You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

1741 lines
51 KiB

# Czech translation for xfce4-panel package.
# Copyright (C) 2002-2006 The Xfce development team.
# This file is distributed under the same license as the xfce4-panel package.
# Lukáš Konarovský <daeltar@daeltar.org>, 2003.
# Alois Nespor <Alois.Nespor@seznam.cz>, 2004.
# Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>, 2006-2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: xfce4-panel 4.7.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-12-18 22:42+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-12-19 00:42+0100\n"
"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech <translation-team-cs@lists.sourceforge.net>\n"
"Language: cs\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: ../panel-desktop-handler.desktop.in.h:1
msgid "Add a new launcher to the panel based on the information of this desktop file"
msgstr "Přidat na panel nový spouštěč založený na informacích ze souboru plochy"
#: ../panel-desktop-handler.desktop.in.h:2
msgid "Create Launcher on the panel"
msgstr "Vytvořit spouštěč na panelu"
#: ../panel-preferences.desktop.in.h:1
msgid "Customize the panel"
msgstr "Přizpůsobit panel"
#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:26
#: ../panel/panel-window.c:2275
#: ../migrate/main.c:117
msgid "Panel"
msgstr "Panel"
#: ../common/panel-utils.c:157
msgid "_Read Online"
msgstr "Číst _online"
#: ../common/panel-utils.c:158
msgid "You can read the user manual online. This manual may however not exactly match your panel version."
msgstr "Uživatelskou příručku můžete číst online, může se však lišit od současně nainstalované verze panelu."
#: ../common/panel-utils.c:160
msgid "The user manual is not installed on your computer"
msgstr "Uživatelská příručka není na tomto počítači nainstalována."
#. display an error message to the user
#: ../common/panel-utils.c:175
msgid "Failed to open the documentation browser"
msgstr "Otevření prohlížeče dokumentace se nezdařilo."
#. I18N: %s is the name of the plugin
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:919
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1056
#, c-format
msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
msgstr "Opravdu chcete odebrat \"%s\"?"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:924
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1059
msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
msgstr "Odeberete-li položku z panelu, zůstane trvale odebrána."
#. move item
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1084
msgid "_Move"
msgstr "_Přesunout"
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1118
msgid "Pane_l"
msgstr "Pane_l"
#. add new items
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1126
#: ../panel/panel-window.c:2287
msgid "Add _New Items..."
msgstr "Přidat _nové položky..."
#. customize panel
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1137
#: ../panel/panel-window.c:2298
msgid "Panel Pr_eferences..."
msgstr "Př_edvolby panelu..."
#. logout item
#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1154
#: ../panel/panel-window.c:2314
msgid "Log _Out"
msgstr "_Odhlásit"
#: ../panel/main.c:79
msgid "Show the 'Panel Preferences' dialog"
msgstr "Zobrazit dialogové okno „Předvolby panelu“"
#: ../panel/main.c:79
#: ../panel/main.c:80
msgid "PANEL-NUMBER"
msgstr "ČÍSLO-PANELU"
#: ../panel/main.c:80
msgid "Show the 'Add New Items' dialog"
msgstr "Zobrazit dialogové okno „Přidat nové položky“"
#: ../panel/main.c:81
msgid "Save the panel configuration"
msgstr "Uložit konfiguraci panelu"
#: ../panel/main.c:82
msgid "Add a new plugin to the panel"
msgstr "Přidat nový zásuvný modul na panel"
#: ../panel/main.c:82
msgid "PLUGIN-NAME"
msgstr "NÁZEV-ZÁSUVNÉHO-MODULU"
#: ../panel/main.c:83
msgid "Restart the running panel instance"
msgstr "Restartovat spuštěnou instanci panelu"
#: ../panel/main.c:84
msgid "Quit the running panel instance"
msgstr "Ukončit spuštěnou instanci panelu"
#: ../panel/main.c:85
msgid "Do not wait for a window manager on startup"
msgstr "Při spuštění nečekat na správce oken"
#: ../panel/main.c:86
#: ../plugins/applicationsmenu/xfce4-popup-applicationsmenu.sh:33
#: ../plugins/directorymenu/xfce4-popup-directorymenu.sh:33
#: ../plugins/windowmenu/xfce4-popup-windowmenu.sh:33
msgid "Print version information and exit"
msgstr "Zobrazí informace o verzi a ukončí se"
#. parse context options
#: ../panel/main.c:250
msgid "[ARGUMENTS...]"
msgstr "[PARAMETRY...]"
#: ../panel/main.c:257
#, c-format
msgid "Type \"%s --help\" for usage."
msgstr "Informace o použití získáte příkazem \"%s --help\""
#: ../panel/main.c:276
msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
msgstr "Tým vývojářů Xfce. Všechna práva vyhrazena."
#: ../panel/main.c:277
#, c-format
msgid "Please report bugs to <%s>."
msgstr "Prosíme, abyste chyby hlásili na adresu <%s>."
#: ../panel/main.c:328
msgid "There is already a running instance"
msgstr "Již je spuštěna jedna instance"
#. spawn ourselfs again
#: ../panel/main.c:378
msgid "Restarting..."
msgstr "Restartování..."
#: ../panel/main.c:393
msgid "Failed to show the preferences dialog"
msgstr "Zobrazení dialogu předvoleb se nezdařilo"
#: ../panel/main.c:395
msgid "Failed to show the add new items dialog"
msgstr "Zobrazení dialogu pro přidání nových položek se nezdařilo"
#: ../panel/main.c:397
msgid "Failed to save the panel configuration"
msgstr "Uložení konfigurace panelu se nezdařilo"
#: ../panel/main.c:399
msgid "Failed to add a plugin to the panel"
msgstr "Přidání zásuvného modulu na panel se nezdařilo"
#: ../panel/main.c:401
msgid "Failed to restart the panel"
msgstr "Restart panelu se nezdařil"
#: ../panel/main.c:403
msgid "Failed to quit the panel"
msgstr "Ukončení panelu se nezdařilo"
#: ../panel/main.c:405
msgid "Failed to send D-Bus message"
msgstr "Odeslání zprávy sběrnici D-Bus se nezdařilo"
#: ../panel/main.c:416
msgid "Do you want to start the panel? If you do, make sure you save the session on logout, so the panel is automatically started the next time you login."
msgstr "Chcete spustit panel? Pokud ano, ujistěte se, že jste uložili relaci při odhlášení, aby se panel automaticky spustil během příštího přihlášení."
#: ../panel/main.c:419
#: ../panel/main.c:433
#, c-format
msgid "No running instance of %s was found"
msgstr "Nebyla nalezena žádná spuštěná instance %s"
#: ../panel/panel-application.c:219
msgid "Failed to launch the migration application"
msgstr "Spuštění migrace aplikace se nezdařilo"
#: ../panel/panel-application.c:1597
msgid "You have started X without session manager. Clicking Quit will close the X server."
msgstr "Spustili jste X bez správce relace. Kliknutím na tlačítko Ukončit zavřete X server."
#: ../panel/panel-application.c:1598
msgid "Are you sure you want to quit the panel?"
msgstr "Opravdu chcete ukončit panel?"
#: ../panel/panel-application.c:1606
#, c-format
msgid "Failed to execute command \"%s\""
msgstr "Spuštění příkazu \"%s\" se nezdařilo"
#: ../panel/panel-dbus-client.c:208
msgid "Invalid plugin event syntax specified. Use PLUGIN-NAME:NAME[:TYPE:VALUE]."
msgstr "Byla zadána neplatná syntaxe události zásuvného modulu. Použijte NÁZEV-ZÁSUVNÉHO-MODULU:NÁZEV[:TYP:HODNOTA]."
#: ../panel/panel-dbus-client.c:241
#, c-format
msgid "Invalid hint type \"%s\". Valid types are bool, double, int, string and uint."
msgstr "Neplatný typ tipu \"%s\". Platnými typy jsou bool, double, int, string a uint."
#: ../panel/panel-dialogs.c:76
msgid "The panel of the Xfce Desktop Environment"
msgstr "Panel pracovního prostředí Xfce"
#: ../panel/panel-dialogs.c:81
msgid "translator-credits"
msgstr "Michal Várady <miko.vaji@gmail.com>"
#. setup the dialog
#: ../panel/panel-dialogs.c:122
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:1
msgid "Add New Item"
msgstr "Přidat novou položku"
#: ../panel/panel-dialogs.c:136
msgid "Please choose a panel for the new plugin:"
msgstr "Zvolte panel pro nový zásuvný modul:"
#. I18N: panel combo box in the preferences dialog
#: ../panel/panel-dialogs.c:147
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:775
#, c-format
msgid "Panel %d"
msgstr "Panel %d"
#: ../panel/panel-dialogs.c:183
msgid "Because the panel is running in kiosk mode, you are not allowed to make changes to the panel configuration as a regular user"
msgstr "Z důvodu spuštění panelu v režimu kiosk nejste oprávněni provádět změny v nastavení panelu jako bežný uživatel"
#: ../panel/panel-dialogs.c:185
msgid "Modifying the panel is not allowed"
msgstr "Úprava panelu není povolena"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:188
msgid "Add New Items"
msgstr "Přidat nové položky"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:190
msgid "Add new plugins to the panel"
msgstr "Přidat nové zásuvné moduly na panel"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:214
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:23
msgid "_Search:"
msgstr "_Hledat:"
#: ../panel/panel-item-dialog.c:222
msgid "Enter search phrase here"
msgstr "Sem zadejte hledaný výraz."
#: ../panel/panel-plugin-external.c:426
#, c-format
msgid "Plugin \"%s\" unexpectedly left the panel, do you want to restart it?"
msgstr "Zásuvný modul \"%s\" neočekávaně opustil panel, chcete jej restartovat?"
#: ../panel/panel-plugin-external.c:428
#, c-format
msgid "The plugin restarted more than once in the last %d seconds. If you press Execute the panel will try to restart the plugin otherwise it will be permanently removed from the panel."
msgstr "Zásuvný modul se během předchozích %d sekund restartoval více než jednou. Pokud stisknete tlačítko Spustit, panel se pokusí o restart zásuvného modulu, v opačném případě bude zásuvný modul trvale odebrán z panelu."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:460
msgid "Automatic"
msgstr "Automatický"
#. I18N: screen name in the output selector
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:479
#, c-format
msgid "Screen %d"
msgstr "Obrazovka %d"
#. I18N: monitor name in the output selector
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:505
#, c-format
msgid "Monitor %d"
msgstr "Monitor %d"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:836
msgid "The panel and plugin configurations will be permanently removed"
msgstr "Nastavení panelu a zásuvných modulů budou trvale odstraněna"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:837
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove panel %d?"
msgstr "Opravdu chcete odebrat panel %d?"
#. I18N: append (external) in the preferences dialog if the plugin
#. * runs external
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:920
#, c-format
msgid "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(external)</span>"
msgstr "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(externí)</span>"
#. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
#. * for external plugins
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:925
#, c-format
msgid ""
"Internal name: %s-%d\n"
"PID: %d"
msgstr ""
"Interní název: %s-%d\n"
"Identifikátor PID: %d"
#. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
#. * for internal plugins
#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:937
#, c-format
msgid "Internal name: %s-%d"
msgstr "Interní název: %s-%d"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:1
msgid "A_utomatically increase the length"
msgstr "Automaticky pro_dloužit"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:2
msgid "Add a new panel"
msgstr "Přidat nový panel"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:3
msgid "Add new item to this panel"
msgstr "Přidat novou položku na tento panel"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:4
msgid "Alpha value of the panel background, with 0 being fully transparent and 100 fully opaque."
msgstr "Hodnota alfa pro pozadí panelu. 0 pro plně průhledný, 100 pro plně neprůhledný"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:5
msgid "Appeara_nce"
msgstr "Vz_hled"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:6
msgid "Automatically show and _hide the panel"
msgstr "Automaticky zobrazovat a _skrývat panel"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:7
msgid "Background"
msgstr "Pozadí"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:8
msgid "Background image"
msgstr "Obrázek na pozadí"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:9
msgid "C_olor:"
msgstr "Ba_rva:"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:10
msgid "D_isplay"
msgstr "D_isplej"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
msgid "Don't _reserve space on borders"
msgstr "Ne_rezervovat prostor na okrajích"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:9
msgid "Edit the currently selected item"
msgstr "Upravit vybranou položku"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:13
msgid "Enable compositing in the window manager for opacity settings in the panel."
msgstr "Zapnout komponování ve správci oken pro nastavení průhlednosti v panelu."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:14
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:10
msgid "General"
msgstr "Obecné"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:15
msgid "Horizontal"
msgstr "Vodorovná"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:16
msgid "Ite_ms"
msgstr "P_oložky"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:18
#, no-c-format
msgid "L_ength (%):"
msgstr "_Délka (%)"
#. I18N: name of the section (frame) in the panel preferences where the user can define the length and size of the panel
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:20
msgid "Measurements"
msgstr "Jednotky"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:21
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:13
msgid "Move currently selected item down by one row"
msgstr "Přesunout vybranou položku dolů o jeden řádek"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:22
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:14
msgid "Move currently selected item up by one row"
msgstr "Přesunout vybranou položku nahoru o jeden řádek"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:23
msgid "None (use system style)"
msgstr "Žádný (použít systémový styl)"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:24
msgid "O_utput:"
msgstr "_Výstup:"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:25
msgid "Opacity"
msgstr "Neprůhlednost"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:27
msgid "Pick a Panel Color"
msgstr "Vyberte barvu panelu"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:28
msgid "Remove currently selected item"
msgstr "Odstranit vybranou položku"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:29
msgid "Remove the currently selected panel"
msgstr "Odstranit vybraný panel"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:30
msgid "Select A Background Image"
msgstr "Vyberte obrázek na pozadí"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:31
msgid "Select this option if you want maximized windows to cover the area behind the panel. This only works when the panel is attached to a screen edge."
msgstr "Tuto volbu vyberte, chcete-li maximalizovaným oknem vyplnit oblast za panelem. Tato volba pracuje pouze je-li panel připojen k okraji obrazovky."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:32
msgid "Select this option to automatically increase the length of the panel if the plugins request more space."
msgstr "Tuto volbu vyberte pro automatické zvětšení délky panelu, pokud zásuvné moduly požadují více prostoru."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:33
msgid "Select this option to extend the panel over multiple monitors."
msgstr "Tuto volbu vyberte pro rozšíření panelu přes více monitorů."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:34
msgid "Select this option to hide the handles of the panel and lock its position."
msgstr "Tuto volbu vyberte pro skrytí úchytek panelu a uzamknutí jeho pozice."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:35
msgid "Select this option to hide the panel when the pointer is not above it. This only works when the panel is attached to a screen edge."
msgstr "Tuto volbu vyberte pro skrytí panelu v okamžiku, kdy se nad ním nenachází ukazatel myši. Tato volba pracuje pouze je-li panel připojen k okraji obrazovky."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:36
msgid "Show about information of the currently selected item"
msgstr "Zobrazit údaje o vybrané položce"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:37
msgid "Solid color"
msgstr "Jedna barva"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:38
msgid "Span mo_nitors"
msgstr "Ro_ztáhnout přes více monitorů"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:39
msgid "Transparency when the pointer is hovering over the panel, with 0 being fully transparent and 100 fully opaque."
msgstr "Průhlednost v okamžiku umístění ukazatele myši nad panelem. Hodnota 0 znamená plnou průhlednost, hodnota 100 plnou neprůhlednost."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:40
msgid "Transparency when the pointer is not hovering over the panel, with 0 being fully transparent and 100 fully opaque."
msgstr "Průhlednost v okamžiku umístění ukazatele myši mimo panel. Hodnota 0 znamená plnou průhlednost, hodnota 100 plnou neprůhlednost."
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:41
msgid "Vertical"
msgstr "Svislá"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:42
msgid "_Alpha:"
msgstr "_Alfa:"
#. I18N: label for the enter transparency slider
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:44
msgid "_Enter:"
msgstr "_Vložit:"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:45
msgid "_File:"
msgstr "_Soubor:"
#. I18N: label for the leave transparency slider
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:47
msgid "_Leave:"
msgstr "_Opustit:"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:48
msgid "_Lock panel"
msgstr "_Uzamknout panel"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:49
msgid "_Orientation:"
msgstr "_Orientace:"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:50
msgid "_Size (pixels):"
msgstr "_Velikost (v pixelech):"
#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:51
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:8
msgid "_Style:"
msgstr "_Styl:"
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
msgid "_New Game"
msgstr "_Nová hra"
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:134
msgid "_Level:"
msgstr "Ú_roveň:"
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
msgid "Novice"
msgstr "Začátečník"
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
msgid "Intermediate"
msgstr "Pokročilý"
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:142
msgid "Experienced"
msgstr "Zkušený"
#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:143
msgid "Expert"
msgstr "Expert"
#: ../migrate/main.c:116
msgid "Welcome to the first start of the panel"
msgstr "Vítejte po prvním spuštění panelu"
#: ../migrate/main.c:125
msgid "Because the panel moved to a new system for storing the settings, it has to load a fresh initial configuration."
msgstr "Panel musí načíst novou výchozí konfiguraci z důvodu přesunu na nový systém ukládání nastavení."
#: ../migrate/main.c:127
#: ../migrate/main.c:136
msgid "Choose below which setup you want for the first startup."
msgstr "Níže si zvolte nastavení, které chcete použít při prvním spuštění."
#: ../migrate/main.c:129
msgid "Migrate old config"
msgstr "Převést staré nastavení"
#: ../migrate/main.c:130
msgid "Migrate the old 4.6 configuration to Xfconf"
msgstr "Převeďte starou konfiguraci verze 4.6 do konfiguračního systému Xfconf"
#: ../migrate/main.c:141
msgid "Use default config"
msgstr "Použít výchozí nastavení"
#: ../migrate/main.c:142
msgid "Load the default configuration"
msgstr "Načíst výchozí konfiguraci"
#: ../migrate/main.c:148
msgid "One empty panel"
msgstr "Jeden prázdný panel"
#: ../migrate/main.c:149
msgid "Start with one empty panel"
msgstr "Začít s jedním prázdným panelem"
#: ../migrate/main.c:160
msgid "Failed to migrate the old panel configuration"
msgstr "Převod konfigurace starého panelu se nezdařil"
#: ../migrate/main.c:172
msgid "Failed to load the default configuration"
msgstr "Načtení konfigurace starého panelu se nezdařilo"
#: ../migrate/main.c:185
msgid "Panel config needs migration..."
msgstr "Konfigurace panelu vyžaduje převod..."
#: ../migrate/main.c:189
msgid "Failed to migrate the existing configuration"
msgstr "Převod současné konfigurace se nezdařil"
#: ../migrate/main.c:195
msgid "Panel configuration has been updated."
msgstr "Konfigurace panelu byla aktualizována."
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:1
msgid "Action"
msgstr "Akce"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/actions/actions.desktop.in.h:1
msgid "Action Buttons"
msgstr "Tlačítka akcí"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
msgid "Appeara_nce:"
msgstr "Vz_hled:"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:5
msgid "Invert buttons _orientation"
msgstr "Změ_nit směr tlačítek"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:6
msgid "Session Menu"
msgstr "Nabídka relace"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:7
msgid "Show a confirmation dialog with a 30 second timeout for some of the actions."
msgstr "Zobrazit potvrzovací dialogové okno s 30sekundovým limitem pro vypršení pro některé akce."
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:8
msgid "Visible"
msgstr "Viditelný"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:9
msgid "_Actions"
msgstr "_Akce"
#: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:10
msgid "_Show confirmation dialog"
msgstr "_Zobrazit potvrzovací dialogové okno"
#: ../plugins/actions/actions.c:159
msgid "Log Out"
msgstr "Odhlásit se"
#: ../plugins/actions/actions.c:160
msgid "_Log Out"
msgstr "_Odhlášení"
#: ../plugins/actions/actions.c:161
msgid "Are you sure you want to log out?"
msgstr "Opravdu se chcete odhlásit?"
#: ../plugins/actions/actions.c:162
#, c-format
msgid "Logging out in %d seconds."
msgstr "Odhlášení proběhne za %d sekund."
#: ../plugins/actions/actions.c:166
msgid "Log Out..."
msgstr "Odhlásit se..."
#: ../plugins/actions/actions.c:167
msgid "Log _Out..."
msgstr "_Odhlášení..."
#: ../plugins/actions/actions.c:172
msgid "Switch User"
msgstr "Přepnout uživatele"
#: ../plugins/actions/actions.c:173
msgid "_Switch User"
msgstr "_Přepnutí uživatele"
#: ../plugins/actions/actions.c:178
msgid "Lock Screen"
msgstr "Uzamknout obrazovku"
#: ../plugins/actions/actions.c:179
msgid "L_ock Screen"
msgstr "U_zamknutí obrazovky"
#: ../plugins/actions/actions.c:184
msgid "Hibernate"
msgstr "Hibernovat"
#: ../plugins/actions/actions.c:185
msgid "_Hibernate"
msgstr "_Hibernace"
#: ../plugins/actions/actions.c:186
msgid "Do you want to suspend to disk?"
msgstr "Chcete přejít do režimu spánku využitím disku?"
#: ../plugins/actions/actions.c:187
#, c-format
msgid "Hibernating computer in %d seconds."
msgstr "Hibernace počítače bude zahájena za %d sekund."
#: ../plugins/actions/actions.c:191
msgid "Suspend"
msgstr "Přejít do režimu spánku"
#: ../plugins/actions/actions.c:192
msgid "Sus_pend"
msgstr "Režim _spánku"
#: ../plugins/actions/actions.c:193
msgid "Do you want to suspend to RAM?"
msgstr "Chcete přejít do režimu spánku využitím paměti RAM?"
#: ../plugins/actions/actions.c:194
#, c-format
msgid "Suspending computer in %d seconds."
msgstr "Přechod do režimu spánku bude zahájen za %d sekund."
#: ../plugins/actions/actions.c:198
msgid "Restart"
msgstr "Restartovat"
#: ../plugins/actions/actions.c:199
msgid "_Restart"
msgstr "_Restart"
#: ../plugins/actions/actions.c:200
msgid "Are you sure you want to restart?"
msgstr "Opravdu chcete restartovat?"
#: ../plugins/actions/actions.c:201
#, c-format
msgid "Restarting computer in %d seconds."
msgstr "Restart počítače bude zahájen za %d sekund."
#: ../plugins/actions/actions.c:205
msgid "Shut Down"
msgstr "Vypnout"
#: ../plugins/actions/actions.c:206
msgid "Shut _Down"
msgstr "_Vypnutí"
#: ../plugins/actions/actions.c:207
msgid "Are you sure you want to shut down?"
msgstr "Opravdu chcete vypnout systém?"
#: ../plugins/actions/actions.c:208
#, c-format
msgid "Turning off computer in %d seconds."
msgstr "Vypnutí počítače bude zahájeno za %d sekund."
#: ../plugins/actions/actions.c:600
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:5
#: ../plugins/separator/separator.desktop.in.h:2
msgid "Separator"
msgstr "Oddělovač"
#: ../plugins/actions/actions.c:869
#, c-format
msgid "Failed to run action \"%s\""
msgstr "Spuštění akce „%s“ se nezdařilo"
#: ../plugins/actions/actions.c:1027
msgid "John Doo"
msgstr "John Doo"
#: ../plugins/actions/actions.desktop.in.h:2
msgid "Log out, lock or other system actions"
msgstr "Odhlašování, uzamykání nebo jiné systémové akce"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:1
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:3
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:1
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:1
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:1
#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:1
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:1
msgid "Appearance"
msgstr "Vzhled"
#. I18N: default tooltip of the application menu
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:38
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.desktop.in.h:1
msgid "Applications Menu"
msgstr "Nabídka aplikací"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3
msgid "Button _title:"
msgstr "Popisek _tlačítka:"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:4
msgid "Ed_it Menu"
msgstr "Up_ravit nabídku"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:5
msgid "Menu File"
msgstr "Soubor nabídky"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:6
msgid "Menu _file:"
msgstr "Sou_bor nabídky:"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:7
msgid "Select A Menu File"
msgstr "Vyberte soubor nabídky"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:8
msgid "Select this option to show the generic application name in the menu, for example \"File Manager\" instead of \"Thunar\""
msgstr "Tuto volbu vyberte pro zobrazení obecných názvů aplikací v nabídce, například \"Správce souborů\" místo \"Thunar\""
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:9
msgid "Show application d_escription in tooltip"
msgstr "Zobrazovat popis _aplikace jako tip"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:10
msgid "Show generic application n_ames"
msgstr "Zobrazovat obecné _názvy aplikací"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:11
msgid "Show ic_ons in menu"
msgstr "Zobrazovat _ikony v nabídce"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:12
msgid "Use c_ustom menu file:"
msgstr "Použít _vlastní soubor nabídky:"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:13
msgid "Use the _default menu"
msgstr "Použít vý_chozí nabídku"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:14
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:9
msgid "_Icon:"
msgstr "_Ikona:"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:15
msgid "_Show button title"
msgstr "Zobrazovat _titulek okna"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:486
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:369
msgid "Select An Icon"
msgstr "Vyberte ikonu"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:525
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:766
#: ../plugins/launcher/launcher.c:2289
#, c-format
msgid "Failed to execute command \"%s\"."
msgstr "Spuštění příkazu \"%s\" se nezdařilo."
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:1028
msgid "No applications found"
msgstr "Nenalezeny žádné aplikace"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:1051
msgid "Failed to load the applications menu"
msgstr "Načtení nabídky aplikací se nezdařilo"
#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.desktop.in.h:2
msgid "Show a menu containing categories of installed applications"
msgstr "Zobrazí nabídku obsahující kategorie nainstalovaných aplikací"
#: ../plugins/applicationsmenu/xfce4-popup-applicationsmenu.sh:27
#: ../plugins/directorymenu/xfce4-popup-directorymenu.sh:27
#: ../plugins/windowmenu/xfce4-popup-windowmenu.sh:27
msgid "Usage:"
msgstr "Použití:"
#: ../plugins/applicationsmenu/xfce4-popup-applicationsmenu.sh:28
#: ../plugins/directorymenu/xfce4-popup-directorymenu.sh:28
#: ../plugins/windowmenu/xfce4-popup-windowmenu.sh:28
msgid "OPTION"
msgstr "VOLBA"
#: ../plugins/applicationsmenu/xfce4-popup-applicationsmenu.sh:30
#: ../plugins/directorymenu/xfce4-popup-directorymenu.sh:30
#: ../plugins/windowmenu/xfce4-popup-windowmenu.sh:30
msgid "Options:"
msgstr "Možnosti:"
#: ../plugins/applicationsmenu/xfce4-popup-applicationsmenu.sh:31
#: ../plugins/directorymenu/xfce4-popup-directorymenu.sh:31
#: ../plugins/windowmenu/xfce4-popup-windowmenu.sh:31
msgid "Popup menu at current mouse position"
msgstr "Nabídka v místě kurzoru myši"
#: ../plugins/applicationsmenu/xfce4-popup-applicationsmenu.sh:32
#: ../plugins/directorymenu/xfce4-popup-directorymenu.sh:32
#: ../plugins/windowmenu/xfce4-popup-windowmenu.sh:32
msgid "Show help options"
msgstr "Zobrazit možnosti nápovědy"
#: ../plugins/clock/clock.c:146
msgid "Week %V"
msgstr "Týden %V"
#: ../plugins/clock/clock.c:407
msgid "Failed to execute clock command"
msgstr "Spuštění příkazu pro hodiny se nezdařilo"
#: ../plugins/clock/clock.c:719
msgid "Custom Format"
msgstr "Vlastní formát"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:1
msgid "24-_hour clock"
msgstr "24_hodinový cyklus"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:2
msgid "Analog"
msgstr "Ručičkové"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:4
msgid "Binary"
msgstr "Binární"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:5
#: ../plugins/clock/clock.desktop.in.h:1
msgid "Clock"
msgstr "Hodiny"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:6
msgid "Clock Options"
msgstr "Možnosti hodin"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:7
msgid "Digital"
msgstr "Digitální"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
msgid "Display _seconds"
msgstr "Zobrazovat _sekundy"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:9
msgid "F_ormat:"
msgstr "F_ormát:"
#. I18N: the fuzziness the *precision* of the fuzzy clock. Time steps of 5, 15 or parts of the day.
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:11
msgid "F_uzziness:"
msgstr "Pře_snost:"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:12
msgid "Fl_ash time separators"
msgstr "Bli_kající oddělovače času"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:13
msgid "Fuzzy"
msgstr "Přibližné"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:14
msgid "LCD"
msgstr "Displej LCD"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:15
msgid "Sho_w AM/PM"
msgstr "Zo_brazovat AM a PM (dopoledne a odpoledne)"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:16
#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:5
msgid "Show _frame"
msgstr "Zobrazovat _rámeček"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:17
msgid "Show _inactive dots"
msgstr "Zobrazovat _neaktivní tečky"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:18
msgid "Show gri_d"
msgstr "Zobrazova_t mřížku"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:20
#, no-c-format
msgid "The format describes the date and time parts to insert into the file name. For example, %Y will be substituted with the year, %m with the month and %d with the day. See the documentation of the date utility for additional information."
msgstr "Formát popisuje části data a času vložené do názvu souboru. Např. %Y bude nahrazeno rokem, %m měsícem a %d dnem. Více informací nástroje pro datum najdete v dokumentaci"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:21
msgid "True _binary clock"
msgstr "Pravé _binární hodiny"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:22
msgid "_Layout:"
msgstr "_Rozložení:"
#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:23
msgid "_Tooltip format:"
msgstr "_Formát tipu"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:86
msgid "Night"
msgstr "Noc"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:87
msgid "Early morning"
msgstr "Časné ráno"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:88
msgid "Morning"
msgstr "Ráno"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:89
msgid "Almost noon"
msgstr "Téměř poledne"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:90
msgid "Noon"
msgstr "Poledne"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:91
msgid "Afternoon"
msgstr "Odpoledne"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:92
msgid "Evening"
msgstr "Večer"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:93
msgid "Late evening"
msgstr "Pozdní večer"
#. I18N: %0 will be replaced with the preceding hour, %1 with
#. * the comming hour
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:100
#, no-c-format
msgid "%0 o'clock"
msgstr "%0"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:101
#, no-c-format
msgid "five past %0"
msgstr "%0 a pět minut"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:102
#, no-c-format
msgid "ten past %0"
msgstr "%0 a deset minut"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:103
#, no-c-format
msgid "quarter past %0"
msgstr "%0 a patnáct minut"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:104
#, no-c-format
msgid "twenty past %0"
msgstr "%0 a dvacet minut"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:105
#, no-c-format
msgid "twenty five past %0"
msgstr "%0 a dvacet pět minut"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:106
#, no-c-format
msgid "half past %0"
msgstr "%0 a třicet minut"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:107
#, no-c-format
msgid "twenty five to %1"
msgstr "za dvacet pět minut %1"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:108
#, no-c-format
msgid "twenty to %1"
msgstr "za dvacet minut %1"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:109
#, no-c-format
msgid "quarter to %1"
msgstr "za patnáct minut %1"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:110
#, no-c-format
msgid "ten to %1"
msgstr "za deset minut %1"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:111
#, no-c-format
msgid "five to %1"
msgstr "za pět minut %1"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:112
#, no-c-format
msgid "%1 o'clock"
msgstr "%1"
#. I18N: some languages have a singular form for the first hour,
#. * other languages should just use the same strings as above
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:119
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "%0 o'clock"
msgstr "%0"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:120
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "five past %0"
msgstr "%0 a pět minut"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:121
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "ten past %0"
msgstr "%0 a deset minut"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:122
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "quarter past %0"
msgstr "%0 a patnáct minut"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:123
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "twenty past %0"
msgstr "%0 a dvacet minut"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:124
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "twenty five past %0"
msgstr "%0 a dvacet pět minut"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:125
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "half past %0"
msgstr "%0 a třicet minut"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:126
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "twenty five to %1"
msgstr "za dvacet pět minut %1"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:127
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "twenty to %1"
msgstr "za dvacet minut %1"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:128
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "quarter to %1"
msgstr "za patnáct minut %1"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:129
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "ten to %1"
msgstr "za deset minut %1"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:130
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "five to %1"
msgstr "za pět minut %1"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:131
#, no-c-format
msgctxt "one"
msgid "%1 o'clock"
msgstr "%1"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:136
msgid "one"
msgstr "jedna hodina"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:137
msgid "two"
msgstr "dvě hodiny"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:138
msgid "three"
msgstr "tři hodiny"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:139
msgid "four"
msgstr "čtyři hodiny"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:140
msgid "five"
msgstr "pět hodin"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:141
msgid "six"
msgstr "šest hodin"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:142
msgid "seven"
msgstr "sedm hodin"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:143
msgid "eight"
msgstr "osm hodin"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:144
msgid "nine"
msgstr "devět hodin"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:145
msgid "ten"
msgstr "deset hodin"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:146
msgid "eleven"
msgstr "jedenáct hodin"
#: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:147
msgid "twelve"
msgstr "dvanáct hodin"
#: ../plugins/clock/clock.desktop.in.h:2
msgid "What time is it?"
msgstr "Kolik je hodin?"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:243
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.desktop.in.h:1
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:2
msgid "Directory Menu"
msgstr "Nabídka adresáře"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:550
#, c-format
msgid "Failed to launch application \"%s\""
msgstr "Spuštění aplikace „%s“ se nezdařilo"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:581
#, c-format
msgid "Failed to query content type for \"%s\""
msgstr "Dotaz na typ obsahu \"%s\" se nezdařil"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:590
#, c-format
msgid "No default application found for \"%s\""
msgstr "Výchozí aplikace pro „%s“ nebyla nalezena"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:605
#, c-format
msgid "Failed to launch default application for \"%s\""
msgstr "Spuštění výchozí aplikace pro „%s“ se nezdařilo"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:698
#, c-format
msgid "Failed to execute the preferred application for category \"%s\""
msgstr "Spuštění upřednostňované aplikace v kategorii \"%s\" se nezdařilo"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:771
msgid "Open Folder"
msgstr "Otevřít složku"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:782
msgid "Open in Terminal"
msgstr "Otevřít v terminálu"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.desktop.in.h:2
msgid "Show a directory tree in a menu"
msgstr "Zobrazí adresářový strom v nabídce"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:3
msgid "Enter a list of patterns that will be used to determine which files are visible in a directory. If you specify more than one pattern here, the list items must be separated with semicolons (e.g. *.txt;*.doc)."
msgstr "Upravit seznam předloh, které budou použity ke zjištění viditelnosti souborů v adresáři. Zadáte-li sem více než jednu předlohu, musí být seznam oddělený středníky (např. *.txt;*.doc)."
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:4
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:5
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:5
msgid "Filtering"
msgstr "Filtrace"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:5
msgid "Select A Directory"
msgstr "Vyberte adresář"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:6
msgid "Show _hidden files"
msgstr "Zobrazova_t skryté soubory"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:7
msgid "_Base Directory:"
msgstr "_Základní adresář:"
#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:8
msgid "_File Pattern:"
msgstr "_Vzorek souboru:"
#: ../plugins/launcher/launcher.c:405
msgid "Open launcher menu"
msgstr "Otevřít nabídku spouštěče"
#: ../plugins/launcher/launcher.c:1568
msgid "Unnamed Item"
msgstr "Nepojmenovaná položka"
#: ../plugins/launcher/launcher.c:1709
msgid "No items"
msgstr "Žádné položky"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:744
msgid "If you delete an item, it will be permanently removed"
msgstr "Smažete-li položku, bude trvale odstraněna"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:745
#, c-format
msgid "Are you sure you want to remove \"%s\"?"
msgstr "Opravdu chcete odebrat \"%s\"?"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:746
msgid "Unnamed item"
msgstr "Nepojmenovaná položka"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:791
msgid "Failed to open desktop item editor"
msgstr "Nepodařilo se otevřít editor položek pracovní plochy"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:2
msgid "Add a new empty item"
msgstr "Přidat novou prázdnou položku"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:3
msgid "Add one or more existing items to the launcher"
msgstr "Přidat ke spouštěči jednu nebo více existujících položek"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:4
msgid "Advanced"
msgstr "Pokročilé"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:5
msgid "Default"
msgstr "Výchozí"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:6
msgid "Delete the currently selected item"
msgstr "Odstranit vybranou položku"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:7
msgid "Disable t_ooltips"
msgstr "_Zakázat tipy"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:8
msgid "East"
msgstr "Východ"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:11
msgid "Inside Button"
msgstr "V tlačítku"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:12
#: ../plugins/launcher/launcher.desktop.in.h:1
msgid "Launcher"
msgstr "Spouštěč"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:15
msgid "North"
msgstr "Sever"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:16
msgid "Select this option to disable the tooltips when moving over the panel button or menu items."
msgstr "Tuto možnost vyberte pro zakázání zobrazování tipů při přejetí ukazatele myši nad tlačítko panelu nebo položky nabídky."
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:17
msgid "Select this option to move the clicked menu item to the panel."
msgstr "Tuto volbu vyberte pro přesun položky nabídky na panel"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
msgid "Show _label instead of icon"
msgstr "Zobrazovat _popisky místo ikon"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:19
msgid "Show last _used item in panel"
msgstr "Zo_brazovat poslední použitou položku v panelu"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:20
msgid "South"
msgstr "Jih"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:21
msgid "West"
msgstr "Západ"
#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:22
msgid "_Arrow button position:"
msgstr "_Umístění tlačítka se šipkou:"
#: ../plugins/launcher/launcher.desktop.in.h:2
msgid "Program launcher with optional menu"
msgstr "Spouštěč programů s volitelnou nabídkou"
#: ../plugins/pager/pager.c:353
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:8
msgid "Workspace _Settings..."
msgstr "_Nastavení pracovních ploch..."
#: ../plugins/pager/pager.c:429
msgid "Unable to open the workspace settings"
msgstr "Nelze otevřít nastavení pracovní plochy"
#: ../plugins/pager/pager-buttons.c:561
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:854
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Pracovní plocha %d"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:2
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:3
msgid "Behaviour"
msgstr "Chování"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:3
msgid "Number of _rows:"
msgstr "Poče_t řádků:"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:4
msgid "Show a miniature view of the workspace with rectangles for the visible windows"
msgstr "Zobrazí zmenšený pohled plochy s obdélníky představující viditelná okna"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:5
msgid "Show mi_niature view"
msgstr "Zobrazit _zmenšený pohled"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:6
msgid "Switch workspaces using the mouse _wheel"
msgstr "Přepnout pracovní plochy _kolečkem myši"
#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:7
#: ../plugins/pager/pager.desktop.in.h:2
msgid "Workspace Switcher"
msgstr "Přepínač ploch"
#: ../plugins/pager/pager.desktop.in.h:1
msgid "Switch between virtual desktops"
msgstr "Přepínač virtuálních pracovních ploch"
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:2
msgid "Dots"
msgstr "Tečky"
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:3
msgid "Handle"
msgstr "Úchytka"
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:4
msgid "New Line"
msgstr "Nový řádek"
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:6
msgid "Transparent"
msgstr "Průhledný"
#: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:7
msgid "_Expand"
msgstr "_Rozšířit"
#: ../plugins/separator/separator.desktop.in.h:1
msgid "Adds a separator or space between panel items"
msgstr "Vkládá řádek nebo prázdný prostor mezi položky panelu"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:199
msgid "Restore the minimized windows"
msgstr "Obnovit minimalizovaná okna"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:201
msgid "Minimize all open windows and show the desktop"
msgstr "Minimalizuje všechna okna a zobrazí pracovní plochu"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:204
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.desktop.in.h:2
msgid "Show Desktop"
msgstr "Zobrazuje pracovní plochu"
#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.desktop.in.h:1
msgid "Hide all windows and show the desktop"
msgstr "Skryje všechna okna a zobrazí pracovní plochu"
#: ../plugins/systray/systray.c:398
msgid "Unable to start the notification area"
msgstr "Nelze spustit oznamovací oblast"
#. create fake error and show it
#: ../plugins/systray/systray.c:868
msgid "Most likely another widget took over the function of a notification area. This area will be unused."
msgstr "Funki oznamovací oblasti pravděpodobně převzala jiná pomůcka. Tato oblast nebude využita."
#: ../plugins/systray/systray.c:870
msgid "The notification area lost selection"
msgstr "Oznamovací oblast není vybraná"
#: ../plugins/systray/systray.c:1023
msgid "Are you sure you want to clear the list of known applications?"
msgstr "Opravdu chcete vyprázdnit seznam známých aplikací?"
#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:2
msgid "C_lear Known Applications"
msgstr "Vyprázdnit seznam známých aplikací"
#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:3
msgid "Known Applications"
msgstr "Známé aplikace"
#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:4
#: ../plugins/systray/systray.desktop.in.h:2
msgid "Notification Area"
msgstr "Upozorňovací oblast"
#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:6
msgid "_Maximum icon size (px):"
msgstr "_Maximální velikost ikony (v pixelech):"
#: ../plugins/systray/systray-manager.c:404
#, c-format
msgid "Failed to acquire manager selection for screen %d"
msgstr "Nepodařilo se získat správce výběru pro obrazovku %d"
#: ../plugins/systray/systray.desktop.in.h:1
msgid "Area where notification icons appear"
msgstr "Oblast pro zobrazení oznamovacích ikon"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:1
msgid "Always"
msgstr "Vždy"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:4
msgid "D_raw window frame when hovering a button"
msgstr "_Vykreslovat rám okna při umístění ukazatele myši nad tlačítko"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:6
msgid "Group title and timestamp"
msgstr "Seskupovat titulek a čas"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:7
msgid "Group title and window title"
msgstr "Seskupovat titulek a titulek okna"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:8
msgid "Never"
msgstr "Nikdy"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:9
msgid "None, allow drag-and-drop"
msgstr "Žádný, povolit přetažení"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:10
msgid "Restore minimized windows to current _workspace"
msgstr "Obnoví minimalizovaná okna na této _pracovní ploše"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:11
msgid "Ro_tate buttons in vertical panel"
msgstr "Otáčet _tlačítka ve svislém panelu"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:12
msgid "Show _flat buttons"
msgstr "Zobrazovat _plochá tlačítka"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:13
msgid "Show _handle"
msgstr "Zobrazova_t úchytku"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:14
msgid "Show button _labels"
msgstr "Zobrazovat _názvy tlačítek"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:15
msgid "Show only _minimized windows"
msgstr "Zobrazovat pouze _minimalizovaná okna"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:16
msgid "Show windows from _all workspaces or viewports"
msgstr "Zobr_azovat okna ze všech pracovních ploch a zobrazovacích zařízení"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:17
msgid "Show windows from all mo_nitors"
msgstr "Zobr_azovat okna ze všech monitorů"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:18
msgid "Sorting _order:"
msgstr "P_ořadí řazení:"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:19
msgid "Timestamp"
msgstr "Časová známka"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:20
msgid "When space is limited"
msgstr "Pokud je prostor omezený"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:21
#: ../plugins/tasklist/tasklist.desktop.in.h:2
msgid "Window Buttons"
msgstr "Tlačítka oken"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:22
msgid "Window _grouping:"
msgstr "_Seskupování oken:"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:23
msgid "Window title"
msgstr "Titulek okna"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:24
msgid "_Switch windows using the mouse wheel"
msgstr "Přepínání mezi okny _kolečkem myši"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3199
msgid "Mi_nimize All"
msgstr "Mi_nimalizovat vše"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3208
msgid "Un_minimize All"
msgstr "Obnovit vše z _minima"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3214
msgid "Ma_ximize All"
msgstr "Ma_ximalizovat vše"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3223
msgid "_Unmaximize All"
msgstr "Obn_ovit vše z maxima"
#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3233
msgid "_Close All"
msgstr "_Zavříz vše"
#: ../plugins/tasklist/tasklist.desktop.in.h:1
msgid "Switch between open windows using buttons"
msgstr "Přepínání oken tlačítky"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:652
msgid "Desktop"
msgstr "Pracovní plocha"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1243
msgid "No Windows"
msgstr "Žádná okna"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1258
msgid "Urgent Windows"
msgstr "Urgentní okna"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1300
msgid "Add Workspace"
msgstr "Přidat pracovní plochu"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1320
#, c-format
msgid "Remove Workspace \"%s\""
msgstr "Odebrat pracovní plochu \"%s\""
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1322
#, c-format
msgid "Remove Workspace %d"
msgstr "Odebrat pracovní plochu %d"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:2
msgid "Arrow"
msgstr "Šipka"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:3
msgid "Button layout:"
msgstr "Rozložení tlačítek:"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:4
msgid "Enable _urgency notification"
msgstr "Povolit _urgentní oznámení"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:6
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:7
msgid "Show windows from _all workspaces"
msgstr "Zobr_azovat okna ze všech pracovních ploch"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:8
msgid "Show workspace _names"
msgstr "Zobrazit _názvy pracovních ploch"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:9
msgid "Show workspace a_ctions"
msgstr "Zobrazit a_kce pracovní plochy"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:10
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.desktop.in.h:2
msgid "Window Menu"
msgstr "Nabídka okna"
#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.desktop.in.h:1
msgid "Switch between open windows using a menu"
msgstr "Přepínání oken nabídkou"
#~ msgid "_First button:"
#~ msgstr "_První tlačítko:"
#~ msgid "_Second button:"
#~ msgstr "_Druhé tlačítko:"
#~ msgid "Disabled"
#~ msgstr "Zakázáno"
#~ msgid "Log Out Dialog"
#~ msgstr "Dialogové okno pro odhlášení"
#~ msgid "Failed to remove the desktop file from the config directory"
#~ msgstr "Odebrání souboru plochu z adresáře s nastavením se nezdařilo"
#~ msgid "_Number of rows:"
#~ msgstr "_Počet řádků:"
#, fuzzy
#~ msgid "Transparency"
#~ msgstr "P_růhlednost (%):"
#~ msgid "Xfce Panel"
#~ msgstr "Panel Xfce"
#, fuzzy
#~ msgid "Xfce Menu"
#~ msgstr "Panel Xfce"
#, fuzzy
#~ msgid "Failed to open manual"
#~ msgstr "Nepodařilo se otevřít displej"
#, fuzzy
#~ msgid "C_ompositing"
#~ msgstr "Pozice"