You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

1835 lines
51 KiB

# Romanian translation of xfce4-panel.
# Copyright (C) 2002-2012 The Xfce development team.
# This file is distributed under the same license as the xfce4-panel package.
# Mișu Moldovan <dumol@xfce.org>, 2004-2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.10\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-04-25 08:12+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-28 00:22+0300\n"
"Last-Translator: Mișu Moldovan <dumol@xfce.org>\n"
"Language-Team: Romanian <diacritice@googlegroups.com>\n"
"Language: ro\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : (n==0 || (n%100 > 0 && n%100 < "
"20)) ? 1 : 2);;\n"
"X-Generator: Virtaal 0.7.0\n"
#: ../panel-desktop-handler.desktop.in.h:1
msgid ""
"Add a new launcher to the panel based on the information of this desktop file"
msgstr ""
"Adăugați un nou lansator în panou utilizând informațiile din acest fișier "
"desktop"
#: ../panel-desktop-handler.desktop.in.h:2
msgid "Create Launcher on the panel"
msgstr "Creați un lansator în panou"
#: ../panel-preferences.desktop.in.h:1
msgid "Customize the panel"
msgstr "Personalizați panoul"
#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:29 ../panel/panel-window.c:2353
#: ../migrate/main.c:117
msgid "Panel"
msgstr "Panou"
#. I18N: %s is the name of the plugin
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1037
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1099
#, c-format
msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
msgstr "Sigur doriți să eliminați „%s”?"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1042
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1102
msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
msgstr ""
"Dacă eliminați acest element din panou, el va fi șters definitiv."
#. move item
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1202
msgid "_Move"
msgstr "_Mutare"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1236
msgid "Pane_l"
msgstr "P_anou"
#. add new items
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1244 ../panel/panel-window.c:2365
msgid "Add _New Items..."
msgstr "Adăugare de _noi elemente..."
#. customize panel
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1255 ../panel/panel-window.c:2376
msgid "Panel Pr_eferences..."
msgstr "_Preferințe pentru panou..."
#. logout item
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1272 ../panel/panel-window.c:2404
msgid "Log _Out"
msgstr "_Ieșire"
#: ../panel/main.c:79
msgid "Show the 'Panel Preferences' dialog"
msgstr "Arată fereastra cu preferințele pentru panou"
#: ../panel/main.c:79 ../panel/main.c:80
msgid "PANEL-NUMBER"
msgstr "NUMĂR-PANOU"
#: ../panel/main.c:80
msgid "Show the 'Add New Items' dialog"
msgstr "Arată fereastra pentru adăugarea de noi elemente"
#: ../panel/main.c:81
msgid "Save the panel configuration"
msgstr "Salvează opțiunile panoului"
#: ../panel/main.c:82
msgid "Add a new plugin to the panel"
msgstr "Adăugați un nou modul în panou"
#: ../panel/main.c:82
msgid "PLUGIN-NAME"
msgstr "NUME-MODUL"
#: ../panel/main.c:83
msgid "Restart the running panel instance"
msgstr "Repornește instanța pornită a panoului"
#: ../panel/main.c:84
msgid "Quit the running panel instance"
msgstr "Închide instanța pornită a panoului"
#: ../panel/main.c:85
msgid "Do not wait for a window manager on startup"
msgstr "Nu aștepta pornirea unui manager de ferestre"
#: ../panel/main.c:86
#: ../plugins/applicationsmenu/xfce4-popup-applicationsmenu.sh:33
#: ../plugins/directorymenu/xfce4-popup-directorymenu.sh:33
#: ../plugins/windowmenu/xfce4-popup-windowmenu.sh:33
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Arată detaliile versiunii și ieși"
#. parse context options
#: ../panel/main.c:235
msgid "[ARGUMENTS...]"
msgstr "[ARGUMENTE...]"
#: ../panel/main.c:242
#, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage."
msgstr "Încercați „%s --help” pentru detalii de utilizare."
#: ../panel/main.c:261
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Echipa de dezvoltare Xfce. Toate drepturile sunt rezervate."
#: ../panel/main.c:262
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Raportați problemele la <%s>."
#: ../panel/main.c:320
msgid "There is already a running instance"
msgstr "Există deja o instanță pornită"
#. spawn ourselfs again
#: ../panel/main.c:362
msgid "Restarting..."
msgstr "Repornire..."
#: ../panel/main.c:377
msgid "Failed to show the preferences dialog"
msgstr "Nu s-a putut deschide fereastra cu preferințe"
#: ../panel/main.c:379
msgid "Failed to show the add new items dialog"
msgstr "Nu s-a putut deschide fereastra pentru adăugarea de noi elemente"
#: ../panel/main.c:381
msgid "Failed to save the panel configuration"
msgstr "Nu s-a putut salva configurația panoului"
#: ../panel/main.c:383
msgid "Failed to add a plugin to the panel"
msgstr "Nu s-a putut adăuga un modul în panou"
#: ../panel/main.c:385
msgid "Failed to restart the panel"
msgstr "Nu s-a putut reporni panoul"
#: ../panel/main.c:387
msgid "Failed to quit the panel"
msgstr "Nu s-a putut închide panoul"
#: ../panel/main.c:389
msgid "Failed to send D-Bus message"
msgstr "Nu s-a putut trimite mesajul D-BUS"
#: ../panel/main.c:400
msgid ""
"Do you want to start the panel? If you do, make sure you save the session on "
"logout, so the panel is automatically started the next time you login."
msgstr ""
"Doriți să porniți panoul? Dacă da, salvați sesiunea la ieșire, astfel încât "
"panoul să fie pornit automat la următoarea autentificare."
#: ../panel/main.c:403 ../panel/main.c:417
#, c-format
msgid "No running instance of %s was found"
msgstr "Nu s-a găsit o instanță pornită pentru %s"
#: ../panel/panel-application.c:212
msgid "Failed to launch the migration application"
msgstr "Nu s-a putut lansa programul de migrare"
#: ../panel/panel-application.c:953
msgid "Create _Launcher"
msgstr "Creează un _lansator"
#: ../panel/panel-application.c:954
msgid ""
"This will create a new launcher plugin on the panel and inserts the dropped "
"files as menu items."
msgstr ""
"Această acțiune va crea un nou modul de tip lansator în panou și va insera "
"ca elemente de meniu fișierele plasate."
#: ../panel/panel-application.c:956
#, c-format
msgid "Create new launcher from %d desktop file"
msgid_plural "Create new launcher from %d desktop files"
msgstr[0] "Creează un nou lansator din %d fișier desktop"
msgstr[1] "Creează un nou lansator din %d fișiere desktop"
msgstr[2] "Creează un nou lansator din %d de fișiere desktop"
#: ../panel/panel-application.c:1690
msgid ""
"You have started X without session manager. Clicking Quit will close the X "
"server."
msgstr ""
"Ați pornit X fără un manager de sesiune. Dacă alegeți „Ieșire” veți închide "
"serverul X."
#: ../panel/panel-application.c:1691
msgid "Are you sure you want to quit the panel?"
msgstr "Sigur doriți să închideți panoul?"
#: ../panel/panel-application.c:1699
#, c-format
msgid "Failed to execute command \"%s\""
msgstr "Nu s-a putut executa comanda „%s”"
#: ../panel/panel-dbus-client.c:211
msgid ""
"Invalid plugin event syntax specified. Use PLUGIN-NAME:NAME[:TYPE:VALUE]."
msgstr ""
"Sintaxă invalidă pentru evenimentul de modul. Utilizați NUME-"
"MODUL:NUME[:TIP:VALOARE]."
#: ../panel/panel-dbus-client.c:244
#, c-format
msgid ""
"Invalid hint type \"%s\". Valid types are bool, double, int, string and uint."
msgstr ""
"Tip invalid de hint: „%s”. Tipurile valide sunt: bool, double, int, string "
"și uint."
#: ../panel/panel-dialogs.c:65
msgid "Maintainers"
msgstr "Programatori"
#: ../panel/panel-dialogs.c:68
msgid "Deskbar Mode"
msgstr "Mod deskbar"
#: ../panel/panel-dialogs.c:71
msgid "Inactive Maintainers"
msgstr "Programatori inactivi"
#: ../panel/panel-dialogs.c:82
msgid "The panel of the Xfce Desktop Environment"
msgstr "Panoul mediului desktop Xfce"
#: ../panel/panel-dialogs.c:87
msgid "translator-credits"
msgstr "Mișu Moldovan <dumol@xfce.org>"
#. setup the dialog
#: ../panel/panel-dialogs.c:158 ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:2
msgid "Add New Item"
msgstr "Adăugare de noi elemente"
#: ../panel/panel-dialogs.c:172
msgid "Please choose a panel for the new plugin:"
msgstr "Alegeți un panou pentru noul modul:"
#: ../panel/panel-dialogs.c:192 ../panel/panel-preferences-dialog.c:806
#, c-format
msgid "Panel %d"
msgstr "Panoul %d"
#: ../panel/panel-dialogs.c:232
msgid ""
"Because the panel is running in kiosk mode, you are not allowed to make "
"changes to the panel configuration as a regular user"
msgstr ""
"Pentru că panoul este pornit în modul chioșc, nu aveți permisiunea să "
"modificați configurația panoului ca utilizator obișnuit"
#: ../panel/panel-dialogs.c:234
msgid "Modifying the panel is not allowed"
msgstr "Modificarea panoului nu este permisă"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:190
msgid "Add New Items"
msgstr "Adăugare elemente"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:192
msgid "Add new plugins to the panel"
msgstr "Adăugați noi module în panou"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:216
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:28
msgid "_Search:"
msgstr "Cau_tă:"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:224
msgid "Enter search phrase here"
msgstr "Introduceți termenii de căutare"
#: ../panel/panel-plugin-external.c:429
#, c-format
msgid "Plugin \"%s\" unexpectedly left the panel, do you want to restart it?"
msgstr ""
"Modulul „%s” a părăsit panoul într-un mod neașteptat, doriți să îl "
"reporniți?"
#: ../panel/panel-plugin-external.c:431
#, c-format
msgid ""
"The plugin restarted more than once in the last %d seconds. If you press "
"Execute the panel will try to restart the plugin otherwise it will be "
"permanently removed from the panel."
msgstr ""
"Modulul s-a repornit de mai multe ori în ultimele %d secunde. Dacă alegeți "
"„Execută”, panoul va încerca să repornească modulul, altfel el va fi "
"eliminat definitiv din panou."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:472
msgid "Automatic"
msgstr "Automată"
#. I18N: screen name in the output selector
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:491
#, c-format
msgid "Screen %d"
msgstr "Ecranul %d"
#. I18N: monitor name in the output selector
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:517
#, c-format
msgid "Monitor %d"
msgstr "Monitorul %d"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:872
msgid "The panel and plugin configurations will be permanently removed"
msgstr "Configurațiile panoului și ale modulelor sale vor fi șterse definitiv"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:873
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove panel %d?"
msgstr "Sigur doriți să eliminați panoul %d?"
#. I18N: append (external) in the preferences dialog if the plugin
#. * runs external
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:958
#, c-format
msgid "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(external)</span>"
msgstr "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(extern)</span>"
#. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
#. * for external plugins
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:963
#, c-format
msgid ""
"Internal name: %s-%d\n"
"PID: %d"
msgstr ""
"Nume intern: %s-%d\n"
"PID: %d"
#. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
#. * for internal plugins
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:975
#, c-format
msgid "Internal name: %s-%d"
msgstr "Nume intern: %s-%d"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:1
msgid "A_utomatically increase the length"
msgstr "Cr_eștere automată în lungime"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:2
msgid "Add a new panel"
msgstr "Adăugați un nou panou"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:3
msgid "Add new item to this panel"
msgstr "Adăugați un nou element în acest panou"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:4
msgid ""
"Alpha value of the panel background, with 0 being fully transparent and 100 "
"fully opaque."
msgstr ""
"Valoare alfa pentru fundalul panoului, unde 0 este complet transparent și "
"100 complet opac."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:5
msgid "Appeara_nce"
msgstr "A_spect"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:6
msgid "Automatically show and _hide the panel"
msgstr "Asc_unde automat panoul"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:7
msgid "Background"
msgstr "Fundal"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:8
msgid "Background image"
msgstr "Imagine de fundal"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:9
msgid "C_olor:"
msgstr "Cul_oare:"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:10
msgid "D_isplay"
msgstr "A_fișare"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
msgid "Deskbar"
msgstr "Deskbar"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12
msgid "Don't _reserve space on borders"
msgstr "Nu rezer_va spațiu la margine"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:13
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:11
msgid "Edit the currently selected item"
msgstr "Editați elementul selectat"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:14
msgid ""
"Enable compositing in the window manager for opacity settings in the panel."
msgstr ""
"Activați compozitorul în managerul de ferestre pentru a activa opțiunile de "
"opacitate ale panoului."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:15
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:12
msgid "General"
msgstr "Generale"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:16
msgid "Horizontal"
msgstr "Orizontal"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:17
msgid "Ite_ms"
msgstr "Ele_mente"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:19
#, no-c-format
msgid "L_ength (%):"
msgstr "_Lungime (%):"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:20
msgid "M_ode:"
msgstr "M_od:"
#. I18N: name of the section (frame) in the panel preferences where the user can define the length and size of the panel
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:22
msgid "Measurements"
msgstr "Măsurători"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:23
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:15
msgid "Move currently selected item down by one row"
msgstr "Mutați elementul selectat cu un rând mai jos"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:24
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:16
msgid "Move currently selected item up by one row"
msgstr "Mutați elementul selectat cu un rând mai sus"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:25
msgid "None (use system style)"
msgstr "Fără (utilizează stilul temei)"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:26
msgid "Num_ber of rows:"
msgstr "Număr _de rânduri:"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:27
msgid "O_utput:"
msgstr "_Ieșire:"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:28
msgid "Opacity"
msgstr "Opacitate"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:30
msgid "Pick a Panel Color"
msgstr "Alegeți o culoare pentru panou"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:31
msgid "Remove currently selected item"
msgstr "Eliminați elementul selectat"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:32
msgid "Remove the currently selected panel"
msgstr "Eliminați panoul selectat"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:33
msgid "Row _Size (pixels):"
msgstr "Mărime _rând (pixeli):"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:34
msgid "Select A Background Image"
msgstr "Selectați o culoare pentru fundal"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:35
msgid ""
"Select this option if you want maximized windows to cover the area behind "
"the panel. This only works when the panel is attached to a screen edge."
msgstr ""
"Selectați această opțiune dacă doriți ca ferestrele maximizate să acopere "
"zona din spatele panoului. Ceea ce presupune că panoul este atașat marginii "
"unui ecran."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:36
msgid ""
"Select this option to automatically increase the length of the panel if the "
"plugins request more space."
msgstr ""
"Selectați această opțiune pentru a incrementa automat lungimea unui panoul "
"dacă modulele sale necesită mai mult spațiu."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:37
msgid "Select this option to extend the panel over multiple monitors."
msgstr ""
"Selectați această opțiune pentru a extinde panoul pe mai multe monitoare."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:38
msgid ""
"Select this option to hide the handles of the panel and lock its position."
msgstr ""
"Selectați această opțiune pentru a ascunde mânerele panoului și a-i fixa "
"poziția."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:39
msgid ""
"Select this option to hide the panel when the pointer is not above it. This "
"only works when the panel is attached to a screen edge."
msgstr ""
"Selectați această opțiune pentru a ascunde panoul când cursorul mausului nu "
"se află în zona sa. Ceea ce presupune că panoul este atașat marginii unui "
"ecran."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:40
msgid "Show about information of the currently selected item"
msgstr "Arată detalii despre elementul selectat"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:41
msgid "Solid color"
msgstr "Culoare solidă"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:42
msgid "Span mo_nitors"
msgstr "Întinde pe toate mo_nitoarele"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:43
msgid ""
"Transparency when the pointer is hovering over the panel, with 0 being fully "
"transparent and 100 fully opaque."
msgstr ""
"Transparență când cursorul mausului este deasupra panoului, 0 însemnând "
"transparență completă și 100, opacitate completă."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:44
msgid ""
"Transparency when the pointer is not hovering over the panel, with 0 being "
"fully transparent and 100 fully opaque."
msgstr ""
"Transparență când cursorul mausului nu este deasupra panoului, 0 însemnând "
"transparență completă și 100, opacitate completă."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:45
msgid "Vertical"
msgstr "Vertical"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:46
msgid "_Alpha:"
msgstr "A_lfa:"
#. I18N: label for the enter transparency slider
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:48
msgid "_Enter:"
msgstr "I_ntrare:"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:49
msgid "_File:"
msgstr "Fișie_r:"
#. I18N: label for the leave transparency slider
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:51
msgid "_Leave:"
msgstr "I_eșire:"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:52
msgid "_Lock panel"
msgstr "Fi_xează panoul"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:53
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:7
msgid "_Style:"
msgstr "St_il:"
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
msgid "_New Game"
msgstr "Joc _nou"
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:134
msgid "_Level:"
msgstr "Ni_vel:"
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
msgid "Novice"
msgstr "Începător"
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
msgid "Intermediate"
msgstr "Intermediar"
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:142
msgid "Experienced"
msgstr "Experimentat"
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:143
msgid "Expert"
msgstr "Expert"
#: ../panel/panel-window.c:2390
msgid "_Lock Panel"
msgstr "Fi_xează panoul"
#: ../migrate/main.c:116
msgid "Welcome to the first start of the panel"
msgstr "Bun venit la prima pornire a panoului"
#: ../migrate/main.c:125
msgid ""
"Because the panel moved to a new system for storing the settings, it has to "
"load a fresh initial configuration."
msgstr ""
"Pentru că panoul a trecut la un nou sistem de stocare a opțiunilor, e "
"necesar să încarce o nouă configurație inițială."
#: ../migrate/main.c:127 ../migrate/main.c:136
msgid "Choose below which setup you want for the first startup."
msgstr "Alegeți mai jos ce doriți pentru prima pornire."
#: ../migrate/main.c:129
msgid "Migrate old config"
msgstr "Migrarea vechii configurații"
#: ../migrate/main.c:130
msgid "Migrate the old 4.6 configuration to Xfconf"
msgstr "Migrarea vechii configurații 4.6 la Xfconf"
#: ../migrate/main.c:141
msgid "Use default config"
msgstr "Inițializarea configurației"
#: ../migrate/main.c:142
msgid "Load the default configuration"
msgstr "Încărcare configurației implicite"
#: ../migrate/main.c:148
msgid "One empty panel"
msgstr "Un panou gol"
#: ../migrate/main.c:149
msgid "Start with one empty panel"
msgstr "Pornirea unui panou gol"
#: ../migrate/main.c:160
msgid "Failed to migrate the old panel configuration"
msgstr "Nu s-a putut migra vechea configurație a panoului"
#: ../migrate/main.c:172
msgid "Failed to load the default configuration"
msgstr "Nu s-a putut încărca configurația implicită"
#: ../migrate/main.c:185
msgid "Panel config needs migration..."
msgstr "Configurația panou trebuie migrată..."
#: ../migrate/main.c:189
msgid "Failed to migrate the existing configuration"
msgstr "Nu s-a putut migra configurația existentă"
#: ../migrate/main.c:195
msgid "Panel configuration has been updated."
msgstr "Configurația panoului a fost actualizată."
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:1
msgid "Action"
msgstr "Acțiune"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/actions/actions.desktop.in.h:1
msgid "Action Buttons"
msgstr "Butoane cu acțiuni"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
msgid "Appeara_nce:"
msgstr "A_spect:"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:5
msgid "Invert buttons _orientation"
msgstr "Inversează orientarea _butoanelor:"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:6
msgid "Session Menu"
msgstr "Meniu de sesiuni"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:7
msgid ""
"Show a confirmation dialog with a 30 second timeout for some of the actions."
msgstr ""
"Arată un dialog de confirmare cu un timeout de 30 de secunde pentru anumite "
"acțiuni."
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:8
msgid "Visible"
msgstr "Vizibilitate"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:9
msgid "_Actions"
msgstr "_Acțiuni"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:10
msgid "_Show confirmation dialog"
msgstr "Arată un _dialog de confirmare"
#: ../plugins/actions/actions.c:151
msgid "Log Out"
msgstr "Ieșire"
#: ../plugins/actions/actions.c:152
msgid "_Log Out"
msgstr "_Ieșire"
#: ../plugins/actions/actions.c:153
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Sigur doriți să ieșiți?"
#: ../plugins/actions/actions.c:154
#, c-format
msgid "Logging out in %d seconds."
msgstr "Ieșirea va avea loc în %d secunde."
#: ../plugins/actions/actions.c:159
msgid "Log Out..."
msgstr "Ieșire..."
#: ../plugins/actions/actions.c:160
msgid "Log _Out..."
msgstr "_Ieșire..."
#: ../plugins/actions/actions.c:166
msgid "Switch User"
msgstr "Alt utilizator"
#: ../plugins/actions/actions.c:167
msgid "_Switch User"
msgstr "Alt _utilizator"
#: ../plugins/actions/actions.c:173
msgid "Lock Screen"
msgstr "Blocare ecran"
#: ../plugins/actions/actions.c:174
msgid "Loc_k Screen"
msgstr "_Blocare ecran"
#: ../plugins/actions/actions.c:180
msgid "Hibernate"
msgstr "Hibernare"
#: ../plugins/actions/actions.c:181
msgid "_Hibernate"
msgstr "_Hibernare"
#: ../plugins/actions/actions.c:182
msgid "Do you want to suspend to disk?"
msgstr "Doriți suspendare pe disc?"
#: ../plugins/actions/actions.c:183
#, c-format
msgid "Hibernating computer in %d seconds."
msgstr "Calculatorul va intra în hibernare în %d secunde."
#: ../plugins/actions/actions.c:188
msgid "Suspend"
msgstr "Suspendare"
#: ../plugins/actions/actions.c:189
msgid "Sus_pend"
msgstr "_Suspendare"
#: ../plugins/actions/actions.c:190
msgid "Do you want to suspend to RAM?"
msgstr "Doriți suspendare în memoria RAM?"
#: ../plugins/actions/actions.c:191
#, c-format
msgid "Suspending computer in %d seconds."
msgstr "Calculatorul va fi suspendat în %d secunde."
#: ../plugins/actions/actions.c:196
msgid "Restart"
msgstr "Repornire"
#: ../plugins/actions/actions.c:197
msgid "_Restart"
msgstr "_Repornire"
#: ../plugins/actions/actions.c:198
msgid "Are you sure you want to restart?"
msgstr "Sigur doriți să reporniți?"
#: ../plugins/actions/actions.c:199
#, c-format
msgid "Restarting computer in %d seconds."
msgstr "Calculatorul va fi repornit în %d secunde."
#: ../plugins/actions/actions.c:204
msgid "Shut Down"
msgstr "Oprire"
#: ../plugins/actions/actions.c:205
msgid "Shut _Down"
msgstr "_Oprire"
#: ../plugins/actions/actions.c:206
msgid "Are you sure you want to shut down?"
msgstr "Sigur doriți să opriți calculatorul?"
#: ../plugins/actions/actions.c:207
#, c-format
msgid "Turning off computer in %d seconds."
msgstr "Calculatorul va fi oprit în %d secunde."
#: ../plugins/actions/actions.c:620
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:4
#: ../plugins/separator/separator.desktop.in.h:2
msgid "Separator"
msgstr "Separator"
#: ../plugins/actions/actions.c:975
#, c-format
msgid "Failed to run action \"%s\""
msgstr "Nu s-a putut executa acțiunea „%s”"
#: ../plugins/actions/actions.c:1142
msgid "John Doe"
msgstr "Ion Popescu"
#: ../plugins/actions/actions.desktop.in.h:2
msgid "Log out, lock or other system actions"
msgstr "Ieșire, blocare a ecranului sau alte acțiuni de sistem"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:1
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:3
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:1
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:1
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:1
#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:1
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:1
msgid "Appearance"
msgstr "Aspect"
#. I18N: default tooltip of the application menu
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:38
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.desktop.in.h:1
msgid "Applications Menu"
msgstr "Meniu cu programe"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3
msgid "Button _title:"
msgstr "_Titlu buton:"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:4
msgid "Ed_it Menu"
msgstr "_Editare meniu"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:5
msgid "Menu File"
msgstr "Fișier de meniu"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:6
msgid "Menu _file:"
msgstr "_Fișier de meniu:"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:7
msgid "Select A Menu File"
msgstr "Selectați un fișier de meniu"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:8
msgid ""
"Select this option to show the generic application name in the menu, for "
"example \"File Manager\" instead of \"Thunar\""
msgstr ""
"Selectați această opțiune pentru a afișa numele generice ale programelor în "
"meniu, de exemplu „Manager de fișiere” pentru „Thunar”"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:9
msgid "Show application d_escription in tooltip"
msgstr "Arată _descrierile programelor în indicii"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:10
msgid "Show generic application n_ames"
msgstr "A_rată numele generice ale programelor"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:11
msgid "Show ic_ons in menu"
msgstr "Arată iconițe în _meniu"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:12
msgid "Use c_ustom menu file:"
msgstr "_Utilizează un fișier personalizat de meniu:"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:13
msgid "Use the _default menu"
msgstr "Utilizea_ză meniul implicit"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:14
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:9
msgid "_Icon:"
msgstr "_Iconiță:"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:15
msgid "_Show button title"
msgstr "Arată titlul _butonului"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:565
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:388
msgid "Select An Icon"
msgstr "Selectați o iconiță"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:603
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:844
#: ../plugins/launcher/launcher.c:2308
#, c-format
msgid "Failed to execute command \"%s\"."
msgstr "Nu s-a putut executa comanda „%s”."
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:1113
msgid "No applications found"
msgstr "Nu s-a găsit niciun program"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:1136
msgid "Failed to load the applications menu"
msgstr "Nu s-a putut încărca meniul programelor"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.desktop.in.h:2
msgid "Show a menu containing categories of installed applications"
msgstr "Arată un meniu conținând pe categorii programele instalate"
#: ../plugins/applicationsmenu/xfce4-popup-applicationsmenu.sh:27
#: ../plugins/directorymenu/xfce4-popup-directorymenu.sh:27
#: ../plugins/windowmenu/xfce4-popup-windowmenu.sh:27
msgid "Usage:"
msgstr "Utilizare:"
#: ../plugins/applicationsmenu/xfce4-popup-applicationsmenu.sh:28
#: ../plugins/directorymenu/xfce4-popup-directorymenu.sh:28
#: ../plugins/windowmenu/xfce4-popup-windowmenu.sh:28
msgid "OPTION"
msgstr "OPȚIUNE"
#: ../plugins/applicationsmenu/xfce4-popup-applicationsmenu.sh:30
#: ../plugins/directorymenu/xfce4-popup-directorymenu.sh:30
#: ../plugins/windowmenu/xfce4-popup-windowmenu.sh:30
msgid "Options:"
msgstr "Opțiuni:"
#: ../plugins/applicationsmenu/xfce4-popup-applicationsmenu.sh:31
#: ../plugins/directorymenu/xfce4-popup-directorymenu.sh:31
#: ../plugins/windowmenu/xfce4-popup-windowmenu.sh:31
msgid "Popup menu at current mouse position"
msgstr "Deschide meniul la poziția cursorului de maus"
#: ../plugins/applicationsmenu/xfce4-popup-applicationsmenu.sh:32
#: ../plugins/directorymenu/xfce4-popup-directorymenu.sh:32
#: ../plugins/windowmenu/xfce4-popup-windowmenu.sh:32
msgid "Show help options"
msgstr "Arată opțiunile pentru ajutor"
#: ../plugins/clock/clock.c:146
msgid "Week %V"
msgstr "Săptămâna %V"
#: ../plugins/clock/clock.c:407
msgid "Failed to execute clock command"
msgstr "Nu s-a putut executa comanda pentru ceas"
#: ../plugins/clock/clock.c:729
msgid "Custom Format"
msgstr "Format personalizat"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:1
msgid "24-_hour clock"
msgstr "Ceas cu 24 de _ore"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:2
msgid "Analog"
msgstr "Analog"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:4
msgid "Binary"
msgstr "Binar"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:5
#: ../plugins/clock/clock.desktop.in.h:1
msgid "Clock"
msgstr "Ceas"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:6
msgid "Clock Options"
msgstr "Opțiuni ceas"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:7
msgid "Digital"
msgstr "Digital"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
msgid "Display _seconds"
msgstr "Arată _secundele"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:9
msgid "F_ormat:"
msgstr "F_ormat:"
#. I18N: the fuzziness the *precision* of the fuzzy clock. Time steps of 5, 15 or parts of the day.
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:11
msgid "F_uzziness:"
msgstr "Preci_zie:"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:12
msgid "Fl_ash time separators"
msgstr "Separator ce cl_ipește"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:13
msgid "Fuzzy"
msgstr "Aproximativ"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:14
msgid "LCD"
msgstr "LCD"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:15
msgid "Sho_w AM/PM"
msgstr "Ara_tă AM/PM"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:16
#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:5
msgid "Show _frame"
msgstr "Arată ca_drul"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:17
msgid "Show _inactive dots"
msgstr "Arată pătratele _inactive"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:18
msgid "Show gri_d"
msgstr "A_rată grila"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:20
#, no-c-format
msgid ""
"The format describes the date and time parts to insert into the panel. For "
"example, %Y will be substituted with the year, %m with the month and %d with "
"the day. See the documentation of the date utility for additional "
"information."
msgstr ""
"Formatul descrie data și ora de afișat în panou. De exemplu, %Y reprezintă "
"anul, %m luna, iar %d ziua. Consultați manualul comenzii „date” pentru "
"detalii suplimentare."
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:21
msgid "True _binary clock"
msgstr "Ceas cu adevărat _binar"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:22
msgid "_Layout:"
msgstr "Asp_ect:"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:23
msgid "_Tooltip format:"
msgstr "_Formatare indiciu:"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:86
msgid "Night"
msgstr "Noapte"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:87
msgid "Early morning"
msgstr "Dimineață devreme"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:88
msgid "Morning"
msgstr "Dimineață"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:89
msgid "Almost noon"
msgstr "Aproape prânz"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:90
msgid "Noon"
msgstr "Prânz"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:91
msgid "Afternoon"
msgstr "După-masă"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:92
msgid "Evening"
msgstr "Seară"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:93
msgid "Late evening"
msgstr "Seara târziu"
#. I18N: %0 will be replaced with the preceding hour, %1 with
#. * the comming hour
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:100
#, no-c-format
msgid "%0 o'clock"
msgstr "ora %0"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:101
#, no-c-format
msgid "five past %0"
msgstr "%0 și cinci"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:102
#, no-c-format
msgid "ten past %0"
msgstr "%0 și zece"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:103
#, no-c-format
msgid "quarter past %0"
msgstr "%0 și un sfert"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:104
#, no-c-format
msgid "twenty past %0"
msgstr "%0 și douăzeci"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:105
#, no-c-format
msgid "twenty five past %0"
msgstr "%0 și douăzeci și cinci"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:106
#, no-c-format
msgid "half past %0"
msgstr "%0 și jumătate"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:107
#, no-c-format
msgid "twenty five to %1"
msgstr "%1 fără douăzeci și cinci"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:108
#, no-c-format
msgid "twenty to %1"
msgstr "%1 fără douăzeci"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:109
#, no-c-format
msgid "quarter to %1"
msgstr "%1 fără un sfert"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:110
#, no-c-format
msgid "ten to %1"
msgstr "%1 fără zece"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:111
#, no-c-format
msgid "five to %1"
msgstr "%1 fără cinci"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:112
#, no-c-format
msgid "%1 o'clock"
msgstr "ora %1"
#. I18N: some languages have a singular form for the first hour,
#. * other languages should just use the same strings as above
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:119
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "%0 o'clock"
msgstr "ora %0"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:120
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "five past %0"
msgstr "%0 și cinci"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:121
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "ten past %0"
msgstr "%0 și zece"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:122
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "quarter past %0"
msgstr "%0 și un sfert"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:123
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "twenty past %0"
msgstr "%0 și douăzeci"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:124
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "twenty five past %0"
msgstr "%0 și douăzeci și cinci"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:125
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "half past %0"
msgstr "%0 și jumătate"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:126
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "twenty five to %1"
msgstr "%0 fără douăzeci și cinci"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:127
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "twenty to %1"
msgstr "%1 fără douăzeci"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:128
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "quarter to %1"
msgstr "%1 fără un sfert"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:129
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "ten to %1"
msgstr "%1 fără zece"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:130
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "five to %1"
msgstr "%1 fără cinci"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:131
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "%1 o'clock"
msgstr "ora %1"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:136
msgid "one"
msgstr "unu"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:137
msgid "two"
msgstr "două"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:138
msgid "three"
msgstr "trei"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:139
msgid "four"
msgstr "patru"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:140
msgid "five"
msgstr "cinci"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:141
msgid "six"
msgstr "șase"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:142
msgid "seven"
msgstr "șapte"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:143
msgid "eight"
msgstr "opt"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:144
msgid "nine"
msgstr "nouă"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:145
msgid "ten"
msgstr "zece"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:146
msgid "eleven"
msgstr "unsprezece"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:147
msgid "twelve"
msgstr "douăsprezece"
#: ../plugins/clock/clock.desktop.in.h:2
msgid "What time is it?"
msgstr "Cât e ceasul?"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:246
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.desktop.in.h:1
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:2
msgid "Directory Menu"
msgstr "Meniu de directoare"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:569
#, c-format
msgid "Failed to launch application \"%s\""
msgstr "Nu s-a putut porni programul „%s”"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:600
#, c-format
msgid "Failed to query content type for \"%s\""
msgstr "Nu s-a putut afla tipul de conținut pentru „%s”"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:609
#, c-format
msgid "No default application found for \"%s\""
msgstr "Nu există un program asociat implicit pentru „%s”"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:624
#, c-format
msgid "Failed to launch default application for \"%s\""
msgstr "Nu s-a putut porni programul asociat implicit pentru „%s”"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:716
#, c-format
msgid "Failed to execute the preferred application for category \"%s\""
msgstr "Nu s-a putut executa programul preferat pentru categoria „%s”"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:789
msgid "Open Folder"
msgstr "Deschide dosarul"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:800
msgid "Open in Terminal"
msgstr "Deschide în terminal"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.desktop.in.h:2
msgid "Show a directory tree in a menu"
msgstr "Arată un arbore de directoare în meniu"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:3
msgid ""
"Enter a list of patterns that will be used to determine which files are "
"visible in a directory. If you specify more than one pattern here, the list "
"items must be separated with semicolons (e.g. *.txt;*.doc)."
msgstr ""
"Introduceți o listă de modele ce va fi utilizată pentru a determina ce "
"fișiere vor fi vizibile într-un director. Dacă specificați mai mult de un "
"model, lista elementelor trebuie separată prin punct și virgulă (de ex. "
"*.txt;*.doc)."
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:4
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:5
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:5
msgid "Filtering"
msgstr "Filtrare"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:5
msgid "Select A Directory"
msgstr "Selectați un director"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:6
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Arată _fișierele ascunse"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:7
msgid "_Base Directory:"
msgstr "Director de _bază:"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:8
msgid "_File Pattern:"
msgstr "_Modele de fișiere:"
#: ../plugins/launcher/launcher.c:405
msgid "Open launcher menu"
msgstr "Deschide meniul lansatorului"
#: ../plugins/launcher/launcher.c:1575
msgid "Unnamed Item"
msgstr "Element fără nume"
#: ../plugins/launcher/launcher.c:1728
msgid "No items"
msgstr "Niciun element"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:798
msgid "Failed to open desktop item editor"
msgstr "Nu s-a putut deschide editorul elementului de pe desktop"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:857
msgid "If you delete an item, it will be permanently removed"
msgstr "Dacă eliminați un element, acesta va fi șters definitiv"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:858
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove \"%s\"?"
msgstr "Sigur doriți să eliminați „%s”?"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:859
msgid "Unnamed item"
msgstr "Element fără nume"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:1
msgid "Add Appli_cation"
msgstr "A_dăugare program"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:3
msgid "Add a new empty item"
msgstr "Adăugați un nou element gol"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:4
msgid "Add one or more existing items to the launcher"
msgstr "Adăugați unul sau mai mult elemente existente în lansator"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:5
msgid "Advanced"
msgstr "Avansate"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:6
msgid "D_elete Item"
msgstr "Șt_ergere element"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:7
msgid "Default"
msgstr "Implicită"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:8
msgid "Delete the currently selected item"
msgstr "Ștergeți elementul selectat"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:9
msgid "Disable t_ooltips"
msgstr "Nu arăta _indicii"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:10
msgid "East"
msgstr "Est"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:13
msgid "Inside Button"
msgstr "În buton"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:14
#: ../plugins/launcher/launcher.desktop.in.h:1
msgid "Launcher"
msgstr "Lansator"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:17
msgid "New _Application"
msgstr "_Program nou"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
msgid "New _Link"
msgstr "_Link nou"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:19
msgid "North"
msgstr "Nord"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:20
msgid ""
"Select this option to disable the tooltips when moving over the panel button "
"or menu items."
msgstr ""
"Selectați această opțiune pentru a dezactiva indiciile la trecerea "
"cursorului de maus peste butonul din panou ori elementele din meniu."
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:21
msgid "Select this option to move the clicked menu item to the panel."
msgstr ""
"Selectați această opțiune pentru a muta în panou elementul selectat din "
"meniu"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:22
msgid "Show _label instead of icon"
msgstr "Arată o _etichetă în locul iconiței"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:23
msgid "Show last _used item in panel"
msgstr "Arată în panou _ultimul element utilizat "
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:24
msgid "South"
msgstr "Sud"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:25
msgid "West"
msgstr "Vest"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:26
msgid "_Arrow button position:"
msgstr "Poziția butonului tip _săgeată:"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:27
msgid "_Edit Item"
msgstr "_Editare element"
#: ../plugins/launcher/launcher.desktop.in.h:2
msgid "Program launcher with optional menu"
msgstr "Lansator de programe cu meniu opțional"
#: ../plugins/pager/pager.c:370 ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:8
msgid "Workspace _Settings..."
msgstr "_Opțiuni pentru spațiile de lucru..."
#: ../plugins/pager/pager.c:461
msgid "Unable to open the workspace settings"
msgstr "Nu s-au putut deschide opțiunile pentru spațiile de lucru"
#: ../plugins/pager/pager-buttons.c:579 ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:857
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Spațiul de lucru %d"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:3
msgid "Behaviour"
msgstr "Comportament"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:3
msgid "Number of _rows:"
msgstr "Număr de _rânduri:"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:4
msgid ""
"Show a miniature view of the workspace with rectangles for the visible "
"windows"
msgstr ""
"Arată o vedere miniaturală a spațiilor de lucru cu dreptunghiuri pentru "
"ferestrele vizibile"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:5
msgid "Show mi_niature view"
msgstr "Arată _vederea miniaturală"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:6
msgid "Switch workspaces using the mouse _wheel"
msgstr "Comutare între spațiile de lucru cu rotița de _maus"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:7
#: ../plugins/pager/pager.desktop.in.h:2
msgid "Workspace Switcher"
msgstr "Comutator de spații de lucru"
#: ../plugins/pager/pager.desktop.in.h:1
msgid "Switch between virtual desktops"
msgstr "Comutare între desktopurile virtuale"
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:2
msgid "Dots"
msgstr "Puncte"
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:3
msgid "Handle"
msgstr "Mâner"
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:5
msgid "Transparent"
msgstr "Transparent"
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:6
msgid "_Expand"
msgstr "_Extindere"
#: ../plugins/separator/separator.desktop.in.h:1
msgid "Adds a separator or space between panel items"
msgstr "Adăugați un separator ori un spațiu între elementele panoului"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:210
msgid "Restore the minimized windows"
msgstr "Restaurează ferestrele minimizate"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:212
msgid "Minimize all open windows and show the desktop"
msgstr "Minimizează toate ferestrele și arată desktopul"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:215
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.desktop.in.h:2
msgid "Show Desktop"
msgstr "Arată desktopul"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.desktop.in.h:1
msgid "Hide all windows and show the desktop"
msgstr "Ascunde toate ferestrele și arată desktopul"
#: ../plugins/systray/systray.c:398
msgid "Unable to start the notification area"
msgstr "Nu s-a putut inițializa zona de notificare"
#. create fake error and show it
#: ../plugins/systray/systray.c:868
msgid ""
"Most likely another widget took over the function of a notification area. "
"This area will be unused."
msgstr ""
"Cel mai probabil un alt widget a preluat deja funcționalitatea zonei de "
"notificare. Această zonă nu va fi folosită."
#: ../plugins/systray/systray.c:870
msgid "The notification area lost selection"
msgstr "Zona de notificare a pierdut selecția"
#: ../plugins/systray/systray.c:1023
msgid "Are you sure you want to clear the list of known applications?"
msgstr "Sigur doriți să curățați lista programelor cunoscute?"
#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:2
msgid "C_lear Known Applications"
msgstr "E_limină programele cunoscute"
#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:3
msgid "Known Applications"
msgstr "Programe cunoscute"
#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:4
#: ../plugins/systray/systray.desktop.in.h:2
msgid "Notification Area"
msgstr "Zonă de notificare"
#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:6
msgid "_Maximum icon size (px):"
msgstr "_Mărime maximă pentru iconițe (px):"
#: ../plugins/systray/systray-manager.c:404
#, c-format
msgid "Failed to acquire manager selection for screen %d"
msgstr "Nu s-a putut obține selecția manager pentru ecranul %d"
#: ../plugins/systray/systray.desktop.in.h:1
msgid "Area where notification icons appear"
msgstr "Zona unde apar iconițele de notificare"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:1
msgid "Always"
msgstr "Întotdeauna"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:4
msgid "D_raw window frame when hovering a button"
msgstr "E_vidențiază fereastra la trecerea mausului peste buton"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:6
msgid "Group title and timestamp"
msgstr "După nume și marcajul de timp"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:7
msgid "Group title and window title"
msgstr "După nume și titlul ferestrei"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:8
msgid "Never"
msgstr "Niciodată"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:9
msgid "None, allow drag-and-drop"
msgstr "Niciuna, permite tragere și plasare"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:10
msgid "Restore minimized windows to current _workspace"
msgstr "Restaurea_ză ferestrele minimizate în spațiul de lucru curent"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:11
msgid "Show _flat buttons"
msgstr "Utilizează _butoane plate"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:12
msgid "Show _handle"
msgstr "Arată ca_drul"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:13
msgid "Show button _labels"
msgstr "Arată _etichete pentru butoane"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:14
msgid "Show only _minimized windows"
msgstr "Arată doar ferestrele _minimizate"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:15
msgid "Show windows from _all workspaces or viewports"
msgstr "Arată _ferestrele din toate spațiile de lucru"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:16
msgid "Show windows from all mo_nitors"
msgstr "Arată ferestrele pe _toate monitoarele"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:17
msgid "Sorting _order:"
msgstr "_Ordine de sortare:"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:18
msgid "Timestamp"
msgstr "După marcajul de timp"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:19
msgid "When space is limited"
msgstr "Când spațiul e limitat"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:20
#: ../plugins/tasklist/tasklist.desktop.in.h:2
msgid "Window Buttons"
msgstr "Butoane pentru ferestre"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:21
msgid "Window _grouping:"
msgstr "_Grupare pentru ferestre:"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:22
msgid "Window title"
msgstr "După titlul ferestrei"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:23
msgid "_Switch windows using the mouse wheel"
msgstr "Comutare între ferestre cu _rotița de maus"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3202
msgid "Mi_nimize All"
msgstr "Mi_nimizează tot"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3211
msgid "Un_minimize All"
msgstr "Restaurea_ză tot"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3217
msgid "Ma_ximize All"
msgstr "Ma_ximizează tot"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3226
msgid "_Unmaximize All"
msgstr "_Demaximizează tot"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3236
msgid "_Close All"
msgstr "În_chide tot"
#: ../plugins/tasklist/tasklist.desktop.in.h:1
msgid "Switch between open windows using buttons"
msgstr "Schimbați fereastra activă utilizând butoane"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:655
msgid "Desktop"
msgstr "Desktop"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1246
msgid "No Windows"
msgstr "Nicio fereastră"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1261
msgid "Urgent Windows"
msgstr "Ferestre urgente"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1303
msgid "Add Workspace"
msgstr "Adăugare spațiu de lucru"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1323
#, c-format
msgid "Remove Workspace \"%s\""
msgstr "Șterge spațiul de lucru „%s”"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1325
#, c-format
msgid "Remove Workspace %d"
msgstr "Șterge spațiul de lucru %d"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:2
msgid "Arrow"
msgstr "Săgeată"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:3
msgid "Button layout:"
msgstr "Aspectul butonului:"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:4
msgid "Enable _urgency notification"
msgstr "Activează notificarea _urgenței"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:6
msgid "Icon"
msgstr "Iconiță"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:7
msgid "Show windows from _all workspaces"
msgstr "Arată _ferestrele din toate spațiile de lucru"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:8
msgid "Show workspace _names"
msgstr "Arată _numele spațiilor de lucru"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:9
msgid "Show workspace a_ctions"
msgstr "A_rată acțiunile spațiilor de lucru"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:10
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.desktop.in.h:2
msgid "Window Menu"
msgstr "Listă de ferestre"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.desktop.in.h:1
msgid "Switch between open windows using a menu"
msgstr "Schimbați fereastra activă utilizând un meniu"