You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1079 lines
31 KiB

 1. # Swedish translation of tasksel's tasks.
 2. # Copyright (C) 2004
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 4. # André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>, 2004.
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 10. "POT-Creation-Date: 2005-08-08 19:29-0400\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2004-07-24 23:44+0200\n"
 12. "Last-Translator: Per Olofsson <pelle@dsv.su.se>\n"
 13. "Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. #. Description
 18. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 19. #, fuzzy
 20. msgid ""
 21. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 22. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 23. msgstr ""
 24. "Denna funktion installerar program, datafiler, teckensnitt och dokumentation "
 25. "för att göra det lättare för människor som talar koreanska att använda "
 26. "Debian."
 27. #. Description
 28. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 29. #, fuzzy
 30. msgid "Arabic environment"
 31. msgstr "Thailändsk miljö"
 32. #. Description
 33. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 34. #, fuzzy
 35. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 36. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för thailändska"
 37. #. Description
 38. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 39. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 40. msgstr "Miljö för brasiliansk portugisiska"
 41. #. Description
 42. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 43. msgid ""
 44. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 45. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 46. msgstr ""
 47. "Denna funktion installerar program, datafiler och dokumentation som gör det "
 48. "lättare för människor som talar brasiliansk portugisiska att använda Debian."
 49. #. Description
 50. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 51. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 52. msgstr "Skrivbordsmiljö för brasiliansk portugisiska"
 53. #. Description
 54. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 55. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 56. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för brasiliansk portugisiska."
 57. #. Description
 58. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 59. #, fuzzy
 60. msgid "Bulgarian environment"
 61. msgstr "Italiensk miljö"
 62. #. Description
 63. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 64. #, fuzzy
 65. msgid ""
 66. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 67. "speakers to use Debian."
 68. msgstr ""
 69. "Denna funktion installerar paket som gör det lättare för människor som talar "
 70. "koreanska att använda Debian."
 71. #. Description
 72. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 73. #, fuzzy
 74. msgid "Bulgarian desktop"
 75. msgstr "Italiensk skrivbordsmiljö"
 76. #. Description
 77. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 78. #, fuzzy
 79. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 80. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för ryska"
 81. #. Description
 82. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 83. msgid "Catalan environment"
 84. msgstr "Katalansk miljö"
 85. #. Description
 86. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 87. msgid ""
 88. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 89. "speaking people use Debian."
 90. msgstr ""
 91. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på katalanska för att "
 92. "hjälpa människor som talar katalanska att använda Debian."
 93. #. Description
 94. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 95. msgid "Catalan desktop"
 96. msgstr "Katalansk skrivbordsmiljö"
 97. #. Description
 98. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 99. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 100. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för katalanska."
 101. #. Description
 102. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 103. msgid "Simplified Chinese environment"
 104. msgstr "Miljö för förenklad kinesiska"
 105. #. Description
 106. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 107. msgid ""
 108. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 109. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 110. "encoding."
 111. msgstr ""
 112. "Denna funktion installerar program, datafiler, teckensnitt och dokumentation "
 113. "som gör det lättare för människor som talar kinesiska att använda Debian via "
 114. "den förenklade kinesiska kodningen."
 115. #. Description
 116. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 117. msgid "Simplified Chinese desktop"
 118. msgstr "Skrivbordsmiljö för förenklad kinesiska"
 119. #. Description
 120. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 121. #, fuzzy
 122. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 123. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för förenklad kinesiska"
 124. #. Description
 125. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 126. msgid ""
 127. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 128. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 129. "encoding."
 130. msgstr ""
 131. "Denna funktion installerar program, datafiler, teckensnitt och dokumentation "
 132. "som gör det lättare för människor som talar kinesiska att använda Debian via "
 133. "den traditionella kinesiska kodningen."
 134. #. Description
 135. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 136. msgid "Traditional Chinese environment"
 137. msgstr "Miljö för traditionell kinesiska"
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 140. #, fuzzy
 141. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 142. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för traditionell kinesiska"
 143. #. Description
 144. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 145. msgid "Cyrillic environment"
 146. msgstr "Kyrillisk miljö"
 147. #. Description
 148. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 149. msgid ""
 150. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 151. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 152. "Serbian and Ukrainian."
 153. msgstr ""
 154. "Denna funktion tillhandahåller kyrilliska teckensnitt och annan programvara "
 155. "som du behöver för att använda kyrilliska. Den innehåller stöd för vitryska, "
 156. "bulgariska, makedonska, ryska, serbiska och ukrainska."
 157. #. Description
 158. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 159. msgid "Cyrillic desktop"
 160. msgstr "Kyrillisk skrivbordsmiljö"
 161. #. Description
 162. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 163. #, fuzzy
 164. msgid ""
 165. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 166. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 167. msgstr ""
 168. "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för kyrilliska. Den innehåller stöd "
 169. "för vitryska, bulgariska, makedonska, ryska, serbiska och ukrainska."
 170. #. Description
 171. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 172. #, fuzzy
 173. msgid "Czech environment"
 174. msgstr "Fransk miljö"
 175. #. Description
 176. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 177. #, fuzzy
 178. msgid ""
 179. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 180. "speaking people use Debian."
 181. msgstr ""
 182. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på franska för att hjälpa "
 183. "människor som talar franska att använda Debian."
 184. #. Description
 185. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 186. #, fuzzy
 187. msgid "Czech desktop"
 188. msgstr "Fransk skrivbordsmiljö"
 189. #. Description
 190. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 191. #, fuzzy
 192. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 193. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för franska"
 194. #. Description
 195. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 196. msgid "Danish environment"
 197. msgstr "Dansk miljö"
 198. #. Description
 199. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 200. msgid ""
 201. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 202. "speaking people use Debian."
 203. msgstr ""
 204. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på danska för att hjälpa "
 205. "människor som talar danska att använda Debian."
 206. #. Description
 207. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 208. msgid "Danish desktop"
 209. msgstr "Dansk skrivbordsmiljö"
 210. #. Description
 211. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 212. #, fuzzy
 213. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 214. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för danska"
 215. #. Description
 216. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 217. msgid "SQL database"
 218. msgstr "SQL-databas"
 219. #. Description
 220. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 221. msgid ""
 222. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 223. msgstr ""
 224. "Denna funktion väljer klient- och serverpaket för PostgreSQL-databasen."
 225. #. Description
 226. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 227. msgid ""
 228. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 229. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 230. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 231. "locking."
 232. msgstr ""
 233. "PostgreSQL är en SQL-relationsdatabas som erbjuder tilltagande stöd för "
 234. "SQL92 och vissa SQL3-funktioner. Den är lämplig att använda vid "
 235. "fleranvändaråtkomst till databasen på grund av sina faciliteter för "
 236. "transaktioner och finkornig låsning."
 237. #. Description
 238. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 239. msgid "Desktop environment"
 240. msgstr "Skrivbordsmiljö"
 241. #. Description
 242. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 243. msgid ""
 244. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 245. "Gnome and KDE desktop tasks."
 246. msgstr ""
 247. #. Description
 248. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 249. msgid "DNS server"
 250. msgstr "DNS-server"
 251. #. Description
 252. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 253. msgid ""
 254. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 255. msgstr ""
 256. "Väljer DNS-servern BIND och relaterade dokumentations- och verktygspaket."
 257. #. Description
 258. #: ../po/debian-tasks.desc:195
 259. #, fuzzy
 260. msgid ""
 261. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 262. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 263. msgstr ""
 264. "Denna funktion installerar program, datafiler, teckensnitt och dokumentation "
 265. "för att göra det lättare för människor som talar koreanska att använda "
 266. "Debian."
 267. #. Description
 268. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 269. #, fuzzy
 270. msgid "Dutch environment"
 271. msgstr "Fransk miljö"
 272. #. Description
 273. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 274. #, fuzzy
 275. msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
 276. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för thailändska"
 277. #. Description
 278. #: ../po/debian-tasks.desc:218
 279. msgid "File server"
 280. msgstr "Filserver"
 281. #. Description
 282. #: ../po/debian-tasks.desc:218
 283. msgid ""
 284. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 285. "and NFS."
 286. msgstr ""
 287. "Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara en filserver med stöd "
 288. "för både NetBIOS och NFS."
 289. #. Description
 290. #: ../po/debian-tasks.desc:228
 291. msgid "French environment"
 292. msgstr "Fransk miljö"
 293. #. Description
 294. #: ../po/debian-tasks.desc:228
 295. msgid ""
 296. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 297. "speaking people use Debian."
 298. msgstr ""
 299. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på franska för att hjälpa "
 300. "människor som talar franska att använda Debian."
 301. #. Description
 302. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 303. msgid "French desktop"
 304. msgstr "Fransk skrivbordsmiljö"
 305. #. Description
 306. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 307. #, fuzzy
 308. msgid "This task localises the desktop in French."
 309. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för franska"
 310. #. Description
 311. #: ../po/debian-tasks.desc:246
 312. msgid "German environment"
 313. msgstr "Tysk miljö"
 314. #. Description
 315. #: ../po/debian-tasks.desc:246
 316. msgid ""
 317. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 318. "speaking people use Debian."
 319. msgstr ""
 320. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på tyska för att hjälpa "
 321. "människor som talar tyska att använda Debian."
 322. #. Description
 323. #: ../po/debian-tasks.desc:257
 324. msgid "German desktop"
 325. msgstr "Tysk skrivbordsmiljö"
 326. #. Description
 327. #: ../po/debian-tasks.desc:257
 328. #, fuzzy
 329. msgid "This task localises the desktop in German."
 330. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för tyska"
 331. #. Description
 332. #: ../po/debian-tasks.desc:265
 333. #, fuzzy
 334. msgid "Gnome desktop environment"
 335. msgstr "Japansk skrivbordsmiljö"
 336. #. Description
 337. #: ../po/debian-tasks.desc:265
 338. msgid ""
 339. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 340. "environment."
 341. msgstr ""
 342. #. Description
 343. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 344. msgid "Greek environment"
 345. msgstr "Grekisk miljö"
 346. #. Description
 347. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 348. msgid ""
 349. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 350. "speaking people use Debian."
 351. msgstr ""
 352. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på grekiska för att "
 353. "hjälpa människor som talar grekiska att använda Debian."
 354. #. Description
 355. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 356. msgid "Greek desktop"
 357. msgstr "Grekisk skrivbordsmiljö"
 358. #. Description
 359. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 360. #, fuzzy
 361. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 362. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för grekiska"
 363. #. Description
 364. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 365. msgid "Hebrew environment"
 366. msgstr "Hebreisk miljö"
 367. #. Description
 368. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 369. msgid ""
 370. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 371. "speaking people use Debian."
 372. msgstr ""
 373. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på hebreiska för att "
 374. "hjälpa människor som talar hebreiska att använda Debian."
 375. #. Description
 376. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 377. msgid "Hebrew desktop"
 378. msgstr "Hebreisk skrivbordsmiljö"
 379. #. Description
 380. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 381. #, fuzzy
 382. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 383. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för hebreiska"
 384. #. Description
 385. #: ../po/debian-tasks.desc:308
 386. msgid "Italian environment"
 387. msgstr "Italiensk miljö"
 388. #. Description
 389. #: ../po/debian-tasks.desc:308
 390. msgid ""
 391. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 392. "speaking people use Debian."
 393. msgstr ""
 394. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på italienska för att "
 395. "hjälpa människor som talar italienska att använda Debian."
 396. #. Description
 397. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 398. msgid "Italian desktop"
 399. msgstr "Italiensk skrivbordsmiljö"
 400. #. Description
 401. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 402. #, fuzzy
 403. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 404. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för italienska"
 405. #. Description
 406. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 407. msgid "Japanese environment"
 408. msgstr "Japansk miljö"
 409. #. Description
 410. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 411. msgid ""
 412. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 413. "Debian."
 414. msgstr ""
 415. "Denna funktion installerar paket som gör det lättare för människor som talar "
 416. "japanska att använda Debian."
 417. #. Description
 418. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 419. msgid "Japanese desktop environment"
 420. msgstr "Japansk skrivbordsmiljö"
 421. #. Description
 422. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 423. #, fuzzy
 424. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 425. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för japanska"
 426. #. Description
 427. #: ../po/debian-tasks.desc:346
 428. #, fuzzy
 429. msgid "KDE desktop environment"
 430. msgstr "Skrivbordsmiljö"
 431. #. Description
 432. #: ../po/debian-tasks.desc:346
 433. msgid ""
 434. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 435. "Environment."
 436. msgstr ""
 437. #. Description
 438. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 439. msgid "Korean environment"
 440. msgstr "Koreansk miljö"
 441. #. Description
 442. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 443. msgid ""
 444. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 445. "Debian."
 446. msgstr ""
 447. "Denna funktion installerar paket som gör det lättare för människor som talar "
 448. "koreanska att använda Debian."
 449. #. Description
 450. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 451. msgid "Korean desktop"
 452. msgstr "Koreansk skrivbordsmiljö"
 453. #. Description
 454. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 455. #, fuzzy
 456. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 457. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för koreanska"
 458. #. Description
 459. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 460. msgid "Laptop"
 461. msgstr "Bärbar dator"
 462. #. Description
 463. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 464. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 465. msgstr ""
 466. #. Description
 467. #: ../po/debian-tasks.desc:390
 468. msgid "Lithuanian environment"
 469. msgstr "Litauisk miljö"
 470. #. Description
 471. #: ../po/debian-tasks.desc:390
 472. msgid ""
 473. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 474. "Lithuanian speaking people use Debian."
 475. msgstr ""
 476. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på litauiska för att "
 477. "hjälpa människor som talar litauiska att använda Debian."
 478. #. Description
 479. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 480. msgid "Lithuanian desktop"
 481. msgstr "Litauisk skrivbordsmiljö"
 482. #. Description
 483. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 484. #, fuzzy
 485. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 486. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för litauiska"
 487. #. Description
 488. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 489. msgid "Mail server"
 490. msgstr "E-postserver"
 491. #. Description
 492. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 493. msgid ""
 494. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 495. "server system."
 496. msgstr ""
 497. "Denna funktion väljer en mängd paket som är användbara för ett e-"
 498. "postserversystem för allmänt bruk."
 499. #. Description
 500. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 501. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 502. msgstr "Norsk (bokmål och nynorsk) miljö"
 503. #. Description
 504. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 505. msgid ""
 506. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 507. "speaking people use Debian."
 508. msgstr ""
 509. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på norska för att hjälpa "
 510. "människor som talar norska att använda Debian."
 511. #. Description
 512. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 513. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 514. msgstr "Norsk (bokmål och nynorsk) skrivbordsmiljö"
 515. #. Description
 516. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 517. #, fuzzy
 518. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 519. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för norska"
 520. #. Description
 521. #: ../po/debian-tasks.desc:434
 522. msgid "Polish environment"
 523. msgstr "Polsk miljö"
 524. #. Description
 525. #: ../po/debian-tasks.desc:434
 526. msgid ""
 527. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 528. "speaking people use Debian."
 529. msgstr ""
 530. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på polska för att hjälpa "
 531. "människor som talar polska att använda Debian."
 532. #. Description
 533. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 534. msgid "Polish desktop"
 535. msgstr "Polsk skrivbordsmiljö"
 536. #. Description
 537. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 538. #, fuzzy
 539. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 540. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för polska"
 541. #. Description
 542. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 543. msgid "Print server"
 544. msgstr "Utskriftsserver"
 545. #. Description
 546. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 547. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 548. msgstr "Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara utskriftsserver."
 549. #. Description
 550. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 551. #, fuzzy
 552. msgid "Romanian environment"
 553. msgstr "Ukrainsk miljö"
 554. #. Description
 555. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 556. #, fuzzy
 557. msgid ""
 558. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 559. "speaking people use Debian."
 560. msgstr ""
 561. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på italienska för att "
 562. "hjälpa människor som talar italienska att använda Debian."
 563. #. Description
 564. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 565. #, fuzzy
 566. msgid "Romanian desktop"
 567. msgstr "Ukrainsk skrivbordsmiljö"
 568. #. Description
 569. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 570. #, fuzzy
 571. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 572. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för ukrainska"
 573. #. Description
 574. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 575. msgid "Russian environment"
 576. msgstr "Rysk miljö"
 577. #. Description
 578. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 579. msgid ""
 580. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 581. "speaking people use Debian."
 582. msgstr ""
 583. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på ryska för att hjälpa "
 584. "människor som talar ryska att använda Debian."
 585. #. Description
 586. #: ../po/debian-tasks.desc:492
 587. msgid "Russian desktop"
 588. msgstr "Rysk skrivbordsmiljö"
 589. #. Description
 590. #: ../po/debian-tasks.desc:492
 591. #, fuzzy
 592. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 593. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för ryska"
 594. #. Description
 595. #: ../po/debian-tasks.desc:499
 596. #, fuzzy
 597. msgid "Slovak environment"
 598. msgstr "Koreansk miljö"
 599. #. Description
 600. #: ../po/debian-tasks.desc:499
 601. #, fuzzy
 602. msgid ""
 603. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 604. "speaking people use Debian."
 605. msgstr ""
 606. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på italienska för att "
 607. "hjälpa människor som talar italienska att använda Debian."
 608. #. Description
 609. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 610. #, fuzzy
 611. msgid "Slovak desktop"
 612. msgstr "Koreansk skrivbordsmiljö"
 613. #. Description
 614. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 615. #, fuzzy
 616. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 617. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för koreanska"
 618. #. Description
 619. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 620. msgid "Spanish environment"
 621. msgstr "Spansk miljö"
 622. #. Description
 623. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 624. msgid ""
 625. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 626. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 627. msgstr ""
 628. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på spanska för att hjälpa "
 629. "människor som talar spanska att använda Debian."
 630. #. Description
 631. #: ../po/debian-tasks.desc:525
 632. msgid "Spanish desktop"
 633. msgstr "Spansk skrivbordsmiljö"
 634. #. Description
 635. #: ../po/debian-tasks.desc:525
 636. #, fuzzy
 637. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 638. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för spanska"
 639. #. Description
 640. #: ../po/debian-tasks.desc:532
 641. #, fuzzy
 642. msgid "Standard system"
 643. msgstr "Linux Standard Base"
 644. #. Description
 645. #: ../po/debian-tasks.desc:532
 646. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 647. msgstr ""
 648. #. Description
 649. #: ../po/debian-tasks.desc:539
 650. msgid "Swedish environment"
 651. msgstr "Svensk miljö"
 652. #. Description
 653. #: ../po/debian-tasks.desc:539
 654. msgid ""
 655. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 656. "speaking people use Debian."
 657. msgstr ""
 658. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på svenska för att hjälpa "
 659. "människor som talar svenska att använda Debian."
 660. #. Description
 661. #: ../po/debian-tasks.desc:549
 662. msgid "Swedish desktop"
 663. msgstr "Svensk skrivbordsmiljö"
 664. #. Description
 665. #: ../po/debian-tasks.desc:549
 666. #, fuzzy
 667. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 668. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för svenska"
 669. #. Description
 670. #: ../po/debian-tasks.desc:556
 671. msgid "Thai environment"
 672. msgstr "Thailändsk miljö"
 673. #. Description
 674. #: ../po/debian-tasks.desc:556
 675. msgid ""
 676. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 677. "use Debian."
 678. msgstr ""
 679. "Denna funktion installerar paket som gör det lättare för thailändare att "
 680. "använda Debian."
 681. #. Description
 682. #: ../po/debian-tasks.desc:568
 683. msgid "Thai desktop"
 684. msgstr "Thailändsk skrivbordsmiljö"
 685. #. Description
 686. #: ../po/debian-tasks.desc:568
 687. #, fuzzy
 688. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 689. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för thailändska"
 690. #. Description
 691. #: ../po/debian-tasks.desc:575
 692. msgid "Turkish environment"
 693. msgstr "Turkisk miljö"
 694. #. Description
 695. #: ../po/debian-tasks.desc:575
 696. msgid ""
 697. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 698. "speaking people use Debian."
 699. msgstr ""
 700. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på turkiska för att "
 701. "hjälpa människor som talar turkiska att använda Debian."
 702. #. Description
 703. #: ../po/debian-tasks.desc:587
 704. msgid "Turkish desktop"
 705. msgstr "Turkisk skrivbordsmiljö"
 706. #. Description
 707. #: ../po/debian-tasks.desc:587
 708. #, fuzzy
 709. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 710. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för turkiska"
 711. #. Description
 712. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 713. msgid "Ukrainian environment"
 714. msgstr "Ukrainsk miljö"
 715. #. Description
 716. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 717. msgid ""
 718. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 719. "speaking people use Debian."
 720. msgstr ""
 721. "Denna funktion installerar paket och dokumentation på ukrainska för att "
 722. "hjälpa människor som talar ukrainska att använda Debian."
 723. #. Description
 724. #: ../po/debian-tasks.desc:604
 725. msgid "Ukrainian desktop"
 726. msgstr "Ukrainsk skrivbordsmiljö"
 727. #. Description
 728. #: ../po/debian-tasks.desc:604
 729. #, fuzzy
 730. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 731. msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för ukrainska"
 732. #. Description
 733. #: ../po/debian-tasks.desc:612
 734. msgid "Web server"
 735. msgstr "Webbserver"
 736. #. Description
 737. #: ../po/debian-tasks.desc:612
 738. msgid ""
 739. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 740. msgstr ""
 741. "Denna funktion väljer paket som är användbara för ett webbserversystem för "
 742. "allmänt bruk."
 743. #~ msgid ""
 744. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 745. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 746. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 747. #~ "user choose between the two."
 748. #~ msgstr ""
 749. #~ "Denna funktion tillhandahåller grundläggande skrivbordsprogramvara, "
 750. #~ "inklusive en mängd sessionshanterare, filhanterare och webbläsare. Den "
 751. #~ "innehåller båda skrivbordsmiljöerna GNOME och KDE och tillhandahåller en "
 752. #~ "inloggningshanterare som låter användaren välja bland de två."
 753. #, fuzzy
 754. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 755. #~ msgstr "Denna funktion anpassar skrivbordsmiljön för italienska"
 756. #, fuzzy
 757. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 758. #~ msgstr ""
 759. #~ "Denna funktion konfigurerar ditt system för att vara utskriftsserver."
 760. #~ msgid "Office environment"
 761. #~ msgstr "Kontorsmiljö"
 762. #~ msgid ""
 763. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 764. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 765. #~ "a rather large collection of software."
 766. #~ msgstr ""
 767. #~ "Denna funktion tillhandahåller en uppsättning kontorsprogramvaror, "
 768. #~ "inklusive en ordbehandlare, ett kalkylprogram, ett presentationsprogram "
 769. #~ "med mera. Detta en rätt stor samling program."
 770. #~ msgid "X window system"
 771. #~ msgstr "X Window-systemet"
 772. #~ msgid ""
 773. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 774. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 775. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 776. #~ msgstr ""
 777. #~ "Denna funktion tillhandahåller de nödvändiga komponenterna för en "
 778. #~ "fristående arbetsstation med X Window-systemet. Den tillhandahåller x-"
 779. #~ "biblioteken, en x-server, en uppsättning teckensnitt och en grupp av "
 780. #~ "grundläggande x-klienter och verktyg."
 781. #~ msgid "Broadband internet connection"
 782. #~ msgstr "Bredbandsanslutning till internet"
 783. #~ msgid ""
 784. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 785. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 786. #~ msgstr ""
 787. #~ "Denna funktion väljer paket som tillgodoser de speciella behov som finns "
 788. #~ "hos datorer som ansluter till internet via DSL, kabel eller liknande."
 789. #~ msgid "C and C++"
 790. #~ msgstr "C och C++"
 791. #~ msgid ""
 792. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 793. #~ "programming languages."
 794. #~ msgstr ""
 795. #~ "En komplett miljö för utveckling av program i programmeringspråken C och C"
 796. #~ "++."
 797. #~ msgid "Dialup internet"
 798. #~ msgstr "Uppringd internet"
 799. #~ msgid ""
 800. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 801. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 802. #~ msgstr ""
 803. #~ "Denna funktion väljer paket som tillgodoser de speciella behov som finns "
 804. #~ "hos datorer som ansluter till internet via en långsam och tillfällig "
 805. #~ "anslutning (som modem, ISDN eller liknande)."
 806. #~ msgid "Games"
 807. #~ msgstr "Spel"
 808. #~ msgid ""
 809. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 810. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 811. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 812. #~ msgstr ""
 813. #~ "Väljs den här funktionen kommer ett brett val av spel att installeras, "
 814. #~ "från traditionella textbaserade unixspel, till kortspel och snabba "
 815. #~ "arkadspel. Den kommer inte att installera alla spel som finns i Debian, "
 816. #~ "men det är en bra början."
 817. #~ msgid "Java"
 818. #~ msgstr "Java"
 819. #~ msgid "A java development environment."
 820. #~ msgstr "En utvecklingsmiljö för java"
 821. #~ msgid "Debian Jr."
 822. #~ msgstr "Debian Junior"
 823. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 824. #~ msgstr "Debian Junior är en samling Debianpaket som är lämpliga för barn."
 825. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 826. #~ msgstr "Egen kärnkompilering"
 827. #~ msgid ""
 828. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 829. #~ "kernel."
 830. #~ msgstr ""
 831. #~ "Denna funktion innehåller allt du kan behöva för att bygga din egen kärna."
 832. #~ msgid ""
 833. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 834. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 835. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 836. #~ msgstr ""
 837. #~ "Detta är en samling verktyg som användare av bärbara datorer förväntar "
 838. #~ "sig att finna på ett system. Den inkluderar vissa speciella verktyg för "
 839. #~ "bärbara datorer, däribland IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba och Dell "
 840. #~ "Inspiron."
 841. #~ msgid ""
 842. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 843. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 844. #~ msgstr ""
 845. #~ "Denna funktion gör att systemet följer Linux Standard Base, vilket låter "
 846. #~ "dig installera och använda LSB-paket."
 847. #~ msgid "Usenet news server"
 848. #~ msgstr "Diskussionsgruppsserver"
 849. #~ msgid ""
 850. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 851. #~ "for new Debian installations."
 852. #~ msgstr ""
 853. #~ "Denna funktion väljer den föredragna versionen av "
 854. #~ "diskussionsgruppsservern INN för nya Debianinstallationer."
 855. #~ msgid ""
 856. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 857. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 858. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 859. #~ "operate a server."
 860. #~ msgstr ""
 861. #~ "Du behöver inte detta paket om du enbart vill läsa diskussionsgrupper "
 862. #~ "från en befintlig server. Välj då bara ditt önskade "
 863. #~ "diskussionsgruppsläsarprogram så kommer det att hämta eventuella krävda "
 864. #~ "delar. Använd bara denna funktion om du har tänkt att driva en server."
 865. #~ msgid "Python"
 866. #~ msgstr "Python"
 867. #~ msgid ""
 868. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 869. #~ "complex applications in Python."
 870. #~ msgstr ""
 871. #~ "Många pythonverktyg och tillägg för utveckling av skript och enkla eller "
 872. #~ "komplexa program i Python."
 873. #~ msgid "Scientific applications"
 874. #~ msgstr "Vetenskapliga program"
 875. #~ msgid ""
 876. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 877. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 878. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 879. #~ "visualization."
 880. #~ msgstr ""
 881. #~ "Denna funktion väljer paket som är lämpliga för vetenskapligt arbetet. "
 882. #~ "Under en ganska lös definition av \"vetenskapligt\" inkluderar detta "
 883. #~ "numerisk analys och datalogi, statistisk dataanalys såväl som "
 884. #~ "visualisering."
 885. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 886. #~ msgstr "TeX/LaTeX-miljö"
 887. #~ msgid ""
 888. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 889. #~ "LaTeX."
 890. #~ msgstr ""
 891. #~ "Denna funktion tillhandahåller paket som är nödvändiga för att typsätta "
 892. #~ "dokument i TeX/LaTeX."
 893. #~ msgid "Conventional Unix server"
 894. #~ msgstr "Traditionell Unix-server"
 895. #~ msgid ""
 896. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 897. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 898. #~ "this includes a number of daemons."
 899. #~ msgstr ""
 900. #~ "Denna funktion väljer paket som normalt hittas på en traditionell "
 901. #~ "fleranvändar-unixserver med fjärranvändare. Var uppmärksam på att detta "
 902. #~ "innefattar ett antal bakgrundsprocesser."
 903. #~ msgid "Tcl/Tk"
 904. #~ msgstr "Tcl/TK"
 905. #~ msgid ""
 906. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 907. #~ "and Tk Toolkit."
 908. #~ msgstr ""
 909. #~ "Paket som ofta används för utveckling av program med Tcl-språket och TK-"
 910. #~ "verktygssamlingen."