Browse Source

l10n: Updated Bulgarian (bg) translation to 100%

New status: 387 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
tags/xfce4-panel-4.10.1
Kiril Kirilov Transifex 9 years ago
parent
commit
9b077efd55
1 changed files with 20 additions and 20 deletions
  1. +20
    -20
      po/bg.po

+ 20
- 20
po/bg.po View File

@@ -1736,33 +1736,33 @@ msgstr "Меню на прозорец"
msgid "Switch between open windows using a menu"
msgstr "Превключване между отворените прозорци, като се използва менюто"

msgid "_Read Online"
msgstr "Четене в Интернет"
#~ msgid "_Read Online"
#~ msgstr "Четене в Интернет"

msgid "You can read the user manual online. This manual may however not exactly match your panel version."
msgstr "Вие можетеда прочетете потребителското ръководство в интернет. Товаръководство може да не съорветства на вашата версия на панела."
#~ msgid "You can read the user manual online. This manual may however not exactly match your panel version."
#~ msgstr "Вие можетеда прочетете потребителското ръководство в интернет. Товаръководство може да не съорветства на вашата версия на панела."

msgid "The user manual is not installed on your computer"
msgstr "Потребителското ръководство не е намерено на вашият компютър"
#~ msgid "The user manual is not installed on your computer"
#~ msgstr "Потребителското ръководство не е намерено на вашият компютър"

msgid "Failed to open the documentation browser"
msgstr "Не може да бъде открита програма за преглед на документацията"
#~ msgid "Failed to open the documentation browser"
#~ msgstr "Не може да бъде открита програма за преглед на документацията"

msgid "_Orientation:"
msgstr "Ориентация:"
#~ msgid "_Orientation:"
#~ msgstr "Ориентация:"

msgid "Ro_tate buttons in vertical panel"
msgstr "Завъртане на бутоните във вертикален панел"
#~ msgid "Ro_tate buttons in vertical panel"
#~ msgstr "Завъртане на бутоните във вертикален панел"

msgid "_First button:"
msgstr "Първи бутон:"
#~ msgid "_First button:"
#~ msgstr "Първи бутон:"

msgid "_Second button:"
msgstr "Втори бутон:"
#~ msgid "_Second button:"
#~ msgstr "Втори бутон:"

msgid "Disabled"
msgstr "Забранено"
#~ msgid "Disabled"
#~ msgstr "Забранено"

msgid "Log Out Dialog"
msgstr "Диалог за изход"
#~ msgid "Log Out Dialog"
#~ msgstr "Диалог за изход"


Loading…
Cancel
Save