You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

1060 lines
31 KiB

 1. # Turkish translation of tasksel/tasks.
 2. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 3. # Cagatay Tengiz <cagatay@tengiz.net>, 2004.
 4. #
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 8. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 9. "POT-Creation-Date: 2005-08-08 19:29-0400\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2004-07-22 05:10+0300\n"
 11. "Last-Translator: Çağatay Tengiz <cagatay@tengiz.net>\n"
 12. "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 17. #. Description
 18. #: ../po/debian-tasks.desc:3
 19. #, fuzzy
 20. msgid ""
 21. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 22. "it easier for Arabic speakers to use Debian."
 23. msgstr ""
 24. "Bu görev Korece konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 25. "kolaylaştıracak programlar, veri dosyaları ve yazıtiplerini içerir."
 26. #. Description
 27. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 28. #, fuzzy
 29. msgid "Arabic environment"
 30. msgstr "Tayca (Tayland dili) desteği"
 31. #. Description
 32. #: ../po/debian-tasks.desc:14
 33. #, fuzzy
 34. msgid "This task localises the desktop in Arabic."
 35. msgstr "Bu görev masaüstünün Tayca yerelleştirilmesini sağlar."
 36. #. Description
 37. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 38. msgid "Brazilian Portuguese environment"
 39. msgstr "Brezilya Portekizcesi desteği"
 40. #. Description
 41. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 42. msgid ""
 43. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 44. "easier for Brazilian Portuguese speakers to use Debian."
 45. msgstr ""
 46. "Bu görev Brezilya Portekizcesi konuşan kullanıcılar için Debian'ın "
 47. "kullanımını kolaylaştıracak programlar, veri dosyaları ve belgeleri içerir."
 48. #. Description
 49. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 50. msgid "Brazilian Portuguese desktop"
 51. msgstr "Brezilya Portekizcesi masaüstü"
 52. #. Description
 53. #: ../po/debian-tasks.desc:32
 54. msgid "This task localises the desktop in Brasilian Portuguese."
 55. msgstr "Bu görev masaüstünün Brezilya Portekizcesi yerelleştirilmesini sağlar."
 56. #. Description
 57. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 58. #, fuzzy
 59. msgid "Bulgarian environment"
 60. msgstr "İtalyanca desteği"
 61. #. Description
 62. #: ../po/debian-tasks.desc:39
 63. #, fuzzy
 64. msgid ""
 65. "This task installs programs and data files that make it easier for Bulgarian "
 66. "speakers to use Debian."
 67. msgstr ""
 68. "Bu görev Korece konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 69. "kolaylaştıracak paketleri içerir."
 70. #. Description
 71. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 72. #, fuzzy
 73. msgid "Bulgarian desktop"
 74. msgstr "İtalyanca masaüstü"
 75. #. Description
 76. #: ../po/debian-tasks.desc:48
 77. #, fuzzy
 78. msgid "This task localises the desktop in Bulgarian."
 79. msgstr "Bu görev masaüstünün Rusça yerelleştirilmesini sağlar."
 80. #. Description
 81. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 82. msgid "Catalan environment"
 83. msgstr "Katalanca desteği"
 84. #. Description
 85. #: ../po/debian-tasks.desc:55
 86. msgid ""
 87. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 88. "speaking people use Debian."
 89. msgstr ""
 90. "Bu görev Katalanca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 91. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 92. #. Description
 93. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 94. msgid "Catalan desktop"
 95. msgstr "Katalan masaüstü"
 96. #. Description
 97. #: ../po/debian-tasks.desc:65
 98. msgid "This task localises the desktop in Catalan."
 99. msgstr "Bu görev masaüstünün Katalanca yerelleştirilmesini sağlar."
 100. #. Description
 101. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 102. msgid "Simplified Chinese environment"
 103. msgstr "Basitleştirilmiş Çince desteği"
 104. #. Description
 105. #: ../po/debian-tasks.desc:72
 106. msgid ""
 107. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 108. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 109. "encoding."
 110. msgstr ""
 111. "Bu görev basitleştirilmiş Çince kodlama kullanmak suretiyle Çince konuşan "
 112. "kullanıcılar için Debian'ın kullanımını kolaylaştıracak programlar, veri "
 113. "dosyaları, yazıtipleri ve belgeleri içerir."
 114. #. Description
 115. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 116. msgid "Simplified Chinese desktop"
 117. msgstr "Basitleştirilmiş Çince masaüstü"
 118. #. Description
 119. #: ../po/debian-tasks.desc:84
 120. #, fuzzy
 121. msgid "This task localises the desktop in Simplified Chinese."
 122. msgstr ""
 123. "Bu görev masaüstünün Basitleştirilmiş Çince yerelleştirilmesini sağlar."
 124. #. Description
 125. #: ../po/debian-tasks.desc:91
 126. msgid ""
 127. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that make "
 128. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 129. "encoding."
 130. msgstr ""
 131. "Bu görev geleneksel Çince kodlama kullanmak suretiyle Çince konuşan "
 132. "kullanıcılar için Debian'ın kullanımını kolaylaştıracak programlar, veri "
 133. "dosyaları, yazıtipleri ve belgeleri içerir."
 134. #. Description
 135. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 136. msgid "Traditional Chinese environment"
 137. msgstr "Geleneksel Çince desteği"
 138. #. Description
 139. #: ../po/debian-tasks.desc:103
 140. #, fuzzy
 141. msgid "This task localises the desktop in Traditional Chinese."
 142. msgstr "Bu görev masaüstünün Geleneksel Çince yerelleştirilmesini sağlar."
 143. #. Description
 144. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 145. msgid "Cyrillic environment"
 146. msgstr "Kiril desteği"
 147. #. Description
 148. #: ../po/debian-tasks.desc:110
 149. msgid ""
 150. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 151. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 152. "Serbian and Ukrainian."
 153. msgstr ""
 154. "Bu görev Kiril alfabesi ile sistemi kullanmak için gerekli yazı tipleri ve "
 155. "diğer yazılımları sağlar. Beyaz Rusça, Bulgarca, Makedonca, Rusça, Sırpça ve "
 156. "Ukraynaca'yı destekler."
 157. #. Description
 158. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 159. msgid "Cyrillic desktop"
 160. msgstr "Kiril masaüstü"
 161. #. Description
 162. #: ../po/debian-tasks.desc:121
 163. #, fuzzy
 164. msgid ""
 165. "This task localises the desktop in Cyrillic. It supports Belarusian, "
 166. "Bulgarian, Macedonian, Russian, Serbian and Ukrainian."
 167. msgstr ""
 168. "Bu görev masaüstünün Kirilce yerelleştirilmesini sağlar. Beyaz Rusça, "
 169. "Bulgarca, Makedonca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca'yı destekler."
 170. #. Description
 171. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 172. #, fuzzy
 173. msgid "Czech environment"
 174. msgstr "Fransızca desteği"
 175. #. Description
 176. #: ../po/debian-tasks.desc:131
 177. #, fuzzy
 178. msgid ""
 179. "This task installs packages and documentation in Czech to help Czech "
 180. "speaking people use Debian."
 181. msgstr ""
 182. "Bu görev Fransızca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 183. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 184. #. Description
 185. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 186. #, fuzzy
 187. msgid "Czech desktop"
 188. msgstr "Fransızca masaüstü"
 189. #. Description
 190. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 191. #, fuzzy
 192. msgid "This task localises the desktop in Czech."
 193. msgstr "Bu görev masaüstünün Fransızca yerelleştirilmesini sağlar."
 194. #. Description
 195. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 196. msgid "Danish environment"
 197. msgstr "Danimarkaca desteği"
 198. #. Description
 199. #: ../po/debian-tasks.desc:146
 200. msgid ""
 201. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 202. "speaking people use Debian."
 203. msgstr ""
 204. "Bu görev Danimarkaca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 205. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 206. #. Description
 207. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 208. msgid "Danish desktop"
 209. msgstr "Danimarkaca masaüstü"
 210. #. Description
 211. #: ../po/debian-tasks.desc:156
 212. #, fuzzy
 213. msgid "This task localises the desktop in Danish."
 214. msgstr "Bu görev masaüstünün Danimarkaca yerelleştirilmesini sağlar."
 215. #. Description
 216. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 217. msgid "SQL database"
 218. msgstr "SQL veritabanı"
 219. #. Description
 220. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 221. msgid ""
 222. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 223. msgstr ""
 224. "Bu görev PostgreSQL veritabanı için sunucu ve istemci paketlerini seçer."
 225. #. Description
 226. #: ../po/debian-tasks.desc:163
 227. msgid ""
 228. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 229. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 230. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 231. "locking."
 232. msgstr ""
 233. "PostgreSQL, artan SQL92 uyumluluğu ve bazı SQL3 özellikleri sunan bir "
 234. "ilişkisel SQL veritabanıdır. PostgreSQL veri aktarımı ve detaylı kilitleme "
 235. "hizmetleriyle çok kullanıcılı veri tabanı erişimine uygundur."
 236. #. Description
 237. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 238. msgid "Desktop environment"
 239. msgstr "Masaüstü ortamı"
 240. #. Description
 241. #: ../po/debian-tasks.desc:177
 242. msgid ""
 243. "This task provides basic desktop software and serves as a basis for the "
 244. "Gnome and KDE desktop tasks."
 245. msgstr ""
 246. #. Description
 247. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 248. msgid "DNS server"
 249. msgstr "DNS sunucusu"
 250. #. Description
 251. #: ../po/debian-tasks.desc:187
 252. msgid ""
 253. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 254. msgstr "BIND DNS sunucusunu, ilgili belgeleri ve yardımcı programları seçer."
 255. #. Description
 256. #: ../po/debian-tasks.desc:195
 257. #, fuzzy
 258. msgid ""
 259. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 260. "it easier for Dutch speakers to use Debian."
 261. msgstr ""
 262. "Bu görev Korece konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 263. "kolaylaştıracak programlar, veri dosyaları ve yazıtiplerini içerir."
 264. #. Description
 265. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 266. #, fuzzy
 267. msgid "Dutch environment"
 268. msgstr "Fransızca desteği"
 269. #. Description
 270. #: ../po/debian-tasks.desc:206
 271. #, fuzzy
 272. msgid "This task makes the desktop be localised in Dutch"
 273. msgstr "Bu görev masaüstünün Tayca yerelleştirilmesini sağlar."
 274. #. Description
 275. #: ../po/debian-tasks.desc:218
 276. msgid "File server"
 277. msgstr "Dosya sunucusu"
 278. #. Description
 279. #: ../po/debian-tasks.desc:218
 280. msgid ""
 281. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 282. "and NFS."
 283. msgstr ""
 284. "Hem NetBIOS hem de NFS'i destekleyen bu görev ve sisteminizi dosya sunucusu "
 285. "olacak şekilde ayarlar."
 286. #. Description
 287. #: ../po/debian-tasks.desc:228
 288. msgid "French environment"
 289. msgstr "Fransızca desteği"
 290. #. Description
 291. #: ../po/debian-tasks.desc:228
 292. msgid ""
 293. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 294. "speaking people use Debian."
 295. msgstr ""
 296. "Bu görev Fransızca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 297. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 298. #. Description
 299. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 300. msgid "French desktop"
 301. msgstr "Fransızca masaüstü"
 302. #. Description
 303. #: ../po/debian-tasks.desc:239
 304. #, fuzzy
 305. msgid "This task localises the desktop in French."
 306. msgstr "Bu görev masaüstünün Fransızca yerelleştirilmesini sağlar."
 307. #. Description
 308. #: ../po/debian-tasks.desc:246
 309. msgid "German environment"
 310. msgstr "Almanca desteği"
 311. #. Description
 312. #: ../po/debian-tasks.desc:246
 313. msgid ""
 314. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 315. "speaking people use Debian."
 316. msgstr ""
 317. "Bu görev Almanca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 318. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 319. #. Description
 320. #: ../po/debian-tasks.desc:257
 321. msgid "German desktop"
 322. msgstr "Almanca masaüstü"
 323. #. Description
 324. #: ../po/debian-tasks.desc:257
 325. #, fuzzy
 326. msgid "This task localises the desktop in German."
 327. msgstr "Bu görev masaüstünün Almanca yerelleştirilmesini sağlar."
 328. #. Description
 329. #: ../po/debian-tasks.desc:265
 330. #, fuzzy
 331. msgid "Gnome desktop environment"
 332. msgstr "Japonca masaüstü ortamı"
 333. #. Description
 334. #: ../po/debian-tasks.desc:265
 335. msgid ""
 336. "This task provides basic \"desktop\" software using the Gnome desktop "
 337. "environment."
 338. msgstr ""
 339. #. Description
 340. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 341. msgid "Greek environment"
 342. msgstr "Yunanca desteği"
 343. #. Description
 344. #: ../po/debian-tasks.desc:276
 345. msgid ""
 346. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 347. "speaking people use Debian."
 348. msgstr ""
 349. "Bu görev Yunanca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 350. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 351. #. Description
 352. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 353. msgid "Greek desktop"
 354. msgstr "Yunanca masaüstü"
 355. #. Description
 356. #: ../po/debian-tasks.desc:286
 357. #, fuzzy
 358. msgid "This task localises the desktop in Greek."
 359. msgstr "Bu görev masaüstünün Yunanca yerelleştirilmesini sağlar."
 360. #. Description
 361. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 362. msgid "Hebrew environment"
 363. msgstr "İbranice desteği"
 364. #. Description
 365. #: ../po/debian-tasks.desc:293
 366. msgid ""
 367. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 368. "speaking people use Debian."
 369. msgstr ""
 370. "Bu görev İbranice konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 371. "kolaylaştıracak program ve belgeleri içerir."
 372. #. Description
 373. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 374. msgid "Hebrew desktop"
 375. msgstr "İbranice masaüstü"
 376. #. Description
 377. #: ../po/debian-tasks.desc:301
 378. #, fuzzy
 379. msgid "This task localises the desktop in Hebrew."
 380. msgstr "Bu görev masaüstünün İbranice yerelleştirilmesini sağlar."
 381. #. Description
 382. #: ../po/debian-tasks.desc:308
 383. msgid "Italian environment"
 384. msgstr "İtalyanca desteği"
 385. #. Description
 386. #: ../po/debian-tasks.desc:308
 387. msgid ""
 388. "This task installs packages and documentation in Italian to help Italian "
 389. "speaking people use Debian."
 390. msgstr ""
 391. "Bu görev İtalyanca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 392. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 393. #. Description
 394. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 395. msgid "Italian desktop"
 396. msgstr "İtalyanca masaüstü"
 397. #. Description
 398. #: ../po/debian-tasks.desc:319
 399. #, fuzzy
 400. msgid "This task localises the desktop in Italian."
 401. msgstr "Bu görev masaüstünün İtalyanca yerelleştirilmesini sağlar."
 402. #. Description
 403. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 404. msgid "Japanese environment"
 405. msgstr "Japonca desteği"
 406. #. Description
 407. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 408. msgid ""
 409. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 410. "Debian."
 411. msgstr ""
 412. "Bu görev Japonca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 413. "kolaylaştıracak paketleri içerir."
 414. #. Description
 415. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 416. msgid "Japanese desktop environment"
 417. msgstr "Japonca masaüstü ortamı"
 418. #. Description
 419. #: ../po/debian-tasks.desc:338
 420. #, fuzzy
 421. msgid "This task localises the desktop in Japanese."
 422. msgstr "Bu görev masaüstünün Japonca yerelleştirilmesini sağlar."
 423. #. Description
 424. #: ../po/debian-tasks.desc:346
 425. #, fuzzy
 426. msgid "KDE desktop environment"
 427. msgstr "Masaüstü ortamı"
 428. #. Description
 429. #: ../po/debian-tasks.desc:346
 430. msgid ""
 431. "This task provides basic \"desktop\" software using the K Desktop "
 432. "Environment."
 433. msgstr ""
 434. #. Description
 435. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 436. msgid "Korean environment"
 437. msgstr "Korece desteği"
 438. #. Description
 439. #: ../po/debian-tasks.desc:364
 440. msgid ""
 441. "This task installs packages that make it easier for Korean speakers to use "
 442. "Debian."
 443. msgstr ""
 444. "Bu görev Korece konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 445. "kolaylaştıracak paketleri içerir."
 446. #. Description
 447. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 448. msgid "Korean desktop"
 449. msgstr "Korece masaüstü"
 450. #. Description
 451. #: ../po/debian-tasks.desc:376
 452. #, fuzzy
 453. msgid "This task localises the desktop in Korean."
 454. msgstr "Bu görev masaüstünün Korece yerelleştirilmesini sağlar."
 455. #. Description
 456. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 457. msgid "Laptop"
 458. msgstr "Dizüstü"
 459. #. Description
 460. #: ../po/debian-tasks.desc:383
 461. msgid "This task installs software useful for a laptop."
 462. msgstr ""
 463. #. Description
 464. #: ../po/debian-tasks.desc:390
 465. msgid "Lithuanian environment"
 466. msgstr "Litvanya dil desteği"
 467. #. Description
 468. #: ../po/debian-tasks.desc:390
 469. msgid ""
 470. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 471. "Lithuanian speaking people use Debian."
 472. msgstr ""
 473. "Bu görev Litvanya dilini konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 474. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 475. #. Description
 476. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 477. msgid "Lithuanian desktop"
 478. msgstr "Litvanyaca masaüstü"
 479. #. Description
 480. #: ../po/debian-tasks.desc:400
 481. #, fuzzy
 482. msgid "This task localises the desktop in Lithuanian."
 483. msgstr "Bu görev masaüstünün Litvanyaca yerelleştirilmesini sağlar."
 484. #. Description
 485. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 486. msgid "Mail server"
 487. msgstr "Posta sunucusu"
 488. #. Description
 489. #: ../po/debian-tasks.desc:407
 490. msgid ""
 491. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 492. "server system."
 493. msgstr ""
 494. "Bu görev, genel amaçlı posta sunucusu görevi yapacak bir sistem için faydalı "
 495. "olan çeşitli paketleri seçer."
 496. #. Description
 497. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 498. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 499. msgstr "Norveçce (Bokmaal ve Nynorsk) desteği"
 500. #. Description
 501. #: ../po/debian-tasks.desc:416
 502. msgid ""
 503. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 504. "speaking people use Debian."
 505. msgstr ""
 506. "Bu görev Norveçce konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 507. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 508. #. Description
 509. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 510. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) desktop"
 511. msgstr "Norveçce (Bokmaal ve Nynorsk) masaüstü"
 512. #. Description
 513. #: ../po/debian-tasks.desc:427
 514. #, fuzzy
 515. msgid "This task localises the desktop in Norwegian."
 516. msgstr "Bu görev masaüstünün Norveçce yerelleştirilmesini sağlar."
 517. #. Description
 518. #: ../po/debian-tasks.desc:434
 519. msgid "Polish environment"
 520. msgstr "Lehçe desteği"
 521. #. Description
 522. #: ../po/debian-tasks.desc:434
 523. msgid ""
 524. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 525. "speaking people use Debian."
 526. msgstr ""
 527. "Bu görev Lehçe konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 528. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 529. #. Description
 530. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 531. msgid "Polish desktop"
 532. msgstr "Lehçe masaüstü"
 533. #. Description
 534. #: ../po/debian-tasks.desc:445
 535. #, fuzzy
 536. msgid "This task localises the desktop in Polish."
 537. msgstr "Bu görev masaüstünün Lehçe yerelleştirilmesini sağlar."
 538. #. Description
 539. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 540. msgid "Print server"
 541. msgstr "Yazdırma sunucusu"
 542. #. Description
 543. #: ../po/debian-tasks.desc:453
 544. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 545. msgstr "Bu görev sisteminizi yazdırma sunucusu olacak şekilde ayarlar."
 546. #. Description
 547. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 548. #, fuzzy
 549. msgid "Romanian environment"
 550. msgstr "Ukrayna dil desteği"
 551. #. Description
 552. #: ../po/debian-tasks.desc:463
 553. #, fuzzy
 554. msgid ""
 555. "This task installs packages and documentation in Romanian to help Romanian "
 556. "speaking people use Debian."
 557. msgstr ""
 558. "Bu görev İtalyanca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 559. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 560. #. Description
 561. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 562. #, fuzzy
 563. msgid "Romanian desktop"
 564. msgstr "Ukraynaca masaüstü"
 565. #. Description
 566. #: ../po/debian-tasks.desc:474
 567. #, fuzzy
 568. msgid "This task localises the desktop in Romanian."
 569. msgstr "Bu görev masaüstünün Ukraynaca yerelleştirilmesini sağlar."
 570. #. Description
 571. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 572. msgid "Russian environment"
 573. msgstr "Rusça desteği"
 574. #. Description
 575. #: ../po/debian-tasks.desc:481
 576. msgid ""
 577. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 578. "speaking people use Debian."
 579. msgstr ""
 580. "Bu görev Rusça konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 581. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 582. #. Description
 583. #: ../po/debian-tasks.desc:492
 584. msgid "Russian desktop"
 585. msgstr "Rusça masaüstü"
 586. #. Description
 587. #: ../po/debian-tasks.desc:492
 588. #, fuzzy
 589. msgid "This task localises the desktop in Russian."
 590. msgstr "Bu görev masaüstünün Rusça yerelleştirilmesini sağlar."
 591. #. Description
 592. #: ../po/debian-tasks.desc:499
 593. #, fuzzy
 594. msgid "Slovak environment"
 595. msgstr "Korece desteği"
 596. #. Description
 597. #: ../po/debian-tasks.desc:499
 598. #, fuzzy
 599. msgid ""
 600. "This task installs packages and documentation in Slovak to help Slovak "
 601. "speaking people use Debian."
 602. msgstr ""
 603. "Bu görev İtalyanca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 604. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 605. #. Description
 606. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 607. #, fuzzy
 608. msgid "Slovak desktop"
 609. msgstr "Korece masaüstü"
 610. #. Description
 611. #: ../po/debian-tasks.desc:507
 612. #, fuzzy
 613. msgid "This task localises the desktop in Slovak."
 614. msgstr "Bu görev masaüstünün Korece yerelleştirilmesini sağlar."
 615. #. Description
 616. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 617. msgid "Spanish environment"
 618. msgstr "İspanyolca desteği"
 619. #. Description
 620. #: ../po/debian-tasks.desc:514
 621. msgid ""
 622. "This task installs programs, data files, and documentation that make it "
 623. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 624. msgstr ""
 625. "Bu görev İspanyolca konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 626. "kolaylaştıracak programlar, veri dosyaları ve belgeleri içerir."
 627. #. Description
 628. #: ../po/debian-tasks.desc:525
 629. msgid "Spanish desktop"
 630. msgstr "İspanyolca masaüstü"
 631. #. Description
 632. #: ../po/debian-tasks.desc:525
 633. #, fuzzy
 634. msgid "This task localises the desktop in Spanish."
 635. msgstr "Bu görev masaüstünün İspanyolca yerelleştirilmesini sağlar."
 636. #. Description
 637. #: ../po/debian-tasks.desc:532
 638. #, fuzzy
 639. msgid "Standard system"
 640. msgstr "Linux Standart Temeli"
 641. #. Description
 642. #: ../po/debian-tasks.desc:532
 643. msgid "This task installs a reasonably small character-mode system."
 644. msgstr ""
 645. #. Description
 646. #: ../po/debian-tasks.desc:539
 647. msgid "Swedish environment"
 648. msgstr "İsveçce desteği"
 649. #. Description
 650. #: ../po/debian-tasks.desc:539
 651. msgid ""
 652. "This task installs packages and documentation in Swedish to help Swedish "
 653. "speaking people use Debian."
 654. msgstr ""
 655. "Bu görev İsveçce konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 656. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 657. #. Description
 658. #: ../po/debian-tasks.desc:549
 659. msgid "Swedish desktop"
 660. msgstr "İsveçce masaüstü"
 661. #. Description
 662. #: ../po/debian-tasks.desc:549
 663. #, fuzzy
 664. msgid "This task localises the desktop in Swedish."
 665. msgstr "Bu görev masaüstünün İsveçce yerelleştirilmesini sağlar."
 666. #. Description
 667. #: ../po/debian-tasks.desc:556
 668. msgid "Thai environment"
 669. msgstr "Tayca (Tayland dili) desteği"
 670. #. Description
 671. #: ../po/debian-tasks.desc:556
 672. msgid ""
 673. "This task installs packages that make it easier for Thai speaking people to "
 674. "use Debian."
 675. msgstr ""
 676. "Bu görev Tayca (Tayland dili) konuşan kullanıcılar için Debian'ın "
 677. "kullanımını kolaylaştıracak paketler içerir."
 678. #. Description
 679. #: ../po/debian-tasks.desc:568
 680. msgid "Thai desktop"
 681. msgstr "Tayca (Tayland dili) masaüstü"
 682. #. Description
 683. #: ../po/debian-tasks.desc:568
 684. #, fuzzy
 685. msgid "This task localises the desktop in Thai."
 686. msgstr "Bu görev masaüstünün Tayca yerelleştirilmesini sağlar."
 687. #. Description
 688. #: ../po/debian-tasks.desc:575
 689. msgid "Turkish environment"
 690. msgstr "Türkçe desteği"
 691. #. Description
 692. #: ../po/debian-tasks.desc:575
 693. msgid ""
 694. "This task installs packages and documentation in Turkish to help Turkish "
 695. "speaking people use Debian."
 696. msgstr ""
 697. "Bu görev Türkçe konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 698. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 699. #. Description
 700. #: ../po/debian-tasks.desc:587
 701. msgid "Turkish desktop"
 702. msgstr "Türkçe masaüstü"
 703. #. Description
 704. #: ../po/debian-tasks.desc:587
 705. #, fuzzy
 706. msgid "This task localises the desktop in Turkish."
 707. msgstr "Bu görev masaüstünün Türkçe yerelleştirilmesini sağlar."
 708. #. Description
 709. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 710. msgid "Ukrainian environment"
 711. msgstr "Ukrayna dil desteği"
 712. #. Description
 713. #: ../po/debian-tasks.desc:594
 714. msgid ""
 715. "This task installs programs and documentation in Ukrainian to help Ukrainian "
 716. "speaking people use Debian."
 717. msgstr ""
 718. "Bu görev Ukrayna dilini konuşan kullanıcılar için Debian'ın kullanımını "
 719. "kolaylaştıracak paket ve belgeleri içerir."
 720. #. Description
 721. #: ../po/debian-tasks.desc:604
 722. msgid "Ukrainian desktop"
 723. msgstr "Ukraynaca masaüstü"
 724. #. Description
 725. #: ../po/debian-tasks.desc:604
 726. #, fuzzy
 727. msgid "This task localises the desktop in Ukrainian."
 728. msgstr "Bu görev masaüstünün Ukraynaca yerelleştirilmesini sağlar."
 729. #. Description
 730. #: ../po/debian-tasks.desc:612
 731. msgid "Web server"
 732. msgstr "Web sunucusu"
 733. #. Description
 734. #: ../po/debian-tasks.desc:612
 735. msgid ""
 736. "This task selects packages useful for a general purpose web server system."
 737. msgstr "Bu görev genel amaçlı bir web sunucusu için gerekli paketleri seçer."
 738. #~ msgid ""
 739. #~ "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 740. #~ "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both "
 741. #~ "the GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the "
 742. #~ "user choose between the two."
 743. #~ msgstr ""
 744. #~ "Bu görev çeşitli oturum yöneticileri, dosya yöneticileri ve web "
 745. #~ "tarayıcılarını içeren temel \"masaüstü\" yazılımlarını sağlar. Hem KDE "
 746. #~ "hem de GNOME ile birlikte çalışır ve kullanıcının bu ikisi arasında seçim "
 747. #~ "yapmasını sağlayan bir görüntü yöneticisi içerir."
 748. #, fuzzy
 749. #~ msgid "This task makes the desktop be localised in Bulgarian."
 750. #~ msgstr "Bu görev masaüstünün İtalyanca yerelleştirilmesini sağlar."
 751. #, fuzzy
 752. #~ msgid "This task causes the standard base system to be installed."
 753. #~ msgstr "Bu görev sisteminizi yazdırma sunucusu olacak şekilde ayarlar."
 754. #~ msgid "Office environment"
 755. #~ msgstr "Ofis ortamı"
 756. #~ msgid ""
 757. #~ "This task provides a suite of office productivity software, including a "
 758. #~ "word processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is "
 759. #~ "a rather large collection of software."
 760. #~ msgstr ""
 761. #~ "Bu görev; kelime işlemci, hesap tablosu, sunum programı ve daha da "
 762. #~ "fazlasını ,içeren ofis üretkenlik uygulamalarını sağlar. Oldukça geniş "
 763. #~ "bir yazılım koleksiyonudur."
 764. #~ msgid "X window system"
 765. #~ msgstr "X window sistemi"
 766. #~ msgid ""
 767. #~ "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 768. #~ "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a "
 769. #~ "set of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 770. #~ msgstr ""
 771. #~ "Bu görev X Window Sistemi çalıştıran özerk bir bilgisayar için temel "
 772. #~ "bileşenleri içerir. X sunucusunu, X kitaplıklarını, çeşitli yazı "
 773. #~ "tiplerini, birkaç temel X istemcisi ve yardımcı araçlarını sağlar."
 774. #~ msgid "Broadband internet connection"
 775. #~ msgstr "Geniş bant internet bağlantısı"
 776. #~ msgid ""
 777. #~ "This task selects packages that address special needs of computers that "
 778. #~ "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 779. #~ msgstr ""
 780. #~ "Bu görev internet'e DSL, Kablo vb. ile bağlanan bilgisayarların özel "
 781. #~ "gereksinimlerini karşılayan paketleri seçer."
 782. #~ msgid "C and C++"
 783. #~ msgstr "C ve C++"
 784. #~ msgid ""
 785. #~ "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 786. #~ "programming languages."
 787. #~ msgstr ""
 788. #~ "C ve C++ programlama dilleri ile program geliştirmek için tam donanımlı "
 789. #~ "ortam."
 790. #~ msgid "Dialup internet"
 791. #~ msgstr "Çevirmeli bağlantı"
 792. #~ msgid ""
 793. #~ "This task selects packages that address special needs of computers using "
 794. #~ "a slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 795. #~ msgstr ""
 796. #~ "Bu görev (modem, ISDN veya benzeri araçlar ile) yavaş ve kesintili "
 797. #~ "çevirmeli bağlantı kuran bilgisayarların özel gereksinimlerini "
 798. #~ "karşılamaya yönelik paketleri seçer."
 799. #~ msgid "Games"
 800. #~ msgstr "Oyunlar"
 801. #~ msgid ""
 802. #~ "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 803. #~ "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. "
 804. #~ "It won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 805. #~ msgstr ""
 806. #~ "Bu görevin seçilmesiyle, geleneksel metin tabanlı unix oyunlarından kart "
 807. #~ "oyunlarına, hızla akan arcade oyunlarına kadar geniş bir yelpazeye sahip "
 808. #~ "oyunlar yüklenir. Bu görev Debian'daki oyunların tamamını kapsamamakla "
 809. #~ "birlikte iyi bir başlangıç noktasıdır."
 810. #~ msgid "Java"
 811. #~ msgstr "Java"
 812. #~ msgid "A java development environment."
 813. #~ msgstr "Java geliştirme ortamı."
 814. #~ msgid "Debian Jr."
 815. #~ msgstr "Debian Ufaklık"
 816. #~ msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 817. #~ msgstr "Debian Ufaklık, çocuklar için uygun paketleri içerir."
 818. #~ msgid "Custom kernel compilation"
 819. #~ msgstr "Özel çekirdek derleme"
 820. #~ msgid ""
 821. #~ "This task includes everything you should need to build your own custom "
 822. #~ "kernel."
 823. #~ msgstr ""
 824. #~ "Bu görev kendi özel çekirdeğinizi oluşturmanız için gerekli herşeyi "
 825. #~ "içerir."
 826. #~ msgid ""
 827. #~ "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 828. #~ "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 829. #~ "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 830. #~ msgstr ""
 831. #~ "Bu görev dizüstü kullanıcılarının sistemlerinde bulmayı bekledikleri "
 832. #~ "araçlardan oluşmaktadır. IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba ve Dell "
 833. #~ "Inspiron dizüstüler için bazı özel yardımcı araçlar içerir."
 834. #~ msgid ""
 835. #~ "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, "
 836. #~ "allowing you to install and use LSB packages."
 837. #~ msgstr ""
 838. #~ "Bu görev, sistemi Linux Standart Temeli (Linux Standart Base) ile uyumlu "
 839. #~ "hale getirerek LSB paketlerini yüklemenize ve kullanmanıza izin verir."
 840. #~ msgid "Usenet news server"
 841. #~ msgstr "Usenet haber sunucusu"
 842. #~ msgid ""
 843. #~ "This task selects the preferred version of the INN news server software "
 844. #~ "for new Debian installations."
 845. #~ msgstr ""
 846. #~ "Bu görev yeni Debian kurulumları için, INN haber sunucusunun tercih "
 847. #~ "edilen sürümünü seçer."
 848. #~ msgid ""
 849. #~ "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 850. #~ "existing server, just select the news reader program you desire and it "
 851. #~ "will pull in any required pieces. Only use this task if you intend to "
 852. #~ "operate a server."
 853. #~ msgstr ""
 854. #~ "Eğer amacınız varolan bir haber sunucusundan haberleri okumaksa bu göreve "
 855. #~ "ihtiyacınız yok. Tercih ettiğiniz haber okuyucu programını seçin; o "
 856. #~ "kendisi için gerekli bütün parçaları yükleyecektir. Sadece bir haber "
 857. #~ "sunucusu hizmeti vermek istiyorsanız bu görevi seçmelisiniz."
 858. #~ msgid "Python"
 859. #~ msgstr "Python"
 860. #~ msgid ""
 861. #~ "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 862. #~ "complex applications in Python."
 863. #~ msgstr ""
 864. #~ "Python'da basit ya da gelişmiş uygulamalar ve betikler geliştirmek için "
 865. #~ "birçok Python aracı ve eklentileri."
 866. #~ msgid "Scientific applications"
 867. #~ msgstr "Bilimsel uygulamalar"
 868. #~ msgid ""
 869. #~ "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under "
 870. #~ "a fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical "
 871. #~ "analysis and computing, statistical data analysis as well as "
 872. #~ "visualization."
 873. #~ msgstr ""
 874. #~ "Bu görev, \"bilimsel\" tanımına uygun şekilde seçilmiş bazı sayısal "
 875. #~ "analiz, hesaplama, istatistiksel veri analizi ve görselleştirme "
 876. #~ "araçlarını içerir."
 877. #~ msgid "TeX/LaTeX environment"
 878. #~ msgstr "TeX/LaTeX ortamı"
 879. #~ msgid ""
 880. #~ "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/"
 881. #~ "LaTeX."
 882. #~ msgstr ""
 883. #~ "Bu görev TeX/LaTeX ile belge hazırlamak için gerekli paketleri içerir."
 884. #~ msgid "Conventional Unix server"
 885. #~ msgstr "Geleneksel Unix Sunucusu"
 886. #~ msgid ""
 887. #~ "This task selects packages that would typically be found on a "
 888. #~ "conventional multi-user unix system with remote users. Do be warned that "
 889. #~ "this includes a number of daemons."
 890. #~ msgstr ""
 891. #~ "Bu görev, uzaktan bağlanılan, çok kullanıcılı geleneksel unix sisteminde "
 892. #~ "bulunacak tipik paketleri seçer. Dikkat! Bu paketler artalan süreçleri "
 893. #~ "(daemon) içerebilir."