You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

615 lines
18 KiB

 1. # translation of fi.po to Finnish
 2. # translation of tasksel_tasks_po_fi.po.txt.po to Finnish
 3. # Copyright © 2003 SPI, Inc.
 4. # Tommi Vainikainen <thv+debian@iki.fi>, 2003.
 5. # Tapio Lehtonen <tale@debian.org>, 2004.
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: tasksel\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 11. "POT-Creation-Date: 2004-04-01 17:50-0500\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2004-02-07 19:08+0200\n"
 13. "Last-Translator: Tapio Lehtonen <tale@debian.org>\n"
 14. "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. "X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
 19. #. Description
 20. #: ../po/debian-tasks.desc:4
 21. msgid "X window system"
 22. msgstr "X-ikkunointijärjestelmä"
 23. #. Description
 24. #: ../po/debian-tasks.desc:4
 25. msgid ""
 26. "This task provides the essential components for a standalone workstation "
 27. "running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
 28. "of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
 29. msgstr ""
 30. "Tarjoaa välttämättömät komponentit itsenäiseen työasemaan, jossa käytetään X-"
 31. "ikkunointijärjestelmää. Tämä tarjoaa X-kirjastot, X-palvelimen, joukon "
 32. "kirjasintyyppejä, X-asiakasohjelmia ja -apuohjelmia."
 33. #. Description
 34. #: ../po/debian-tasks.desc:13
 35. msgid "Broadband internet connection"
 36. msgstr "Laajakaistainen Internetyhteys"
 37. #. Description
 38. #: ../po/debian-tasks.desc:13
 39. msgid ""
 40. "This task selects packages that address special needs of computers that "
 41. "connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
 42. msgstr ""
 43. "Valitsee paketit Internetiin DSL:llä, kaapelilla tai vastaavalla "
 44. "kytkeytyvien tietokoneiden erityistarpeisiin."
 45. #. Description
 46. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 47. msgid "C and C++"
 48. msgstr "C ja C++"
 49. #. Description
 50. #: ../po/debian-tasks.desc:21
 51. msgid ""
 52. "A complete environment for development of programs in the C and C++ "
 53. "programming languages."
 54. msgstr ""
 55. "Täydellinen ympäristö ohjelmien kehittämiseen C- ja C++-ohjelmointikielillä."
 56. #. Description
 57. #: ../po/debian-tasks.desc:33
 58. msgid "Catalan environment"
 59. msgstr "Katalaanin ympäristö"
 60. #. Description
 61. #: ../po/debian-tasks.desc:33
 62. msgid ""
 63. "This task installs packages and documentation in Catalan to help Catalan "
 64. "speaking people use Debian."
 65. msgstr ""
 66. "Asentaa paketit ja dokumentaation katalaaniksi auttamaan katalaaninkielisiä "
 67. "Debianin käytössä."
 68. #. Description
 69. #: ../po/debian-tasks.desc:41
 70. msgid "Simplified Chinese environment"
 71. msgstr "Yksinkertaistettu kiinalainen ympäristö"
 72. #. Description
 73. #: ../po/debian-tasks.desc:41
 74. msgid ""
 75. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 76. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
 77. "encoding."
 78. msgstr ""
 79. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation auttamaan "
 80. "kiinankielisiä Debianin käytössä kun käytössä on yksinkertaistettu "
 81. "kiinalainen merkistö."
 82. #. Description
 83. #: ../po/debian-tasks.desc:56
 84. msgid "Traditional Chinese environment"
 85. msgstr "Perinteinen kiinalainen ympäristö"
 86. #. Description
 87. #: ../po/debian-tasks.desc:56
 88. msgid ""
 89. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
 90. "it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
 91. "encoding."
 92. msgstr ""
 93. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation auttamaan "
 94. "kiinankielisiä Debianin käytössä kun käytössä on perinteinen kiinalainen "
 95. "merkistö."
 96. #. Description
 97. #: ../po/debian-tasks.desc:71
 98. msgid "Cyrillic environment"
 99. msgstr "Kyrillinen ympäristö"
 100. #. Description
 101. #: ../po/debian-tasks.desc:71
 102. msgid ""
 103. "This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
 104. "to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
 105. "Serbian and Ukrainian."
 106. msgstr ""
 107. "Asentaa kyrilliset kirjasintyypit ja muut ohjelmistot, jotka tarvitaan "
 108. "käytettäessä kyrillistä ympäristöä. Tämä tukee valkovenäjää, bulgariaa, "
 109. "makedoniaa, venäjää, serbiaa ja ukrainaa."
 110. #. Description
 111. #: ../po/debian-tasks.desc:81
 112. msgid "Danish environment"
 113. msgstr "Tanskalainen ympäristö"
 114. #. Description
 115. #: ../po/debian-tasks.desc:81
 116. msgid ""
 117. "This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
 118. "speaking people use Debian."
 119. msgstr ""
 120. "Asentaa paketit ja dokumentaation tanskaksi auttamaan tanskankielisiä "
 121. "Debianin käytössä."
 122. #. Description
 123. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 124. msgid "SQL database"
 125. msgstr "SQL-tietokanta"
 126. #. Description
 127. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 128. msgid ""
 129. "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 130. msgstr "Valitsee asiakas- ja palvelinpaketit PostgreSQL-tietokannalle."
 131. #. Description
 132. #: ../po/debian-tasks.desc:89
 133. msgid ""
 134. "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 135. "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
 136. "database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
 137. "locking."
 138. msgstr ""
 139. "PostgreSQL on SQL-relaatiotietokanta, josta löytyy parantuva SQL92-"
 140. "yhteensopivuus ja joitain SQL3-ominaisuuksia. Se sopii käytettäväksi monen "
 141. "käyttäjän tietokantana johtuen sen kyvyistä transaktioihin ja "
 142. "hienojakoisesta lukituksesta."
 143. #. Description
 144. #: ../po/debian-tasks.desc:102
 145. msgid "Desktop environment"
 146. msgstr "Työpöytäympäristö"
 147. #. Description
 148. #: ../po/debian-tasks.desc:102
 149. msgid ""
 150. "This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
 151. "session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
 152. "GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
 153. "choose between the two."
 154. msgstr ""
 155. "Tarjoaa perustyöpöytäohjelmistot, muun muassa istunnonhallitsimia, "
 156. "tiedostonhallintaa ja www-selaimia. Tämä sisältää sekä Gnome- että KDE-"
 157. "työpöydät ja tarjoaa kirjautumisohjelman, joka antaa käyttäjän valita näiden "
 158. "väliltä."
 159. #. Description
 160. #: ../po/debian-tasks.desc:114
 161. msgid "Dialup internet"
 162. msgstr "Soittoyhteys-internet"
 163. #. Description
 164. #: ../po/debian-tasks.desc:114
 165. msgid ""
 166. "This task selects packages that address special needs of computers using a "
 167. "slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
 168. msgstr ""
 169. "Valitsee paketit hidasta vain osan aikaa päällä olevaasoittoyhteyttä "
 170. "käyttävien tietokoneiden erityistarpeisiin (modeemi, ISDN tai vastaava)."
 171. #. Description
 172. #: ../po/debian-tasks.desc:123
 173. msgid "DNS server"
 174. msgstr "DNS-palvelin"
 175. #. Description
 176. #: ../po/debian-tasks.desc:123
 177. msgid ""
 178. "Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
 179. msgstr ""
 180. "Valitsee BIND DNS-palvelimen, siihen liittyvän ohjeistuksen sekä "
 181. "hyötyohjelmapaketit."
 182. #. Description
 183. #: ../po/debian-tasks.desc:130
 184. msgid "File server"
 185. msgstr "Tiedostopalvelin"
 186. #. Description
 187. #: ../po/debian-tasks.desc:130
 188. #, fuzzy
 189. msgid ""
 190. "This task sets up your system to be a file server, supporting both NetBIOS "
 191. "and NFS."
 192. msgstr "Asettaa järjestelmäsi toimimaan tiedostopalvelimena."
 193. #. Description
 194. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 195. msgid "French environment"
 196. msgstr "Ranskalainen ympäristö"
 197. #. Description
 198. #: ../po/debian-tasks.desc:139
 199. msgid ""
 200. "This task installs packages and documentation in French to help French "
 201. "speaking people use Debian."
 202. msgstr ""
 203. "Asentaa paketit ja dokumentaation ranskaksi auttamaan ranskankielisiä "
 204. "Debianin käytössä."
 205. #. Description
 206. #: ../po/debian-tasks.desc:148
 207. msgid "Games"
 208. msgstr "Pelit"
 209. #. Description
 210. #: ../po/debian-tasks.desc:148
 211. msgid ""
 212. "Selecting this task will install a broad selection of games, from "
 213. "traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
 214. "won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
 215. msgstr ""
 216. "Asentaa laajan valikoiman pelejä alkaen perinteisisä tekstipohjaisista Unix-"
 217. "peleistä korttipeleihin ja nopeatempoisiin toimintapeleihin. Tämä ei asenna "
 218. "kaikkia pelejä Debianissa, mutta tarjoaa hyvän alun."
 219. #. Description
 220. #: ../po/debian-tasks.desc:155
 221. msgid "German environment"
 222. msgstr "Saksalainen ympäristö"
 223. #. Description
 224. #: ../po/debian-tasks.desc:155
 225. msgid ""
 226. "This task installs packages and documentation in German to help German "
 227. "speaking people use Debian."
 228. msgstr ""
 229. "Asentaa paketit ja dokumentaation saksaksi auttamaan saksankielisiä Debianin "
 230. "käytössä."
 231. #. Description
 232. #: ../po/debian-tasks.desc:164
 233. msgid "Greek environment"
 234. msgstr "Kreikkalainen ympäristö"
 235. #. Description
 236. #: ../po/debian-tasks.desc:164
 237. msgid ""
 238. "This task installs packages and documentation in Greek to help Greek "
 239. "speaking people use Debian."
 240. msgstr ""
 241. "Asentaa paketit ja dokumentaation kreikaksi auttamaan kreikankielisiä "
 242. "Debianin käytössä."
 243. #. Description
 244. #: ../po/debian-tasks.desc:173
 245. #, fuzzy
 246. msgid "Hebrew environment"
 247. msgstr "Kreikkalainen ympäristö"
 248. #. Description
 249. #: ../po/debian-tasks.desc:173
 250. #, fuzzy
 251. msgid ""
 252. "This task installs programs and documentation in Hebrew to help Hebrew "
 253. "speaking people use Debian."
 254. msgstr ""
 255. "Asentaa paketit ja dokumentaation kreikaksi auttamaan kreikankielisiä "
 256. "Debianin käytössä."
 257. #. Description
 258. #: ../po/debian-tasks.desc:179
 259. msgid "Japanese environment"
 260. msgstr "Japanilainen ympäristö"
 261. #. Description
 262. #: ../po/debian-tasks.desc:179
 263. msgid ""
 264. "This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
 265. "Debian."
 266. msgstr "Asentaa paketit auttamaan japaninkielisiä Debianin käytössä."
 267. #. Description
 268. #: ../po/debian-tasks.desc:192
 269. msgid "Java"
 270. msgstr "Java"
 271. #. Description
 272. #: ../po/debian-tasks.desc:192
 273. msgid "A java development environment."
 274. msgstr "Java-kehitysympäristö."
 275. #. Description
 276. #: ../po/debian-tasks.desc:200
 277. msgid "Debian Jr."
 278. msgstr "Debian Jr."
 279. #. Description
 280. #: ../po/debian-tasks.desc:200
 281. msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
 282. msgstr "Debian Jr. on kokoelma Debian-paketteja, jotka soveltuvat lapsille."
 283. #. Description
 284. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 285. msgid "Custom kernel compilation"
 286. msgstr "Itse muokattavan ytimen kääntö"
 287. #. Description
 288. #: ../po/debian-tasks.desc:205
 289. msgid ""
 290. "This task includes everything you should need to build your own custom "
 291. "kernel."
 292. msgstr "Sisältää kaiken mitä tarvitset kääntääksesi itse muokkaamasi ytimen."
 293. #. Description
 294. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 295. msgid "Korean environment"
 296. msgstr "Korealainen ympäristö"
 297. #. Description
 298. #: ../po/debian-tasks.desc:214
 299. msgid ""
 300. "This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
 301. "easier for Korean speakers to use Debian."
 302. msgstr ""
 303. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot, kirjasintyypit ja dokumentaation auttamaan "
 304. "koreankielisiä Debianin käytössä."
 305. #. Description
 306. #: ../po/debian-tasks.desc:224
 307. msgid "Laptop"
 308. msgstr "Kannettava"
 309. #. Description
 310. #: ../po/debian-tasks.desc:224
 311. #, fuzzy
 312. msgid ""
 313. "This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
 314. "system. It includes some special utilities for laptops including IBM "
 315. "Thinkpads, Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
 316. msgstr ""
 317. "Tämä on kokoelma työkaluja, jotka kannettavan tietokoneen käyttäjät "
 318. "odottavat löytävänsä järjestelmästä. Tämä sisältää joitain "
 319. "erikoishyötyohjelmia joillekin kannettaville, muun muassa IBM Thinkpad, Sony "
 320. "Vaio, Toshiba ja Dell Inspiron."
 321. #. Description
 322. #: ../po/debian-tasks.desc:234
 323. #, fuzzy
 324. msgid "Lithuanian environment"
 325. msgstr "Thailainen ympäristö"
 326. #. Description
 327. #: ../po/debian-tasks.desc:234
 328. #, fuzzy
 329. msgid ""
 330. "This task installs packages and documentation in Lithuanian to help "
 331. "Lithuanian speaking people use Debian."
 332. msgstr ""
 333. "Asentaa paketit ja dokumentaation katalaaniksi auttamaan katalaaninkielisiä "
 334. "Debianin käytössä."
 335. #. Description
 336. #: ../po/debian-tasks.desc:242
 337. msgid "Linux Standard Base"
 338. msgstr "Linux Standard Base"
 339. #. Description
 340. #: ../po/debian-tasks.desc:242
 341. msgid ""
 342. "This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, allowing "
 343. "you to install and use LSB packages."
 344. msgstr ""
 345. "Tekee järjestelmästä yhteensopivan Linux Standard Basen kanssa sallien LSB-"
 346. "pakettien asennuksen ja käytön."
 347. #. Description
 348. #: ../po/debian-tasks.desc:250
 349. msgid "Mail server"
 350. msgstr "Postipalvelin"
 351. #. Description
 352. #: ../po/debian-tasks.desc:250
 353. msgid ""
 354. "This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
 355. "server system."
 356. msgstr ""
 357. "Valitsee kokoelman paketteja, jotka ovat hyödyllisiä yleiskäyttöisessä "
 358. "postipalvelinjärjestelmässä."
 359. #. Description
 360. #: ../po/debian-tasks.desc:258
 361. msgid "Usenet news server"
 362. msgstr "Nyyssipalvelin"
 363. #. Description
 364. #: ../po/debian-tasks.desc:258
 365. msgid ""
 366. "This task selects the preferred version of the INN news server software for "
 367. "new Debian installations."
 368. msgstr ""
 369. "Valitsee suositellun version INN-nyyssipalvelinohjelmistosta uusiin Debian-"
 370. "asennuksiin."
 371. #. Description
 372. #: ../po/debian-tasks.desc:258
 373. msgid ""
 374. "You do not need this package if you merely wish to read news from an "
 375. "existing server, just select the news reader program you desire and it will "
 376. "pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
 377. "server."
 378. msgstr ""
 379. "Et tarvitse tätä pakettia jos haluat vain lukea nyyssejä jo olemassaolevalta "
 380. "palvelimelta. Valitse vain haluamasi nyyssilukijaohjelma ja se tuo mukanaan "
 381. "tarvittavat palat. Käytä tätä tehtävää vain jos haluat pitää palvelinta."
 382. #. Description
 383. #: ../po/debian-tasks.desc:271
 384. msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
 385. msgstr "Norjalainen (bokmål ja nynorsk) ympäristö"
 386. #. Description
 387. #: ../po/debian-tasks.desc:271
 388. msgid ""
 389. "This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
 390. "speaking people use Debian."
 391. msgstr ""
 392. "Asentaa paketit ja dokumentaation norjaksi auttamaan norjankielisiä Debianin "
 393. "käytössä."
 394. #. Description
 395. #: ../po/debian-tasks.desc:281
 396. msgid "Office environment"
 397. msgstr "Toimistoympäristö"
 398. #. Description
 399. #: ../po/debian-tasks.desc:281
 400. msgid ""
 401. "This task provides a suite of office productivity software, including a word "
 402. "processor, a spreadsheet, a presentation program, and more. This is a rather "
 403. "large collection of software."
 404. msgstr ""
 405. "Tarjoaa kokoelman toimistotyöskentelyohjelmia sisältäen tekstinkäsittelyn, "
 406. "taulukkolaskennan, esitelmäohjelmiston sekä muita. Tämä on melko suuri "
 407. "ohjelmistokokoelma."
 408. #. Description
 409. #: ../po/debian-tasks.desc:291
 410. msgid "Polish environment"
 411. msgstr "Puolalainen ympäristö"
 412. #. Description
 413. #: ../po/debian-tasks.desc:291
 414. msgid ""
 415. "This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
 416. "speaking people use Debian."
 417. msgstr ""
 418. "Asentaa paketit ja dokumentaation puolaksi auttamaan puolankielisiä Debianin "
 419. "käytössä."
 420. #. Description
 421. #: ../po/debian-tasks.desc:300
 422. msgid "Print server"
 423. msgstr "Tulostuspalvelin"
 424. #. Description
 425. #: ../po/debian-tasks.desc:300
 426. msgid "This task sets up your system to be a print server."
 427. msgstr "Asettaa järjestelmäsi toimimaan tulostuspalvelimena."
 428. #. Description
 429. #: ../po/debian-tasks.desc:309
 430. msgid "Python"
 431. msgstr "Python"
 432. #. Description
 433. #: ../po/debian-tasks.desc:309
 434. msgid ""
 435. "Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
 436. "complex applications in Python."
 437. msgstr ""
 438. "Monia Python-työkaluja ja -laajennuksia komentotiedostojen ja "
 439. "yksinkertaisten tai monimutkaisten sovelluksien kehittämiseen Pythonilla."
 440. #. Description
 441. #: ../po/debian-tasks.desc:317
 442. msgid "Russian environment"
 443. msgstr "Venäläinen ympäristö"
 444. #. Description
 445. #: ../po/debian-tasks.desc:317
 446. msgid ""
 447. "This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
 448. "speaking people use Debian."
 449. msgstr ""
 450. "Asentaa ohjelmat ja dokumentaation venäjäksi auttamaan venäjänkielisiä "
 451. "Debianin käytössä."
 452. #. Description
 453. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 454. msgid "Scientific applications"
 455. msgstr "Tieteelliset sovellukset"
 456. #. Description
 457. #: ../po/debian-tasks.desc:326
 458. msgid ""
 459. "This task selects packages which are suitable for scientific work. Under a "
 460. "fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical analysis "
 461. "and computing, statistical data analysis as well as visualization."
 462. msgstr ""
 463. "Valitsee paketit, jotka soveltuvat tieteelliseen työhön. Perustuen melko "
 464. "löyhään määritelmään \"tieteelliselle\" tämä sisältää numeerisen analyysin "
 465. "ja laskennan, tilastollisen data-analyysin sekä visualisoinnin."
 466. #. Description
 467. #: ../po/debian-tasks.desc:333
 468. msgid "Spanish environment"
 469. msgstr "Espanjalainen ympäristö"
 470. #. Description
 471. #: ../po/debian-tasks.desc:333
 472. msgid ""
 473. "This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
 474. "easier for Spanish speakers to use Debian."
 475. msgstr ""
 476. "Asentaa ohjelmat, datatiedostot ja dokumentaation espanjaksi auttamaan "
 477. "espanjankielisiä Debianin käytössä."
 478. #. Description
 479. #: ../po/debian-tasks.desc:342
 480. msgid "TeX/LaTeX environment"
 481. msgstr "TeX/LaTeX-ympäristö"
 482. #. Description
 483. #: ../po/debian-tasks.desc:342
 484. msgid ""
 485. "This task provides necessary packages for composing documents in TeX/LaTeX."
 486. msgstr ""
 487. #. Description
 488. #: ../po/debian-tasks.desc:352
 489. msgid "Thai environment"
 490. msgstr "Thailainen ympäristö"
 491. #. Description
 492. #: ../po/debian-tasks.desc:352
 493. msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
 494. msgstr "Asentaa paketit auttamaan thainkielisiä Debianin käytössä."
 495. #. Description
 496. #: ../po/debian-tasks.desc:362
 497. msgid "Conventional Unix server"
 498. msgstr "Perinteinen Unix-palvelin"
 499. #. Description
 500. #: ../po/debian-tasks.desc:362
 501. msgid ""
 502. "This task selects packages that would typically be found on a conventional "
 503. "multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
 504. "number of daemons."
 505. msgstr ""
 506. "Valitsee paketit, jotka tyypillisesti löytyvät tavanomaisesta monen "
 507. "käyttäjän ja etäkäyttäjän Unix-järjestelmästä. Varoitus: tämä sisältää monia "
 508. "palveluita jotka käynnistyvät asennuksen jälkeen."
 509. #. Description
 510. #: ../po/debian-tasks.desc:369
 511. msgid "Web server"
 512. msgstr "Www-palvelin"
 513. #. Description
 514. #: ../po/debian-tasks.desc:369
 515. msgid ""
 516. "This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
 517. msgstr ""
 518. "Valitsee paketit, jotka ovat hyödyllisiä yleiskäyttöisessä www-"
 519. "palvelinjärjestelmässä."
 520. #~ msgid "Tcl/Tk"
 521. #~ msgstr "Tcl/Tk"
 522. #~ msgid ""
 523. #~ "Packages commonly used in developing applications using the Tcl language "
 524. #~ "and Tk Toolkit."
 525. #~ msgstr ""
 526. #~ "Paketit, joita yleensä käytetään kehitettäessä sovelluksia Tcl-kielellä "
 527. #~ "ja Tk-työkaluohjelmistolla."
 528. #~ msgid "a TeX/LaTeX environment"
 529. #~ msgstr "TeX/LaTeX-ympäristö"