You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

555 lines
16 KiB

# translation of da.po to Danish
# Danish translation for tasksel tasks.
# Copyright (C) 2003 Claus Hindsgaul
# Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>, 2003.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: da\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2003-10-31 18:58-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2003-10-26 20:13+0100\n"
"Last-Translator: Claus Hindsgaul <claus_h@image.dk>\n"
"Language-Team: Danish <dansk@klid.dk>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.0.2\n"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid "X window system"
msgstr "X window-systemet"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:4
msgid ""
"This task provides the essential components for a standalone workstation "
"running the X Window System. It provides the X libraries, an X server, a set "
"of fonts, and a group of basic X clients and utilities."
msgstr ""
"Denne pakke indeholder de essentielle dele til en selvstændig arbejdsstation "
"med X Window-systemet. Den har X-bibliotekerne, en X-server, en "
"skrifttypesamling samt en række grundlæggende X-klienter."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid "Simplified Chinese environment"
msgstr "Simplificeret kinesisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:13
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the simplified Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"Denne programsamling indeholder programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der letter brugen af Debian for kinesisk-sprogede med "
"simplificeret kinesisk tegnsæt."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid "C and C++"
msgstr "C og C++"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:28
msgid ""
"A complete environment for development of programs in the C and C++ "
"programming languages."
msgstr ""
"Et komplet miljø for udvikling af programmer i programmeringssprogene C og C+"
"+."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:40
msgid "SQL database"
msgstr "SQL-database"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:40
msgid ""
"This task selects client and server packages for the PostgreSQL database."
msgstr ""
"Denne opgavepakke omfatter klient- og serverpakker til PostgreSQL-databasen."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:40
msgid ""
"PostgreSQL is an SQL relational database, offering increasing SQL92 "
"compliance and some SQL3 features. It is suitable for use with multi-user "
"database access, through its facilities for transactions and fine-grained "
"locking."
msgstr ""
"PostgreSQL er en SQL-relationsdatabase, der i højere og højere grad "
"overholder SQL92 og har nogle SQL3-funktioner. Det vil passe til flerbruger "
"databaseadgang på grund af dets transaktionsfaciliteter og finkornede "
"fillåsning."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:52
msgid "Traditional Chinese environment"
msgstr "Traditionelt kinesisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:52
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
msgstr ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation that makes "
"it easier for Chinese speakers to use Debian, using the traditional Chinese "
"encoding."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:67
msgid "Cyrillic environment"
msgstr "Kyrillisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:67
msgid ""
"This task provides Cyrillic fonts and other software you will need in order "
"to use Cyrillic. It supports Belarusian, Bulgarian, Macedonian, Russian, "
"Serbian and Ukrainian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder kyrilliske skrifttyper og programmer, du skal "
"bruge for at kunne anvende kyrillisk skrift. Den understøtter hviderussisk, "
"bulgarsk, makedonsk, russisk, serbisk og ukrainsk."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:77
msgid "DNS server"
msgstr "DNS-server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:77
msgid ""
"Selects the BIND DNS server, and related documentation and utility packages."
msgstr ""
"Vælger DNS-serveren BIND samt tilhørende dokumentation og værktøjsprogrammer."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:85
msgid "Desktop environment"
msgstr "Skrivebordsmiljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:85
msgid ""
"This task provides basic \"desktop\" software, including a variety of "
"session managers, file managers and web browsers. It incorporates both the "
"GNOME and KDE desktops, and provides a display manager which lets the user "
"choose between the two."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder grundlæggende skriverbords-programmer, "
"heriblandt forskellige program- og filhåndteringer samt browsere. Den "
"indeholder både GNOME- og KDE-miljøerne samt et program, der lader brugeren "
"vælge mellem dem."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:96
msgid "Dialup internet"
msgstr "Opkaldsforbindelse"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:96
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers using a "
"slow part-time dialup connection (by modem, ISDN, or similar)."
msgstr ""
"Denne pakkesamling tager hånd om de specielle behov, som computerbrugere med "
"en langsom opkaldsforbindelse (modem, ISDN eller lignende) har."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:105
msgid "Danish environment"
msgstr "Dansk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:105
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Danish to help Danish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer danske pakker og dokumentation, til brug for "
"dansktalende Debianbrugere."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:113
msgid "File server"
msgstr "Filserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:113
msgid "This task sets up your system to be a file server."
msgstr "Denne opgavesamling sætter dit system op som filserver."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid "Linux Standard Base"
msgstr "Linux standardbasis"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:121
msgid ""
"This task makes the system compliant with the Linux Standard Base, allowing "
"you to install and use LSB packages."
msgstr ""
"Denne opgavepakke får systemet til at overholde specifikationerne i 'Linux "
"Standard Base', så du kan installere og bruge LSB-pakker."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid "Java"
msgstr "Java"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:129
msgid "A java development environment."
msgstr "Miljø for javaudvikling."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:137
msgid "French environment"
msgstr "Fransk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:137
msgid ""
"This task installs packages and documentation in French to help French "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer franske pakker og dokumentation, til brug for "
"fransktalende Debianbrugere."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:146
msgid "Thai environment"
msgstr "Thai miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:146
msgid "This task installs packages that make it easier for Thai to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer pakker der gøre det lettere for Thai-talende "
"at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:155
msgid "Games"
msgstr "Spil"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:155
msgid ""
"Selecting this task will install a broad selection of games, from "
"traditional textual unix games to card games, to fast-paced arcade games. It "
"won't install all the games in Debian, but it is a good starting point."
msgstr ""
"Med denne opgavepakke får du et bredt udvalg af spil. Lige fra traditionelle "
"tekstbaserede unix-spil til kortspil og hæsblæsende arkadespil. Den vil ikke "
"installere alle Debians spil, men er et godt udgangspunkt."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:162
msgid "German environment"
msgstr "Tysk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:162
msgid ""
"This task installs packages and documentation in German to help German "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer tyske pakker og dokumentation, der skal hjælpe "
"tysktalende i at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:172
msgid "Office environment"
msgstr "Kontormiljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:172
msgid ""
"This task provides a suite of office productivity software, including a word "
"processor, a spreadsheat, a presentation program, and more. This is a rather "
"large collection of software."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder en samling kontorprogrammer, herunder "
"tekstbehandling, regneark, præsentationsprogram med mere. Det er en ret stor "
"samling programmer."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:182
msgid "Japanese environment"
msgstr "Japansk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:182
msgid ""
"This task installs packages that make it easier for Japanese speakers to use "
"Debian."
msgstr ""
"Denne programsamling installerer pakker, det gør det nemmere for japansk-"
"sprogede at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid "Laptop"
msgstr "Bærbar"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:195
msgid ""
"This is a collection of tools that laptop users will expect to find on a "
"system. It includes some special utilities laptops including IBM Thinkpads, "
"Sony Vaios, Toshibas, and Dell Inspirons."
msgstr ""
"Dette er en samling værktøjer, som brugere af bærbare computere forventer at "
"have på deres system. Det omfatter bl.a. nogle specielle værktøjer til "
"bærbare computer som f.eks. IBM Thinkpad, Sony Vaio, Toshiba og Dell"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "Debian Jr."
msgstr "Debian junior"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:205
msgid "Debian Jr. is a collection of Debian packages suitable for children."
msgstr " Debian Junior er en samling Debianpakker til børn."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:210
msgid "Korean environment"
msgstr "Koreansk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:210
msgid ""
"This task installs programs, data files, fonts, and documentation to make it "
"easier for Korean speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler, skrifttyper og "
"dokumentation, der gør det nemmere for koransk-sprogede at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
msgid "Broadband internet connection"
msgstr "Bredbåndsforbindelse"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:221
msgid ""
"This task selects packages that address special needs of computers that "
"connect to the internet using DSL, Cable, and the like."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder pakker for computere, der forbinder sig til "
"internettet via DSL, kabelmodem og lignende."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid "Mail server"
msgstr "Postserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:229
msgid ""
"This task selects a variety of package useful for a general purpose mail "
"server system."
msgstr ""
"Denne opgavepakke omfatter et udvalg af pakker, der er nyttige på et "
"almindeligt postserversystem."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:237
msgid "Usenet news server"
msgstr "Nyhedsgruppe-server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:237
msgid ""
"This task selects the preferred version of the INN news server software for "
"new Debian installations."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder den foretrukne udgave at INN-"
"nyhedsgruppeserveren til nye Debian-installationer."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:237
msgid ""
"You do not need this package if you merely wish to read news from an "
"existing server, just select the news reader program you desire and it will "
"pull in any required pieces. Only use this task if you intend to operate a "
"server."
msgstr ""
"Du behøver ikke denne pakke hvis du blot ønsker at læse nyhedsgrupper fra en "
"eksisterende server. Vælg da blot det nyhedslæseprogram, du ønsker. Brug kun "
"denne opgavepakke hvis du vil huse en nyhedsgruppeserver."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid "Scientific applications"
msgstr "Videnskabelige programmer"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:250
msgid ""
"This task selects packages which are suitable for scientific work. Under a "
"fairly loose definition of 'scientific', this includes numerical analysis "
"and computing, statistical data analysis as well as visualization."
msgstr ""
"Denne programsamling indeholder nyttige pakker til bredt defineret "
"'videnskabeligt' arbejde. Det omfatter numerisk analyse og beregninger, "
"statistisk dataanalyse såvel som -visualisering."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:257
msgid "Polish environment"
msgstr "Polsk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:257
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Polish to help Polish "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer polske pakker og dokumentation, til brug for "
"polsktalende Debianbrugere."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid "Print server"
msgstr "Printerserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:266
msgid "This task sets up your system to be a print server."
msgstr "Denne opgavepakke sætter dit system op til at være printerserver."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
msgid "Python"
msgstr "Python"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:276
msgid ""
"Many Python tools and extensions, for developing scripts and simple or "
"complex applications in Python."
msgstr ""
"Mange Python-værktøjer og udvidelser til udvikling af skripter såvel simple "
"som komplekse programmer i Python."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:284
msgid "Russian environment"
msgstr "Russisk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:284
msgid ""
"This task installs programs and documentation in Russian to help Russian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne pakkesamling indeholder programmer og russisk dokumentation til at "
"gøre det lettere for russiskprogede at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:293
msgid "Spanish environment"
msgstr "Spansk miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:293
msgid ""
"This task installs programs, data files, and documentation that makes it "
"easier for Spanish speakers to use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer programmer, datafiler og dokumentation, som "
"gør det lettere for spansktalende at bruge Debian."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid "Tcl/Tk"
msgstr "Tcl/Tk"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:302
msgid ""
"Packages commonly used in developing applications using the Tcl language and "
"Tk Toolkit."
msgstr ""
"Pakker, der typisk benyttes ved udvikling af programmer i sproget Tcl og med "
"Tk-værktøjssættet."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:311
msgid "TeX/LaTeX environment"
msgstr "TeX/LaTeX-miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:311
msgid "a TeX/LaTeX environment"
msgstr "et TeX/LaTeX-miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:321
msgid "Conventional Unix server"
msgstr "Almindelig unix-server"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:321
msgid ""
"This task selects packages that would typically be found on a conventional "
"multi-user unix system with remote users. Do be warned that this includes a "
"number of daemons."
msgstr ""
"Denne opgavepakke vælger pakker, der typisk findes på et almindeligt "
"flerbruger-unixsystem med fjernbrugere. Bemærk at de omfatter et antal "
"dæmoner."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:328
msgid "Web server"
msgstr "Webserver"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:328
msgid ""
"This task selects a packages useful for a general purpose web server system."
msgstr ""
"Denne opgavepakke vælger pakker, der er nyttige på et almindeligt webserver-"
"system."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid "Custom kernel compilation"
msgstr "Egen kerne-oversættelse"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:336
msgid ""
"This task includes everything you should need to build your own custom "
"kernel."
msgstr ""
"Denne opgavepakke indeholder alt hvad du behøver for at bygge din egen "
"Linuxkerne."
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid "Norwegian (Bokmaal and Nynorsk) environment"
msgstr "Norsk (bokmål og nynorsk) miljø"
#. Description
#: ../po/debian-tasks.desc:345
msgid ""
"This task installs packages and documentation in Norwegian to help Norwegian "
"speaking people use Debian."
msgstr ""
"Denne opgavepakke installerer norske pakker og dokumentation, til hjælp for "
"norsktalende Debianbrugere."