You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1073 lines
31 KiB

 1. # Translation of newtasksel to Finnish
 2. # This file is distributed under the same license as the newtasksel package.
 3. # Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003.
 4. # Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004.
 5. #
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: newtasksel\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2005-08-08 19:29-0400\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2004-07-21 11:59+0300\n"
 13. "Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
 14. "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 19. #. Description
 20. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 21. #, fuzzy
 22. msgid ""
 23. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 24. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 25. msgstr ""
 26. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation auttamaan "
 27. "koreankielisiä Debianin käytössä."
 28. #. Description
 29. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 30. #, fuzzy
 31. msgid "Arabic environment"
 32. msgstr "Thailainen ympäristö"
 33. #. Description
 34. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 35. #, fuzzy
 36. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 37. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi thainkielisen"
 38. #. Description
 39. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 40. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 41. msgstr "Brasilian portugalinkielinen ympäristö"
 42. #. Description
 43. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 44. msgid ""
 45. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 46. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 47. msgstr ""
 48. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot ja dokumentaation auttamaan Brasilian "
 49. "portugalinkielisiä Debianin käytössä."
 50. #. Description
 51. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 52. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 53. msgstr "Brasilian portugalinkielinen työpöytä"
 54. #. Description
 55. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 56. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 57. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi Brasilian portugalinkielisen."
 58. #. Description
 59. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 60. #, fuzzy
 61. msgid "Bulgarian environment"
 62. msgstr "Italiankielinen ympäristö"
 63. #. Description
 64. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 65. #, fuzzy
 66. msgid ""
 67. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 68. "speakers to use Debian."
 69. msgstr "Asentaa paketit auttamaan koreankielisiä Debianin käytössä."
 70. #. Description
 71. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 72. #, fuzzy
 73. msgid "Bulgarian desktop"
 74. msgstr "Italialainen työpöytä"
 75. #. Description
 76. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 77. #, fuzzy
 78. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 79. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi venäjänkielisen"
 80. #. Description
 81. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 82. msgid "Catalan environment"
 83. msgstr "Katalaanin ympäristö"
 84. #. Description
 85. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 86. msgid ""
 87. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 88. "speaking people use Debian."
 89. msgstr ""
 90. "Asentaa paketit ja dokumentaation katalaaniksi auttamaan katalaaninkielisiä "
 91. "Debianin käytössä."
 92. #. Description
 93. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 94. msgid "Catalan desktop"
 95. msgstr "Katalaaninkielinen työpöytä"
 96. #. Description
 97. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 98. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 99. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi katalaaninkielisen."
 100. #. Description
 101. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 102. msgid "Simplified Chinese environment"
 103. msgstr "Yksinkertaistettu kiinalainen ympäristö"
 104. #. Description
 105. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 106. msgid ""
 107. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 108. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 109. "encoding."
 110. msgstr ""
 111. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation auttamaan "
 112. "kiinankielisiä Debianin käytössä kun käytössä on yksinkertaistettu "
 113. "kiinalainen merkistö."
 114. #. Description
 115. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 116. msgid "Simplified Chinese desktop"
 117. msgstr "Yksinkertaistettu kiinalainen työpöytä"
 118. #. Description
 119. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 120. #, fuzzy
 121. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 122. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi yksinkertaistetun kiinankielisen"
 123. #. Description
 124. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 125. msgid ""
 126. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 127. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 128. "encoding."
 129. msgstr ""
 130. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation auttamaan "
 131. "kiinankielisiä Debianin käytössä kun käytössä on perinteinen kiinalainen "
 132. "merkistö."
 133. #. Description
 134. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 135. msgid "Traditional Chinese environment"
 136. msgstr "Perinteinen kiinalainen ympäristö"
 137. #. Description
 138. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 139. #, fuzzy
 140. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 141. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi perinteisen kiinankielisen."
 142. #. Description
 143. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 144. msgid "Cyrillic environment"
 145. msgstr "Kyrillinen ympäristö"
 146. #. Description
 147. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 148. msgid ""
 149. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 150. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 151. "Serbian and Ukrainian."
 152. msgstr ""
 153. "Asentaa kyrilliset kirjasintyypit ja muut ohjelmistot, jotka tarvitaan "
 154. "käytettäessä kyrillistä ympäristöä. Tämä tukee valkovenäjää, bulgariaa, "
 155. "makedoniaa, venäjää, serbiaa ja ukrainaa."
 156. #. Description
 157. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 158. msgid "Cyrillic desktop"
 159. msgstr "Kyrillinen työpöytä"
 160. #. Description
 161. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 162. #, fuzzy
 163. msgid ""
 164. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 165. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 166. msgstr ""
 167. "Asentaa kyrilliset kirjasintyypit ja muut ohjelmistot, jotka tarvitaan "
 168. "käytettäessä kyrillistä ympäristöä. Tämä tukee valkovenäjää, bulgariaa, "
 169. "makedoniaa, venäjää, serbiaa ja ukrainaa."
 170. #. Description
 171. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 172. #, fuzzy
 173. msgid "Czech environment"
 174. msgstr "Ranskalainen ympäristö"
 175. #. Description
 176. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 177. #, fuzzy
 178. msgid ""
 179. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 180. "speaking people use Debian."
 181. msgstr ""
 182. "Asentaa paketit ja dokumentaation ranskaksi auttamaan ranskankielisiä "
 183. "Debianin käytössä."
 184. #. Description
 185. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 186. #, fuzzy
 187. msgid "Czech desktop"
 188. msgstr "Ranskalainen työpöytä"
 189. #. Description
 190. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 191. #, fuzzy
 192. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 193. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi ranskankielisen"
 194. #. Description
 195. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 196. msgid "Danish environment"
 197. msgstr "Tanskalainen ympäristö"
 198. #. Description
 199. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 200. msgid ""
 201. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 202. "speaking people use Debian."
 203. msgstr ""
 204. "Asentaa paketit ja dokumentaation tanskaksi auttamaan tanskankielisiä "
 205. "Debianin käytössä."
 206. #. Description
 207. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 208. msgid "Danish desktop"
 209. msgstr "Tanskalainen työpöytä"
 210. #. Description
 211. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 212. #, fuzzy
 213. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 214. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi tanskankielisen"
 215. #. Description
 216. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 217. msgid "SQL database"
 218. msgstr "SQL-tietokanta"
 219. #. Description
 220. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 221. msgid ""
 222. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 223. msgstr "Valitsee asiakas- ja palvelinpaketit PostgreSQL-tietokannalle."
 224. #. Description
 225. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 226. msgid ""
 227. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 228. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 229. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 230. "locking."
 231. msgstr ""
 232. "PostgreSQL on SQL-relaatiotietokanta, josta löytyy parantuva SQL92-"
 233. "yhteensopivuus ja joitain SQL3-ominaisuuksia. Se sopii käytettäväksi monen "
 234. "käyttäjän tietokantana johtuen sen kyvyistä transaktioihin ja "
 235. "hienojakoisesta lukituksesta."
 236. #. Description
 237. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 238. msgid "Desktop environment"
 239. msgstr "Työpöytäympäristö"
 240. #. Description
 241. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 242. msgid ""
 243. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 244. "Gnome and KDE desktop tasks."
 245. msgstr ""
 246. #. Description
 247. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 248. msgid "DNS server"
 249. msgstr "DNS-palvelin"
 250. #. Description
 251. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 252. msgid ""
 253. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 254. msgstr ""
 255. "Valitsee BIND DNS-palvelimen, siihen liittyvän ohjeistuksen sekä "
 256. "hyötyohjelmapaketit."
 257. #. Description
 258. #: ../po/debian-tasks.desc:195
 259. #, fuzzy
 260. msgid ""
 261. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 262. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 263. msgstr ""
 264. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation auttamaan "
 265. "koreankielisiä Debianin käytössä."
 266. #. Description
 267. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 268. #, fuzzy
 269. msgid "Dutch environment"
 270. msgstr "Ranskalainen ympäristö"
 271. #. Description
 272. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 273. #, fuzzy
 274. msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
 275. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi thainkielisen"
 276. #. Description
 277. #: ../po/debian-tasks.desc:218
 278. msgid "File server"
 279. msgstr "Tiedostopalvelin"
 280. #. Description
 281. #: ../po/debian-tasks.desc:218
 282. msgid ""
 283. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 284. "and NFS."
 285. msgstr ""
 286. "Asettaa järjestelmäsi toimimaan tiedostopalvelimena. Sekä NetBIOS että NFS "
 287. "ovat käytettävissä."
 288. #. Description
 289. #: ../po/debian-tasks.desc:228
 290. msgid "French environment"
 291. msgstr "Ranskalainen ympäristö"
 292. #. Description
 293. #: ../po/debian-tasks.desc:228
 294. msgid ""
 295. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 296. "speaking people use Debian."
 297. msgstr ""
 298. "Asentaa paketit ja dokumentaation ranskaksi auttamaan ranskankielisiä "
 299. "Debianin käytössä."
 300. #. Description
 301. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 302. msgid "French desktop"
 303. msgstr "Ranskalainen työpöytä"
 304. #. Description
 305. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 306. #, fuzzy
 307. msgid "This task localises the desktop in French."
 308. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi ranskankielisen"
 309. #. Description
 310. #: ../po/debian-tasks.desc:246
 311. msgid "German environment"
 312. msgstr "Saksalainen ympäristö"
 313. #. Description
 314. #: ../po/debian-tasks.desc:246
 315. msgid ""
 316. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 317. "speaking people use Debian."
 318. msgstr ""
 319. "Asentaa paketit ja dokumentaation saksaksi auttamaan saksankielisiä Debianin "
 320. "käytössä."
 321. #. Description
 322. #: ../po/debian-tasks.desc:257
 323. msgid "German desktop"
 324. msgstr "Saksalainen työpöytä"
 325. #. Description
 326. #: ../po/debian-tasks.desc:257
 327. #, fuzzy
 328. msgid "This task localises the desktop in German."
 329. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi saksankielisen"
 330. #. Description
 331. #: ../po/debian-tasks.desc:265
 332. #, fuzzy
 333. msgid "Gnome desktop environment"
 334. msgstr "Japanilainen työpöytä"
 335. #. Description
 336. #: ../po/debian-tasks.desc:265
 337. msgid ""
 338. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 339. "environment."
 340. msgstr ""
 341. #. Description
 342. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 343. msgid "Greek environment"
 344. msgstr "Kreikkalainen ympäristö"
 345. #. Description
 346. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 347. msgid ""
 348. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 349. "speaking people use Debian."
 350. msgstr ""
 351. "Asentaa paketit ja dokumentaation kreikaksi auttamaan kreikankielisiä "
 352. "Debianin käytössä."
 353. #. Description
 354. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 355. msgid "Greek desktop"
 356. msgstr "Kreikkalainen työpöytä"
 357. #. Description
 358. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 359. #, fuzzy
 360. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 361. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi kreikankielisen"
 362. #. Description
 363. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 364. msgid "Hebrew environment"
 365. msgstr "Hepreankielinen ympäristö"
 366. #. Description
 367. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 368. msgid ""
 369. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 370. "speaking people use Debian."
 371. msgstr ""
 372. "Asentaa paketit ja dokumentaation hepreaksi auttamaan hepreankielisiä "
 373. "Debianin käytössä."
 374. #. Description
 375. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 376. msgid "Hebrew desktop"
 377. msgstr "Hebrealainen työpöytä"
 378. #. Description
 379. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 380. #, fuzzy
 381. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 382. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi hebreankielisen"
 383. #. Description
 384. #: ../po/debian-tasks.desc:308
 385. msgid "Italian environment"
 386. msgstr "Italiankielinen ympäristö"
 387. #. Description
 388. #: ../po/debian-tasks.desc:308
 389. msgid ""
 390. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 391. "speaking people use Debian."
 392. msgstr ""
 393. "Asentaa paketit ja dokumentaation italiaksi auttamaan italiankielisiä "
 394. "Debianin käytössä."
 395. #. Description
 396. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 397. msgid "Italian desktop"
 398. msgstr "Italialainen työpöytä"
 399. #. Description
 400. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 401. #, fuzzy
 402. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 403. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi italiankielisen"
 404. #. Description
 405. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 406. msgid "Japanese environment"
 407. msgstr "Japanilainen ympäristö"
 408. #. Description
 409. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 410. msgid ""
 411. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 412. "Debian."
 413. msgstr "Asentaa paketit auttamaan japaninkielisiä Debianin käytössä."
 414. #. Description
 415. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 416. msgid "Japanese desktop environment"
 417. msgstr "Japanilainen työpöytä"
 418. #. Description
 419. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 420. #, fuzzy
 421. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 422. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi japaninkielisen"
 423. #. Description
 424. #: ../po/debian-tasks.desc:346
 425. #, fuzzy
 426. msgid "KDE desktop environment"
 427. msgstr "Työpöytäympäristö"
 428. #. Description
 429. #: ../po/debian-tasks.desc:346
 430. msgid ""
 431. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 432. "Environment."
 433. msgstr ""
 434. #. Description
 435. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 436. msgid "Korean environment"
 437. msgstr "Korealainen ympäristö"
 438. #. Description
 439. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 440. msgid ""
 441. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 442. "Debian."
 443. msgstr "Asentaa paketit auttamaan koreankielisiä Debianin käytössä."
 444. #. Description
 445. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 446. msgid "Korean desktop"
 447. msgstr "Korealainen työpöytä"
 448. #. Description
 449. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 450. #, fuzzy
 451. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 452. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi koreankielisen"
 453. #. Description
 454. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 455. msgid "Laptop"
 456. msgstr "Kannettava"
 457. #. Description
 458. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 459. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 460. msgstr ""
 461. #. Description
 462. #: ../po/debian-tasks.desc:390
 463. msgid "Lithuanian environment"
 464. msgstr "Latvialainen ympäristö"
 465. #. Description
 466. #: ../po/debian-tasks.desc:390
 467. msgid ""
 468. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 469. "Lithuanian speaking people use Debian."
 470. msgstr ""
 471. "Asentaa paketit ja dokumentaation latviaksi auttamaan latviankielisiä "
 472. "Debianin käytössä."
 473. #. Description
 474. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 475. msgid "Lithuanian desktop"
 476. msgstr "Latvialainen työpöytä"
 477. #. Description
 478. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 479. #, fuzzy
 480. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 481. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi latviankielisen"
 482. #. Description
 483. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 484. msgid "Mail server"
 485. msgstr "Postipalvelin"
 486. #. Description
 487. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 488. msgid ""
 489. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 490. "server system."
 491. msgstr ""
 492. "Valitsee kokoelman paketteja, jotka ovat hyödyllisiä yleiskäyttöisessä "
 493. "postipalvelinjärjestelmässä."
 494. #. Description
 495. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 496. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 497. msgstr "Norjalainen (bokmål ja nynorsk) ympäristö"
 498. #. Description
 499. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 500. msgid ""
 501. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 502. "speaking people use Debian."
 503. msgstr ""
 504. "Asentaa paketit ja dokumentaation norjaksi auttamaan norjankielisiä Debianin "
 505. "käytössä."
 506. #. Description
 507. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 508. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 509. msgstr "Norjalainen (bokmål ja nynorsk) työpöytä"
 510. #. Description
 511. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 512. #, fuzzy
 513. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 514. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi norjankielisen"
 515. #. Description
 516. #: ../po/debian-tasks.desc:434
 517. msgid "Polish environment"
 518. msgstr "Puolalainen ympäristö"
 519. #. Description
 520. #: ../po/debian-tasks.desc:434
 521. msgid ""
 522. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 523. "speaking people use Debian."
 524. msgstr ""
 525. "Asentaa paketit ja dokumentaation puolaksi auttamaan puolankielisiä Debianin "
 526. "käytössä."
 527. #. Description
 528. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 529. msgid "Polish desktop"
 530. msgstr "Puolalainen työpöytä"
 531. #. Description
 532. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 533. #, fuzzy
 534. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 535. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi puolankielisen"
 536. #. Description
 537. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 538. msgid "Print server"
 539. msgstr "Tulostuspalvelin"
 540. #. Description
 541. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 542. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 543. msgstr "Asettaa järjestelmäsi toimimaan tulostuspalvelimena."
 544. #. Description
 545. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 546. #, fuzzy
 547. msgid "Romanian environment"
 548. msgstr "Ukrainalainen ympäristö"
 549. #. Description
 550. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 551. #, fuzzy
 552. msgid ""
 553. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 554. "speaking people use Debian."
 555. msgstr ""
 556. "Asentaa paketit ja dokumentaation italiaksi auttamaan italiankielisiä "
 557. "Debianin käytössä."
 558. #. Description
 559. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 560. #, fuzzy
 561. msgid "Romanian desktop"
 562. msgstr "Ukrainalainen työpöytä"
 563. #. Description
 564. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 565. #, fuzzy
 566. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 567. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi ukrainankielisen"
 568. #. Description
 569. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 570. msgid "Russian environment"
 571. msgstr "Venäläinen ympäristö"
 572. #. Description
 573. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 574. msgid ""
 575. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 576. "speaking people use Debian."
 577. msgstr ""
 578. "Asentaa ohjelmat ja dokumentaation venäjäksi auttamaan venäjänkielisiä "
 579. "Debianin käytössä."
 580. #. Description
 581. #: ../po/debian-tasks.desc:492
 582. msgid "Russian desktop"
 583. msgstr "Venäläinen työpöytä"
 584. #. Description
 585. #: ../po/debian-tasks.desc:492
 586. #, fuzzy
 587. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 588. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi venäjänkielisen"
 589. #. Description
 590. #: ../po/debian-tasks.desc:499
 591. #, fuzzy
 592. msgid "Slovak environment"
 593. msgstr "Korealainen ympäristö"
 594. #. Description
 595. #: ../po/debian-tasks.desc:499
 596. #, fuzzy
 597. msgid ""
 598. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 599. "speaking people use Debian."
 600. msgstr ""
 601. "Asentaa paketit ja dokumentaation italiaksi auttamaan italiankielisiä "
 602. "Debianin käytössä."
 603. #. Description
 604. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 605. #, fuzzy
 606. msgid "Slovak desktop"
 607. msgstr "Korealainen työpöytä"
 608. #. Description
 609. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 610. #, fuzzy
 611. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 612. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi koreankielisen"
 613. #. Description
 614. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 615. msgid "Spanish environment"
 616. msgstr "Espanjalainen ympäristö"
 617. #. Description
 618. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 619. msgid ""
 620. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 621. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 622. msgstr ""
 623. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot ja dokumentaation espanjaksi auttamaan "
 624. "espanjankielisiä Debianin käytössä."
 625. #. Description
 626. #: ../po/debian-tasks.desc:525
 627. msgid "Spanish desktop"
 628. msgstr "Espanjalainen työpöytä"
 629. #. Description
 630. #: ../po/debian-tasks.desc:525
 631. #, fuzzy
 632. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 633. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi espanjankielisen"
 634. #. Description
 635. #: ../po/debian-tasks.desc:532
 636. #, fuzzy
 637. msgid "Standard system"
 638. msgstr "Linux Standard Base"
 639. #. Description
 640. #: ../po/debian-tasks.desc:532
 641. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 642. msgstr ""
 643. #. Description
 644. #: ../po/debian-tasks.desc:539
 645. msgid "Swedish environment"
 646. msgstr "Ruotsalainen ympäristö"
 647. #. Description
 648. #: ../po/debian-tasks.desc:539
 649. msgid ""
 650. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 651. "speaking people use Debian."
 652. msgstr ""
 653. "Asentaa paketit ja dokumentaation ruotsiksi auttamaan ruotsinkielisiä "
 654. "Debianin käytössä."
 655. #. Description
 656. #: ../po/debian-tasks.desc:549
 657. msgid "Swedish desktop"
 658. msgstr "Ruotsalainen työpöytä"
 659. #. Description
 660. #: ../po/debian-tasks.desc:549
 661. #, fuzzy
 662. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 663. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi ruotsinkielisen"
 664. #. Description
 665. #: ../po/debian-tasks.desc:556
 666. msgid "Thai environment"
 667. msgstr "Thailainen ympäristö"
 668. #. Description
 669. #: ../po/debian-tasks.desc:556
 670. msgid ""
 671. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 672. "use Debian."
 673. msgstr "Asentaa paketit auttamaan thainkielisiä Debianin käytössä."
 674. #. Description
 675. #: ../po/debian-tasks.desc:568
 676. msgid "Thai desktop"
 677. msgstr "Thaimaalainen työpöytä"
 678. #. Description
 679. #: ../po/debian-tasks.desc:568
 680. #, fuzzy
 681. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 682. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi thainkielisen"
 683. #. Description
 684. #: ../po/debian-tasks.desc:575
 685. msgid "Turkish environment"
 686. msgstr "Turkkilainen ympäristö"
 687. #. Description
 688. #: ../po/debian-tasks.desc:575
 689. msgid ""
 690. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 691. "speaking people use Debian."
 692. msgstr ""
 693. "Asentaa paketit ja dokumentaation turkiksi auttamaan turkinkielisiä Debianin "
 694. "käytössä."
 695. #. Description
 696. #: ../po/debian-tasks.desc:587
 697. msgid "Turkish desktop"
 698. msgstr "Turkkilainen työpöytä"
 699. #. Description
 700. #: ../po/debian-tasks.desc:587
 701. #, fuzzy
 702. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 703. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi turkinkielisen"
 704. #. Description
 705. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 706. msgid "Ukrainian environment"
 707. msgstr "Ukrainalainen ympäristö"
 708. #. Description
 709. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 710. msgid ""
 711. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 712. "speaking people use Debian."
 713. msgstr ""
 714. "Asentaa ohjelmat ja dokumentaation ukrainaksi auttamaan ukrainankielisiä "
 715. "Debianin käytössä."
 716. #. Description
 717. #: ../po/debian-tasks.desc:604
 718. msgid "Ukrainian desktop"
 719. msgstr "Ukrainalainen työpöytä"
 720. #. Description
 721. #: ../po/debian-tasks.desc:604
 722. #, fuzzy
 723. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 724. msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi ukrainankielisen"
 725. #. Description
 726. #: ../po/debian-tasks.desc:612
 727. msgid "Web server"
 728. msgstr "Www-palvelin"
 729. #. Description
 730. #: ../po/debian-tasks.desc:612
 731. msgid ""
 732. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 733. msgstr ""
 734. "Valitsee paketit, jotka ovat hyödyllisiä yleiskäyttöisessä www-"
 735. "palvelinjärjestelmässä."
 736. #~ msgid ""
 737. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 738. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 739. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 740. #~ "user choose between the two."
 741. #~ msgstr ""
 742. #~ "Tarjoaa perustyöpöytäohjelmistot, muun muassa istunnonhallitsimia, "
 743. #~ "tiedostonhallintaa ja www-selaimia. Tämä sisältää sekä Gnome- että KDE-"
 744. #~ "työpöydät ja tarjoaa kirjautumisohjelman, joka antaa käyttäjän valita "
 745. #~ "näiden väliltä."
 746. #, fuzzy
 747. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 748. #~ msgstr "Tämä tehtävä tekee työpöydästäsi italiankielisen"
 749. #, fuzzy
 750. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 751. #~ msgstr "Asettaa järjestelmäsi toimimaan tulostuspalvelimena."
 752. #~ msgid "Office environment"
 753. #~ msgstr "ToimistoympÀristö"
 754. #~ msgid ""
 755. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 756. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 757. #~ "a rather large collection of software."
 758. #~ msgstr ""
 759. #~ "Tarjoaa kokoelman toimistotyöskentelyohjelmia sisÀltÀen tekstinkÃ"
 760. #~ "€sittelyn, taulukkolaskennan, esitelmÀohjelmiston sekÀ muita. TÀmÀ on "
 761. #~ "melko suuri ohjelmistokokoelma."
 762. #~ msgid "X window system"
 763. #~ msgstr "X-ikkunointijÀrjestelmÀ"
 764. #~ msgid ""
 765. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 766. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 767. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 768. #~ msgstr ""
 769. #~ "Tarjoaa vÀlttÀmÀttömÀt komponentit itsenÀiseen työasemaan, jossa kÃ"
 770. #~ "€ytetÀÀn X-ikkunointijÀrjestelmÀÀ. TÀmÀ tarjoaa X-kirjastot, X-"
 771. #~ "palvelimen, joukon kirjasintyyppejÀ, X-asiakasohjelmia ja -apuohjelmia."
 772. #~ msgid "Broadband internet connection"
 773. #~ msgstr "Laajakaistainen Internetyhteys"
 774. #~ msgid ""
 775. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 776. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 777. #~ msgstr ""
 778. #~ "Valitsee paketit Internetiin DSL:llÀ, kaapelilla tai vastaavalla "
 779. #~ "kytkeytyvien tietokoneiden erityistarpeisiin."
 780. #~ msgid "C and C++"
 781. #~ msgstr "C ja C++"
 782. #~ msgid ""
 783. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 784. #~ "programming languages."
 785. #~ msgstr ""
 786. #~ "TÀydellinen ympÀristö ohjelmien kehittÀmiseen C- ja C++-"
 787. #~ "ohjelmointikielillÀ."
 788. #~ msgid "Dialup internet"
 789. #~ msgstr "Soittoyhteys-internet"
 790. #~ msgid ""
 791. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 792. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 793. #~ msgstr ""
 794. #~ "Valitsee paketit hidasta vain osan aikaa pÀÀllÀ olevaasoittoyhteyttÀ "
 795. #~ "kÀyttÀvien tietokoneiden erityistarpeisiin (modeemi, ISDN tai vastaava)."
 796. #~ msgid "Games"
 797. #~ msgstr "Pelit"
 798. #~ msgid ""
 799. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 800. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 801. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 802. #~ msgstr ""
 803. #~ "Asentaa laajan valikoiman pelejÀ alkaen perinteisisÀ tekstipohjaisista "
 804. #~ "Unix-peleistÀ korttipeleihin ja nopeatempoisiin toimintapeleihin. TÀmÀ "
 805. #~ "ei asenna kaikkia pelejÀ Debianissa, mutta tarjoaa hyvÀn alun."
 806. #~ msgid "Java"
 807. #~ msgstr "Java"
 808. #~ msgid "A java development environment."
 809. #~ msgstr "Java-kehitysympÀristö."
 810. #~ msgid "Debian Jr."
 811. #~ msgstr "Debian Jr."
 812. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 813. #~ msgstr "Debian Jr. on kokoelma Debian-paketteja, jotka soveltuvat lapsille."
 814. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 815. #~ msgstr "Itse muokattavan ytimen kÀÀntö"
 816. #~ msgid ""
 817. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 818. #~ "kernel."
 819. #~ msgstr ""
 820. #~ "SisÀltÀÀ kaiken mitÀ tarvitset kÀÀntÀÀksesi itse muokkaamasi "
 821. #~ "ytimen."
 822. #~ msgid ""
 823. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 824. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 825. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 826. #~ msgstr ""
 827. #~ "TÀmÀ on kokoelma työkaluja, jotka kannettavan tietokoneen kÀyttÀjÃ"
 828. #~ "€t\n"
 829. #~ "odottavat löytÀvÀnsÀ jÀrjestelmÀstÀ. TÀmÀ sisÀltÀÀ joitain\n"
 830. #~ "erikoishyötyohjelmia joillekin kannettaville, muun muassa IBM\n"
 831. #~ "Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba ja Dell Inspiron."
 832. #~ msgid ""
 833. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 834. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 835. #~ msgstr ""
 836. #~ "Tekee jÀrjestelmÀstÀ yhteensopivan Linux Standard Basen kanssa sallien "
 837. #~ "LSB-pakettien asennuksen ja kÀytön."
 838. #~ msgid "Usenet news server"
 839. #~ msgstr "Nyyssipalvelin"
 840. #~ msgid ""
 841. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 842. #~ "for new Debian installations."
 843. #~ msgstr ""
 844. #~ "Valitsee suositellun version INN-nyyssipalvelinohjelmistosta uusiin "
 845. #~ "Debian-asennuksiin."
 846. #~ msgid ""
 847. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 848. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 849. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 850. #~ "operate a server."
 851. #~ msgstr ""
 852. #~ "Et tarvitse tÀtÀ pakettia jos haluat vain lukea nyyssejÀ jo "
 853. #~ "olemassaolevalta palvelimelta. Valitse vain haluamasi nyyssilukijaohjelma "
 854. #~ "ja se tuo mukanaan tarvittavat palat. KÀytÀ tÀtÀ tehtÀvÀÀ vain jos "
 855. #~ "haluat pitÀÀ palvelinta."
 856. #~ msgid "Python"
 857. #~ msgstr "Python"
 858. #~ msgid ""
 859. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 860. #~ "complex applications in Python."
 861. #~ msgstr ""
 862. #~ "Monia Python-työkaluja ja -laajennuksia komentotiedostojen ja "
 863. #~ "yksinkertaisten tai monimutkaisten sovelluksien kehittÀmiseen Pythonilla."
 864. #~ msgid "Scientific applications"
 865. #~ msgstr "Tieteelliset sovellukset"
 866. #~ msgid ""
 867. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 868. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 869. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 870. #~ "visualization."
 871. #~ msgstr ""
 872. #~ "Valitsee paketit, jotka soveltuvat tieteelliseen työhön. Perustuen "
 873. #~ "melko löyhÀÀn mÀÀritelmÀÀn \"tieteelliselle\" tÀmÀ sisÀltÀÀ "
 874. #~ "numeerisen analyysin ja laskennan, tilastollisen data-analyysin sekÀ "
 875. #~ "visualisoinnin."
 876. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 877. #~ msgstr "TeX/LaTeX-ympÀristö"
 878. #~ msgid ""
 879. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 880. #~ "LaTeX."
 881. #~ msgstr ""
 882. #~ "Asentaa tarvittavat paketit dokumenttien kirjoittamiseen TeX/LaTeX-"
 883. #~ "muodossa."
 884. #~ msgid "Conventional Unix server"
 885. #~ msgstr "Perinteinen Unix-palvelin"
 886. #~ msgid ""
 887. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 888. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 889. #~ "this includes a number of daemons."
 890. #~ msgstr ""
 891. #~ "Valitsee paketit, jotka tyypillisesti löytyvÀt tavanomaisesta monen kÃ"
 892. #~ "€yttÀjÀn ja etÀkÀyttÀjÀn Unix-jÀrjestelmÀstÀ. Varoitus: tÀmÀ "
 893. #~ "sisÀltÀÀ monia palveluita jotka kÀynnistyvÀt asennuksen jÀlkeen."
 894. #~ msgid "Tcl/Tk"
 895. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 896. #~ msgid ""
 897. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 898. #~ "and Tk Toolkit."
 899. #~ msgstr ""
 900. #~ "Paketit, joita yleensÀ kÀytetÀÀn kehitettÀessÀ sovelluksia Tcl-"
 901. #~ "kielellÀ ja Tk-työkaluohjelmistolla."
 902. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 903. #~ msgstr "TeX/LaTeX-ympÀristö"