Browse Source

l10n: Updated Bulgarian (bg) translation to 43%

New status: 169 messages complete with 4 fuzzies and 214 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).
upstream/xfce4-panel-4.10.1
Kiril Kirilov 10 years ago
committed by Transifex
parent
commit
b6dcb18f67
  1. 102
      po/bg.po

102
po/bg.po

@ -8,7 +8,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.7.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-24 16:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-24 20:33+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-12-24 21:26+0200\n"
"Last-Translator: cybercop <cybercop_montana@abv.bg>\n"
"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
"Language: bg\n"
@ -18,7 +18,7 @@ msgstr ""
#: ../panel-desktop-handler.desktop.in.h:1
msgid "Add a new launcher to the panel based on the information of this desktop file"
msgstr ""
msgstr "Добавяне на нов стартер в панела, базиран на информацията от този десктоп файл"
#: ../panel-desktop-handler.desktop.in.h:2
msgid "Create Launcher on the panel"
@ -40,12 +40,12 @@ msgstr "Панел"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1099
#, c-format
msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
msgstr ""
msgstr "Сигурен ли сте, че искате да премахнете \"%s\"?"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1042
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1102
msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
msgstr ""
msgstr "Ако премахнете този елемент от панела, той ще бъде изгубен завинаги."
#. move item
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1202
@ -66,22 +66,22 @@ msgstr "Добавяне на нови обекти..."
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1255
#: ../panel/panel-window.c:2376
msgid "Panel Pr_eferences..."
msgstr ""
msgstr "Настройване на панела..."
#. logout item
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1272
#: ../panel/panel-window.c:2404
msgid "Log _Out"
msgstr ""
msgstr "Отписване"
#: ../panel/main.c:79
msgid "Show the 'Panel Preferences' dialog"
msgstr ""
msgstr "Показване на диалог \"Настройване на панела\""
#: ../panel/main.c:79
#: ../panel/main.c:80
msgid "PANEL-NUMBER"
msgstr ""
msgstr "Номер на панел"
#: ../panel/main.c:80
msgid "Show the 'Add New Items' dialog"
@ -89,7 +89,7 @@ msgstr "Показване на диалог \"Добавяне на нови е
#: ../panel/main.c:81
msgid "Save the panel configuration"
msgstr ""
msgstr "Запазване на конфигурацията на панела"
#: ../panel/main.c:82
msgid "Add a new plugin to the panel"
@ -97,45 +97,45 @@ msgstr "Добавяне на нов плъгин в панела"
#: ../panel/main.c:82
msgid "PLUGIN-NAME"
msgstr ""
msgstr "Име на плъгин"
#: ../panel/main.c:83
msgid "Restart the running panel instance"
msgstr ""
msgstr "Рестартиране по настояване на панела"
#: ../panel/main.c:84
msgid "Quit the running panel instance"
msgstr ""
msgstr "Спиране на работата по настояване на панела"
#: ../panel/main.c:85
msgid "Do not wait for a window manager on startup"
msgstr ""
msgstr "Не изчаквай мениджъра на прозорците при стартиране"
#: ../panel/main.c:86
#: ../plugins/applicationsmenu/xfce4-popup-applicationsmenu.sh:33
#: ../plugins/directorymenu/xfce4-popup-directorymenu.sh:33
#: ../plugins/windowmenu/xfce4-popup-windowmenu.sh:33
msgid "Print version information and exit"
msgstr ""
msgstr "Отпечатване на журнал и изход"
#. parse context options
#: ../panel/main.c:235
msgid "[ARGUMENTS...]"
msgstr ""
msgstr "[Аргументи...]"
#: ../panel/main.c:242
#, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage."
msgstr ""
msgstr "Напишете \"%s --help\" за ползване."
#: ../panel/main.c:261
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr ""
msgstr "Екипът по разработката на XFCE. Всички права са запазени."
#: ../panel/main.c:262
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr ""
msgstr "Моля, докладвайте грешки на <%s>."
#: ../panel/main.c:320
msgid "There is already a running instance"
@ -144,11 +144,11 @@ msgstr "Вече има стартирано копие"
#. spawn ourselfs again
#: ../panel/main.c:362
msgid "Restarting..."
msgstr ""
msgstr "Рестартиране..."
#: ../panel/main.c:377
msgid "Failed to show the preferences dialog"
msgstr ""
msgstr "Не може да бъде показан диалогът с настройките"
#: ../panel/main.c:379
msgid "Failed to show the add new items dialog"
@ -156,7 +156,7 @@ msgstr "Не може да бъде показан диалога \"Добавя
#: ../panel/main.c:381
msgid "Failed to save the panel configuration"
msgstr ""
msgstr "Не може да бъде запазена конфигурацията на панела"
#: ../panel/main.c:383
msgid "Failed to add a plugin to the panel"
@ -1376,15 +1376,15 @@ msgstr "По Подразбиране"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:8
msgid "Delete the currently selected item"
msgstr ""
msgstr "Изтриване на текущо избраните елементи"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:9
msgid "Disable t_ooltips"
msgstr ""
msgstr "Забраняване на поясненията"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:10
msgid "East"
msgstr ""
msgstr "Изток"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:13
msgid "Inside Button"
@ -1405,23 +1405,23 @@ msgstr "Нова връзка"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:19
msgid "North"
msgstr ""
msgstr "Север"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:20
msgid "Select this option to disable the tooltips when moving over the panel button or menu items."
msgstr ""
msgstr "Изберете тази опция, за да изключите поясненията, когато придвижвате над бутона на панела или елементи от менюто."
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:21
msgid "Select this option to move the clicked menu item to the panel."
msgstr ""
msgstr "Изберете тази опция, за да се премести елемента от менюто, върху който сме кликнали на панела"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:22
msgid "Show _label instead of icon"
msgstr ""
msgstr "Показване на етикет вместо икона"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:23
msgid "Show last _used item in panel"
msgstr ""
msgstr "Покажи последният използван елемент в панела"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:24
msgid "South"
@ -1429,7 +1429,7 @@ msgstr "Юг"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:25
msgid "West"
msgstr ""
msgstr "Запад"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:26
msgid "_Arrow button position:"
@ -1437,60 +1437,60 @@ msgstr "Посочване на позицията на бутон:"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:27
msgid "_Edit Item"
msgstr ""
msgstr "Редактиране на елемент"
#: ../plugins/launcher/launcher.desktop.in.h:2
msgid "Program launcher with optional menu"
msgstr ""
msgstr "Стартер на програма с меню за опции"
#: ../plugins/pager/pager.c:370
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:8
msgid "Workspace _Settings..."
msgstr ""
msgstr "Настройване на работното място..."
#: ../plugins/pager/pager.c:461
msgid "Unable to open the workspace settings"
msgstr ""
msgstr "Не могат да бъдат отворени настройките на работното място"
#: ../plugins/pager/pager-buttons.c:579
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:857
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr ""
msgstr "Работно място %d"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:3
msgid "Behaviour"
msgstr ""
msgstr "Поведение"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:3
msgid "Number of _rows:"
msgstr ""
msgstr "Номер на редове:"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:4
msgid "Show a miniature view of the workspace with rectangles for the visible windows"
msgstr ""
msgstr "Покажи изглед с миниатюри на работното място с правоъгълници за видимите прозорци"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:5
msgid "Show mi_niature view"
msgstr ""
msgstr "Показвай изглед с миниатюри"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:6
msgid "Switch workspaces using the mouse _wheel"
msgstr ""
msgstr "Превключване между работните места, като се използва колелото на мишката"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:7
#: ../plugins/pager/pager.desktop.in.h:2
msgid "Workspace Switcher"
msgstr ""
msgstr "Превключвател на работното място"
#: ../plugins/pager/pager.desktop.in.h:1
msgid "Switch between virtual desktops"
msgstr ""
msgstr "Превключване между виртуалните работни плотове"
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:2
msgid "Dots"
msgstr ""
msgstr "Точки"
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:3
msgid "Handle"
@ -1498,32 +1498,32 @@ msgstr "Ръкохватка"
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:5
msgid "Transparent"
msgstr ""
msgstr "Прозрачност"
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:6
msgid "_Expand"
msgstr ""
msgstr "Разширяване"
#: ../plugins/separator/separator.desktop.in.h:1
msgid "Adds a separator or space between panel items"
msgstr ""
msgstr "Добавяне на разделител или разстояние между елементите в панела"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:210
msgid "Restore the minimized windows"
msgstr ""
msgstr "Възстановяване на минимизираните прозорци"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:212
msgid "Minimize all open windows and show the desktop"
msgstr ""
msgstr "Минимизирай всички отворени прозорци и покажи работният плот"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:215
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.desktop.in.h:2
msgid "Show Desktop"
msgstr ""
msgstr "Показване на Работният плот"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.desktop.in.h:1
msgid "Hide all windows and show the desktop"
msgstr ""
msgstr "Скриване на всички прозорци и показване на работният плот"
#: ../plugins/systray/systray.c:398
msgid "Unable to start the notification area"
@ -1532,7 +1532,7 @@ msgstr "Областта за уведомяване не може да стар
#. create fake error and show it
#: ../plugins/systray/systray.c:868
msgid "Most likely another widget took over the function of a notification area. This area will be unused."
msgstr ""
msgstr "Най-вероятно друга програмка функционира в областта за уведомяване. Тази зона ще остане неизползвана."
#: ../plugins/systray/systray.c:870
msgid "The notification area lost selection"

Loading…
Cancel
Save