You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

66 lines
2.3 KiB

 1. # Swedish translation of tasksel tasks.
 2. # Copyright (C) 2004, 2006 Free Software Foundation, Inc.
 3. # This file is distributed under the same license as the tasksel package.
 4. # Martin Bagge <brother@bsnet.se>, 2011.
 5. # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2006.
 6. # André Dahlqvist <andre.dahlqvist@telia.com>, 2004.
 7. #
 8. msgid ""
 9. msgstr ""
 10. "Project-Id-Version: tasksel tasks\n"
 11. "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 12. "POT-Creation-Date: 2011-02-27 22:39-0400\n"
 13. "PO-Revision-Date: 2011-10-01 00:20+0100\n"
 14. "Last-Translator: Martin Bagge / brother <brother@bsnet.se>\n"
 15. "Language-Team: Swedish <debian-boot@lists.debian.org>\n"
 16. "Language: sv\n"
 17. "MIME-Version: 1.0\n"
 18. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 19. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 20. "X-Poedit-Language: Swedish\n"
 21. "X-Poedit-Country: Sweden\n"
 22. #. Description
 23. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 24. msgid "manual package selection"
 25. msgstr "manuella paketval"
 26. #. Description
 27. #: ../po/debian-tasks.desc:10001
 28. msgid "Manually select packages to install in aptitude."
 29. msgstr "Välj paket manuellt för installation i aptitude."
 30. #. Description
 31. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 32. #| msgid "Standard system"
 33. msgid "Standard system utilities"
 34. msgstr "Vanliga systemverktyg"
 35. #. Description
 36. #: ../po/debian-tasks.desc:13001
 37. msgid ""
 38. "This task sets up a basic user environment, providing a reasonably small "
 39. "selection of services and tools usable on the command line."
 40. msgstr ""
 41. "Denna funktion väljer grundläggande användarmiljö genom att välja ett fåtal "
 42. "tjänster och verktyg som är användbara på kommandoraden."
 43. #~ msgid "SQL database"
 44. #~ msgstr "SQL-databas"
 45. #~ msgid ""
 46. #~ "This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
 47. #~ msgstr ""
 48. #~ "Denna funktion väljer klient- och serverpaket för PostgreSQL-databasen."
 49. #~ msgid ""
 50. #~ "PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
 51. #~ "compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-"
 52. #~ "user database access, through its facilities for transactions and fine-"
 53. #~ "grained locking."
 54. #~ msgstr ""
 55. #~ "PostgreSQL är en SQL-relationsdatabas som erbjuder tilltagande stöd för "
 56. #~ "SQL92 och vissa SQL3-funktioner. Den är lämplig att använda vid "
 57. #~ "fleranvändaråtkomst till databasen på grund av sina faciliteter för "
 58. #~ "transaktioner och finkornig låsning."