Browse Source

l10n: Updated Bulgarian (bg) translation to 47%

New status: 183 messages complete with 4 fuzzies and 200 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
upstream/xfce4-panel-4.10.1
Kiril Kirilov 10 years ago
committed by Transifex
parent
commit
4523511bd0
  1. 30
      po/bg.po

30
po/bg.po

@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.7.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-24 16:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-24 21:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-24 22:13+0200\n"
"Last-Translator: cybercop <cybercop_montana@abv.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
"Language: bg\n"
@ -1285,7 +1285,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:789
msgid "Open Folder"
msgstr ""
msgstr "Отваряне на папка"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:800
msgid "Open in Terminal"
@ -1293,17 +1293,17 @@ msgstr "Отвори в терминал"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.desktop.in.h:2
msgid "Show a directory tree in a menu"
msgstr ""
msgstr "Покажи дървото на директориите в меню"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:3
msgid "Enter a list of patterns that will be used to determine which files are visible in a directory. If you specify more than one pattern here, the list items must be separated with semicolons (e.g. *.txt;*.doc)."
msgstr ""
msgstr "Въведете списък с модели, които ще бъдат използвани, за да се определи кои файлове са видими в директорията. Ако зададете повече от един модел, елементите на списъка трябва да бъдат разделени с точка и запетая (напр. * TXT. * DOC)."
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:4
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:5
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:5
msgid "Filtering"
msgstr ""
msgstr "Филтриране"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:5
msgid "Select A Directory"
@ -1315,15 +1315,15 @@ msgstr "Показване на скритите файлове"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:7
msgid "_Base Directory:"
msgstr ""
msgstr "Основна директория"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:8
msgid "_File Pattern:"
msgstr ""
msgstr "Файлов модел"
#: ../plugins/launcher/launcher.c:405
msgid "Open launcher menu"
msgstr ""
msgstr "Отвори стартер на менюто"
#: ../plugins/launcher/launcher.c:1575
msgid "Unnamed Item"
@ -1335,20 +1335,20 @@ msgstr "Няма обекти"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:798
msgid "Failed to open desktop item editor"
msgstr ""
msgstr "Не може да бъде отворен редактора на елементи върху работният плот"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:857
msgid "If you delete an item, it will be permanently removed"
msgstr ""
msgstr "Ако изтриете елемента, той ще бъде безвъзвратно изгубен"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:858
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove \"%s\"?"
msgstr ""
msgstr "Сигурен ли сте, че искате да преместите \"%s\"?"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:859
msgid "Unnamed item"
msgstr ""
msgstr "Елемент без име"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:1
msgid "Add Appli_cation"
@ -1360,15 +1360,15 @@ msgstr "Добавяне на нов празен елемент"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:4
msgid "Add one or more existing items to the launcher"
msgstr ""
msgstr "Добавяне на един или повече съществуващи елемента в стартера"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:5
msgid "Advanced"
msgstr ""
msgstr "Опции за напреднали"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:6
msgid "D_elete Item"
msgstr ""
msgstr "Изтриване на елемент"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:7
msgid "Default"

Loading…
Cancel
Save