Browse Source

Translations updates - da es fr gl it nn

(Old svn revision: 29660)
upstream/xfce4-panel-4.10.1
Maximilian Schleiss 13 years ago
parent
commit
cd42106854
  1. 5
      po/ChangeLog
  2. 4
      po/es.po
  3. 62
      po/gl.po

5
po/ChangeLog

@ -1,3 +1,8 @@
2009-03-14 Maximilian Schleiss <maximilian@xfce.org>
* es.po: Spanish translation update (Abel Martín)
* gl.po: Galician translation update (Leandro Regueiro)
2009-03-05 Mike Massonnet <mmassonnet@xfce.org>
* pt.po: Renamed pt_PT.po to pt.po (bug #4574)

4
po/es.po

@ -766,7 +766,7 @@ msgstr "Intercambiar ventanas abiertas usando un menú"
#: ../settings/xfce4-panel-manager.desktop.in.h:3
msgid "Panel Manager"
msgstr "Gestor de panel"
msgstr "Administrador de panel"
#~ msgid "Popup position:"
#~ msgstr "Posición de elementos emergentes:"
@ -860,7 +860,7 @@ msgstr "Gestor de panel"
#~ msgstr "Fallo al lanzar 'xfce4-panel -c'"
#~ msgid "Xfce 4 Panel Manager"
#~ msgstr "Gestor de panel de Xfce 4"
#~ msgstr "Administrador de panel de Xfce 4"
#, fuzzy
#~ msgid "Failed to register the system tray for screen %d"

62
po/gl.po

@ -1,9 +1,9 @@
# Galician translation of xfce4-panel
# Copyright (C) 2008 Leandro Regueiro
# Copyright (C) 2008-2009 Leandro Regueiro
# This file is distributed under the same license as the xfce package.
#
# Ricardo Domínguez Rouco <riklaren@gmail.com>, 2006.
# Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>, 2008.
# Leandro Regueiro <leandro.regueiro@gmail.com>, 2008, 2009.
#
# Proxecto Trasno - Adaptación do software libre á lingua galega: Se desexas
# colaborar connosco, podes atopar máis información en <http://trasno.net>
@ -11,9 +11,9 @@
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: xfce-i18n@xfce.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-25 23:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-02-11 17:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-07 22:15+0100\n"
"Last-Translator: Leandro Regueiro <leandro DOT regueiro AT gmail DOT com>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
@ -127,7 +127,7 @@ msgstr "Mostrar o diálogo ó iniciar"
#: ../panel/main.c:62
#, fuzzy
msgid "Save the panel configuration"
msgstr "Gardar coma _SVG"
msgstr "Non se puido gardar o ficheiro de configuración.\n"
#: ../panel/main.c:63
#, fuzzy
@ -137,7 +137,7 @@ msgstr "Reiniciando xfce4-panel..."
#: ../panel/main.c:64
#, fuzzy
msgid "Log out the active session"
msgstr "Pechar a sesión ou bloquear o escritorio"
msgstr "Pechar e _terminar a sesión"
#: ../panel/main.c:65
msgid "Close all panels and end the program"
@ -153,7 +153,7 @@ msgstr "Engadir novo elemento"
#: ../panel/main.c:91
#, fuzzy
msgid "Failed to open display"
msgstr "Produciuse un erro ao abrir o ficheiro de GFlare '%s': %s"
msgstr "Fallo ao abrir a pantalla do sistema de ventás X '%s'\n"
#: ../panel/main.c:104
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
@ -168,7 +168,7 @@ msgstr "Por favor comuníquelle os erros a <%s>."
#: ../panel/main.c:151
#, fuzzy
msgid "Xfce4-panel already running"
msgstr "Xa está executando o script \"%s\"."
msgstr "o punto de montaxe para %s xa se está usando"
#: ../panel/main.c:162
msgid "Restarting xfce4-panel..."
@ -217,7 +217,7 @@ msgstr "Altura normal"
#: ../panel/panel-dialogs.c:1123
#, fuzzy
msgid "Full Height"
msgstr "Ancho, alto:"
msgstr "Altura completa do fondo"
#: ../panel/panel-dialogs.c:895
#: ../panel/panel-dialogs.c:1132
@ -326,7 +326,7 @@ msgstr "Panel %d"
#: ../panel/panel-dialogs.c:1594
#, fuzzy
msgid "Remove the currently selected panel"
msgstr "Aplicar o fractal seleccionado actualmente"
msgstr "Eliminar a fonte de dicionarios actualmente seleccionada"
#. TRANSLATORS: Tooltip for the add button in the customize panel dialog
#: ../panel/panel-dialogs.c:1608
@ -358,7 +358,7 @@ msgstr "Botóns de accións"
#: ../plugins/actions/actions.c:445
#, fuzzy
msgid "_Select action type:"
msgstr "Seleccionar o _tipo de ficheiro (%s)"
msgstr "Tipo de botón de acción"
#: ../plugins/actions/actions.c:457
msgid "Quit + Lock screen"
@ -388,12 +388,12 @@ msgstr ""
#: ../plugins/clock/clock-dialog.c:432
#, fuzzy
msgid "Sho_w AM/PM"
msgstr "Amosar a vista _previa na ventá da imaxe"
msgstr "_12 horas (AM/PM)"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.c:441
#, fuzzy
msgid "True _binary clock"
msgstr "_Manter os círculos de NCSA en verdadeiro"
msgstr "Factoría da miniaplicación do reloxo"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.c:483
#: ../plugins/clock/clock.desktop.in.in.h:1
@ -440,18 +440,18 @@ msgstr "Caixa de iconas"
#: ../plugins/iconbox/iconbox.c:929
#, fuzzy
msgid "Only show _minimized applications"
msgstr "Mostrar somentes as aplicacións minimizadas"
msgstr "Mostrar unha lista das _aplicacións coñecidas"
#: ../plugins/iconbox/iconbox.c:938
#, fuzzy
msgid "Show applications of _all workspaces"
msgstr "Amosar ou agochar tódolos d_iálogos abertos"
msgstr "Mostrar _todos os espazos de traballo en:"
#: ../plugins/iconbox/iconbox.c:946
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialogs.c:186
#, fuzzy
msgid "Use all available _space"
msgstr "Usar todo o espacio dispoñible"
msgstr "Mostrar todos os motores de busca dispoñibles"
#. TRANSLATORS: Name of a newly created launcher
#: ../plugins/launcher/launcher.c:705
@ -527,7 +527,7 @@ msgstr "Co_mando:"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1204
#, fuzzy
msgid "_Working Directory:"
msgstr "Directorio de traballo incorrecto: %s"
msgstr "Directorio de traballo:"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:1210
#, fuzzy
@ -567,7 +567,7 @@ msgstr "Botón do rato"
#: ../plugins/pager/pager.desktop.in.in.h:2
#, fuzzy
msgid "Workspace Switcher"
msgstr "Espazo de traballo RGB (%s)"
msgstr "Selector de espazos de traballo"
#: ../plugins/pager/pager.c:397
#, fuzzy
@ -587,12 +587,12 @@ msgstr "Cambiar de escritorio usando a roda do rato"
#: ../plugins/pager/pager.c:426
#, fuzzy
msgid "Show workspace _names"
msgstr "Amosa-lo _bordo da páxina"
msgstr "Mostrar os _nomes de espazo de traballo no selector"
#: ../plugins/separator/separator.c:409
#: ../plugins/separator/separator.desktop.in.in.h:2
msgid "Separator or Spacing"
msgstr "Separador ou espaciado"
msgstr "Separador ou espazamento"
#: ../plugins/separator/separator.c:428
#, fuzzy
@ -602,12 +602,12 @@ msgstr "Pegar estilo"
#: ../plugins/separator/separator.c:436
#, fuzzy
msgid "_Empty space"
msgstr "Barra espazadora"
msgstr "un espazo baleiro"
#: ../plugins/separator/separator.c:445
#, fuzzy
msgid "E_xpanding empty space"
msgstr "Espacio entre as copias:"
msgstr "espazo baleiro no taboleiro"
#: ../plugins/separator/separator.c:454
msgid "_Line"
@ -653,7 +653,7 @@ msgstr ""
#: ../plugins/systray/xfce-tray-dialogs.c:281
#, fuzzy
msgid "Are you sure you want to clear the list of known applications?"
msgstr "¿Está seguro de que quere borrar o escritorio virtual '%s'?"
msgstr "Está seguro de que quere limpar a lista das localizacións que visitou?"
#: ../plugins/systray/xfce-tray-dialogs.c:371
msgid "_Number of rows:"
@ -679,7 +679,7 @@ msgstr "Lista de _Tarefas"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialogs.c:172
#, fuzzy
msgid "_Minimum width:"
msgstr "Ancho, alto:"
msgstr "Largura mínima"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialogs.c:193
#, fuzzy
@ -689,7 +689,7 @@ msgstr "Mostrar _botóns de axuda"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialogs.c:199
#, fuzzy
msgid "Show _handle"
msgstr "Cambiar a asa"
msgstr "Mostrar o tirador"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialogs.c:211
msgid "Show tasks from _all workspaces"
@ -804,7 +804,7 @@ msgstr "Lanzador de aplicacións con menu opcional"
#: ../plugins/pager/pager.desktop.in.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Switch between virtual desktops"
msgstr "Vista en miniatura de todos os escritorios virtuais"
msgstr "Ferramenta para intercambiar entre os espazos de traballo"
#: ../plugins/separator/separator.desktop.in.in.h:1
msgid "Adds a space or a line between panel items"
@ -813,7 +813,7 @@ msgstr "Engadir un espacio ou unha liña entre os compoñentes do panel"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.desktop.in.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Hide all windows and show the desktop"
msgstr "Ocultar fiestras e mostrar o escritorio"
msgstr "Ocultar as ventás de aplicacións e mostrar o escritorio"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.desktop.in.in.h:2
msgid "Show Desktop"
@ -822,15 +822,17 @@ msgstr "Mostrar Escritorio"
#: ../plugins/systray/systray.desktop.in.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Area where notification icons appear"
msgstr "Mostrar iconas de notificación"
msgstr "Área onde aparecen as iconas de notificación"
#: ../plugins/tasklist/tasklist.desktop.in.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Switch between open windows using buttons"
msgstr ""
msgstr "Cambiar entre as ventás abertas usando botóns"
#: ../plugins/windowlist/windowlist.desktop.in.in.h:1
#, fuzzy
msgid "Switch between open windows using a menu"
msgstr ""
msgstr "Cambiar entre as ventás abertas usando un menú"
#: ../settings/xfce4-panel-manager.desktop.in.h:3
msgid "Panel Manager"

Loading…
Cancel
Save