Browse Source

Updated Polish translations

(Old svn revision: 29818)
upstream/xfce4-panel-4.10.1
Piotr Sokól 13 years ago
parent
commit
3cc5dafbf2
  1. 4
      po/ChangeLog
  2. 32
      po/pl.po

4
po/ChangeLog

@ -1,3 +1,7 @@
2009-04-15 Piotr Sokół <piotr.sokol@10g.pl>
* pl.po: Polish translation update
2009-04-13 Mike Massonnet <mmassonnet@xfce.org>
* it.po: Italian translation update (Christian Marchi)

32
po/pl.po

@ -13,7 +13,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-25 23:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-27 17:40+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-04-14 19:28+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Sokół <piotr.sokol@10g.pl>\n"
"Language-Team: Polish\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -25,16 +25,16 @@ msgstr ""
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-external-item.c:170
#, c-format
msgid "An item was unexpectedly removed: \"%s\"."
msgstr "Element „%s” został niespodziewanie usunięty."
msgstr "Aplet „%s” został niespodziewanie usunięty."
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin-iface.c:606
#, c-format
msgid "Remove \"%s\"?"
msgstr "Usunąć element „%s”?"
msgstr "Usunąć aplet „%s”?"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin-iface.c:620
msgid "The item will be removed from the panel and its configuration will be lost."
msgstr "Element zostanie usunięty z panelu wraz z konfiguracją."
msgstr "Aplet zostanie usunięty z panelu wraz z konfiguracją."
#. TRANSLATORS: Properties menu item in the right-click plugin menu
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin-iface.c:836
@ -44,7 +44,7 @@ msgstr "Preferencje..."
#. TRANSLATORS: About menu item in the right-click plugin menu
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin-iface.c:853
msgid "About"
msgstr "O elemencie"
msgstr "O aplecie"
#. TRANSLATORS: Move menu item in the right-click plugin menu
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin-iface.c:865
@ -60,7 +60,7 @@ msgstr "Usuń"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin-iface.c:903
#: ../panel/panel.c:606
msgid "Add New Items..."
msgstr "Dodaj element..."
msgstr "Dodaj aplet..."
#. TRANSLATORS: Customize menu item in the right-click plugin menu
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin-iface.c:915
@ -105,7 +105,7 @@ msgstr "Usunąć panel „%d”?"
#: ../panel/panel-app.c:934
msgid "The selected panel and all its items will be removed."
msgstr "Panel wraz z elementami zostanie usunięty."
msgstr "Panel zostanie usunięty wraz z apletami."
#. TRANSLATORS: Used in the credits tab in the panel's about dialog
#: ../panel/panel-app.c:972
@ -139,7 +139,7 @@ msgstr "Zamyka wszystkie panele i kończy"
#: ../panel/main.c:66
msgid "Show 'Add New Items' dialog"
msgstr "Wyświetla okno wyboru nowych elementów"
msgstr "Wyświetla okno wyboru nowych apletów"
#. TRANSLATORS: Errors when gtk_init failed, probably the command
#. executed without xserver running
@ -173,7 +173,7 @@ msgstr "Nie można otworzyć modułu „%s”"
#: ../panel/panel-dialogs.c:611
msgid "Add New Items"
msgstr "Dodawanie elementów"
msgstr "Dodawanie apletów"
#. TRANSLATORS: Make sure this string is equally spread in the add items dialog,
#. since gtk labels do not update text wrapping on a dialog resize.
@ -182,8 +182,8 @@ msgid ""
"Drag items from the list to a panel or remove\n"
"them by dragging them back to the list."
msgstr ""
"Proszę przenieść element z listy na panel aby go dodać\n"
"lub z panelu na listę aby go usunąć."
"Proszę przenieść aplet z listy na panel, aby go dodać\n"
"lub z panelu na listę, by go usunąć."
#: ../panel/panel-dialogs.c:653
msgid "_Search:"
@ -404,7 +404,7 @@ msgstr "_Ramka"
#. tooltip settings
#: ../plugins/clock/clock-dialog.c:525
msgid "Tooltip Format"
msgstr "Podpowiedź"
msgstr "Format podpowiedzi"
#. clock settings
#: ../plugins/clock/clock-dialog.c:552
@ -433,7 +433,7 @@ msgstr "Użycie całej dostępnej _przestrzeni"
#: ../plugins/launcher/launcher.c:705
#: ../plugins/launcher/launcher.c:770
msgid "New Item"
msgstr "Nowy element"
msgstr "Nowy aplet"
#: ../plugins/launcher/launcher-exec.c:574
#, c-format
@ -567,11 +567,11 @@ msgstr "Styl"
#: ../plugins/separator/separator.c:436
msgid "_Empty space"
msgstr "_Pusta przestrzeń"
msgstr "_Odstęp zwykły"
#: ../plugins/separator/separator.c:445
msgid "E_xpanding empty space"
msgstr "_Rozciągnięta pusta przestrzeń"
msgstr "Odstęp _rozsuwający"
#: ../plugins/separator/separator.c:454
msgid "_Line"
@ -765,7 +765,7 @@ msgstr "Umożliwia przechodzenie pomiędzy obszarami roboczymi"
#: ../plugins/separator/separator.desktop.in.in.h:1
msgid "Adds a space or a line between panel items"
msgstr "Wyświetla odstęp lub separator pomiędzy elementami panelu"
msgstr "Wyświetla odstęp lub separator pomiędzy apletami panelu"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.desktop.in.in.h:1
msgid "Hide all windows and show the desktop"

Loading…
Cancel
Save