wcraineg ddefnyddio Debian."
 727. #. Description
 728. #: ../po/debian-tasks.desc:604
 729. msgid "Ukrainian desktop"
 730. msgstr "Penbwrdd Wcraineg"
 731. #. Description
 732. #: ../po/debian-tasks.desc:604
 733. #, fuzzy
 734. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 735. msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Wcraineg"
 736. #. Description
 737. #: ../po/debian-tasks.desc:612
 738. msgid "Web server"
 739. msgstr "Gweinydd Gwe"
 740. #. Description
 741. #: ../po/debian-tasks.desc:612
 742. msgid ""
 743. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 744. msgstr ""
 745. "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau sy'n ddefnyddiol ar gyfer gweinydd gwe "
 746. "cyffredinol."
 747. #~ msgid ""
 748. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 749. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 750. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 751. #~ "user choose between the two."
 752. #~ msgstr ""
 753. #~ "Mae'r tasg hwn yn darparu meddalwedd \"penbwrdd\" sylfaenol, gan gynnwys "
 754. #~ "nifer o rheolyddion sesiwn, rheolyddion ffeiliau a phorwyr gwe. Mae'n "
 755. #~ "darparu y penbyrddau GNOME a KDE, a rheolydd dangosydd sy'n caniatau i'r "
 756. #~ "defnyddiwr ddewis rhwng y ddau."
 757. #, fuzzy
 758. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 759. #~ msgstr "Mae'r tasg hwn yn gwneud i'r penbwrdd fod wedi ei leoli yn Eidaleg"
 760. #, fuzzy
 761. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 762. #~ msgstr "Mae'r tasg hwn yn paratoi eich system i fod yn weinydd argraffu."
 763. #~ msgid "Office environment"
 764. #~ msgstr "Amgylchedd swyddfa"
 765. #~ msgid ""
 766. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 767. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 768. #~ "a rather large collection of software."
 769. #~ msgstr ""
 770. #~ "Mae'r tasg hwn yn darparu set o feddalwedd swyddfa, yn cynnwys prosesydd "
 771. #~ "geiriau, taenlen, rhaglen cyflwyniad a mwy. Mae'n gasgliad o feddalwedd "
 772. #~ "eitha mawr."
 773. #~ msgid "X window system"
 774. #~ msgstr "System ffenestri X"
 775. #~ msgid ""
 776. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 777. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 778. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 779. #~ msgstr "Mae'r tasg hwn yn darpary cydrannau hanfodol "
 780. #~ msgid "Broadband internet connection"
 781. #~ msgstr "Cysylltiad Rhyngrwyd band llydan"
 782. #~ msgid ""
 783. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 784. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 785. #~ msgstr ""
 786. #~ "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau ar gyfer anghenion cyfrifiaduron sy'n "
 787. #~ "cysylltu â'r Rhyngrwyd gan ddefnyddio DSL, Cêbl, a phethau felly."
 788. #~ msgid "C and C++"
 789. #~ msgstr "C a C++"
 790. #~ msgid ""
 791. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 792. #~ "programming languages."
 793. #~ msgstr ""
 794. #~ "Amgylchedd cyflawn ar gyfer datblygu rhaglenni yn y ieithoedd rhaglennu C "
 795. #~ "a C++."
 796. #~ msgid "Dialup internet"
 797. #~ msgstr "Rhyngrwyd deialu i fyny"
 798. #~ msgid ""
 799. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 800. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 801. #~ msgstr ""
 802. #~ "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau ar gyfer anghenion cyfrifiaduron sy'n "
 803. #~ "defnyddio cysylltiad araf rhan-amser deialu i fyny (drwy modem, ISDN neu "
 804. #~ "phethau tebyg)."
 805. #~ msgid "Games"
 806. #~ msgstr "Gêmau"
 807. #~ msgid ""
 808. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 809. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 810. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 811. #~ msgstr ""
 812. #~ "Bydd dewis y tasg hwn yn sefydlu dewis eang o emau, yn cynnwys gêmau "
 813. #~ "testun traddodiadol Unix, gêmau cardiau, a gêmau arcêd cyflym. Ni fydd yn "
 814. #~ "sefydlu pob gêm yn Debian, ond mae'n bwynt cychwyn da."
 815. #~ msgid "Java"
 816. #~ msgstr "Java"
 817. #~ msgid "A java development environment."
 818. #~ msgstr "Amgylchedd datblygu Java."
 819. #~ msgid "Debian Jr."
 820. #~ msgstr "Debian Ifanc"
 821. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 822. #~ msgstr ""
 823. #~ "Mae Debian Ifanc yn gasgliad o becynanu Debian sy'n addas ar gyfer plant."
 824. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 825. #~ msgstr "Crynhoi cnewyllyn addasiedig"
 826. #~ msgid ""
 827. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 828. #~ "kernel."
 829. #~ msgstr ""
 830. #~ "Mae'r tasg hwn yn cynnwys popeth dylech angen er mwyn adeiladu eich "
 831. #~ "cnewyllyn addasiedig eich hunan."
 832. #~ msgid ""
 833. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 834. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 835. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 836. #~ msgstr ""
 837. #~ "Mae hyn yn gasgliad o offer bydd defnyddwyr gliniadur yn disgwyl canfod "
 838. #~ "ar system. Mae'n cynnwys nifer o gyfleusterau arbennig ar gyfer "
 839. #~ "gliniaduron gan gynwys Thinkpads IBM, Vaios Sony, Toshibas a Inspirons "
 840. #~ "Dell."
 841. #~ msgid ""
 842. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 843. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 844. #~ msgstr ""
 845. #~ "Mae'r tasg hwn yn gweneud y system gydymffurfio gyda Sail Safonau Linux, "
 846. #~ "sy'n eich caniatau chi i sefydlu a defnyddio pecynnau LSB."
 847. #~ msgid "Usenet news server"
 848. #~ msgstr "Gweinydd newyddion Usenet"
 849. #~ msgid ""
 850. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 851. #~ "for new Debian installations."
 852. #~ msgstr ""
 853. #~ "Mae'r tasg hwn yn dewis fersiwn dewisol y meddalwedd gweinydd newyddion "
 854. #~ "INN ar gyfer sefydliadau Debian newydd."
 855. #~ msgid ""
 856. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 857. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 858. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 859. #~ "operate a server."
 860. #~ msgstr ""
 861. #~ "Does dim angen i chi sefydlu'r pecyn hwn os ydych ond am ddarllen "
 862. #~ "newyddion o weinydd sy'n bodoli eisioes. Os hynny, dewiswch y pecyn "
 863. #~ "darllen newyddion hoffech a bydd yn gafael yn rhannau angenrheidiol. "
 864. #~ "Defnyddiwch y tasg hwn ond os ydych yn bwriadu gweithredu gweinydd."
 865. #~ msgid "Python"
 866. #~ msgstr "Python"
 867. #~ msgid ""
 868. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 869. #~ "complex applications in Python."
 870. #~ msgstr ""
 871. #~ "Nifer fawr o offerynnau a estyniadau Python, ar gyfer datblygu sgriptiau "
 872. #~ "a rhaglenni syml neu chymhleth yn Python."
 873. #~ msgid "Scientific applications"
 874. #~ msgstr "Rhaglenni gwyddonol"
 875. #~ msgid ""
 876. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 877. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 878. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 879. #~ "visualization."
 880. #~ msgstr ""
 881. #~ "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau sy'n addas ar gyfer gwaith gwyddonol, "
 882. #~ "gan ddefnyddio diffiniad eitha amwys o 'gwyddonol'. Mae'n cynnwys "
 883. #~ "pecynnau ar gyfer dadansoddiad a chyfrifo rhifyddol, dadansoddiad data "
 884. #~ "ystadegol ynghyd â gweledyddiaeth."
 885. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 886. #~ msgstr "Amgylchedd TeX/LaTeX"
 887. #~ msgid ""
 888. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 889. #~ "LaTeX."
 890. #~ msgstr ""
 891. #~ "Mae'r tasg hwn yn darparu pecynnau sy'n angenrheidiol er mwyn cyfansoddi "
 892. #~ "dogfennau yn TeX/LaTeX."
 893. #~ msgid "Conventional Unix server"
 894. #~ msgstr "Gweinydd Unix confensiynol"
 895. #~ msgid ""
 896. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 897. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 898. #~ "this includes a number of daemons."
 899. #~ msgstr ""
 900. #~ "Mae'r tasg hwn yn dewis pecynnau a geir yn nodweddiadol ar system Unix "
 901. #~ "aml-ddefnyddiwr confensiynol gyda defnyddwyr pell. Sylwer fod hyn yn "
 902. #~ "cynnwys nifer o ellyllau."
 903. #~ msgid "Tcl/Tk"
 904. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 905. #~ msgid ""
 906. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 907. #~ "and Tk Toolkit."
 908. #~ msgstr ""
 909. #~ "Pecynnau a ddefnyddir yn aml wrth ddatblygu rhaglenni gan ddefnyddio'r "
 910. #~ "iaith Tcl a'r teclynnau Tk."
 911. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 912. #~ msgstr "amgylchedd TeX/LaTeX"